Jeg vil snakke om Den Hellige Ånd i denne undervisningen, men den er ikke bare for pinsevenner eller karismatikere, Den Hellige Ånds kraft er tilgjengelig for oss alle!

En del tenker at det bare var apostlene som opplevde Den Hellige Ånd og kun på pinsedag, men dette er et skriftsted som motbeviser dette:
Apg 19:6-7
Og da Paulus hadde lagt hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profeterte. Disse mennene var omkring tolv til sammen.

Disse var hverken apostler eller personer med en høy åndelig stilling, den ble gitt til vanlige mennesker som deg og meg.

Det som skjedde på pinsedag, kan skje den dag i dag!


Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

Den Hellige Ånd har er kraftutrustning for oss!

Apg 1:8
Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.

Noe skjedde med disiplene på pinsefestens dag! Før denne dagen ser vi hvor feige og redde disiplene var. De rømte da soldatene kom for å hente Jesus. Peter fulgte litt etter, men da han ble konfrontert med sitt kjennskap til Jesus, ble han feig og fornektet Jesus.
Disiplene drev ikke noe utadrettet virksomhet etter at Jesus var død. De holdt seg skjult for myndighetene, for de var redde for at også de skulle bli henrettet.
Vi ser også at Peter går, sammen med to andre disipler, tilbake til sitt gamle yrke som fisker.

Disiplene var virkelig på defensiven, men på pinsedag skjer det noe, de fikk kraft!
Peter, som noen uker tidligere fornektet at han kjente Jesus, står frimodig fram og forteller om den Jesus som de hadde korsfestet. At han lever og er Guds sønn og at det virkelig var Hans Ånd som ble utøst over dem alle.
”Så skal da hele Israels folk vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet”. (Apg 2:36)
Det skjedde en stor forandring på pinsedagen. Den samme forandringen kan skje med deg når du oppdager denne kraften!

Det skjedde også noe med meg da jeg fikk et møte med Den Hellige Ånds kraft.
Før var jeg en veldig sjenert person, og det førte til at jeg ofte snakket veldig sent og med veldig lav stemme. Jeg følte jeg snakket så sent at jeg i nærradioen, hvor jeg jobbet, skrudde opp hastigheten på kassettspilleren, for at det jeg sa ikke skulle høres så tregt og kjedelig ut.

Da jeg skulle holde et av mine første vitnesbyrd i menigheten min, stod jeg med ansiktet ned i talerstolen, og flere personer fra salen ropte ut at jeg måtte snakke høyere. Denne opplevelsen var så frustrerende for meg at jeg bestemte meg for aldri mer å stå foran mange mennesker for å si noe igjen.

En annen gang var jeg med fengselsgruppen i menigheten min på fengselsbesøk. Vi ble satt på forskjellige bord, og meningen var at vi skulle snakke med de innsatte om Jesus. Når vi kom til fengselet ble jeg plassert alene med ca. 7-8 fanger rundt bordet.
Jeg var som sagt veldig stille og sjenert av meg, og jeg sa ingen ting mens jeg satt der. Like før vi skulle slutte av, snur en av fangene seg til meg og sier til meg: «Hva gjør du her egentlig?»

Etter å ha vært med på dette, og hadde en del lignende erfaringer, trodde jeg virkelig at jeg ikke kunne gjøre mye for Gud, men dette forandret seg i 1989. Dette året hadde jeg en opplevelse med Den Hellige Ånd, og har jeg forandret mitt syn på meg selv og hva Den Hellige Ånd kan gjøre gjennom meg.
Etter denne opplevelsen og på begynnelsen av 90 tallet stod jeg foran flere hundre mennesker, ett sted var det over 1 000 mennesker, i Ukraina og Russland og delte mitt vitnesbyrd og evangeliet jeg har også undervist og talt, på flere bibelskoler og vært i mange land. Jeg har også hatt undervisning på nettet siden 2001, og ukentlig undervisning fra 2007.
I dag er jeg leder av et misjonsarbeid som når ut til flyktninger og immigrasjonsarbeidere fra Myanmar/Burma og har et pastoralt ansvar for et stadig voksende arbeid i Thailand, blant et unådde folkeslag. I 1989 hadde jeg aldri trodd at dette var mulig, men Gud har gitt meg kraft og en frimodighet som jeg ikke hadde før.

Et annet eksempel jeg har, om hvordan Den Hellige Ånd kan skape forandring i mennesker, er fra ett to ukers evangeliseringsteam jeg var med på i Oslo sommeren 1995. Ei jente som var veldig sjenert opplevde kraften i Den Hellige Ånd, en del vil også kalle dette dåpen i Den Hellige Ånd, og det skapte en stor forandring i henne.
Vi var 50 personer på dette teamet, og den første dagen skulle hver enkelt av oss gå fram til en mikrofon og presentere oss selv. Denne jenta ville ikke bruke mikrofon og sa ganske stille og sjenert: «Dette er det verste jeg vet.»
Under den første uka ble mange av oss berørt av Den Hellige Ånd, og spesielt denne jenta.
Den siste dagen vi hadde gatemøte stod hun frimodig fram og holdt et sterkt vitnesbyrd i en mikrofon midt på Karl Johanns gate i Oslo med ca 100-200 ”ikke-kristen” som hørte på. Det var ganske tydelig for alle at hun hadde opplevd kraften i Den Hellige Ånd.

Noen kan oppleve å være redd for Den Hellige Ånd, men Gud har ikke gitt oss en ånd av frykt eller motløshet!
2 Tim 1:7
7 For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.

I noen engelske oversettelser står det at Gud ikke har gitt oss en ånd som vi må frykte, men en krafts og kjærlighets og sindighets (selvkontrolls) ånd.
For det første er Den Hellige Ånd ikke noe å frykte for! Grunnen til at han kom var at vi skulle oppleve kraft. Den kjærlighet som han har hjelpe oss til å tenke riktig, slik at vi kan ha kontroll over oss selv. Å ha selvkontroll betyr at vi kan herske over synden og ikke omvendt. Å leve et seirende liv er også noe Den Hellige Ånd gir oss kraft til.


Det jeg har skrevet handler mye om det pinsevenner vil kalle dåpen i Den Hellige Ånd, Dette utsagnet er hentet fra i Apg. 1:5 ..men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter.»

I denne undervisningen har jeg mer bruke utrykket: fikk en opplevelse med kraften fra Den Hellige Ånd, fordi jeg ønsker å nå ut til mer enn bare en spesifikt gruppe.


Forbønn

Total Page Visits: 839 - Today Page Visits: 1

Oppdag mer fra Bibelundervisning

Abonner for å få de siste innleggene sendt til din e-post.