Å ta på seg rustningen er ikke et strev og et rituale. Rustningen er noe som alle kristne har fått, men vi trenger å bevisstgjøre oss hva det vil si at vi har den.

I skapet mitt har jeg en jakke. Den ble gitt meg av en person, men det er min jakke, den tilhører meg. Hvis jeg bare lot jakken henge i skapet, ville den vært til nytte for meg?
En hypotetisk situasjon: Jeg går ut på en kald vinterkveld uten jakke, da er den en som spør meg: Har du ikke en jakke? Jeg svarer: Jo det har jeg, den henger i skapet. Det neste logiske spørsmålet er: Hvorfor bruker du den da ikke?


Dette er del 21 i en serie jeg har kalt: Fridd oss fra den onde!

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen.com og få beskjed når hele serien ligger ute. Du vil også få tilgang på en PDF fil med tekst til denne undervisningen, hvis du melder deg på.


Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

La oss se litt nærmere på Efeserbrevet 6 om hvordan vi kan ta oss i vare, så den onde ikke kan plage oss lenger (selv om han vil prøve på det).

Er rustningen noe vi må ta av og på oss, eller er den der konstant? Jeg har hørt noen si at hver morgen så tok de på seg rustningen ved å bruke Efeserbrevet 6 og bekjenne de forskjellige delene av rustningen, samt bekjenne flere skriftsteder og be rundt det.
Hvis dette var slik, så er det sannsynligvis de fleste av oss som ikke har den på.

Å ta på seg rustningen er ikke et strev og et rituale. Rustningen er noe som alle kristne har fått, men vi trenger å bevisstgjøre oss hva det vil si at vi har den.

I skapet mitt har jeg en jakke. Den ble gitt meg av en person, men det er min jakke, den tilhører meg. Hvis jeg bare lot jakken henge i skapet, ville den vært til nytte for meg?
En hypotetisk situasjon: Jeg går ut på en kald vinterkveld uten jakke, da er den en som spør meg: Har du ikke en jakke? Jeg svarer: Jo det har jeg, den henger i skapet. Det neste logiske spørsmålet er: Hvorfor bruker du den da ikke?
Det er også en spørsmål som kanskje Gud ønsker å spørre oss noen ganger? Som at: Fikk du ikke min kraft, men frelse, min rettferdighet, min fred, min tro også videre, hvorfor tar du det ikke i bruk, hvorfor tror du fremdeles løgner om at du ikke har dette eller at du må gjøre deg fortjent til det.

Rustningen er der, men vi trenger å ta den på for å gjøre nytte av den. Hvordan tar vi den på? Gjennom bønn er et enkelt svar, og det er ikke feil, for Paulus nevner bønn i Ef 6 også, men hva igjen er bønn? Bønn er fellesskap med Gud, det er kommunikasjon med ham, og det er her rustningen kommer i funksjon. Vår nære relasjon med ham vil gi kraft til rustningen.

Så la oss lese det sammen:

Ef. 6:10-18 (eBibelen – Guds Ord)
10 Til slutt, mine brødre, vær sterke i Herren og i Hans veldige kraft!
11 Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep.
12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndig-hetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet.
13 Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag og å bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting.
14 Stå derfor fast med sannheten ombundet om livet, iført rettferdighetens brynje
15 og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir.
16 Ta framfor alt troens skjold; med det er dere i stand til å slokke alle de brennende pilene fra den onde.
17 Og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.
18 Og be alltid med all bønn og påkallelse i Ånden! Og slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige,

Når Paulus skriver hva rustningen handler om, vil han at vi skal værer bevist og vite konkret hva dette går ut på, som hva sannheten er, om vår rettferdighet, hva fredens evangeliet er, viktigheten av vår tro, vår frelse og betydningen av å kjenne Guds ord.

Før jeg går mer inn på hva rustingen handler om, la meg bare kommentere de første versene (10-13) først.
Paulus begynner med en oppfordring til å være sterke i Herren, i hans veldige kraft. Det er viktig vi ser at vi allerede har hans kraft som bor i oss, ved Ånden, til å stå den onde imot.
Vi prøver ikke å overvinne djevelen ved vår egen menneskelige kraft, men ved igjen å se sannheten om hvem som er med oss og bor i oss.

Andre er ikke din fiende
Husk at andre ikke er din fiende, for de er ofte også programmert av en åndsmakt, og vi kan lære oss opp til å gjenkjenne den.
Det vil ikke si at du skal gå rett opp til dem og si: Vik bak meg satan, når de sier noe som du vet kommer fra den ondes rike, men i stedet for gjør dette: Når de sier ting eller handler i hat og bitterhet, vis kjærlighet og overbærenhet.

Ofte vil fienden komme med tanker om at den og de personene er mine fiender. Vi kan kanskje tenke: Om bare min kone kunne være litt annerledes! Men din kone er ikke din fiende, det ånder som står bak og som ønsker å ødelegge ditt forhold. Så hvordan kan du få din kone, eller mann til å være annerledes?
Kjefte på dem, si hvor ille de er? Nei, be for dem, og kanskje du også trenger en forandring i dine tanker? Det kan være ånder bak den måten du tenker og handler på også.

Så lær deg opp til stadig og omvende deg (se hva jeg sier om omvendelse tidligere i denne undervisningen, for det handler rett og slett om å se en sannhet og forandre sine tanker til hva som er sant), og det starter ofte med oss. Ikke vent på at andre skal forandre seg, men tenk igjennom løgner som du kanskje tror på i lyset av sannheten du nå vet.


Få med deg fortsettelsen neste uke! Der vil jeg snakke om de seks delene på rustningen: Sannheten, rettferdighet, fredens evangeliet, tro, frelse og Guds ord.


Forbønn


Total Page Visits: 704 - Today Page Visits: 4

Oppdag mer fra Bibelundervisning

Abonner for å få de siste innleggene sendt til din e-post.