Jeg hørte en forkynner en gang som sa at kampen er mellom Gud og djevelen.

Mange tror at Gud og djevelen er lik i makt, og de prøver og utkjempe hverandre. Det er også en del bøker som beskriver hvordan engler og demoner kjemper med hverandre, men jeg tror ikke dette er et riktig bilde av hva som faktisk er en realitet, for krigen mellom Gud og satan er allerede avgjort.

Djevelen har faktisk aldri vært i krig mot Gud direkte, for den ville han ha tapt uansett! For Gud er suveren i makt, autoritet og kraft!


Dette er andre delen i en serie jeg har kalt: Fridd oss fra den onde!

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen.com og få beskjed når hele serien ligger ute. Du vil også få tilgang på en PDF fil med tekst til denne undervisningen, hvis du melder deg på.


Hvis videoen ikke spiller av, trykk på linken: Se den på YouTube

Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

Hvem var og er djevelen? 

Lucifer var skapt av Gud

Det står ikke så mye om opphavet til djevlene i Bibelen, men det er noen få vers som kan tolkes om hvem han var og hans opphav. 

Det jeg nå sier om djevelen her er en tolkning, det vil si at det ikke nødvendigvis er akkurat slik jeg fremstiller det.

Lucifer, som er et annet ord for djevelen, er en skapning som Gud skapte, han var en kjerub, det vil si en engel, og i følge tolkningen av Esekiel var han veldig vakker engel. 

Djevelen gjorde opprør mot Gud. Han ble stolt og sjalu og ville ha Guds makt og autoritet. (Les Esekiel 28:11-19) 

En del bibeltolkere mener at han tok med seg en tredjedel av englene da han falt.

Djevelen falt i Edens hage

Det kan virke som djevelen falt i Edens hage.

Esekiel 28:13-17

13 Du var i Eden, Guds hage. Du dekket deg med alle slags edelsteiner, rubin, topas og diamant, beryll, onyks og jaspis, safir, turkis og smaragd med gull. Håndverksarbeidet i dine innfatninger og smykker ble gjort i stand den dagen du ble skapt. 

14 Du var en salvet kjerub med dekkende vinger. Jeg har innsatt deg. Du var på Guds hellige berg. Du vandret blant glødende steiner. 

15 Du var fullkommen i din ferd fra den dagen du ble skapt, helt til det ble funnet misgjerning i deg. 

16 Ved den omfattende handelen ble du fylt med vold i ditt indre, og du syndet. Som vanhellig stengte Jeg deg ute fra Guds berg. Jeg lot deg gå fortapt, du kjerub med dekkende vinger, fra å være blant de glødende steinene. 

17 Ditt hjerte ble hovmodig på grunn av din skjønnhet. For din skjønnhets skyld gjorde du din visdom fordervet. Jeg kastet deg til jorden, Jeg la deg ned foran ansiktet på konger, så de kunne stirre på deg.

Dette skriftsteder viser oss litt om hvem djevlene var, og hvorfor han falt. 

Jeg tolker dette skriftstedet dit hen at dette handler om djevelen, selv om det var skrevet til kong Tyrus. 

 Selv om det var skrevet til en konkret person, tror jeg det profeten Esekiel beskriver her var adressert til den åndelige makten som Tyrus representerte. 

I Esekiel så snakkes det om at han var en kjerub, det vil si en engel, men Tyrus var en person, og han var heller ikke så gammel at han kunne vært i Edens hage.

Det er også noen som mener at djevelen falt før Adam og Eva, og at Gud satte djevelen i Edens hage for å friste Adam og Eva, men jeg er ikke så sikker på dette. 

I vers 13 her i står det at Lucifer var i Edens hage, og Gud beskriver Lucifer her i sin tilstand før han falt. Det kan tolkes som Lucifer falt i Edens hage, og dette et mitt syn på det.

Disse tingene står ikke helt klart i Biblene, så igjen: Det jeg vil si nå blir teorier og tolkninger! 

Gud sendte Lucifer ned til Adam og Eva for å tjene dem, for det er det som er englers oppgave (se Heb 1:14). 

Jeg tror Lucifer ble sjalu på Adam og Eva, for den makt og autoritet Gud hadde gitt dem, og at menneskene var skapt i Hans bilde, så han var både sjalu på Gud og på menneskene. Han ønsket den samme autoritet og makt. 

Husk engler er ikke skapt i Guds bilde, det vil si de er ikke skapninger på samme måte som oss.

