Tungetale er et teama som kanskje ikke blir undervist så mye?
Selv i karismatisk eller pinse sammenheng føler jeg det snakkes mindre om det enn på 80-90 tallet.

En grunn kan være at det i noen sammenheng ble for mye fokus på det i en periode, og mange følte seg som annen rangs kristne hvis de ikke talte i tunger.
Min kone operere i Den Hellige Ånds kraft veldig mye, hun ber for syke og opplever den profetiske gaven, men hun snakker ikke i tunger.
Så du trenger ikke å snakke i tunger for å være en som opererer i Den Hellige Ånds kraft.

Det kan være forskjellige årsaker til at vi ikke opplever den, og jeg skal si litt om det i denne undervisningen. Jeg vil også si litt om: Hvorfor tale i tunger?

Forresten, for å svare på spørsmålet over: Jeg tror tungetale fremdeles er for oss i dag!

Facebook0
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube


Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

Tungetalen er et språk vi får som er en manifestasjon av Den Hellige Ånds kraft. Det er ikke vårt eget språk, eller et språk vi finner opp, men det blir gitt oss ved Den Hellige Ånd.

Min opplevelse
Jeg opplevde tungetale på denne måten: Da jeg hadde opplevelsen med den Hellige Ånd, og du kan gjerne kalle det dåpen i Den Hellige Ånd, sommeren 1989 opplevde jeg en ny kraft og glede i bønnelivet mitt.
Jeg husker jeg gikk rundt på hybelen min i Oslo og ba høyt for meg selv mye. Etter hver fikk jeg noen ord som ikke var på norsk i tankene mine, og fordi jeg var bevisst at det var noe som het tungetale, forstod jeg at det kanskje var dette, og jeg begynte å si ordene ut.
For meg var dette noe som kom gradvis og som utviklet seg mer og mer etter hvert som jeg brukte tungene i bønnelivet mitt.

Det som kjennetegnet disiplene da de ble døpt på pinsedag var ikke først og fremst tungene, men deres nye og store frimodighet; de hadde fått kraft. Det var akkurat det jeg opplevde også; jeg fikk en ny kraft i mitt kristenliv.

Jeg vet du kan ha opplevd den hellige Ånds kraft og likevel ikke tale i tunger, men jeg tror også at alle som ønsker det kan få tungetalen til egen oppbyggelse!

Noen grunner til at man ikke har opplevd tungene

Det kan være flere grunner til at du ikke har opplevd tungetalen.
Den vanligste årsaken er:
Du får noen merkelige ord, men du avviser ordene som tanker som kommer fra deg selv, og du våger ikke å bruke dem; eller du synes det virker litt skremmende å tale i tunger.
En annen årsak kan være at du ikke har hørt undervisning om tungetale, eller du har hørt undervisning som sier at tungetale bare var noe som hendte på pinsedag, og var for den tiden; at det ikke skjer i dag.

Det er også noen som mener at ikke alle får dem eller har dem.
Jeg tror dette er tilfelle ved gavene du finner i 1Kor 12, at ikke alle opererer i alle gavene eller Gud bruker oss forskjellig, for Paulus underviser også dette i 1Kor 12. Ikke alle er hode, og ikke alle er føttene, men vi er et legeme og Gud bruker oss alle forskjellig, derfor er det viktig å ikke samnligne seg med andre eller hvordan andre opererer i de åndelige gavene (i 1Kor 12)
Men jeg tror fremdeles alle kan oppleve tungetalen for egen oppbyggelse, tungetalen som ikke skal tydes.

Det er også noen som mener at ikke alle får dem eller har dem.
Jeg tror dette er tilfelle ved gavene du finner i 1Kor 12, at ikke alle opererer i alle gavene eller Gud bruker oss forskjellig. Paulus underviser også dette i 1Kor 12. Ikke alle er hode, og ikke alle er føttene, men vi er et legeme og Gud bruker oss alle forskjellig, derfor er det viktig å ikke sammenligne seg med andre eller hvordan andre opererer i de åndelige gavene (i 1Kor 12)

Men jeg tror fremdeles alle kan oppleve tungetalen for egen oppbyggelse, tungetalen som ikke skal tydes.

Hvorfor tale i tunger (til egen oppbyggelse)?
Det kan også hende at du ikke helt forstår hvorfor man skal tale i tunger. Ja, hva er egentlig vitsen med å tale i tunger?

1 Kor 14:4
Den som taler med tunger, oppbygger seg selv…. han taler hemmeligheter i Ånden.

Da jeg opplevde å få tungene var de til en veldig stor hjelp for mitt bønneliv. Når jeg taler i tunger blir jeg veldig oppbygd av det, og hvis jeg går tom for ord og ikke vet hva jeg skal be om, går jeg over til tungene. Jeg merker at Ånden kommer meg til hjelp.
Jeg tror dette skriftstedet sier noe om dette, selv om tungene ikke er nevnt her:

Rom 8:26
Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord.

Det å begynne å tale i tunger kan oppleves på forskjellige måter. Noen får en veldig opplevelse når opplever et møte med Den Hellige Ånd, og de får tungene med en gang, mens andre opplever det mer gradvis, slik jeg gjorde det.

