Emnet «Den Hellige Ånd» er et veldig viktig teama for oss kristne, uansett om du kaller deg pinsevenn eller lutheraner! For det er når vi oppdager Den Hellige Ånd og Hans kraft og funksjoner at vi blir effektive i å nå ut med evangeliet, vårt kristenliv blir spennende og det vil gi oss kraft og styrke til det som kommer vår vei.

Fienden vår vil ikke at vi skal oppdage Den Hellige Ånd og hans kraft, for da vil vi også oppdage den kraften som gjør at vi kan leve et seirende liv og se at Guds rike går frem i dag med tegn og under!

I Norge er det kanskje ikke alltid vi ser resultater av Den Hellige Ånds kraft og noen tenker kanskje at den forsvant ved de første kristne, men jeg er jobber selv i utlandet som misjonær og har vært i nærmere 40 land og jeg har sett at Den Hellige Ånds kraft forsvant ikke ved apostlene!

Jeg har vært med på å se stumme tale, lamme gå, folk tale med nye tunger og personer som har vært plaget av demoner bli satt fri! (Noe av dette vil jeg dele med deg i denne undervisningen.)

Jeg vet at det Jesus befalte sine disipler i Markus (og Matt 28) er også for oss i dag!


Videoen under er en av mine aller første videoer på Bibelundervisning. Den er fra rundt 2009. Hvis du ønsker å se hele serien på video, gå til denne sidene på Vimeo

Få også med deg tekst. Jeg har valgt å legge med en pdf. fil da teksten er litt lang.


Denne undervisningen er en av mine første undervisninger som jeg lagde på slutten av 2000 tallet (derfor er kvaliteten deretter).
For hele serien på video se denne linken
Husk å få med deg tekst under!


Forord
Temaet «Den Hellige Ånd» kan være vanskelig å skrive om fordi det finnes forskjellige syn på dette. Det jeg har skrevet er et mer pinse- og karismatisk syn på dette emnet.
Jeg vil oppfordre deg til å prøve det jeg har skrevet, gå til Bibelen og sjekke det.

Apg 17:11
Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all
godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt.

1Tess 5:19-21
Utslokk ikke Ånden!
Ringeakt ikke profetisk tale, men prøv alt, hold fast på det gode

Mitt ønske med dette kompendiet er å vise at det som har med Den Hellige Ånd å gjøre, ikke er så komplisert og vanskelig som vi ofte tror at det er.
Hvis noe av det jeg har skrevet er uklart, eller du vil diskutere noe av det, bare ta kontakt med meg.

Denne undervisningen ble først skrevet rundt 1999, og ble revidert rundt 2009.
Siden den gang har jeg ikke oppdatert den, og noe av det jeg sier kan har forandret seg noe i forhold til det jeg underviser i dag.

Jeg har valgt å legge den ut fordi jeg har fått spørsmål om denne undervisningen, og den har vært populær og fortsatt litt populær. Hvis jeg får en del nye forespørsler og mange treff, vil jeg revurdere å å revidere den og også tale den inn på nytt. (ta også gjerne kontakt hvis du ønsker det)

Tore JohannessenDen overnaturlige virkelighet

Den overnaturlige virkelighet er nærmere enn du tror!
I vår vestlige verden er den åndelige dimensjonen nesten glemt, eller kanskje heller fornektet. Det eneste som er virkelig er det vi kan ta, smake og føle på. Selv om du er en kristen blir du påvirket av den humanistiske måten vesten tenker på.
Bibelen snakker mye om det overnaturlige, Paulus sier til og med (når han snakker til de forfulgte kristne):
2Kor 4:18
Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig.

Det livet vi lever her på jorden er en veldig liten stund i forhold til det livet vi vil leve i den usynlige verden, i all evighet. Da er det jo kanskje like greit å bli kjent med den nå.

Min hunger etter å oppleve mer av det overnaturlige har vært stor, og jeg har ofte bedt til Gud at han må vise meg mer av den overnaturlige virkelighet. For jeg vet at jo mer jeg ser den, dess mer tro får jeg og mer vil skje; flere mennesker vil bli frelst, helbredet og satt i frihet.

