Vi er i en kamp. Denne kampen har pågått siden tidenes morgen.
Det er en fienden som ønsker å gi deg feil informasjon, han ønsker å mate deg med løgner. Disse løgnene vi stjele og drepe din glede, ditt håp, dine drømmer og fremtid.

Jeg ønsker å avsløre hva hans våpen og løgner er, slik at du ikke så lett faller for dem!


Denne undervisningen handler om det samme som i serien om: Loven og nåden se hele denne serien her!

Facebook0
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube


Høyreklikk spiller for å laste ned mp3.

John 10:10
10 Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod.

1Mos 3:1-5
1 Slangen var listigere enn noe annet dyr som Herren Gud hadde gjort på marken. Han sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?»
2 Men kvinnen svarte slangen: «Vi kan ete frukten av trærne i hagen,
3 men om frukten på treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal ikke ete av den og ikke røre den, ellers skal dere dø.»
4 Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke dø.
5 For Gud vet at på den dagen dere eter av det, skal øynene deres bli åpnet. Dere skal bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.»

Kampen som vår fiende utkjemper er ikke en fysisk kamp, det er heller ikke en kamp der vi må rope og skrike, snakke i tunger og prøve å få djevelen ut på en aller annen måte.
Kampene pågår om den informasjon du får og har fått, og hva om hva du tror. Det handler rette og slett om våre tanker og fornyelsen av dem. Få den rette informasjonen og kunnskapen inn i våre tanker, og tro dem.

Slangen, eller djevelen, gav en misledende informasjon til Adam og Eva. Hva gikk den ut på?
Den begynte med dette spørsmålet: Har Gud virkelig sagt?

Feilinformasjonen som djevelen ønsker å mate deg med er blant annet dette: Har Gud virkelig sagt at han alltid er med deg, at han er for deg, at han elsker deg, at han ikke er sint på deg, at han ikke vil straffe deg for den synden du gjorde, at han virkelig er din forsørger, at han helbreder i dag, at du ikke er under loven men under nåden, at du er hans elskede sønn eller datter, at han alltid er nær deg (selv når du har syndet), at du ikke kan miste frelsen, at han aldri vil avvise deg, også videre.

Djevelen vil alltid sette spørsmålstegn ved det som Gud har sagt. Jeg vil spesielt trekke frem to ting som han ikke ønsker at du skal få rette informasjon eller kunnskap om:

 1. Så tvil om hvem Gud virkelig er

En ting som vår fiende vil bruke for å forkludre vårt bilde er Gud er rette og slett religion.
Religion handler om alt vi må gjøre for å tilfredsstille en guddom. Noen tenker: Det er bra jeg er kristen da, for det handler jo om en person og ikke en religion. Jeg sa dette mye før, men jeg så ikke hvor dypt jeg lå under for en lovvisk og religiøs tankegang selv.
Jeg slet konstant med fordømmelse, og følte jeg aldr nådde opp til Guds krav om hellighet. Jeg visste og bekjente at vi ble frelst av nåde og det handlet ikke om religion og kav, men jeg var fremdeles bundet av løgntanker jeg hadde om Gud. Jeg trodde fremdeles han hadde høye krav til meg, og at jeg ikke oppfylte dem. Jeg så mer på Gud som en litt streng dommer, enn som min far. Jeg så ikke selv at jeg levde under loven.
Men en dag gikk et lys opp for meg, og jeg begynte å forstå hvor høyt Gud elsket meg og at hans kjærlighet var uten krav!

La meg ta med dette: Loven førte og fører ikke menneskene nærmere Gud, de førte dem faktisk lengre vekk fra fellesskap med Gud. For hva vil loven gjøre når vi gjøre noe feil? Jo den vil fordømme oss, og vi gjør lett som Adam og Eva når de falt, gjemme oss fra Gud og fra hans fellesskap og nærvær.
Derfor en av de tingene som djevelen vil bruke mot oss er loven, han ønsker å si at Gud krever noe av deg. Dette vil hindre deg til å ha fellesskap og kjenne Gud mer.

 1. Så tvil om er hvem du er!

Når djevelen sa: Dere vil bli lik Gud, sa han en løgn. De var lik Gud allerede, for vi er skapt i hans bilde. Djevelen begynte å så tvil om hvem de var, at de ikke var perfekte.