Gud gav derfor ikke den samme autoriteten til engelen, som han gav til menneskene.

Lucifer ønsket denne autoriteten, men han kunne ikke gå til krig direkte mot Gud, for den krigen ville han ha tapt.

Den eneste løsningen for djevelen til å få makt og autoritet på denne jorden, var gjennom at menneskene begynte å tro på hans forførende løgner.  På den måten kunne han få den makten han ønsket. Som vi vet klarte han å forføre Adam og Eva, og han har forført menneskeheten siden. 

Har djevelen autoritet og makt?

Vi tenker ofte at djevelen er allmektig og allestedsnærværende, men det er ikke sant. 

Djevelen har null autoritet eller makt ved seg selv, den eneste måten han kan få den på er ved å lure oss mennesker til å samarbeide med ham, og å gi etter for hans løgner. Djevelen har ingen autoritet eller makt uten vårt samarbeid. 

Djevelen er heller ikke allestedsnærværende, som Den Hellige Ånd er, for han en skapt skapning. 

De fleste av oss har nok aldri møtt djevelen personlig, men hans sendebud, demoner, har sannsynligvis alle av oss truffet på. 

I Det Gamle Testamente var det slik at når vi gav etter for en synd, så tilhørte vi syndens herre, som er djevelen, og han var vår sjef, men denne syndens makt gjorde Jesus noe med da han døde på korset!

Djevelen er en bekjempet fiende, Jesus vant en fullstendig seier over han for 2000 år siden på korset! 

Jeg vil vise deg noen skriftsteder som bekrefter dette.

Kol 2:14f

 14 Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.

15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.

Hva var det som skjedde på korset? Han avvæpnet alle åndsmakter, og vant over dem. Det er det som det står her. Var det en delvis seier?

Da andre verdenskrig var over, hva skjedde? Jo de allierte avvæpnet fienden, tyskerne, og proklamerte seg som seierherre. De hadde vunnet en totalt seier over Hitlers hær, og tatt fra dem all autoritet. 

Da Jesus vant over den onde og hans hær på korset, var det en fullkommen seier, og fienden har ikke autoritet over oss lenger, så lenge vi ikke tror på djevelens løgner.

Kol 1:13f

 13 Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike.

14 I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.

Vi har autoritet over den onde

Da Jesus døde på korset satte han også oss fri, fri i fra satans og de onde ånders makt! På grunne av det som Jesus gjorde, har vi i realiteten også vunnet over satans makt. Bibelen sier dette veldig klart i versene over. 

Gud har allerede vunnet over satan, og som sagt så har kampen aldri vært mellom Gud og djevlene, men kampen Jesus kjempet var for oss! 

”Men hvis Jesus vant seier for meg, hvorfor sliter jeg da fremdeles med så mange problemer?” Spør du kanskje?

Jesus har beseiret fienden for oss, men vi trenger også å tro og fornye våre tanker rundt dette. 

Det var en Japansk soldat som ble sendt inn i jungelen Filippinene i 1945, han fikk ikke med seg at senere samme året overgav Japanerne seg til de allierte. Det tok 29 år før han ble overbevist om at krigen var over. Hele denne tiden trodde han fremdeles på at krigen pågikk. Da han hørte om at Japan hadde overgitt seg, trodde han det bare var en løgn og en taktikk fra USA, for at han skulle overgi seg. Han levde faktisk i over 29 år på denne løgnen. (Se historien ved linken under)

http://www.npr.org/blogs/thetwo-way/2014/01/17/263350879/japanese-soldier-who-fought-on-for-29-years-after-wwii-dies

Mange kan også være som denne japanske soldaten, vi kan tro at krigen ikke er over. Men krigen er over, Jesus vant en total seier for oss, og vi trengte ikke lenger gå rundt som noen tapere uten noen kraft imot løgnen og djevlenes listige knep. 

Da Israels folket skulle innta Kanaan’s land, hadde Gud gitt dem landet, men de klarte ikke å vinne kampen for deres mentalitet var fremdeles i Egypt. 

De hadde bli trent opp og programmert til å være slaver, og de så seg selv slik. Det gikk faktisk en hel generasjon, førti år, før Israel klarte å overvinne denne slavementaliteten som de hadde fått fra Egypt. 


Forbønn


Total Page Visits: 1525 - Today Page Visits: 3

Oppdag mer fra Bibelundervisning

Abonner for å få de siste innleggene sendt til din e-post.