Et rettssystem eller et forhold?
Når vi tenker på Gud, er det ofte vi tenker på hans system som et rettsapparat, som igjen er bygd på et lovisk system, men hvis du studerer Bibelen vil du se at det er ikke slik den fremstiller vårt forhold til Gud. Faktisk går Paulus ganske sterkt imot denne loviske måten å tenke på i mange av sine brev. Ja det var en tid der loven gjaldt, og Gud dømte synd, men den tiden er over. Moses er død og vi er døde for dens lover.
Rom 7:4a (eBibelen – Guds Ord)
4 På samme måte, mine brødre, døde også dere bort fra loven ved Kristi legeme..


Denne undervisningen er hendte fra serien: Ikke under loven (nytt opptak), få med deg hele denne serien: Du er ikke under loven men under nåden

Facebook0
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube


Høyreklikk spiller for å laste ned mp3.

Teksten er også fra sist ukes undervisning av det samme tema. Få også med deg første del an denne undervisningen!


Gud ønsker et forhold til deg!

Mange ser på sitt forhold til Gud som en kontrakt. En kontrakt som sier: Hvis du holder deg unna synd, hvis du følger mine ti bud, hvis du bare elsker meg av hele ditt hjerte, hvis du bare gjør godt mot din neste, da vil jeg elske deg. Men hvis du ikke holder denne kontrakten vil jeg ikke elske deg, jeg vil trekke mitt nærvær fra deg, ikke gi deg bønnesvar eller velsignelser, og jeg vil avvise deg, i hvertfall til du har omvendt deg.

Gud hadde aldri tenkt at vårt forhold til ham skulle være som en kontrakt, men den skulle være basert på et nært forhold til ham, som et kjærlighetsforhold.

Gud har aldri ønsket at vårt forhold til ham skulle være bygd på de ti bud eller lov. Det er heller slik at når vi har et godt forhold til Gud, når vi oppdager hans kjærlighet til oss, så vil vi holde budene uten at vi en gang trenger å anstrenge oss. Vi vil gjøre det helt ubevisst. Vi vil til og med elske Gud tilbake. Vi trenger ikke engang stresse for å prøve å elske ham!

Er Gud en kosmisk dommer og politi?
I Norge er vi på mange måter blitt programmert til å tenke at Gud er veldig opptatt av om vi gjør synd eller ikke (hva som er rett og galt). Mange ser på Gud og den Hellige Ånd som en slags kosmisk politi, som passer på at vi gjør alt rett, eller prøver å finne ut og peke på alt som vi gjør galt.
Mange tenker han er en feilsøkene Gud som vil finne feil med deg, og du må passe godt på hva du gjør eller sier! For han ser deg og han blir litt sint, skuffet og dømmende hvis du skulle gjøre noe imot hans perfekte vilje.

«Pass deg lille øye hva du ser eller hånd hva du gjør, for vår fader OVER der han ser NED på sine her, så pass deg!»
Vet ikke om du har hørt denne barnesanger: Vær forsiktig lille øye hva du ser? Jeg mener denne sangen rett og slett er en forferdelig barnesang, og gir et veldig negativt bilde av Gud.

Jeg selv tenkte indirekte at Gud var mer som en slags kosmisk politi som passet på oss, slik at vi gjorde alt rett. Selv noe av undervisningen min for en del år tilbake kunne reflektere dette. Jeg underviste det selvfølgelig ikke akkurat slik, men det var kanskje litt av den følelsen jeg hadde, og som gjenspeilte seg av og til i min undervisning, og jeg tror mange kristne sitter med den samme følelsen.

Vi kan kanskje indirekte tenke at Gud står bak en sving med et syndometer som måler hvor høyt vi synder, og når vi overskrider den tiltatte syndekvoten, vil han inndra sin beskyttelse og nærvær, eller det kan til og med føre til at du mister frelsen, hvis overtredelsen er for høy.

Mistet frelsen?
Det spørsmålet jeg har fått mest gjennom sidene mine på nettet, er dette: Jeg begikk en bevisst synd, har jeg da mistet frelsen? De som har dette spørsmålet tenker indirekte slik jeg beskriver over, så jeg vet det er mange som har følelse av at Gud (eller Den Hellige Ånd) er en slags kosmisk politi.
Du kan si at jeg så litt på treenigheten som dette: Den Hellige Ånd var det kosmiske politiet, som passet på at vi ikke syndet, eller påpekte når vi syndet. Gud var dommeren som skulle dømme meg når jeg hadde gjort noe galt, også hadde vi Jesus som var min forsvarsadvokat som ville forsvare meg og stå imellom meg og Gud, slik at jeg ikke fikk en hard straff, som for eksempel å miste frelsen og gå evig fortapt.

