Er profetier relevant i dag?

I den tiden vi lever i føler jeg at profetier på mange måter har mistet litt av sin autoritet, jeg vil si den er blitt misbrukt i en del sammenheng. Dette har ført til at mennesker har mistet troen på det profetiske.
Vi kan ha hørt profetier som bringer frykt eller kontroll, som i forbindelse med de siste tider eller til og med i politikk.
Over de siste årene har det vært flere profetier og profeter som bruker sin autoritet til å kontrollere, og det er også mange som blindt følger dem, eller til og forsvarer dem når de tar feil.
Jeg har sett dette spesielt når det kommer til politikk (kanskje spesielt amerikansk), de siste tider, konspirasjonsteorier, pandemi og vaksiner (ofte henger disse sammen også).

Det har også vært profetier om mange store vekkelser som vi har sett lite til. Vi kan alltids skylle på at hvis «de andre kristen» hadde bare bedt og fastet mer (som selvfølgelig jeg har gjort) så ville det ha skjedd, men er det riktig å fraskrive oss ansvar på denne måten? Det er lett å tenke at alle andre burde vært mer åndelige, og det er deres feil. Personlig er jeg ikke så sikker på om hvis flere hadde bedt ville vi sett flere vekkelser. Det er kanskje oss selv som trengs å vekkes opp først og fremst.

På grunn av mange slike opplevelser, profetier og utsagn er det mange som ønsker å forkaste profetier, men jeg ønsker ikke det! Jeg vet hva det profetiske har betydd i mitt liv, og det er vanskelig å bortforklare, men jeg tror vi også vi trenger noen retningslinjer å gå etter.
Bibelen er selvfølgelig vår rettesnor, men de som profetert helt på jordet sier også at de følger den, så er Bibelen en rettesnor da? Jeg tror fremdeles det, men det er veldig viktig å lese den i sin sammenheng, og ikke bare ta ut det som passer oss best, og alt må prøves.
En ting, uansett hva det er, alt vi sier og gjør må være basert på kjærligheten, se 1Kor 13, dette kan ikke bortforklares.


Under kan du se video eller lese tekst (se pdf eller mer tekst under video)

Vurder gjerne om du også skulle gi en gave

Vipps 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787

Total Page Visits: 2225 - Today Page Visits: 1