Undervisningen denne uken handler om salvelsen. Jeg vil forklare hva salvelse er og hva det går ut på.
Jeg tror også Den Hellige Ånds kraft og salvelse er virksom i dag!
Jeg har også med noen personlige historier i denne undervisningen.

Salvelse handler om kraften vi har i Den Hellige Ånd. Alle kan oppleve den, men du må vite at den er der før du kan erfare den.

Facebook0
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube


Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

En lampe vil forbli mørk hvis du ikke slår den på, men strømmen er der allerede. Det er det samme med salvelsen og kraften, den er der men du må lære deg opp til å skru den på.
Det første du trenger å vite at du er salvet, du har kraften der allerede, og du trenger å skru den på ved tro. Jesus visste dette om seg selv, at han var salvet, og han opererer også i den.

Luk 4:18f
18 Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri,
19 for å forkynne et nådens år fra Herren.

Jesus sier dette om seg selv, men da han dro til sin Far gav han denne salvelse videre til menigheten, det vil si oss, ved Den Hellige Ånd.
Joh14:12
12 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg, han skal også gjøre de gjerningene Jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for Jeg går til Min Far.

Mark 16:17-18
17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger,
18 de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske.»

Salvelse gjør at du kan utføre ting du normalt ikke kunne ha gjort, som når du ber for personer og de blir helbredet. Du kan også ofte merke salvelsen ved at ting flyter lettere, tankene er klarere og det er lettere å høre Guds stemme.

Personlig merker jeg at salvelse kommer når jeg tar en utfordring der jeg trenger Guds overnaturlige kraft. Ofte i forbindelse med en tale eller undervisning jeg skal ha, kan jeg føle meg kraftløs og at tankene er i et kaos, men så opplever jeg at i det jeg går fram for å si noe, får jeg en kraft og en frimodighet jeg ikke hadde før jeg begynte.
Dette er salvelse. Uten denne salvelsen vil mye av det jeg gjør for Gud ha liten effekt. 
I egen kraft er det vanskelig å skape forandring i både oss selv og i andre, men når vi blir bevist Den Hellige Ånds kraft, og at vi er avhengig av ham, vil det skje en forandring. Jeg er faktisk avhengig av salvelse i alle situasjoner for å kunne utrette noe effektivt for Gud.

Ha tro på den salvelse Gud har gitt deg!
Noen måneder etter at jeg hadde blitt døpt i Den Hellige Ånd, opplevde jeg å få et nytt syn på hva salvelse var for noe.
Selv om jeg hadde fått en ny frimodighet til å vitne og holde bibeltimer, var det likevel en tankegang som satt seg fast i meg: «Alle andre får sagt ting på en mye bedre måte enn det jeg kan».

Ofte da jeg underviste, brukte jeg å lese opp hva andre hadde sagt om forskjellige bibelske emner. En dag jeg underviste ungdommen i menigheten min om et emne, og skulle til å sitere hva en annen hadde sagt om det, sa jeg: ”Han som har skrevet dette forklarer det så mye bedre enn det jeg kan.”.
Etter møtet kom en kamerat bort til meg og sa: ”Det var mye bra i det du sa, men hvorfor sier du hele tiden at andre forklarer ting på en mye bedre måte enn deg? Hvis Gud har salvet deg til å undervise, vil han ikke da også gi deg salvelse til det du skal si?”

Dette ble faktisk en ny åpenbaring for meg, og det var en sannhet. Jeg visste at Gud hadde kalt meg, men jeg hadde ikke tro på den salvelse som Gud hadde gitt meg.
Etter dette har jeg aldri sagt at jeg ikke kunne ordlegge meg slik som andre, og jeg startet med å få tro på den salvelse som Den Hellige Ånd hadde gitt meg.
Jeg merket en markant forskjell da jeg startet med å ha tro på salvelsen som var over meg da jeg talte.

Salvelsen er unik
Den salvelsen Gud har gitt meg, er spesielt for meg også. Vi er alle forskjellige og vi kan oppleve salvelsen forskjellige. Derfor trenger vi ikke å prøve å kopiere eller sammenligne hverandre, vi er alle unike.
Jeg har tro på den salvelsen Gud har gitt meg, derfor når jeg underviser er det ulikt alle andre. Ingen er akkurat som meg, jeg er unik, og det er du også!


Salvelse skaper forandring
Det kan hende at en person kan være dyktig til å tale, men uten salvelse vil det ikke skape forandringer i menneskers liv. Salvelsen vil gjøre at de ord du taler vil treffe de som hører, på en spesiell måte, og det vil skape forandringer, enten fysisk(som helbredelse), psykisk eller åndelig.
1 Kor 2:4-5
og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft.

Bibelske eksempler på salvelse
Den salvelse du kan se over Jesu liv gjorde at en kvinne som hadde hatt blødninger i tolv år ble helbredet da hun rørte ved kappen hans (Mark 5:30).
Salvelsen over Peter gjorde at da skyggen hans falt på de syke ble de helbredet (Apg 5:15).


Forbønn

Total Page Visits: 1786 - Today Page Visits: 3