Loven sier du er ikke tilgitt før… Nåden sier: Du er allerede tilgitt!

Jeg vet det er mange kristne som er redd for at de kanskje ikke er tilgitt, og mange tenker på hva Jesus sa i bergprekenen i Matteus, der Jesus sier at Gud kan ikke tilgi deg, før du har tilgitt andre (perfekt).

Du kan være redd for at du kanskje ikke helt har tilgitt alle, og at Gud da ikke vil høre på din bønn, eller det kan være at Gud fullstendig vil avvise deg hvis du ikke har tilgitt perfekt, og det er faktisk nettopp dette Jesus konkret sier i Matteus 6:15, selv om mange prøver å bortforklare det med at det handler om en hjerte-holding eller at det ikke er bokstavelig.

Når vi leser bergpreken så må vi husk at dette står i en sammenheng. Hvis vi ikke gjøre dette er det lett å trekke en konklusjon om at vi enten mister frelsen hver gang vi blir opprørte og sinte på noen, eller når du holder på sinne eller bitterhet mot noen, og ikke helt klarer å tilgi.


Denne undervisningen har også forbindelse med serien: Loven og nåden, se hele serien her!

Facebook0
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube


Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lager lyd som…)

Hvis du går rundt igjen og igjen tenker på det som noen gjorde mot deg, og kanskje snakker om det med andre i tillegg. Eller du bringer det opp hver gang den samme personen gjør en annen ting som sårer deg, vil du egentlig holde opp en liste over gale ting de har gjort mot dem, og du er ikke helt villig til å gi slipp på det de har gjort, og da har du ikke tilgitt!

Så vil det da si at jeg ikke er en kristen når jeg ikke har tilgitt andre? Nei, for hva er Jesus sitt poeng i Bergprekenen? Noen tror det et en oppskrift på hvordan vi skal leve som kristen, men jeg tror ikke det var Jesus sitt poeng. Jeg tror så absolutt dette er standarden for et hellig liv, men hvem kan nå opp til den?
Mange tenker at hvis vi klarer det sånn nogen lunde, så et Gud fornøyd, men når er bra, godt nok?
Å følge det Jesus sier i bergprekenen er helt umulig, og det var Jesus sitt poeng også. Ingen kan nå opp til den, det et fullstendig umulig, og igjen: Det er Jesus sitt hoved poeng!
Jesus forkynner faktisk loven på steroider, hans hensikt er å vise at alle trenger en frelser og at loven ikke kunne frelse noen.

Bibelen er ikke en lovbok som er skrevet for at vi skal prøve å leve etter den så godt som mulig.
Nei! Bibelen handler om Gud og hans sønn Jesus Kristus, som har gjort det mulig for oss å ha et nært fellesskap med ham, og vi får ikke dette nære fellesskapet ved en regel bok.
Så igjen det Gud er ute etter er: Fellesskap med deg, det er det han ønsker først av alt.
Spørsmålet er egentlig: Hvem er jeg? Og hvem tilhører jeg?

Paulus ville ha motsagt Jesus
Hvis du tror at bergprekenen var mulig å følge, som det å tilgi perfekt, motsier Paulus faktisk det Jesus sa i Bergprekenen.
Matt 6:15
15 Men dersom dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi dere deres overtredelser.

Jesus sa: Hvis ikke du tilgir, vil ikke min himmelske far tilgi dere, og loven, som ble gitt ved Moses, sa dette! Men så sier Paulus:
Ef 4:32 (eBibelen – Guds Ord)
32 Og vær gode mot hverandre, vær ømhjertet og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.

Her sier Paulus: Jesus har allerede tilgitt dere, da tilgi hverandre.
Dette er kontrasten mellom loven og nåden:
Loven sier: Du må kunne tilgi perfekt, før Gud (eller jeg) kan tilgi deg.
Nåden sier: Du er tilgitt, derfor kan du også tilgi andre.

Loven vil gi deg noe som er umulig å gjøre, mens nåden vil hjelpe deg til å gjøre det umulige.

Jeg har drevet med disippelgjøring i over 25 år, og jeg har sett hvordan noen prøver å følge Jesus sin ord i Bergprekenen om at vi må tilgi perfekt, før vi kan gi tilgivelse til de andre.
De tenker: De må først komme til meg å bekjenne det gale de har gjort, be om tilgivelse og vise anger, før jeg vil tilgi dem.
De tror at Gud er slik, for de tar Jesus sine ord ut av sammenheng. Kan jeg si deg en ting? Jeg har sett dette i praksis flere ganger, og dette fungere veldig dårlig og skaper ikke gjenopprettelse, forsoning, enhet og harmoni blant oss, tvert imot, denne loviske tankegangen splitter!

Loven vil gjøre deg hard og bitter, og den vil holder en liste over alle gale ting du har gjort imot den. Ikke det at loven et synd i seg selv, men fordi den er perfekt og en standar for perfeksjonisme, fører den ofte til fariseernes store synd: Dømme og fordømme andre (så kalt: Dømmesyke).

Jeg vet ikke om du ser det, men loven jobber imot sin hensikt her, den vil holde opp det onde vi har gjort imot den, og den er nådeløs og tilgir ikke. Den vil gjøre oss opprørske og vi vil faktisk begynne å gjøre akkurat det den sier vi ikke skal gjøre.
Når vi ser at vi ikke er under loven og vi tilgir, det vil si: Vi betingelsesløst gir slipp på bitterheten og sinne som vi har imot de som har såret oss, og vi gir slipp på listen over alt de har såret oss med, så kan forsoning, enhet og harmoni gjenopprettes, og vi opererer da under nåden.

Dette er fire skriftsteder som sier veldig klart at vi er tilgitt.
Kol 2:13 (eBibelen – Guds Ord)
13 Og dere som var døde i deres overtredelser og uomskårne kjød, har Han gjort levende sammen med Ham. Og Han har tilgitt dere alle overtredelsene,

1 Joh 2:1-2 (eBibelen – Guds Ord)
​1 Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en Talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den rettferdige.
2 Og Han er Selv soningen for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.

1 Joh 2:12 (Bokmål)
12 Dere barn, jeg skriver til dere fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld.

2Kor 5:19
For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss

Hva vil det si at han har forsonte verden med seg selv: Jo han har tilgitt oss!
Hva vil det si at han ikke tilregner oss vår synd(misgjerninger): Han teller dem ikke, vi er tilgitt!


Denne undervisningen har også forbindelse med serien: Loven og nåden, se hele serien her!


Forbønn
Total Page Visits: 1411 - Today Page Visits: 2