Finn din frihet - Opplev gjenopprettelse

Stikkord: frihet (Side 1 av 12)

En perfekt fred

Denne undervisningen er populær og jeg har fått bra respons på den, derfor ønsker jeg å legge den ut igjen på nytt (den er fra sommer 2023)

Selve grunnlaget for denne oppmuntringen finner vi i Jesaja 26:3, hvor det står skrevet: «Den som har et fast og tillitsfullt sinn, vil Gud gi konstant fred.» Dette verset minner oss om viktigheten av å ha et hjerte og sinn som er forankret i tillit til Gud. På engelsk blir dette ofte oversatt som å ha en «perfect peace» når vårt fokus og våre tanker er på Gud, og vi har tillit til ham. Det understreker at en dyp og varig fred kommer fra å rette våre hjerter mot Gud og ha full tillit til Hans veiledning og kjærlighet.

Jeg ønsker å oppmuntre deg med at Guds tanker om deg er gode. Hans planer for deg er å gi deg håp og en lys fremtid, som det står i Jeremia 29:11. Ved å fokusere på Guds kjærlighet og Hans løfter, kan du bytte ut dine negative tanker med Hans sannheter. Dette vil ikke bare gi deg en dypere forståelse av Hans kjærlighet, men også lede deg til en fred som overgår all forstand, som det står skrevet i Filipperne 4:7: «Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

Så når bekymringene og de negative tankene begynner å tynge deg ned, husk at du kan vende deg til Gud. Med Hans ord som ledestjerne, kan du finne styrke og fred. Ved å fylle ditt sinn med Guds løfter og stole på Hans plan for ditt liv, kan du oppleve en indre ro som gir deg kraft til å møte hverdagens utfordringer med fornyet håp og tillit. La denne vissheten om Guds nærvær og kjærlighet være din kilde til konstant fred og glede.Denne undervisningen er en reprise fra sommer 2023

Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)
Les videre

Gud vil gå foran og lede deg

Denne uken vil jeg dele en oppmuntring basert på noen skriftsteder fra Bibelen. Dette henger sammen med det jeg har undervist om de siste ukene angående Guds vilje.

Gud ønsker ikke å skyve oss eller stresse oss; Han vil alltid lede oss!

2 Jeg vil gå foran deg og jevne ut det bakkete land. Bronseportene vil Jeg sprenge i stykker, og bommene av jern vil Jeg hogge av.
3 Jeg vil gi deg skatter i mørket og rikdommer som er skjult på hemmelige steder, for at du kan kjenne at Jeg, Herren, som kalte deg ved navn, er Israels Gud.

Jesaja 45:2-3

«Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg – han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs.»
5 Mosebok 31:8


Gave: Vipps 900 90 354

Les videre

Hva har Guds vilje med loven og nåden å gjøre?

Loven krever perfekt overholdelse av Guds vilje for å oppleve hans nærvær og ledelse, mens nåden fremhever at Jesus leder oss med kjærlighet og tilgivelse.
Gud har gitt oss fri vilje og ønsker å veilede oss til de beste valgene, men respekterer også våre ønsker.
Å leve under nåden gjør det enklere å følge Guds vilje, og det finnes alltid mulighet for tilgivelse og gjenopprettelse når vi feiler.

Johannesevangeliet viser dette gjennom historien om kvinnen grepet i hor, hvor Jesus tilgir henne i stedet for å fordømme.
Selv når vi gjør feil, ønsker Jesus å tilgi oss og lede oss videre. Gud kan vende våre dårlige valg til noe positivt, og han leder oss ofte ved å legge ting ned i våre hjerter. Filippenserne 2:13 bekrefter at Gud virker i oss for å gjøre hans gode vilje. Vi bør ikke stresse med å finne ut Guds vilje, men stole på at han er med oss og leder oss mer enn vi er klar over.


Gave: Vipps 900 90 354

Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)
Les videre

Hva om jeg tar feil valg og bommer på Guds vilje?

Det jeg vil dele med deg i denne undervisningen er:

Mange kristne frykter at et feil valg kan føre dem bort fra Guds vilje og gjøre Gud sint på dem. Men jeg tror ikke dette er tilfelle.

Gud har en god og perfekt plan for våre liv, og selv om vi roter det til, har Gud alltid en alternativ plan og kan vende feil valg til noe godt.

Valg av ektefelle er et viktig punkt hvor mange er redde for å gjøre feil. Jeg tror at selv om et ekteskap går galt, kan Gud gjenopprette situasjonen og hjelpe til med å snu det til det beste.

Gud ønsker å gjenopprettelse og nåde, ikke fordømmelse.
Selv om mennesker kan dømme, er Guds nåde stor nok til å korrigere og lede oss på en ny vei som kan være enda bedre enn den opprinnelige planen.

Gud vil alltid det beste for oss! Om vi gjør feil valg, er Guds nåde stor nok til å korrigere oss og lede oss tilbake til hans vei eller en ny vei som kan være mye bedre enn den opprinnelige.

Få også med deg hele teksten under, der jeg også tar med min kones vitnesbyrd.


