Et nyhetsbrev fra Tore og hans familie og tjeneste i Nord-Thailand.
Dette nyhetsbrevet er en liten oppsumering av året 2021 og desember.
I desember nådde vi ut til og hjalp rundt 200 personer. Vi har også sett flere blir kristne og hatt fire dåp.
 
Les videre