Gud skapte oss perfekt, men djevelen har helt siden tidenes morgen prøvd å ødelegge dette bildet med sine løgner, og hvis du ser rundt om kring deg vil du se at han har lykkes med det i stor grad, selv blant kristne.
Hvis vi virkelig så vår verdi og hvem vi er, ville vi ikke misunne hverandre, være stolte. Vi ville ikke ønske å hevne oss på andre. Vi ville ikke prøve å fremheve oss selv og være egoistiske. Vi ville ikke konkurrere, dominere, kontrollere andre, eller prøve å være bedre enn andre. Vi ville elske og akseptere hverandre.

Hvis jeg var din fiende ville jeg ha gitt deg masse feilinformasjon om andre og om deg selv. Jeg ville prøve å bryte ned deg psykisk ved å mate deg med løgner.
Det er nettopp dette vår fiende forsøker å gjøre med oss, men du kan ta opp kampen, for vi har den sterkeste på vår side, og vi har sannheten, Guds Ord!

Verdens viktigste bok!
Som vi leste helt i begynnelsen av denne undervisningen så har djevlene til alle tider prøvd å sette spørsmålstegn om hva som Gud virkelig har sagt.Derfor ønsker han alltid at vi skal ha et begrenset forståelse av Bibelen.For noen hundre år siden, i den mørke middelalder, var Bibelen en forbudt bok. Den var kun tilgjengelig på latin og for høytstående prester. Så Bibelen ble misforstått og misbrukt i stor grad under denne tiden, jeg er veldig takknemlig til Luther og William Tyndale som gjenoppdaget Bibelens store betydning!

Selv i dag er det mange som stiller spørsmålstegn ved Bibelens troverdighet, og det har til og med preget en del oversettelser av den.

I dag så angriper også djevlene oss med disse tankene: Bibelen er veldig vanskelig å forstå eller det er ikke for meg, eller det er bare en historiebok, eller det som står i den vil ikke fungere for meg.

Bibelen er fremdeles denne verdens viktigste bok! Den er ikke bare en oppskriften, veileder eller har gode råd, men den har liv og vil gi deg liv!
Ords 4:20-23
20 Min sønn, gi akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale!
21 La dem ikke vike fra dine øyne, ta vare på dem i dypet av ditt hjerte!
22 For de er liv for den som finner dem, og helse for hele hans legeme.
23 Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det.

2 Kor 11:3
3 Men jeg frykter for at slik som slangen forførte Eva med sin list, slik vil også tankene deres bli fordervet og drevet bort fra den enfoldige troskap mot Kristus.

2 Kor 10:3-5
3 For selv om vi ferdes som mennesker, så fører vi ikke kamp på verdslig vis.
4 For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk;
5 med disse kan vi rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus
,


Denne undervisningen handler om det samme som i serien om: Loven og nåden se hele denne serien her!


Du kan be om forbønn!
Gjennom disse sidene kan du også be om forbønn. Vi er et team som ber, og vi tar gjerne deg med. Fyll ut skjema under (du kan også være anonym)


De 10 siste undervisningen (Podkastene) fra Bibelundervisning

Fridd oss fra den onde – En introduksjon Bibelundervisning på Podcast (Audio)

Det jeg ønsker med denne undervisningsserien er at du skal få se sannheten om vår fiende og om vår seier, og fornye dine tanker rundt det. Når du begynner å tenke i forhold til den, vil det hjelpe deg å komme ut av depresjoner, og gjøre deg fri på mange områder i livet ditt. Jeg vet det er mange mennesker som sliter med mørke tanker, som kommer i fra mørkets rike. 
Bibelen vil gi deg svar på hvordan vi kan se på vår framtid. Det står i Bibelen at Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham, derfor kan vi se lyst på vår fremtid. Det er håp for din fremtid og det er håp for deg. Ikke gi opp!
 1. Fridd oss fra den onde – En introduksjon
 2. Hvordan be for de som er undertrykt av den onde? (23)
 3. De seks delene på Guds fulle rustning (22)
 4. Guds fulle rustning (21)
 5. Tanken: Gud er ikke med deg (20)
 6. Et rettssystem eller et forhold? (19)
 7. Er Gud sin beskyttelse ubetinget? (18)
 8. Hvordan fienden snakker til oss (17)
 9. Du har kommet inn i ett nytt rike (16)
 10. Han gav oss liv
Total Page Visits: 2207 - Today Page Visits: 2