Disse sidene er skrevet og laget av Tore Johannessen.
Tore står selv helt ansvarlig for undervisningen du finner på  www.bibelundervisning.com, og sidene er ikke direkte knyttet opp til et kirkesamfunn eller organisasjon. Tore ønsker og tror at alle kristne fra alle kristne trossamfunn kan bruke, og ha nytte av denne undervisningen.
Se mer info under.

Se gjerne denne videoen
Se gjerne denne videoen

Siden jeg var i tenårene har jeg hatt en visjon, og det er å være med på å gjenopprette de som opplever å ha knuste hjerter og liv. De som har opplevd at livet har gått i stykker for dem, de som har opplevd avvisning og hjertesorg, og de som bærer på følelsen av at de ikke har verdi.
Jeg faktisk funnet ut at dette er tilfelle for det fleste av oss, men mange er flinke til å skjule det eller til og fornekte det. Eller vi tenker at det ligger bak oss, og vi ser ikke at det påvirker oss, selv den dag i dag.

Siden begynnelsen av tyveårene, da jeg begynte å undervise litt, har fokuset mitt indirekte vært mye på dette i min undervisning, men jeg har ikke konkret hatt en undervisning eller hatt fokuset veldig på dette, da Gud trengte å gjenopprette mye i mitt hjerte også.

Fra begynnelsen av 2000 tallet har jeg jobbet med et folkeslag fra Myanmar (Burma) kalt shanfolket. Jeg har i hovedsak jobbet med de som har opplevd knuste liv, og er i en vanskelig situasjon i livet. Mange av dem har enten rømt hjemlandet på grunn av borgerkrig, selv om ting har forandret seg noe i Myanmar, er det fremdeles mange interne konflikter og kriger den dag i dag, eller de søker over til Thailand på grunn fattigdom i hjemlandet.
De som er fattige i en buddhistisk kultur blir også ofte sett ned på som mindre verdt, og har en dårlig karma. En dårlig karma vil si at de bærer med seg en forbannelse.
I en buddhistisk tankegang betyr det en forbannelse fra et tidligere liv, de tror på reinkarnasjon, at de har levd flere liv, og det kan være noe kriminelt eller dårlig oppførsel som de hadde, som gjør at de er i den situasjonen de er i nå.

Etter at jeg giftet meg, januar 2016, med et kvinne fra dette folkeslaget som jeg har jobbet med siden begynnelsen av 2000 tallet, shanfolket, har dette fokuset blitt lagt meg ennå mer på hjerte.

Jeg oppdaget blant annet at min kone hadde det samme hjerte og visjonen: Om å gjenopprette de knuste hjerter.
Hun har selv erfaring av å bli avvist både fra familie og venner, men også ved utroskap og bli totalt forlatt med to små barn av en tidligere mann. Men Gud har også gjenopprettet henne på mange måter, selv før vi ble gift.
Jeg har også sett at  mye av rot problemet til mange gale ting, som miss-bruk av alkohol og narkotika, som blant annet mange shanfolk sliter med, har sin grunn i erfaring med brutte hjerter, et knust liv og oppløste familier.

Jeg selv har også en del erfaring med avvisning, og Gud har ledet meg gjennom en helbredelsesprosess de siste 10-15 årene, og jeg har sett at det er mange faktorer som henger sammen.
Jeg var blant annet veldig syk. Jeg hadde alle slags matallergier i nesten 10 år. Jeg hadde mye hodepine, svimmelhet, sov dårlig på natten og det verste var at jeg hadde problemer med å puste, og ingen leger eller medisiner kunne hjelpe meg.
Jeg fant ut etterhvert at alle de plagene jeg hadde hadde en forbindelse med frykt for og erfaring med avvisning og et knust hjerte.  

Den største åpenbaringen jeg hadde, som helbredet meg, og det henger sammen med hvordan gjenopprette knuste liv, var å oppdage min sanne identitet som sønn av Gud.
Jeg forstod også at jeg ikke var alle mine gale handlinger og oppførsel, og at mye av dette var en feil programmering om hvem jeg var. Når dette gikk opp for meg, klarte jeg å begynne å akseptere meg selv og elske meg selv.

Jeg har også sett veldig klart hva som ikke helbreder og gjenoppretter et knust hjerte, og det er loviskhet og religiøsitet. Det gjør ofte bare vondt verre. Når Jesus sa at han kom for å sette de undertrykte fri, handlet dette blant annet om at han ville sette mennesker fri fra det loven gjorde: Den satte folk i fangenskap og undertrykte dem med skyld, fordømmelse og skam.
Da Jesus kom, demonstrerte han blant annet med kvinnen som ble grepet på fersk gjerning i hor, og kvinnen ved brønnen i Johannes 4 og 8, at han kom for å sette og helbred de som hadde opplevd et knust hjerte og et brutt liv. Og det var ikke loven som satte dem fri, men Guds ubetingede kjærlighet.

