Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake.
Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli litt fornærmet. Det er nærmest påbudt å gi noe tilbake, i hvert fall er det veldig uhøflig å ikke å gi noe.

Vi kan fort tenke at Gud er slik også, at han krever noe tilbake fra deg. At han har en agenda og kanskje et skjult motiv for gaven han gav.
Noen tenker at Gud krever nå min hundre prosent lydighet på grunn av det Jesus gjorde, eller han vil at du skal offer ditt liv på misjonsmarken et eller annet vanskelig sted.

Den gaven Gud gav var uten betingelser, og det var en gave gitt av nåde uten at vi trenger å gjøre noe for å fortjene den.
Gud hadde ingen skjulte motiver når han gav den. Han gav den av ubetinget kjærlighet til oss mennesker. Han krever faktisk ingen ting tilbake!
Han sier ikke at du må ut i misjon eller at du alltid på passe på at du er hundre prosent lydig.
Hvem er det forresten? Nei, Gud elsket deg uansett, og når du får en sann åpenbaring og lys over dette, så kan det godt hende du vil gi ditt liv på misjonsmarken, men da gjør du det ikke av plikt eller for å betale tilbake noe, men av kjærlighet. Som Jesus har elsket oss, la oss også elske hverandre med den samme kjærligheten, men det starter med å se at Gud har elsket oss først!


Undervisningen i dag er fem år gammel. Jeg sier i denne undervisningen at jeg har to barn, men jeg har tre i dag.
Undervisningen er like aktuell i dag, og jeg elsker min familie like mye, om ikke mer, som da jeg tok opp denne undervisningen.


Jeg ønsker alle som følger meg på nettet en god jul og et godt nytt år!

Facebook0
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube

Last ned mp3

1 Joh 4:19 (eBibelen – Guds Ord)
19 Vi elsker Ham fordi Han har elsket oss først.

Den største gaven gitt til deg, meg og menneskeheten, er den gaven som ble gitt til oss av Gud for ca 2000 år siden. Gud gav en gave, og det var hans eneste sønn Jesus Kristus. Det er det største som har skjedd i menneskets historie. Gud, gjennom Jesus, viste oss at han fremdeles elsket menneskene som han hadde skapt.
Joh 3:16f
16 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
17 For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

Hva inneholder gaven?
Som vi har sett, Jesus var gaven Gud gav. Navnet Jesus er gresk form av det hebraiske Josva, som betyr: Herren er frelse. Så gaven som du kan ta imot heter: Frelse. Selve gaven heter frelse, men gaven inneholder mer en bare å få et evig liv, sammen med Gud. Du får også gjenopprettelse, legedom, befrielse, utfrielse, frihet, glede, nytt liv etc.

Det er mange kristen som har tatt imot frelsens gave, men de har bare litt eller delvis åpnet pakken og sett hva den inneholder.

Jeg vil gjerne minne deg som er kristen om hva Paulus sa om det som vi kristne har fått i gave:
Efeserne 1:17-19:

  1. at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, måtte gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg,
  2. og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp det er han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige,
  3. Og forstå hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virkningen av Hans mektige kraft,
  4. (NB30 og BGO)

Gaven er allerede gitt deg og den er gitt deg uten betingelser, men du må allikevel gjøre en ting: Du må velge å ta den imot! Ikke alle ser gaven og det finnes også en del som ikke vil ta den imot. Men mitt ønske for deg med denne undervisningen er at du skal se den, og ønsker å ta den imot.

Og selv som kristen så kan det hende du bare så vidt har åpnet pakken, men Gud har så mye mer for deg allerede nå, og du trenger ikke bare å vente på himmelen. Gud ønsker at du skal erfare gaven her og nå. Han ønsket at du skal oppleve hans kjærlighet og fellesskap akkurat nå.

Gud kom ikke for å dømme deg.
Mange har et bilde av en dømmende Gud, som vil dømme deg til helvete hvis du gjør noe galt. Det er til og med en del kristne som har dette bilde av Gud. Men Gud kom ikke for å dømme deg, men for å redde deg fra en evig fortapelse.

Gode nyheter!
Når du hører ordet evangeliet, hva tenker du da? Vet du hva det betyr? Når de som hørte ordet evangeliet, som på gresk er: evangélion, på Jesus sin tid, var dette et veldig positivt ord. Ordet evangélion betyr direkte oversatt: Et godt budskap eller et gledes budskap. Ordet kan også oversettes med: Gode/glade nyheter som nesten er for godt til å være sant.
Det er det som er sant om det kristne budskapet, og det som også formidles gjennom juleevangeliet.
Luk 2:10
10 Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket.

De gode nyhetene, som englene snakket om i juleevangeliet, var: Fiendskapet er brutt, mellom loven og oss.
Ef 2:15-18 (eBibelen – Guds Ord)
15 Dette gjorde Han da Han i Sitt kjød avskaffet fiendskapet, det vil si budenes lov som er i forskriftene, for i Seg Selv å skape ett nytt menneske av de to og på den måten skape fred.
16 Slik kunne Han også forlike dem begge med Gud i ett legeme ved korset og ved det drepe fiendskapet.
17 Og Han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved.
18 For ved Ham har vi begge adgang til Faderen i én Ånd.

2 Kor 5:17-21
Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.
Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste,
for Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så Han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss.
Så står vi da i en sendetjeneste på Kristi vegne, som om Gud selv inderlig formaner ved oss: Vi ber på Kristi vegne: La dere forlike med Gud!
For Ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i Ham.

