Et nyhetsbrev/video fra Tore og hans familie og tjeneste i Nord-Thailand.

Det er ikke så lenge siden vi sendt ut et nyhetsbrev, men ønsker bare å komme med en kort nyhetsoppdatering på video. Det er første gang jeg prøver meg på dette.
Se video under!

Hvis du også ønsker å gi en gave eller er en giver se lenger ned på denne siden (les mer), jeg har litt viktig informasjon i forbindelse med dette!


Litt forklaring om gavekontoer

I mitt siste nyhetsbrev nevnte jeg tre kontoer, to av dem er nye.
Jeg ønsker bare å gi en forklaring slik at det ikke blir forvirrende. Jeg er redd for at da kan folk miste lyst på å gi.

Da jeg var i Norge i august jobbet jeg med to viktige ting.
Det ene var å få en arbeidsgiver, slik at jeg kan komme inn i folketrygden igjen.
Det andre var å starte opp en forening slik at vi kunne få et organisasjonsnummer og opprette en prosjekt konto. (Foreningen/prosjektet heter: Gode nyheter for shanfolket).
Arbeidet her ute vokser stadig og en del penger begynner å komme inn til prosjektet. Fordi vi ikke ønsker å blande vår privatøkonomi med prosjektet, opprette vi en forening som gjør at vi har et organisasjonsnummer og er registrert i Brønnøysundregisteret.

Jeg fikk til begge disse tingene da jeg var i Norge i august, men fordi jeg gjorde dette på samme tid, kan kanskje noen bli litt forvirret og tenke: 
Jeg ønsker å støtte Tore og hans tjeneste, men hvilket kontonummer skal jeg bruke?

Her er en enkel forklaring (se også video over!):

Misjons-konto (Gjennom Betania Kristiansand)
Denne er for faste månedlige eller kvartals gaver til underhold for oss som familie. Det vil si: Private faste støttepartnere og penger jeg betaler skatt av. Penger gitt på denne kontoen går igjennom Betania Kristiansand, og de vil trekke skatt og arbeidsgiveravgift. Disse pengene (pluss det Betania gir til oss) vil bli utbetale til meg som lønn, en gang i måneden.
Kontonr. her er: 3060 39 58000

Privat-konto
Denne er for enkelt gaver, sporadiske gaver og gaver fra familie til/for oss privat. Dette gjelder i hovedsak gaver jeg ikke må betale skatt av (det som jeg eventuelt må betales skatt av vil jeg legge til i selvangivelsen selv).
Her brukes mitt private kontonummer som før!
Kontonr.: 9710 27 46787
Vipps: 900 90 354

(NB! Hvis du fremdeles er usikker bare fortsett med å gi på denne, og jeg vil kanalisere det du gir, bare gi meg klar beskjed hvis det er til prosjektet!)

Prosjekt-konto: Gode nyheter for shanfolket
Denne er for alle gaver til prosjektet! Enkeltgaver eller faste støttepartnere til prosjektet.Pengene går direkte til prosjektets utgifter!

Du som støtter prosjektet, Gode nyheter for shanfolket, vil gi til følgende: 

  1. Støtte til lokale medarbeidere.
  2. Leie av tomt (vi ønsker i fremtiden å kjøpe dette) der vi driver arbeidet. 
  3. Drift av lørdag- og søndagsskole for barn av immigrasjons-arbeidere og flyktninger fra Myanmar.
  4. Drift av prosjekt bil og transport utgifter.
  5. Humanitær-hjelp (mat, klær etc.). 
  6. Evangeliseringsarbeid
  7. Arrangere fester til jul og andre høytider.
  8. Andre utgifter relatert til arbeidet/prosjektet. 

Ingen av prosjektets midler vil gå til underhold for oss privat.

Kontonr.: 1813 68 67241
Vipps: 770203
Se også denne websiden! https://goodnewsforshan.com/no/


Se en kort video fra prosjketet: Gode nyheter for shanfolket!


Ha en velsignet høst!
Hilsen Tore, Måkkham, Anna, Sarah og Elisabeth

Gave: Vipps gjerne til 900 90 354Meld deg gjerne på våre nyhetsbrev!

Total Page Visits: 572 - Today Page Visits: 1