Gave: Vipps 900 90 354

Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)
Les videre

Er det Guds vilje?

Det jeg vil dele med deg i denne undervisningen er:

Mange er usikre på hva som er Guds vilje, og de er redde for å ta feil å være helt ute av Guds vilje og plan for deres liv.
Mange tror at Gud er vanskelig å forstår, men Gud er ikke vanskelig å forstå, og hans vilje er ikke uransakelig.
Bibelen viser at Gud ønsker gode ting for oss, inkludert helse, og at han ikke gjør forskjell på folk. Tro og forståelse av Guds vilje kommer gjennom å fornye tankene (Rom 12:2).

Paulus oppfordrer oss til å forstå Guds vilje (Ef 5:17). Gud ønsker at vi skal ha det godt i alle aspekter av livet (3Joh 2), og vi bør ikke miste frimodigheten på grunn av feilaktige lovviske og religiøse lærer. Når bønner ikke blir besvart, kan det skyldes tid, involvering av andre personer, feil bilde av Gud, eller behov for å tilgi oss selv og andre.
Forståelsen av Guds kjærlighet og vår verdi er nøkkelen til å oppleve hans vilje i våre liv!


Gave: Vipps 900 90 354

Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)
Les videre

Hemmeligheten – Kristus i oss

Mange kristne mener vi må få Jesus mer på innsiden, men hva om han allerede er der? Paulus skriver i Galaterbrevet (4:19) at Jesus skal vinne skikkelse i oss, altså bli mer synlig gjennom oss. Å leve som kristen handler om å la Jesus komme til uttrykk gjennom oss, ikke bare om selvdisiplin. Det er enklere å bli noe vi allerede er og dele det vi har fått, enn å prøve å bli noe vi ikke er.

Kol 1:27 snakker om «Kristus i dere, håpet om herligheten». Dette betyr at Kristus i oss gir oss frimodighet, seier og kraft. Denne åpenbaringen var ny for de som leste Paulus’ brev, og den er fortsatt viktig i dag. Kristus bor i våre hjerter, og vi lever ikke ved oss selv, men ved ham.

Vårt kristenliv er en reise, ikke en kamp om å bli noe vi ikke er. Vi er ett med Kristus, har hans rettferdighet, kraft, kjærlighet, tilgivelse og all åndelig velsignelse. Dette er gitt oss av nåde, og vi trenger å forstå og ta imot dette i tro.

Bibelen lærer oss at vi er velsignet med all åndelig velsignelse i Kristus (Ef 1:3), at Kristus bor i våre hjerter ved troen (Ef 3:17), og at vi lever i tro på Guds Sønn (Gal 2:20). Vi er forenet med Herren og vandrer i et nytt liv (Rom 6:4-5).

Hvis du er en strevende kristen, vil denne undervisningen hjelpe deg, og kan sette deg fri!


Gave: Vipps 900 90 354

Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)
Les videre

Hva er kjærlighet? (Egentlig?)

Sist uke hadde jeg en undervisning om: Hvem er Gud?
Jeg sa i denne undervisningen at Gud er kjærlighet. I denne undervisningen fra 2023 utdyper jeg ennå mer hva kjærlighet er, og igjen hvem Gud er.

Svaret på hva er kjærlighet er kanskje ikke så enkelt som vi tror? Vi forbinder det ofte med våre følelser og det er noe vi mister eller kan forsvinne, men hva er ekte kjærlighet?
Hva er forskjellen på en menneskelig kjærlighet og Gud sin kjærlighet?
Jeg vil gi deg en konkret og enkelt svar i denne undervisningen!


Hvis videoen ikke spiller av, trykk på linken: Se den på YouTube

Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)
Les videre

Hvem er Gud?

Hvem er egentlig Gud?
I denne korte undervisningen vil jeg ikke ha en lang utredning om hvem Gud er. Jeg har et veldig enkelt svar, og det kan forandre ditt liv fullstendig!
Se svaret i undervisningen under!


Gave: Vipps 900 90 354

Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)
Les videre

Han gjenoppretter min sjel!

I Salme 23:3 står det i en engelsk oversettelse (NKJV): He restore my soul. På norsk: Han gjenoppretter min sjel!
Gud ønsker å gjenopprette deg slik du var ment til å være. Det er mange ting som har ødelagt for deg og satt sår i din sjel, men Gud er en gjenoppretter!
Han ønsker å hjelpe deg til å forstå hvem du egentlig er og gjenopprette deg til det bildet du er skapt i.
Han vil at du skal forstå din verdi!


Gave: Vipps 900 90 354

Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)
Les videre

Vit din identitet

Denne oppmuntringen handler om viktigheten av å vite vår identitet.
Det er lett enten å ha for høye tanker om seg selv eller for lave tanker om seg selv.
Begge to har rot i å ikke være trygg i sin identitet.
Få med deg denne viktige oppmuntringen!

Rom 12:16
Ha det samme sinn. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke.


Gave: Vipps 900 90 354

Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)
Les videre
« Eldre innlegg