Er profetier relevant i dag?

I den tiden vi lever i føler jeg at profetier på mange måter har mistet litt av sin autoritet, jeg vil si den er blitt misbrukt i en del sammenheng. Dette har ført til at mennesker har mistet troen på det profetiske.
Vi kan ha hørt profetier som bringer frykt eller kontroll, som i forbindelse med de siste tider eller til og med i politikk.

Over de siste årene har det vært flere profetier og profeter som bruker sin autoritet til å kontrollere, og det er også mange som blindt følger dem, eller til og forsvarer dem når de tar feil.
Jeg har sett dette spesielt når det kommer til politikk (kanskje spesielt amerikansk), de siste tider, konspirasjonsteorier, pandemi og vaksiner (ofte henger disse sammen også).


For å laste ned mp3 fil høyreklikk spilleren og trykk: Lagre som..


Det har også vært profetier om mange store vekkelser som vi har sett lite til. Vi kan alltids skylle på at hvis «de andre kristen» hadde bare bedt og fastet mer (som selvfølgelig jeg har gjort) så ville det ha skjedd, men er det riktig å fraskrive oss ansvar på denne måten? Det er lett å tenke at alle andre burde vært mer åndelige, og det er deres feil. Personlig er jeg ikke så sikker på om hvis flere hadde bedt ville vi sett flere vekkelser. Det er kanskje oss selv som trengs å vekkes opp først og fremst.

På grunn av mange slike opplevelser, profetier og utsagn er det mange som ønsker å forkaste profetier, men jeg ønsker ikke det! Jeg vet hva det profetiske har betydd i mitt liv, og det er vanskelig å bortforklare, men jeg tror vi også vi trenger noen retningslinjer å gå etter.
Bibelen er selvfølgelig vår rettesnor, men de som profetert helt på jordet sier også at de følger den, så er Bibelen en rettesnor da? Jeg tror fremdeles det, men det er veldig viktig å lese den i sin sammenheng, og ikke bare ta ut det som passer oss best, og alt må prøves.
En ting, uansett hva det er, alt vi sier og gjør må være basert på kjærligheten, se 1Kor 13, dette kan ikke bortforklares.

Hva handler profeti egentlig om?
Hva handler profet embetet om i den tiden vi lever i, egentlig? Eller la meg heller si det slik: Hva handler profet embetet om etter at Jesus døde og stod opp og i det det nye testamentet? Forsvant den helt, ble den forandret eller er det det samme i dag?

Jeg vil gi deg mitt svar her nå:

I Det nye testamentet finner vi lite om profet embetet. Bortsett fra døperen Johannessen, kan jeg ikke konkret finne noen som hadde profet embetet i NT, slik vi ser det i Gamle testamentet.
Jeg sier ikke at profetier forsvant med Jesus, på ingen måte, men jeg tror det nå handler mer om en gave til tjeneste (tjenestegave). Dette vil også si at det er en gave som alle kristne kan motta, den er ikke kun for spesielt utvalgte personer. Så svaret på mitt spørsmål over er: Det skjedde en forandring etter Jesus sin død og oppstandelse. Profetier er for alle som tro, det er ikke bare for noen få utvalgte salvede personer.

Dette er viktig å vite dette i den tiden vi lever i, for mange ser på GT og tenker at Gud har spesielt utvalgt dem eller kun noen få veldig salvede personer til å komme med veiledende (eller villedende) profetier, som er direkte fra Gud, og skal og må ikke settes spørsmålstegn ved, for da går du imot Herrens salvede og bringer forbannelse over deg.
Jeg finner ikke dette i NT, men derimot at vi skal prøve profetier, og at det er en gave vi alle kan be om og å søke etter.

I GT så var profeter personer Gud talte til og igjennom, alle andre kunne ikke høre fra Gud direkte.
Hva skjedde da Jesus kom? Er det kun profeter som kan høre fra Gud? Vi kan se flere steder i NT at ikke dette er tilfelle, blant annet dette skriftstedet:

Heb 1:1-2
1 Gud, Han som i tidligere tider mange ganger og på mange måter talte til fedrene ved profetene,
2 Han har i disse siste dager talt til oss ved Sønnen, som Han har innsatt som arving til alle ting. Ved Ham har Han også skapt hele verden.

La meg også stille deg dette spørsmålet: Hvor bor sønnen nå?
Galaterbrevet 2:20 sier: Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg.
Hvis han har tatt bolig i meg kan jeg prate med Gud, og Gud med meg? Svaret er selvfølgelig ja.
Men var det slik med alle i GT? Svaret er nei, og det er en stor forskjell! De fleste hadde ikke en dirkete kontakt med Gud, og de trengte profeter og utvalgte personer til dette.

Før talte Gud til mennesker ved profetene, men nå i disse dager taler han til oss gjennom sønnen.
Vi har alle adgang til Gud nå, på grunn av Jesus. Vi trenger ingen mellommenn for å høre fra Gud.

Er det noen gaver som er større?
Det er heller ikke gaver som gjør deg mer viktig, eller at du har mer av Guds Ånd enn andre. For Ånden er den samme, og den samme Gud som virker i alle:
1 Kor 12:4-6
4 Det er mange forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.
5 Det er mange forskjellige tjenester, men Herren er den samme.
6 Og det er mange forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alt i alle.

Du er heller ikke større og viktigere enn andre om du har profet gaven, selv om den er en av de viktigste gavene.


Du kan også be om forbønn!

Det er alltid bra å vite at noen ber for deg. Hvis du kontakter meg på skjema under skal jeg, min familie og tjeneste vår huske på deg i bønn!Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer og få tilgang til pdf. filer og hele teksten til undervisningen om helbredelse (vurder gjerne å gi en gave også!)

Du kan se hele serien her på NettbibelskolenDe 10 siste undervisningen (Podkastene) fra Bibelundervisning

Bibelen sier at gleden i Herren er vår styrke (Neh 10:8) Hvis du er deprimert og bekymret har du da styrke? Ofte er det slik at vi har liten styrke og energi hvis vi ikke har glede. Gleden er i deg allerede, men du trenger å oppdage den mer og mer. Vi har også en fiende som er ute etter å stjele vår glede og fred. Finn mer ut hvordan du kan oppdage mer av denne gleden, som til og med kan helbrede deg og sette deg fri. Jeg har også med noen personlige historier i denne oppmuntringen.
  1. Gleden er vår styrke
  2. Sette de undertrykte fri
  3. Profetier skal bekrefte – Profetier og tiden vi lever i
  4. Profetier og tiden vi lever i
  5. …men Gud – En oppmuntring
  6. Det er et forhold
  7. Hva om jeg ikke blir helbredet?
  8. Hva handler det hele om?
  9. Du kan seire
  10. Tro og kjærlighet overvinner frykt (3)

Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787


Total Page Visits: 588 - Today Page Visits: 5