Ofte når jeg er i utlandet opplever jeg denne overnaturlige virkeligheten sterkere enn i Norge. Grunnen til dette er at i en del av de landene jeg har vært i, har denne virkeligheten vært mer virkelig for de som bor der enn i Norge. I Etiopia opplevde jeg å være med å be for en demonbesatt dame, ofte en naturlig del av et møte i Afrika. Den første turen jeg hadde til Hviterussland var jeg med å be ut ånder av et hus hvor en dame hadde drevet med spiritisme. Hun hadde nå blitt en kristen, men huset hennes var hjemsøkt av onde ånder. I Thailand har så og si alle åndehus foran husene sine(og ofte i huset) som de tror vil beskytter dem mot onde ånder. De har sterkt tro på det overnaturlige.

Personlig merker jeg den åndelige kampen mye nærmere når jeg er i land som er mer bevisst den åndelige virkeligheten, og jeg er utsatt for fiendens angrep på en helt annen måte enn i Norge. Når jeg er i disse landene og når jeg i tillegg lever mer innvidd for Gud, opplever jeg ofte at de tingene jeg gjør har større virkning. Det har forresten også en motsatt effekt.

Fiendens strategi er å prøve å få oss her i vesten til å tro at denne virkeligheten ikke eksisterer. Det er derfor på dette feltet at kampen i stor grad står for oss.
Som nevnt ovenfor har jeg vært veldig interessert i å finne ut mer om den overnaturlige virkeligheten.

En periode på midten av 80 tallet var jeg veldig interessert i å finne ut mer om new age og den okkulte verden. Egentlig mest for å finne ut om Jesus kom snart igjen. Jeg leste mange kristne bøker om emnet, og etter hvert kjøpte jeg i tillegg blader og bøker som ikke var kristne.
Selv om jeg visste at mange av de opplevelsene jeg leste om i new age-litteraturen ikke var fra Gud, ble jeg nysgjerrig og syntes at dette var litt spennende.

Det kom til et punkt da jeg hørte mer om hva djevelen kunne gjøre og hva han gjorde at jeg faktisk begynte å tvile på hva Gud kunne gjøre, fordi jeg ikke hadde hørt så mye om dette i min omgangskrets.
Det eneste overnaturlige innslag på møtene jeg gikk til i denne tiden var tungetale og tydninger. Og ofte syntes jeg at tydningene kunne være så generelle at de kunne passe til hvem som helst. På grunn av dette begynte jeg å tvile på hva Gud kunne gjøre. Da skjønte jeg at jeg var inne på feil spor, og derfor sluttet jeg å lese om disse tingene som hadde med det okkulte å gjøre.
Istedenfor begynte jeg å studere hva Gud kunne gjøre. Noe av resultatet kan du lese om i dette heftet.

Jeg tror det er viktig å vite at djevelen kan gjøre overnaturlige ting. Han kan til og med kopiere mye av det som Gud gjør. I 2 Mos 7:11, og utover kan vi lese om trollmennene i Egypt som kunne kopiere en del av de overnaturlige undrene som Gud gjorde gjennom Moses.
Selv om djevelen har noe makt tror jeg ikke man trenger å vite alt hva han gjør.

Mange har kanskje blitt litt skremt av den åndelige verden fordi de har hørt om okkultisme eller kristne som har misbrukt de åndelige gavene. Men det å navigere i den åndelige verden er egentlig ikke så vanskelig. Det finnes én hovedregel: Alt som ikke opphøyer Jesus navn og gir Gud ære er ikke fra Gud.
1 Joh 4:1-3
1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden.
2 På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud,
3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.

Jeg er åpen for alt det Den Hellige Ånd vil gjøre, selv om det kan virke sprøtt. Jesus gjorde mange sprø ting i Bibelen, bare jeg vet at det gir Gud ære og ikke er sagt i manipulasjon eller hovmodighet.


Resten av teksten til denne undervisningen kan du lese på en pdf fil


Støtt tjenesten:
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787


Total Page Visits: 2690 - Today Page Visits: 3