I denne undervisningsserien vil jeg undervise om de ni nådegavene i 1 Korinterbrev kapittel 12. Dette er del 2.

Visdomsord er å få en overnaturlig visdom inn i en situasjon der din visdom ikke er nok. Den gir deg visdom inn i situasjoner der du for eksempel ikke vet hva du skal si.
Jesus opererte mye i visdomsord. Fariseerne prøvde mange ganger å fange Jesus i ord slik at de kunne anklage ham for vranglære.

Jeg har selv opplevd å bruke både visdomsord, kunnskapsord, og særskilt tro ved ånden, som er de tre gavene jeg vil snakke om i dag.

Jeg vil også ta med et par personlige historier, så følg med på denne undervisningen i dag!

Facebook0
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube


Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

Litt av teksten er en del år gammel, så det er mulig du finner ting i teksten som jeg ville ha sagt på en litt annen måte i dag. Det tar litt lang tid og omskrive alt, så ta det gjerne som det er.
—-

Visdomsord:
Visdomsord er å få en overnaturlig visdom inn i en situasjon der din visdom ikke er nok. Den gir deg visdom inn i situasjoner der du for eksempel ikke vet hva du skal si.
Jesus opererte mye i visdomsord. Fariseerne prøvde mange ganger å fange Jesus i ord slik at de kunne anklage ham for vranglære.
I Joh 8 kommer fariseerne til Jesus med en kvinne som var grepet i hor, de vil sette han på en prøve og sier:
5 I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?

Hvis Jesus hadde svart at hun skulle steines, kunne de anklage ham innfor den romerske myndighet, det var bare de som kunne tilsi en dødsdom. Hvis han hadde svart at hun ikke skulle steines kunne de anklage ham for å bryte Moseloven. Jesus får et visdomsord og sier:

7 Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne!

Dette førte til at fariseerne gikk bort. Jesus hadde truffet et ømtålig tema for dem og det løste situasjonen.

Det kan også hende at du står i en situasjon der du ikke vet hva du skal gjøre videre, da trenger du et visdomsord fra Gud.

En gang var jeg med på en vitnetjenesten i menigheten som jeg gikk i da jeg var ung og vi hadde et fengselsmøte. Jeg fikk en muligheten til å vitne for en innsatt, og jeg opplevde at jeg opererte med visdomsord. Den jeg snakket med trodde fullt og fast på reinkarnasjon fordi han hadde snakket med en som hadde blitt hypnotisert og sett tilbake på tidligere liv han hadde levd.
Jeg snakket stille med Den Hellige Ånd inne i meg og ba om visdom fra Gud.
Da fikk jeg to spørsmål, og jeg stilte denne mannen disse to spørsmålene. Det ene var: Tror du på at det finnes en god og en ond kraft? Han svarte positivt på det. Jeg fortsatte, og spurte: Hvordan vet du at den åndelige opplevelsen som denne personen hadde ikke er et bedrag fra den onde kraften? Han kunne ikke svare meg på det. Jeg vet at disse spørsmålene jeg stilte fikk han til å begynne å tenke seg om, her fikk jeg kunnskap som jeg i utgangspunktet ikke hadde inn i en gitt situasjon.

Kunnskapsord:
Formidling av den kunnskap som Gud har. En overnaturlig kunnskap om noe som har skjedd eller er nå, som vi ikke menneskelig sett kunne ha visst.

Kunnskapsord formidles ved at du får et ord, for eksempel om en sykdom.
I møtesammenheng kan det foregå på følgene måte: En person reiser seg og sier: «Det er noen her som var i en motorsykkelulykke i fjor og har fått problemer med høyre skulder.»
Det kan også oppleves konkret når man ber eller snakker med noen personlig.

I Joh 4 leser vi om Jesus som kommer til en samaritansk kvinne ved en brønn, og Jesus ber om litt vann. Her opererer Jesus med kunnskapsord.

Joh 4:16-18.
Gå og rop på din mann, og kom så hit.
Kvinnen svarte: Jeg har ingen mann. Jesus sa til henne: Med rette sa du: Jeg har ingen mann!
For du har hatt fem menn, og den du nå har, er ikke din mann. Der talte du sant.

Særskilt tro ved Ånden:
En overnaturlig åpenbaring av Guds tro. Den blir gitt til deg for en bestemt tid, på et bestemt sted, for en bestemt hensikt.

Troens gave har ingen ting å gjøre med: Troen kommer av forkynnelsen av Guds ord (Rom 10:17). Når denne gaven er over deg, vil overnaturlige ting skje, og det skjer et gjennombrudd på en eller annen måte.
Denne gaven virker også ved at du får en sterk visshet i ditt hjerte om at du har det du har bedt om vil skje.

Daniel opplevde troens gave da han var i løvehulen (Dan 6).
Elia opplevde å operere i troens gave da en ravn kom med brød og kjøtt til ham hver dag da han var i ørkenen (1 Kong 17).

Da Peter helbredet den lamme mannen ved tempelporten, opererte han med en særskilt tro. Han sier selv:
Apg 3:16
Og ved troen på Jesu navn, har dette navn gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket ved Jesus, har gitt ham full førlighet tilbake, slik dere alle kan se.


Forbønn


Total Page Visits: 751 - Today Page Visits: 1