Det er en kamp som pågår i det usynlige, og kampen er om ditt sinn og dine tanker.
Gud prøver å vinne ditt hjerte og dra deg til han og hans rettferdighet og fred, djevlene vil prøve å forfører deg med synd og løgn-tanker, for å dra deg vekk i fra Gud.

Mange av oss kristne gjenkjenner ikke at vi er i en kamp, hver eneste dag. Vi er ikke klar over at det vi sier, ser, tenker, føler og velger og gjør påvirker oss i en negativ eller positiv retting.


Dette er første delen i en serie jeg har kalt: Fridd oss fra den onde!


Hvis videoen ikke spiller av, trykk på linken: Se den på YouTube

Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede Sønns rike.
Apostelen Paulus til Kolossæ. (Kol 1:13)

Mange i dag er ikke klar over at det finnes en usynlig mørk makt, eller de er redde for den.
Jeg tror selv en del kristne ikke ønsker å snakke så mye om det, fordi det er ofte forbundet med frykt.

Faktumet er at det finnes en usynlig virkelighet som vil påvirke oss 24 timer i døgnet, og den er der om du tror den eller ikke.

Det er en kamp.
Det er en kamp som pågår i det usynlige, og kampen er om ditt sinn og dine tanker.
Gud prøver å vinne ditt hjerte og dra deg til han og hans rettferdighet og fred, djevlene vil prøve å forfører deg med synd og løgn-tanker, for å dra deg vekk i fra Gud.

Mange av oss kristne gjenkjenner ikke at vi er i en kamp, hver eneste dag. Vi er ikke klar over at det vi sier, ser, tenker, føler og velger og gjør påvirker oss i en negativ eller positiv retting.
Hvis dine tanker er full av frykt og bekymring, så vil du også ha frukter som er frykt og bekymring (Gal 6:7-9).
Du vil begynne å trenge det, deretter si det ut og du vil begynne å handle på din frykt og bekymring. Du vil begynne å tro på at det gale vil skje. Frykt er en negativ form for tro.

Dette er hva djevelen vil at du skal gjøre: Begynne å tro og gi etter for frykten og bekymringen mer enn sannhetene i Guds ord, som sier at vi ikke trenger å frykte eller være bekymret!
Djevelens hovedvåpen mot deg er: Tanker av frykt og bekymring.
Du kan kanskje allerede nå gjenkjenne at dette kan være en daglig kamp for deg.

Både i Norge, og også ellers i verden i dag, er det mange mennesker som er bundet av det onde på en eller annen måte.
Dette gjelder ikke bare de ikke kristne, men det er utrolig mange kristne som sliter med dette også.

Sa ikke Jesus at han kom for å sette de undertrykte fri (Luk 4:18), og at vi ble en ny skapning da vi ble kristne(2Kor 5:17)? Hvis Jesus kom for å sette oss fri, hvorfor ligger vi da under for synd, frykt, motløshet, håpløshet, fordømmelse osv. Hvorfor ble vi ikke fridd ut fra alt dette da vi ble kristne?

Sannheten er at Jesus har allerede gjort dette, men mange har ikke sett det på grunn av fiendes løgner, og vi trenger å fornye våre tanker rundt det som er sant.
Djevelen har matete oss med mange løgner, som han gjerne bruker imot oss.

Djevelen forsvant ikke da du ble en kristen, men tvert i mot, du ble hans fiende.
Du har en motstander som ønsker å stjele, myrde og ødelegge (Joh 10:10).

Mange kristen sier at hvorfor skal vi vite, eller fokusere på den onde, kan vi ikke bare la han være. Vår fiende lar oss ikke bare være, derfor trenger vi å vite noe om han slik at vi kan stå ham imot. Og Bibelen oppfordre oss nettopp til dette; å stå han imot.
Jak 4:7
7 Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere.

Det å fokusere på Gud, hva Jesus allerede har gjort for oss og hvem vi er i han, er vårt våpen, og det vil lede oss ut av fangenskap og inn i den friheten Jesus allerede har betalt for at vi skal ha.

Jeg tror dette er det aller, aller viktigste, men på samme tid trenger vi også å være klar over at vi har en fiende som har våpen han ønsker å bruke mot oss, og hvis vi er helt uvitende om det, kan vi lett la oss overvinne. Derfor tror jeg ikke vi bør være helt uvitende om han heller. Bibelen sier også:
2Kor 2:11b. Min anmerkning.
For hva han (djevelen) har i sinne, det er vi ikke uvitende om.

Jeg håper du ser gjennom denne undervisningen at jeg fokuserer på hvor mektig Gud er, og den autoritet du har som en troende over fiendes hær, og at du har ingen ting å frykte.

I denne undervisningen ønsker jeg å belyse sannheter om vår motstander, djevelen, og hvordan du kan overvinne hans løgner og frykt.

Jeg vil også ta med noen personlige historier i denne undervisningen.


Forbønn


Total Page Visits: 1427 - Today Page Visits: 1

Oppdag mer fra Bibelundervisning

Abonner for å få de siste innleggene sendt til din e-post.