Som en kristen er det veldig viktig å forstå dette: Da du ble en kristen fikk du både en ny identitet og et nytt borgerskap. Du ble en ny skapning, og du ble fridd i fra mørkets rike og dens makt. Du er nå kommet inn i et nytt rike og fått et nytt borgerskap.


Et av mine mest brukte skriftsted, og et av de viktigste i Bibelen etter min mening, er dette: Kol 1:13
Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i Sin elskede Sønns rike.


Dette er del 16 i en serie jeg har kalt: Fridd oss fra den onde!

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen.com og få beskjed når hele serien ligger ute. Du vil også få tilgang på en PDF fil med tekst til denne undervisningen, hvis du melder deg på.

Facebook0
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube


Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

Som vi allerede har sett på, handler vår kamp om å se sannheten, og det er på den måten vi kan stenge døren for fienden. La oss se litt mer konkret på, og forklare videre om, hvordan du kan fornye dine tanker rundt sannheten.

Kol 1:13

13 Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i Sin elskede Sønns rike.Kol 1:27 

For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet det er blant hedningene i denne hemmeligheten, det er Kristus i dere, håpet om herligheten.


Da du ble en kristen fikk du både en ny identitet og et nytt borgerskap. Du ble en ny skapning, og du ble fridd i fra mørkets rike og dens makt. Du er nå kommet inn i et nytt rike og fått et nytt borgerskap.
Et kongerike har forskjellige lover, kulturer og måter å være på. For eksempel er kongeriket Norge veldig forskjellig fra kongeriket Thailand. I Thailand snakker de et helt annet språk, og de har en helt annen kultur og væremåte.

Jeg er misjonær, og flyttet til Thailand i 2005.
Da jeg flyttet ut hit og fikk arbeidstillatelse til å være her, var det slik at jeg plutselig kunne snakke thai flytende og forstå kulturen fult ut? Det var nok ikke helt på den måten.

Det var en sannhet at jeg ikke lenger levde i Norge, men selv om jeg flyttet til Thailand tenkte jeg som en nordmann. Det tok tid for meg å vende meg til kulturen og forstå språket, faktisk fremdeles er jeg langt ifra å forstå meg alt på kulturen her, selv språket kan fremdeles være utfordrende til tider, selv om jeg er gift med en fra denne kulturen.

Nå kommer jeg så absolutt ikke til å gjøre dette; men hvis jeg i tillegg hadde skiftet identitet, fått meg et Thai pass og frasagt meg mitt norske borgerskap, ville jeg da automatisk ha tenkt som en thai?
Det er ganske logisk at jeg ikke ville det. Jeg ville fremdeles ha tenkt mye som en nordmann, og det ville ta tid å forandre på tankene og adferden min.

Det er mange kristne som tenker slik: fordi jeg ikke føler at jeg er en ny skapning, og fordi jeg fremdeles sliter med mange av de samme syndige tankene, så kan ikke dette med den nye skapningen være helt reelt.
De konkluderer enten med at den nye skapningen bare er noe som jeg vil få når jeg kommer til himmelen, eller så har jeg både en ny skapning og en syndenatur på innsiden.
Sannheten er den at du er borger av et nytt rike, og du har fått en ny identitet. Selv om du har en ny identitet og har kommet inn i et nytt kongerike, så kan du fremdeles tenke slik det gamle rike tenker, og slik din gamle identitet tenkte.
Så selv om du et en kristen kan du fremdeles ha tankebygninger som din gamle natur representerte, på samme måte som jeg kan tenke som en nordmann selv om jeg bor i Thailand.

Vi trenger å fornye våre sinn slik at vi også tenker i henhold til vår nye identitet og natur.
Ef 4:22-24
22 så har dere avlagt det som hører til deres tidligere framferd, det gamle menneske, det som blir fordervet ved de forførende lyster,
23 til fornyelse i deres sinn ved Ånden,
24 og dere har ikledd dere det nye menneske, som er skapt etter Gud, ved sannhetens rettferdighet og hellighet


To grunnlover
Mørkets riket har også en måte å tenke på, og den har også en grunnlov. Vet du hva grunnloven i mørkets rike er bygd på? Den er bygd på frykt.
Hva er lysets rikets grunnlov bygd på? Jo kjærlighet.
Kjærlighet og frykt er to motpoler. Der du har kjærlighet kan ikke frykt være, og der frykt er, der er kjærlighet fraværende. Se 1Joh 4:18

Oppgave
Skriv gjerne ned for deg selv hva mørkets rike tankegang representerer og hva Guds rikes tankegang representerer, som:
Mørkets riket: Hat, sjalusi, depresjon, bekymring osv.
Guds rike: Glede, fred, håp osv.
Se også Gal 5:13-25.

Ha Åndens sinnelag
Å tenke og handle etter slik mørkets rike fungerer vil føre til død. Død betyr ikke nødvendigvis fysisk død, men separasjon. Det kan skille deg fra de velsignelser og de gode tingene Gud har for deg.

Å tenke slik lysets rike fungerer, som er bygd på kjærlighet, vil lede til liv og fred.
Siden vi ikke lenger lever under fordømmelse, satt fri fra syndens og dødens lov og det gamle menneske som er korsfestet, så la oss ikke lenger tenke slik som det gamle mennesket tenkte. La oss ha Åndes sinnelag, la oss tenke slik lysets rike tenker og legge av slik kjødet og mørkets rike tenker. Vi er født på nytt ved Guds Ånd, derfor trenger vi ikke lenger å rette sinnet mot det som hører kjødet til.
Rom 8:4-6
4b…vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.
5 For de som lever etter kjødet, retter sinnet mot det som hører kjødet til, men de som lever etter Ånden, retter sinnet mot det som hører Ånden til.
6 For kjødets sinnelag er død, men Åndens sinnelag er liv og fred.

Bibelen snakker om at vi kan vandre etter kjødet, men dette handler ikke om at vi har en kamp mot vår syndige og gamle natur, det handler om en programmering som syndenaturen har gitt oss, og vi trenger å bli re-programmert.
Bibelen kaller dette for fornyelse av sinnet
Rom 12:2
2 Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje.

2 Kor 10:4-5
4 For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk;
5 med disse kan vi rive ned tanke- bygninger og enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus,

I Romerbrevet 12:2 sier Paulus: Og bli ikke dannet lik denne verden. Han sier med andre ord: Ikke tenk lenger slik denne verden, eller mørkets rike tenker, men bli forandret ved at deres sinn blir fornyet.
Vi fornyer våre tanker når vi gjenkjenner løgner i fra mørkets rike, slik den tenker og handler på, og tar disse tankene til fange ved å få rett kunnskap om hvem Gud er og hvem vi er i Ham, og vi trenger også å vende oss om til sannheten!


Få med deg neste del i denne serien
Jeg vil begynne å undervise om at djevelen kan snakke til oss.


Forbønn


Total Page Visits: 634 - Today Page Visits: 1