Man kan kanskje få litt inntrykk av en Gud som en dommer og et kosmisk politi når man leser Det gamle testamentet, og når folk levde under loven. Dessverre er det mange som fremdeles tror at vi lever under loven, ofte litt ubevisst, og at Gud dømmer oss. Vi kan ofte sitte litt med denne følelsen av at Gud ikke vil ha fellesskap, gi oss bønnesvar, beskytte oss eller tilgi oss før vi har gjort opp for oss. Det kan kanskje handle om at vi må bekjenne alle våre synder, be og lese mer i Bibelen, bevise at vi har omvendt oss, føle seg fordømt og skamfull for en god stund over det vi har gjort også videre, før Gud kan ha fellesskap med oss igjen.

Et rettssystem eller et forhold?
Når vi tenker på Gud, er det ofte vi tenker på hans system som et rettsapparat, som igjen er bygd på et lovisk system, men hvis du studerer Bibelen vil du se at det er ikke slik den fremstiller vårt forhold til Gud. Faktisk går Paulus ganske sterkt imot denne loviske måten å tenke på i mange av sine brev. Ja det var en tid der loven gjaldt, og Gud dømte synd, men den tiden er over. Moses er død og vi er døde for dens lover.
Rom 7:4a (eBibelen – Guds Ord)
4 På samme måte, mine brødre, døde også dere bort fra loven ved Kristi legeme..

Bibelen og Jesus bruker dette bilde: vi er hans barn (Rom 8:15)! Bibelen er en relasjonell bok, den er ikke en bok med regler og bud om hvordan du burde leve, men den handler om et nært kjærlighetsforhold forhold med vår skaper og vår originale far, som er kjærligheten.

Det et alltid på dette området djevelen ønsker å komme inn og forvirre oss, han vil ikke at du skal ha et nært forhold med Gud, og lære ham å kjenne. Han vil ikke at du skal vite at Gud er en kjærlig far som ønsker over alt på denne jorden å hjelpe og beskytte deg! Djevelen vil ikke at du skal høre på hans kjærlige og milde stemme som alltid ønsker å lede deg bort fra alt som er ondt, som synd og dens makt.
Vi må skifte vårt fokus bort fra å tenke på Gud som en dommer og et kosmisk politi, til at han er en god far som høyt elsker sine barn, og vil dem det beste.

Skift perspektiv!
Ditt syn på Gud vil bli ganske annerledes hvis du klarer å se det gjennom dette perspektivet, og det var det jeg ikke helt klarte før. Jeg så deler av det, men noe av dette loviske systemet å tenke på var der, fordi den er rundt oss så mye, og det påvirker oss mer enn det vi tror.

Når du ser på Gud som en god far som vil beskytte og alltid hjelpe sine barn, vil du klare å se Gud på en helt ny måte. Som foreldre ønsker du alltid å beskytte og hjelpe barna dine, selv når de er ulydige og gjør gale ting.
Du kan be barnet ditt: Ikke gå ut på gata og lek, for det er biler der som kan skade deg.
Du gjør dette fordi du ønsker å beskytte dem, men er det alltid de hører på deg? Mange ganger ikke, og gale ting kan skje på grunn av det. Men var det fordi du ikke ønsket å beskytte barnet ditt lenger, fordi de var ulydige? Var det fordi du ønsket å straffe dem?
Jeg håper ikke det!! I så fall ville barnevernet straks banke på din dør.
Det tragiske er at mange tror Gud er slik.

Gud er på sammen måten som en god far: Han ønsker alltid å beskytte oss og hjelpe oss, men det er ikke alltid vi hører på hans råd og stemme.
Gud vi gjøre alt i sin makt for å beskytte og hjelpe oss, men det som gjør at han ikke alltid kommer til, er at vi har vår egen vilje og vi kan velge bort hans råd, eller det kan være vi rett og slett ikke har lært oss opp til å lytte til hans stemme.


Last ned en PDF fil. Undervisningen om loven og nådenDu kan be om forbønn!


Gjennom disse sidene kan du også be om forbønn. Vi er et team som ber, og vi tar gjerne deg med. Fyll ut skjema under (du kan også være anonym)


De 10 siste undervisningen (Podkastene) fra Bibelundervisning

Pinse handler om kraft! Bibelundervisning på Podcast (Audio)

I denne pinse oppmuntringen i dag snakker jeg om en personlig opplevelse med pinse. Pinse handler først og fremst om kraft. Før pinsedag var disiplene redde og fryktet for sitt liv, men noe skjedde på pinsedag: De fikk en ny frimodighet og kraft de ikke hadde hatt før. Jeg også opplevde en ny frimodighet og kraft da jeg fikk ett møte med Den Hellige Ånd.
  1. Pinse handler om kraft!
  2. Hemmeligheten – Kristus i oss!
  3. Hva er kjærlighet? (Egentlig?)
  4. Hvem er Gud?
  5. Han gjenoppretter min sjel
  6. Vær trygg i din identitet
  7. Ha frimodighet i bønn!
  8. Er vi i endetiden? (2)
  9. Kommer Jesus tilbake? (1)
  10. Fridd oss fra den onde – En introduksjon
Total Page Visits: 2308 - Today Page Visits: 3