Ei jente jeg var på team med i utlandet, fikk tungetale på en litt spesiell måte, men veldig Bibelsk: Mens hun ba for en dame slapp hun opp for ord og visste ikke hva mer hun skulle be om, så hun fortsatte å be med noen ord som hun fikk. Det viste seg at hun talte i tunger på et språk som den hun ba for skjønte, men som hun selv ikke skjønte. Hun velsignet den hun ba for på hennes eget språk. Dette lignet på det disiplene opplevde på pinsedag.

Jeg kan også ta et annet eksempel som jeg opplevde på en misjonstur til Tsjekkia (eller Tsjekkoslovakia som det het på den tiden). Dette var like etter at jernteppet falt, og vi kom til en landsby der evangeliet ikke var blitt forkynt på noen tiår. Vi hadde et møte for ca 100 skoleungdommer en kveld. På ettermøtet kom mange fram og opplevde Gud på en sterk måte. En av jentene kom senere fram og vitnet om noe hun hadde opplevd under forbønnen; hun forklarte at hun plutselig ikke kunne snakke sitt eget språk lengre, men hun fikk kun noen merkelige ord. Hun skjønte ikke helt hva dette var, for hun hadde ikke opplevd eller hørt noe om dette før. Hun ble faktisk frelst, opplevde dåp i Den Hellige Ånd og tungene på samme tid, og det er også noe vi kan lese om i Apostlenes gjerninger.
Apg 10:45-47
45 Og de troende som var omskårne ble forskrekket – alle de som var kommet sammen med Peter – over at Den Hellige Ånds gave også var blitt utøst over hedningene.
46 For de hørte dem tale med tunger og opphøye Gud. Da svarte Peter:
47 «Kan noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, disse som har fått Den Hellige Ånd slik som vi?»

Tre forskjellige typer av tunger (slik jeg tolker det)
* Tungetale til egen bruk. Det er den type tungetale som jeg har nevnt ovenfor, der du taler hemmeligheter med Gud og på et ikke-jordisk språk. Denne type tungetale er for egen oppbyggelse.
1 Kor 14:2 og 4: For den som taler med tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, men han taler hemmeligheter i Ånden.Den som taler med tunger, oppbygger seg selv.

* Tungetale for menigheten. Denne type tungetale skal tydes, og er en av de ni nådegavene i 1 Kor 12.
Tydningen er for hele menigheten eller enkeltpersoner.
1 Kor 12:10: En annen får ulike slags tunger, en annen tydning av tunger.

* Tungetale for de vantro. Det er den type tungetale vi ser på pinsedag. Det er på et menneskelig språk som ikke er kjent for deg, men for noen som hører deg.
1 Kor 14:22: Så er da tungene til et tegn, ikke for de troende, men for de vantro.

Argumenter mot tungetale
Når vi leser i kapittel fjorten i det første Korinterbrevet kan det virke som om Paulus nesten er litt imot tungetale.

1Kor 14:6
6 Men nå, brødre, om jeg kom til dere og talte med tunger – hva gagn ville jeg være til for dere, dersom jeg ikke talte til dere enten med en åpenbaring, eller med kunnskap, eller med profeti, eller med lære?

Det som er viktig å få med seg, er at Paulus her snakker om bruken av tungene i menigheten.
Sannsynligvis var det et problem i den første menighet at alle gikk rundt og talte i tunger til enhver tid. Paulus prøver i dette kapittelet å sette ting på plass og få litt orden på bruken av nådegavene.
Problemet i den første menighet var ikke at nådegavene ikke fungerte, men at medlemmene opererte i dem omtrent hele tiden. Derfor sier også Paulus at i et møte skal maksimum tre komme med tunger og tydning, og kun to til tre personer profetere.
Dette kapittelet sier egentlig ikke så mye om tungetale til egen oppbyggelse, men du kan også lese ut fra disse versene at Paulus brukte det veldig mye.
1Kor 14:18
18 Jeg takker Gud: Jeg taler mer med tunger enn dere alle.
19 Men i en menighetssamling vil jeg heller tale fem ord med min forstand, så jeg ved det kan lære andre, enn ti tusen ord med tunger.

Hva med å bruke tungetale til egen oppbyggelse i menigheten?
Paulus sitt poeng er som følger: Om vi bare bruker tunger hele tiden, vil ingen få noe ut av det, spesielt ikke hvis det kommer inn personer som ikke er kristne eller er helt fremmede for det.

1 Kor 14:23
23 Om nå hele menigheten kommer sammen på samme sted, og alle taler med tunger, og det så kommer inn noen ukyndige eller vantro, vil de da ikke si at dere er gått fra forstanden?

På et møte eller bønnemøte der alle er kjent med hva tungetale er, tror jeg at det er helt greit å bruke tungene av og til når vi ber. Så det er ikke tungene Paulus skriver i mot, men han ønsker at vi skal bruke dem med visdom og fornuft.

Jeg tror som sagt at tungen er for oss i dag, og jeg tror den er for alle som ønsker det, men ikke føl deg presset til at du må snakke det. Den Hellige Ånd er en gentleman og han presser seg ikke på deg.

Hvis du skulle ha spørsmål om dette teamet føl deg fri til å spørre meg spørsmål. Du kan bruke skjema under!


Send inn spørsmål

Total Page Visits: 1465 - Today Page Visits: 1