Vår visjon
Fra 2017 startet min familie og jeg en ny tjeneste. Jeg har jobbet som sagt med shanfolket i snart 20 år, og jeg har jobbet under et fruktbart arbeid som har vært med på å nå ut til dem over 12 år.
Men vi følte begge at vi ønsket å ha et ennå større fokus på å nå ut til de aller vanskeligstilte, og ha et konkret fokus på de brutte hjerter.

Det er for så vidt ikke bare shanfolk eller folk fra Myanmar og Thailand som trenger å høre dette budskapet heller, men også nordmenn i stor grad.
Siden jeg selv er nordmann ønsker jeg også i min undervisning på nettet å fokusere mye på dette: Gjenopprette de knuste hjerter.

Vi tror at de grunnleggende tingene for de fleste problemer i livet kommer fra et knust hjerte,  fordømmelse, skam, skyld og en mangel på kunnskap om vår sanne identitet. Disse tingene henger nøye sammen.

Vi tror også at å være med på å gjenopprette de knuste hjerter og liv, kan forandre et helt folkeslag og nasjoner. Norge også inkludert. Til tross for at Norge er en av verdens rikeste land er det veldig mange som sliter med ensomhet, depresjoner, frykt, frykt for avvisning også videre og mange sliter til og med, med selvmordstanker, som ofte kommer fra en eller flere negative erfaringer i livet, som i stor grad handler om avvisning og knuste hjerter.  

Hva vi konkret gjør:

 • Undervisning på nettet
 • Oppsøke og besøker de som har et vanskelig liv
 • Ber for og oppmuntre de som opplever et vanskelig og har et knust liv
 • Hjelper barn og ungdom som er flyktninger eller immigranter fra Myanmar, ved å undervise dem i språk (som engelsk/thai/shan) og om Gud.
 • Søndagsskole for barn/ungdom – Vi har også undervisning på lørdager
 • Vi har, og starter opp husmenigheter og fellesskap blant shanfolket.
 • Vår visjon er å gjøre dette mer, men også ha skoler/undervisning for barn, og bibelskoler for voksne med dette fokuset.
  Fysisk ønsker vi å gjøre dette i Nord-Thailand og Myanmar rette mot shanfolket, men også  gjennom Internett, Facebook og YouTube/Vimeo, da også på norsk og engelsk.

Følge med eller støtt oss.
Hvis du skulle ønske å følge med oss i dette arbeidet, meld deg på å motta gjerne våre nyhetsmailer!

 • Vi trenger også økonomisk støtte for det vi gjør, og dette er også en måte du konkret kan hjelpe oss på, til å få de de gode nyhetene ut.
 • Du er også hjertelig velkommen på besøk ut hit eller hjelpe oss her vi jobber i Nord-Thailand og inn mot Myanmar. Du kan gjerne besøke eller hjelpe oss alt fra en uke til tre måneder.
 • Vi er ønsker også flere personer, grupper eller menigheter som kan være partnere med oss.


Litt mer informasjon:

Tore ønsker og tror at alle kristne fra alle kristne trossamfunn kan bruke, og ha nytte av denne undervisningen.

Sidene er heller ikke ment som en erstatning for en menighet, og Tore oppfordrer til å ha en hjemmemenighet.

Disse sidene er ment som et supplement til en lokalmenighet. Undervisningen til Tore er grunnet på at Bibelen er det hele sanne og inspirerte Guds Ord, som forteller oss om hvordan ha et forhold til en Gud som elsker oss. 

Tore tror på treenigheten og at Jesus er den ene sanne Guds sønn som sonet for våre og alles synder.

Tore sin kirkebakgrunn er pinserettet/karismatisk, og han har hentet mye inspirasjon fra disse kretser. Tore sitt kirkesamfunn heter: Den Frie Evangeliske Forsamling (DFEF) Tore har siden 1996 jobbet i Ungdom i Oppdrag, en tverrkirkelig misjonsorganisasjon. Hovedsaklig har han jobbet med å være en del av lederskapet (stab) på bibelskoler (DTS og SBSCC).

Nå jobber han sammen med sin familie som misjonær blant et unådd folkeslag i Thailand, som heter shanfolket, med å undervise, disippelgjøre og han har et pastoralt ansvar for lokale ledere.

Selv om Tore har et kirkesamfunn (DFEF) og har jobbet med Ungdom i Opppdrag i mange år, så betyr dette ikke nødvendigvis at alt det Tore underviser på disse sidene er nøyaktig det samme som deres teologi, men det bygger på de samme verdiene og grunnsannhetene i Guds ord.
Se Tores profil på Facebook

Tore er gift. Hans kone er fra et folkeslag kalt shanfolket fra Myanmar (Burma), og de har tre barn. De jobber sammen med å nå ut til shanfolket i Nord-Thailand Disse sidene, og arbeidet Tore og hans familie ellers gjør blant shanfolket i Thailand og Myanmar, er på frivillig basis og de får ingen konkret lønn for det.


Ta gjerne kontakt med meg ved skjema under hvis du har spørsmål eller ønsker kontakt.


Hvis du skulle ønske å støtte dem økonomisk se denne siden

Støtt tjenesten:
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787

Total Page Visits: 840 - Today Page Visits: 1