En annen felle vår fiende setter for oss er at han sier at vi må være hellige nok for at Gud kan høre din bønn om helbredelse, så om du bare leser i Bibelen nok, ikke faller i synd, be og å faste (mer) og leve hellig nok, så vil helbredelsen komme. Men du finner fort ut at nok er aldri bra nok, du vil alltid føle at det er noe mer du bør gjøre. Det igjen driver deg ofte inn i at du fordømmer deg selv og anklager Gud.

Det kan også hende du har vært borte i kristen som sier: Du har for liten tro, du må tro mer! Hvis du bare tror nok så vil helbredelsen komme.

Del fire er delt i to episoder. Se første del i forrige ukes undervisning


Dette er fjerde delen (episode 2) i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).
Del fire er delt i to episoder. Få med deg første del i forrige ukes undervisning. Hele del 4 (i sin helhet) finner du også på Nettbibelskolen.

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)
Du kan se hele serien her (etter hvert som den blir lagt ut)Nå tror jeg helbredelse har en forbindelse med vår tro, men anklagelse og fordømmelse er nettopp det som stjeler vår tro og vårt håp. Det er nettopp det disse takene om at: Du må ha mer tro, fører til. Du fordømmer og anklager deg selv for ikke å ha tro nok.

Jesus påpekte for eksempel at disippelen hadde vantro, men Jesus fordømte eller anklaget dem aldri for deres mange på tro.
Bibelen sier veldig klart hvem anklageren (og fordømmeren) er (Åp 12:10)! Og det er ikke Gud, Jesus eller den Hellige Ånd, men det er djevlene!

Dette er veldig viktig for at du skal få mest mulig ut av denne undervisningen og bli fri og frisk: 
Husk! Hver gang du har en fordømmende eller anklagende tanke kommer er dette ikke fra Gud, ei heller fra deg selv, men den kommer fra anklageren!

Ikke bekymr deg for troen, om du har nok tro eller ikke, den vil komme når du har fokus på Jesus og hans kjærlighet til deg! Og troen har sitt anker i håp, det vil si at tro faktisk starter med at du har håp. Hvis du har mistet håpet, har du også mistet troen, men så lenge du har håp, har du tro!

Det er verken deg selv eller Gud som har gjort deg syk. Det kan hende du har falt for djevelens løgner, og det har igjen gjort deg syk, men all sykdommen er ondt og fra den onde!

Du må også velge ikke å være enig med djevelens løgner, ikke vær enig med frykt, ikke være enig med bitterhet, ikke være enig med fordømmelse osv.

Du må bytte ut dine tanker fra løgn til sannhet, og det er dette som er kalt omvendelse.

Når du gjør dette vil det også gjøre noe med dine følelse, som igjen er med på å styrke ditt immunsystem.

Janteloven kommer fra en lovisk tankegang
En ting som har gjort mange nordmenn syke, og som også har hindret dem i å bli friske er janteloven, og janteloven er mer virksom blant de kristne enn de ikke kristne.
Hva innebærer janteloven? Denne innebærer avvisning, at du ikke betyr noe, at du er verdiløs, den inneholder anklagelser (og hvem er anklageren?) fordømmelse og skyldfølelse.
Janteloven har mye av det samme som loviskhet har: Fordømmer og forteller deg at du betyr ingen ting.

Falsk ydmykhet fra Janteloven
Av en eller annen grunn så har vi kristne ofte trodd at å si at jeg er ingen ting og at andre kan gjøre ting bedre en meg, er åndelig. Og det er faktisk åndelig, men ikke åndelig slik vi har trodd at det var. For det er ikke Den Hellige Ånd som står bak denne tankegangen, men jeg vil kalle det en religiøs ånd!
Janteloven er egentlig en religiøs ånd. Fariseeren var under påvirkning av denne ånden, for de sto Jesus veldig imot. Og religion, eller religiøsitet og loviskhet har også denne ånden i seg. Ofte gir religion seg ut for å være av Gud, som med fariseeren på Jesus sin tid, men i realiteten står de Gud imot.

Vi som kristne har mange ganger blitt lurt av fienden, og denne religiøse ånd, til å tro at ting som ikke er av Gud, er det. Han har også en god hjelper som heter avvisning. Alt dette er det noe jeg kommer tilbake til mot slutten av denne undervisningen.

Del fire er delt i to episoder. Få med deg første del forrige uke.


Dette er fjerde delen (episode 2) i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse). Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)

Du kan se hele serien her (etter hvert som den blir lagt ut)


Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787

Total Page Visits: 2034 - Today Page Visits: 1