Gud har gitt oss en rustning som han vil at vi skal bruke. Den vil hjelpe oss til å stå imot alle den ondes listige knep og piler.

I dag vil jeg ta opp de seks delene av rustningen og snakke om det, som hva betyr sannheten ombundet om livet, troens skjold, Åndens sverd etc.

Husk også å få med deg forrige del, som er en innledning til denne delen.


Dette er del 22 i en serie jeg har kalt: Fridd oss fra den onde!

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen.com og få beskjed når hele serien ligger ute. Du vil også få tilgang på en PDF fil med tekst til denne undervisningen, hvis du melder deg på.

Facebook0
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube


Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

Ef. 6:10-18 (eBibelen – Guds Ord)
10 Til slutt, mine brødre, vær sterke i Herren og i Hans veldige kraft!
11 Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep.
12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndig-hetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet.
13 Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag og å bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting.
14 Stå derfor fast med sannheten ombundet om livet, iført rettferdighetens brynje
15 og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir.
16 Ta framfor alt troens skjold; med det er dere i stand til å slokke alle de brennende pilene fra den onde.
17 Og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.
18 Og be alltid med all bønn og påkallelse i Ånden! Og slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige,

 1. Sannheten som belte.
  Belte på en rustning hjelper til med å holde klærne på plass.
  Jeg skulle holde en undervisning i en menighet en gang, og idet jeg gikk opp på talerstolen, røyk beltet mitt i stykker. Buksen jeg brukte var veldig løs, så jeg holdt på å miste den. Under hele talen måtte jeg holde oppe buksen med en hånd, og det var veldig forstyrrende og distraherende for meg. 
Djevelen ønsker ofte å distrahere oss slik at vi glemmer hva som er sant, eller han vil skjule for oss det som er sant. Når vi tror på løgner sitter ikke vår rusting godt, og vi kan lett bli bytte for djevelens listige løgner.
  Når vi vet sannheten vil rustningen sitte som den skal.
 2. Rettferd som brynje.
  Brynjen er veldig viktig på en rustning, det beskytter hjerte og vitale organer. 
Salomo sier i Ord 4:23
Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.Hvis fienden får inn en fulltreffer i ditt hjerte er du selvsagt død.
  Det er mange måter vår sjelefiende prøver å treff oss i hjerte på, men den måte som er veldig effektiv er å få oss til å ikke se at vi er rettferdige for Gud og at Gud ikke er glad i oss.

  Religiøsitet er noe som dreper det åndelige livet, religion forteller at det er dine egne gjerninger som avgjør din rettferdighet. Hvis du slipper til tanker som: Jeg er ikke bra nok, Gud er ikke fornøyd med meg, eller motsatt: Se så mange gode gjerninger jeg har gjort! Dette må jo gjøre at jeg blir godtatt av Gud! Hvis disse tankene får slippe til lenge nok, vil de føre til at ditt åndelige liv sakte men sikker slukker ut.

  Hjerte er også ofte brukt som et tegn på vår kjærlighet, og hvis vi tror fiendens løgner om vår rettferdighet, vil vår kjærlighet til Gud også bli kaldt. Vi kan da begynne å forholde oss til ham i forhold til lov og ikke kjærlighet Hvis du ser på et nyforelsket eller veldig forelsket par, trenger de ingen lover om at de ikke skal være utro mot hverandre, det helt fjernt for dem når de har en varm kjærlighet.
  Så djevelen vil gjerne gjøre noe med vårt forhold til Gud slik at vårt hjerte også blir hardt mot ham, så vi gjør ting som ikke er rettferdige og bra.
 3. Ha sko som den beredskap som fredens evangelium gir.
  Sko gjør at vi kan bevege oss effektivt og raskt fremover. Romerne hadde nagler under føttene slik at de fikk godt fotfeste.
  Hvis du tror på fiendens løgner, vil ikke sannheten ha et godt fotfeste i ditt liv, og det kan gjøre at du ikke beveger effektivt fremover.
  Du trenger også å se at evangeliet er fredens evangeliet, det handler ikke om at Gud vil straffe deg for din synd, men at han ønsker å redde deg fra syndens makt.
 1. Troens skjold som slokker alle den ondes brennende piler.
  Skjoldet beskyttet mot fiendens brennende piler. På en romersk soldat dekket det hele kroppen og kunne ikke bli antent av fiendens brennende piler.

  Det er slik tro fungerer, vi blir helt dekket av det slik at fienden ikke kan ramme oss med sine løgner. Tro handler først og fremst om å stole på Gud og hans sannheter. Mer vi ser sannheten om Gud, jo mer tro får vi og fiendes piler kan ikke nå oss. 
Hold dine tanker festet på Gud sin karakter og på hans ord, og hvem du er i ham og det vil hjelper deg til å seire i en hver situasjon.
 1. Frelsens Hjelm.
  Hjelmen beskytter hode. Her er det alle tankene sitter, hvis du ikke viste det, og det gjør du nok.
  Det er i tankelivet at kampen i hovedsak pågår, og det er her fienden kommer med sine løgner. Jeg har tidligere i denne undervisningen snakket om kampen som pågår i våre tanker, (steng døren for fienden) ta gjerne igjen en titt på dette kapittelet.
  Frelse betyr forresten mer en bare å bli en kristen, det innebærer også å beskytte og bevare hel og intakt, satt i frihet og helbredet. Så Gud ønsker å sette oss fri på alle områder.
 2. Åndens sverd som er Guds ord.
  Sverdet er det eneste offensive våpenet på rustningen, og det er det vi skal angripe med.
  Guds ord, sannheten, er det som bryter ned djevelens festningsverker av løgn. Det ligger en enorm kraft i Ordet. Da Jesus talte ut Ordet (det som alltid var Guds vilje) skjedde det alltid noe. Gud trengt bare å si ett ord, så skjedde det.
  Så lær deg opp i sannheten, og bruk den når djevelen kommer imot deg med sine løgner.

Gjør dette i bønn!

Husk at du trenger å gjøre dette i samarbeid med Gud, så ha alltid en åpen linje til ham.
Da du ble født på ny ble du også ett med ham, du har hans kraft allerede iboende i deg!
Han er alltid med deg og du kan alltid prate med ham, som er en del av hva vi kaller bønn.
Bønn handler først av alt om å ha fellesskap med Gud.


Få med deg undervisningen neste uke! Der vil jeg snakke hvordan be for andre som er plaget av fienden.


Forbønn


Total Page Visits: 717 - Today Page Visits: 1