Er Gud sint?

Selv om fiendskapet er brutt og Gud har forliket/forsonet verden med seg selv i Jesus Kristus er det mange i dag, selv veldig mange kristne, som tror at Gud er en sint Gud. Han teller alle de syndene du har gjort og gjør, og holder dem opp imot deg, og er sint på deg, og vil straffe deg for dem. Men dette er en løgn, dette er ikke de gode nyhetene.

Når det er en krise i verden, enten det handler om økonomi, katastrofer eller sykdommer (som Covid), så et det mange kristne som snakker om at dette er Guds straff for synd som mennesker har gjort, men da har de ikke forstått at Jesus ikke kom for å dømmer oss for vår synd og at han ikke dømmer oss lenger, og at Gud ikke er sint på oss.
All synd ble sonet for en gang for alle da Jesus døde på korset, og Gud vil ikke straffe oss for våre synder.

Men hva er grunnen til at negative ting skjer da? Svare er: Oss mennesker, ikke Gud! Jeg sier ikke at du kan leve som du vil og det vil ikke vil bli noen konsekvenser av det. Som gravitasjons-loven er det også en lov i Bibelen som heter: Det du sår det vil du også høste. Den finner du også i nye testamentet (Gal 6:7). Hvis du sår en tjuepakning røyk hver dag, vil du høste kreft og andre sykdommer av det, men det er ikke Guds straff fordi du røyker.

Det som er viktig å se er at det er konsekvenser av dine gale valg, men det er ikke Gud som straffer deg for dem. Det er ikke Gud som staffer deg med kreft når du røyker, det er bare et resultat av dine egen dummet og gale valg.

Verdens største begivenhet!
Begivenheten som skjedde for 2000 år siden, Jesus sin fødsel, var en ting som forandret verdenshistorien. Det var et skille som skjedde. Vi har til og med tidsregning som starter med Jesu fødsel. Det var en ny tidsalder som startet. Et skille mellom den nye og den gamle pakt eller tid, som du kan kalle det. Det var en stor grunn til at Lukas skrev ned i juleevangeliet at englene forkynte en stor glede for folket, eller sagt på en annen måte: en glede for alle mennesker. Det gode budskapet er det største gledesbudskapet i historien! Jesus kom ned til denne jorden for å gjenopprette forholdet mellom Gud og oss, og vi er ikke lenger evig fortapte.

I denne julen la oss virkelig minne hverandre på denne begivenheten. Jeg vet at vi fort kan glemme dette gledesbudskapet midt i en verden full av problemer og bekymringer. Det kan til og med være lett å glemme gjennom all det stresset som er rundt jul.

Vi kan også lett glemme det når ting blir en tradisjon, det vil si noe vi gjør hvert år og jo mer vi gjør det, jo mindre tenker vi over budskapet. Jeg tar meg i hvert fall i å gjøre dette av og til. Jeg tror jul er en god tradisjon, men det er også viktig å tenke over hvordan det kan bli mer enn bare en tradisjon for meg.

Minn hverandre om Guds trofasthet og kjærlighet.
La oss minne hverandre om den store kjærlighet som Gud har vist oss. Han har ingen betingelser, han elsker oss på tross av alle våre feil og mangler.
Du kan i dag velge å ta imot denne gaven!

Juletiden er vel kanskje også en tid der vi reflekterer over hva som har skjedd i det siste året. Hva er det som Gud har gitt deg i løpet av dette året? Selv om ikke Gud krever det, er fint å kunne vise vår takknemlighet til ham. Jeg tror juletiden er en fin tid å fortelle om hva Han har gjort imot oss, til hverandre som en takksigelse til Gud.
Jeg for min del kan fortelle om hvor trofast Gud har vært mot meg når det kommer til det økonomiske. I det misjonsarbeidet jeg står i her Thailand får jeg ingen fast lønn. Det er nå over 20 år siden jeg sluttet jobben min på Freia i Oslo, og begynte i Ungdom i Oppdrag, men jeg har aldri manglet noen av det jeg trenger! Han har til og med velsignet meg slik at jeg igjen kan velsigne andre i denne julen som ikke har så mye.
Gud gav oss den største julepresang noensinne, så vi har all grunn til å glede oss. Og vi har all grunn til å feire at Jesus kom ned til jorden for å gi oss liv og håp (Joh 10:10).

Til slutt, la oss lese juleevangeliet sammen fra Lukas evangeliet:
Luk 2:1-20
1 Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall.
2 Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria.
3 Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by.
4 Også Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt,
5 for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var med barn.
6 Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde.
7 Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget.
8 Det var noen hyrder der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord.
9 Og se, en Herrens engel stod hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet.
10 Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket.
11 I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad.
12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.
13 Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa:
14 Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.
15 Og det skjedde, da englene var faret opp fra dem til himmelen, da sa hyrdene til hverandre: La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss.
16 De skyndte seg av sted, og de fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben.
17 Da de hadde sett det, fortalte de om det ord som var talt til dem om dette barn.
18 Og alle som hørte det, undret seg over det som ble sagt dem av hyrdene.
19 Men Maria tok vare på alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte.
20 Hyrdene vendte så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem.

Ha en velsignet julehøytid! Tore


Total Page Visits: 2506 - Today Page Visits: 1