Når er det Gud er fornøyd og tilfreds med oss?
Mange kristne sliter med dette spørsmålet, for vi kan ofte føle at vi ikke er til behag for Gud.

Jeg hadde en quiz på nettsidene mine en periode, og ett av spørsmålene var: Når tilfredsstiller vi Gud? Jeg var overrasket over hvor mange som svarte: Det er når vi ber, når jeg ikke har syndet på en stund, når jeg lovsynger, vitner, evangeliserer, leder noen til Jesus også videre.
Fokuset var på hva vi må gjøre eller ikke har har gjort, men hva er det egentlig som tilfredsstiller Gud?

Jeg har gode nyheter for deg i dag, for vår verdi henger ikke sammen med hva vi gjør, men hvem vi er!


Denne undervisningen har tatt utgangspunkt i en serie kalt: Loven og nåden se hele denne serien her!
Utover vinteren og våren vil jeg ta utgangspunkt i flere deler av denne serien.

Facebook0
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube


Høyreklikk spiller for å laste ned mp3.

Hvis du elsker en person, hva er det som tilfredsstiller deg ved denne personen. Hvor perfekte de er? Jeg tror ikke det, for ofte ser vi at andre også har feil og mangler.
Hvis du er forelsket, så ser du kanskje ikke så mange feil og manglene akkurat der og da, men ekte kjærlighet gjør!
Det som tilfredsstiller deg er at den personen som du er glad i, vil være sammen med deg og ønsker å ha fellesskap med deg.
Hvis du har en familie, hva er det med din kone eller mann, eller barn som gjør deg tilfreds med dem? Jo, at de ønsker å ha fellesskap med deg.

Husk at Gud er kjærlighet, og han er på sammen måte. Det som tilfredsstiller ham er ditt nærvær, at du ønsker å være nær ham og ha fellesskap med ham.
Før du kan ha fellesskap med noen, må du tro at vedkommende finnes, ellers vil du aldri kunne ha fellesskap med dem.
Hvis jeg en dag våknet opp og ignorerer at min kone finnes, ville det være til behag for henne? Eller, hvis jeg dro på besøk til Norge, vi bor i Thailand, og jeg tenkte: Nå ser jeg ikke min kone og barn, så nå tror jeg ikke de finnes. Dette ville neppe gjøre min kone og barn tilfreds.

Det samme er det med Gud, du må tro at han er til og at han vil lønne den som ønsker å ha et aktivt fellesskap med ham. Det tilfredsstiller Gud.
Hebreerbrevet sier følgende:
Heb 11:6
6 Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.

En ting til med hva tro er:
En del blir fordømt når det snakkes om tro. Grunne er at de føler at de ikke har tro nok, og da er jo ikke Gud fornøyd med dem. Vi kan lett se på tro som noe vi må prestere eller å ha en «strek følelse» av tro, men igjen: Tro er ikke en følelse, men et valg, et valg om å stole på at Gud finnes.
Du kan også velge å tro det Bibelen sier, uten å føle at det er sant.
Det at du har valgt å tro at Gud er til, og du ønsker å ha fellesskap med ham, er nok til at han er tilfredsstilt med deg.

Han er også tilfreds med deg fordi du er hans sønn eller datter!

Hvis du tror at ved bare å oppføre deg bra og å gjøre åndelige ting (gjerninger) som å be, lese i Bibelen, vitne også videre, så tilfredsstiller du Gud, tar du veldig feil (Se Ef 2:8-9)! Da lever du under loven ikke under nåden.
Det eneste som tilfredsstiller Gud er at du et hans sønn eller datter og at du ønsker fellesskap med ham!

Gud elsket meg da jeg var en synder
Mange tenker at Gud elsket meg da jeg var synder, men nå som jeg burde ha visst bedre, når det kommer til synd jeg har gjort, elsker han meg mindre, eller jeg tilfredsstiller han mindre. Hvor er logikken i dette?
Gud elsker alle like høyt, selv de ikke kristne, men det ville likevel vært mer logisk å tenke dette: Hvis Gud elsket meg mens jeg enda var en synder (Rom 5:8), hvor mye mer elsker ikke Gud meg nå, når jeg er en kristen?

Disse tankene du har om at Gud ikke elsker deg og at han ikke er tilfreds med deg, kommer ikke fra Gud, ei heller fra deg selv. De har et ondt opphav, og kommer i fra den onde!

Nå er ikke Gud tilfreds med alt det vi gjør, men Gud elsker deg likevel! Du må skille mellom hvem du er og hva du gjør. Gud er tilfreds og har behag i deg fordi du er hans sønn eller datter, men Gud har selvfølgelig ikke behag i alt vi gjør!

Gud har behag i deg!
Matt 3:17
17 Og se, fra Himmelen lød en røst som sa: «Dette er Min Sønn, Den Elskede, i Ham har Jeg velbehag.»

Gud sa dette om Jesus. Hvor bor Jesus og hans Ånd nå? Jo i oss, vi er ett med ham (Gal 2:20). Så det samme som Gud sa om Jesus, gjelder oss i dag også!
Du er hans elskede sønn eller datter som Gud har velbehag i!

Jeg har tre døtre og de er til behag for meg, eller jeg elsker dem uten betingelser. Det henger ikke sammen med det de gjør, for deres oppførsel er ikke perfekt, men de er likevel mine barn, og jeg har behag i dem. Hvor mye mer skulle ikke vår perfekte far, Gud, ha velbehag i oss som hans barn?

 • Vi er til behag for Gud ikke for det vi gjør, men for hvem vi er!

Joh 1:12
12 Men så mange som tok imot Ham, dem ga Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn,
Joh 1:16
16 For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde;

Nåde er ikke ved gjerninger, ellers hadde det ikke vært nåde, og vi har alle fått den og vi har rett til å kalle oss Guds barn! Det er hva vi er!

1 Joh 3:1
1 Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles Guds barn!


Denne undervisningen har tatt utgangspunkt i en serie kalt: Loven og nåden se hele denne serien her!


Du kan be om forbønn!
Gjennom disse sidene kan du også be om forbønn. Vi er et team som ber, og vi tar gjerne deg med. Fyll ut skjema under (du kan også være anonym)


De 10 siste undervisningen (Podkastene) fra Bibelundervisning

Pinse handler om kraft! Bibelundervisning på Podcast (Audio)

I denne pinse oppmuntringen i dag snakker jeg om en personlig opplevelse med pinse. Pinse handler først og fremst om kraft. Før pinsedag var disiplene redde og fryktet for sitt liv, men noe skjedde på pinsedag: De fikk en ny frimodighet og kraft de ikke hadde hatt før. Jeg også opplevde en ny frimodighet og kraft da jeg fikk ett møte med Den Hellige Ånd.
 1. Pinse handler om kraft!
 2. Hemmeligheten – Kristus i oss!
 3. Hva er kjærlighet? (Egentlig?)
 4. Hvem er Gud?
 5. Han gjenoppretter min sjel
 6. Vær trygg i din identitet
 7. Ha frimodighet i bønn!
 8. Er vi i endetiden? (2)
 9. Kommer Jesus tilbake? (1)
 10. Fridd oss fra den onde – En introduksjon
Total Page Visits: 1269 - Today Page Visits: 1