Ydmykhet, hva er det?
Når vi hører ordet stolthet eller ydmykhet er det ofte assosiert med noe negativt. Ydmyket er kanskje forbundet med å være en dørmatte, eller hvis vi har stolthet så hater Gud oss. Ingen av disse tingene er riktig, men ydmykhet en oppskrift på suksess og i det å lykkes.

Ydmykhet kan ofte være forbundet med at vi ikke har like mye verdi som andre, eller at vi må gjøre det som alle andre sier at vi må gjøre.
Det kan også ofte være forbundet med fordømmelse at vi ikke er ydmyke nok osv.

Vi vet også at stolthet ikke er en god ting og ofte så er vi redd for at vi kanskje er stolt, og i mange tilfeller så er det også sant og det er nettopp det som vi er redd for. Vi kjenner ofte til dette skriftstedet der det står at Gud står den stolte imot mens den ydmyke finner nåde.
Derfor er vi også redde for at vi er stolte, og hvis vi er stolte så står Gud oss i mot. Vi ser Gud kanskje som sint og vil snu oss ryggen hvis vi skulle ha et fnugg av hovmodige.
Men dette er et feil bildet!


  • Jeg har også en undervisning som handler om frihet fra skam, skyld og stolthet som også er en undervisning om samme tema, får med deg denne undervisningen her:
  • Del 1
  • Del 2

Abonner også på mine podkaster (flere alternativer, se logoer under)
Gi gjerne en gave på Vipps 900 90 354
Last ned (høyre klikk, og velg lagre som..)

Stolthet hindre Gud i å velsigne deg
Det veldig vanskelig å hjelpe noen som er stolte, vet ikke om du har oppdaget det? Det er det samme med Gud, han har liten mulighet til å hjelpe oss hvis vi bare stoler på oss selv og neglisjerer ham.

Nøkkelen til suksess
Mange kanskje ikke tenker det eller vet, er at ydmykhet er nøkkelen til suksess og fremgang ogi at ting vil lykkes for oss i livet.

Mange prøver å være bedre enn andre, konkurrere heve seg over andre og de tenker at dette er måten å oppnå suksess på, men den beste måten oppnå langvarig suksess er faktisk å være ydmyk.

Du kan komme et godt stykke med være stolt og ved å prøve å hevde deg selv, men til syvende og sist vil stoltheten ha en negativ effekt på deg. Både for deg personlig, men kanskje spesielt i ditt forhold med andre mennesker.
Du trenger ikke å være en kristen for å se effekten av dette.  Det er noe som er aktuelt for alle, men Bibelen har visst om dette fra begynnelsen av så derfor snakker Bibelen også veldig mye om det å ikke være stolt men å være ydmyk.

Definisjon på stolt og ydmyk

Stolthet
Definisjonen på stolthet er å sette seg selv høyere enn andre.
Du kan også kalle det selvhevdelse. Det vil si at man prøver å heve seg over andre, for å vise at man er bedre enn alle andre. Det er å trykke andre mennesker ned for at du skal komme frem. Det handler også om å kun stole på seg selv.

Ydmykhet
Dette er definisjonen på stolthet mens ydmykhet kan egentlig oppsummeres i hva Kjærligheten er. 1 Kor 13:4-5
4 Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst.
5 Den oppfører seg ikke umoralsk, søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt.

Det er sekst  ting her som handler konkret om ydmykhet, og er det motsatte av stolthet.
Bare ta med dette: Tenker ikke ut noe ondt er også oversatt i andre oversettelser med: holder ikke på det onde eller gjemme ikke på det onde.

Så å være ydmyk er blant annet følgende:

  1. Det er å være vennlig.
  2. Det er å ikke være misunnelig på andre mennesker.
  3. Det er å ikke skryte av seg selv.
  4. Det er å ikke være hovmodig og heve seg over andre.
  5. Det er å ikke bare søke etter det som gir deg noe, det er å ikke være egoistisk.
  6. Det er å ikke ta hevn eller holde på det onde som har blitt gjort imot deg. Det er rett og slett å tilgi.


Kjærligheten holder ikke på sinne imot noen det vil si at den tilgir, derfor kan du også si at det å ikke tilgi er også å være stolt.

 Det er derfor Bibelen i mange tilfeller snakker om å tilgi hverandre. Hovedgrunnen til at Jesus kom var nettopp for å tilgi oss. Jesus kom ned til denne jorden i ydmykhet, det vil si at han han valgte å komme ned på vårt nivå, han var ikke på et høyere nivå eller en han var ikke hevet over oss men han ønsket å komme ned på vårt nivå slik at han kunne tilgi oss alle våre synder.

Fil 2:3-9
3 Gjør ikke noe ut fra ønske om egennytte eller lyst til tom ære, men enhver skal med ydmykt sinn anse de andre høyere enn seg selv.
4 Ingen av dere må bare trakte etter det som er best for en selv, men også etter det som gagner andre.
Den fornedrede og opphøyde Kristus
5 La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus.
6 Han som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilranet gode å være lik Gud,
7 men Han uttømte seg selv, tok på seg en tjeners skikkelse og kom i menneskers likhet.
8 Og da Han i sin framtreden var funnet som et menneske, fornedret Han seg selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset.
9 Derfor har også Gud høyt opphøyet Ham og gitt Ham Navnet som er over ethvert navn,

1Pet 5:5-9
På samme måte skal dere unge underordne dere de eldste! Ja, dere skal alle underordne dere hverandre, og ikle dere ydmykhet! For: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir Han nåde.
La dere derfor ydmyke under Guds mektige hånd, for at Han kan opphøye dere når tiden er inne.

Og kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere.
Vær edrue, vær årvåkne! For deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.
Stå ham imot, faste i troen, og vit at deres søsken rundt i verden utstår de samme lidelsene.

Jak 4:10
La dere ydmyke for Herren, og Han skal opphøye dere.

Rom 12:3
3 I kraft av den nåde som er gitt meg, sier jeg til enhver som er iblant dere, at en ikke må tenke høyere om seg selv enn en bør tenke, men tenke med besinnelse, alt etter som Gud har tildelt hver enkelt et mål av tro.

Åndelig krigføring og ydmykhet
Mange mennesker er veldig opptatt at vi må stå djevelen imot, kanskje de lytter til lange undervisninger om åndelig krigføring og ber flere timer daglig.
Det kan være at bønnelivet går mye ut på å krige mot djevelen. Men les gjerne igjen Jak 4:7 og 1Pet 5-9 igjen. Dette er ofte de to hoved skriftsteder som blir sitert i undervisning om åndelig krigføring.
Hva vi ofte glemmer er at den eneste måten å kunne stå djevelen imot er å være ydmyk og ikke stolt.
Jeg er har vært borte i flere som har vært så kalt «bønne-kjemper», men de har manglet noe av det essensielle: Ydmykhet.  De ser kanskje ofte på seg selv som åndelige, men gir skyld på alle andre som ikke er like åndelige som dem og som er er årsaken til at bønnesvar ikke kommer, også er det mange som under seg: Hvorfor får vi ikke gjennombrudd.

Ydmykhet er en oppskrift på suksess og gjennombrudd på alle områder. 


Jeg har også en undervisning som handler om frihet fra skam, skyld og stolthet som også er en undervisning om samme tema, får med deg denne undervisningen her:
Del 1
Del 2


Total Page Visits: 4428 - Today Page Visits: 2