For ikke å gjøre undervisningen for lang har jeg delt den opp i to deler. Dette er andre del, se gjerne første del her!

Noen kanskje stusser litt på overskriften? Hva har skam og skyld å gjøre med stolthet?
Skam og skyld henger nøye sammen med stolthet, og jeg skal forklare hvorfor.

Vi har ofte hørt at det motsatt av stolthet er ydmykhet.
Bibelen sier at Gud står den stolte imot, men den ydmyke finner nåde (Jak 4:6), og det er lett å konkludere med: Ydmykhet er det motsatte av stolthet, men psykologien definerer det ikke slik, og jeg tror den har rett, det motsier heller ikke Bibelen, jeg skal forklare dette i denne undervisningen.

Facebook0
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube


Høyreklikk spiller for å laste ned mp3.

Teksten er den samme som sist uke

Det motsatte av stolthet er skyld og skam, men løsningen for å bli fri fra både skam, skyld og stolthet er ydmykhet.

Det er i stor grad frykten for følelsen av skam og skyld som gjør personer stolte.
En av de verste følelsene vi kan ha er skam, og mange ønsker å unngå dette i stor grad.

De som er stolte er ofte ikke klar over hvorfor de er det, og det er også vanskelig for dem å se at de er det, for det som styrer dem er frykten for skam og skyld.

Hvis jeg skulle se at jeg hadde stolthet så ville jeg ha skam igjen, og det vil man unngå for en hver pris. Så hva er løsningen? Jo ydmykhet.

Ydmykhet vil ta hånd om vår skyld og skam, og hjelpe oss til ikke å bli stolte, men ydmykhet igjen er et vanskelig ord for mange.

Ydmykhet har ofte et negativt klang. Vi tenker ofte at det handler om å være en dørmatte eller la andre ha rette i alt. Ordet har ofte også en negativ religiøs klang, og forbindes med det asketiske og at vi ikke har verdi. Dette gjør at mange bruker andre ord enn ydmykhet. Et ord som blir mye brukt, spesielt i politisk sammenheng, er å legge seg flat. Det høres bedre ut i deres øyne (eller kanskje heller ører). Men det er det samme: Å legge seg flat er å være ydmyk og innrømme feil.

Ydmykhet og verdi
La meg også si dette: Ydmykhet har ingen ting med din verdi å gjøre, den sier ikke at andre er mer verdt når du er ydmyk, tvert imot den bekrefter din verdi.

Når jeg forstår hvor verdifull jeg er, vil det være lett å være ydmyk.
Når jeg ikke identifiserer meg med skam, og ser at skammen ikke er meg, og at den ikke definerer min verdi, er ydmykhet en enkel ting.

Før satt unnskyldningen mine langt inne. Jeg var redd for at alle feilene jeg gjorde, var den jeg var. Jeg satt ofte fast i frykten for skam, men da jeg oppdaget hvor høyt jeg var elsket, da jeg begynte å se Guds nåde og kjærlighet og hvor verdifull jeg var, har det vært mye enklere å være ydmyk og legge seg flat når man har gjort en feil eller synd.

Kjærlighet og ydmykhet
For å kunne være ydmyke handler det veldig mye om å se kjærligheten, tilgivelsen og nåden som er blitt gitt til oss gjennom Gud. Hvis vi ikke kjenner Gud, er det mye vanskeligere å være sann ydmyk.
Vår verdi forstår vi gjennom å se hvem vi er skapt til å være, hva Jesus har gjort for oss, hvor høyt han har elsket oss og hvor mye nåde han har i mot oss, selv om vi ofte feiler og synder.

Så vit dette: Løsningen på din og andres stolthet ligger i å gjenkjenne skam og skyld, ikke i å kraftig ta seg sammen å prøve på og være mer ydmyk.
Hvis skammen og skylden ligger der, vil det å være ydmyk, eller stolthet, fremdeles være et stort problem for deg.

Så vit at du er verdifull og elsket på tross av dine feil og mangler, det vil gjøre deg ydmyk.

Husk dette også: Det er ikke slik at Gud er sint på deg om du har stolthet, det bare hindrer han til å hjelpe deg. Det hindrer også å bli fri fra skam og skyld.
Gud har en god plan for ditt liv, og han elsker deg uten betingelser, men hvis skam og skyld styrer livet ditt, kan det i seg selv hindre å oppleve de velsignelser Gud hadde tenkt for deg.

Jak 4:6-7
6 Men Han gir enda mer nåde. Derfor sier Han: «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir Han nåde.»
7 Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere
.

Jak 4:10
10 La dere ydmyke for Herren, og Han skal opphøye dere.


For ikke å gjøre undervisningen for lang har jeg delt den opp i to deler. Dette er andre del, se gjerne første del her!


Du kan be om forbønn!
Gjennom disse sidene kan du også be om forbønn. Vi er et team som ber, og vi tar gjerne deg med. Fyll ut skjema under (du kan også være anonym)


De 10 siste undervisningen (Podkastene) fra Bibelundervisning

Hva har Guds vilje med loven og nåden å gjøre? Bibelundervisning på Podcast (Audio)

Loven krever perfekt overholdelse av Guds vilje for å oppleve hans nærvær og ledelse, mens nåden fremhever at Jesus leder oss med kjærlighet og tilgivelse. Gud har gitt oss fri vilje og ønsker å veilede oss til de beste valgene, men respekterer også våre ønsker. Å leve under nåden gjør det enklere å følge Guds vilje, og det finnes alltid mulighet for tilgivelse og gjenopprettelse når vi feiler.
  1. Hva har Guds vilje med loven og nåden å gjøre?
  2. Hva om jeg tar feil valg og bommer på Guds vilje?
  3. Er det Guds vilje?
  4. Pinse handler om kraft!
  5. Hemmeligheten – Kristus i oss!
  6. Hva er kjærlighet? (Egentlig?)
  7. Hvem er Gud?
  8. Han gjenoppretter min sjel
  9. Vær trygg i din identitet
  10. Ha frimodighet i bønn!
Total Page Visits: 1664 - Today Page Visits: 2