Se også hele seminaret om: Full gjenopprettelse! Der underviser jeg mer grundig idet jeg skriver her. Dette er et lite utdrag.

Mange kristne er ofte litt forvirret om vi som kristne har to naturer, eller ikke. Noen sier vi hadde en natur før vi ble en kristen, men så ble vi født på nytt og fikk en natur til.
Denne nye naturen er i kamp med den gamle, og ofte føler vi at den gamle naturen er mest dominerende. Løsningen en del talere gir er at du må mate den gode siden av deg selv, den nye naturen, så ikke den gamle naturen vil ta over igjen.

Jeg mener denne teologien er en forferdelig teori, (det er en teori ikke en teologi) for det gjør at vi legger oss under frykt igjen! Hva om jeg ikke mater den nye naturen nok? Og er det noen av oss som klarer å mate den nok? Jeg vil påstå at denne tankegangen gjør at mange kristne lever i en konstant fordømmelse, og jeg var en av dem.

Facebook0
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube


Hvis videoen ikke spiller av trykk på linken: Se den på YouTube

Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

Dessverre har litt av denne teologien/teorien sneket seg litt inn i oversettelser av Bibelen, og jeg skal gi deg et konkret eksempel.

Hvis du leser en del norske oversettelser så kan du bli litt forvirret når du leser Romerbrevet 8, og blant annet Bibelen Guds ord har forandret oversettelsen av Rom 8 flere ganger. Når en del oversetter Bibelen så legger man ofte inn noe tolkninger, og hvis man har et bestemt syn så kan det påvirke oversettelsen. Jeg tror denne teorien om at vi har to naturer som kristne, har påvirket nyere oversettelser av Bibelen. 
Se forskjellen på dette skriftstedet fra samme bibeloversettelse, Bibelen Guds Ord, men ved forskjellige utgaver.

Rom 8:8-9 (BGO)
8 De som da er i kjødet, kan ikke være til behag for Gud.
9 Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Hvis noen ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Ham til.

Rom 8:8-9 (BGO)
8 De som da styres av menneskenaturen, kan ikke være til behag for Gud.
9 Men dere styres ikke av menneskenaturen, men av Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Hvis noen ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Ham til

Rom 8:8-9 (BGO)
8 De som da styres av kjøttet, kan ikke være til behag for Gud.
9 Men dere styres ikke av kjøttet, men av Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Hvis noen ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Ham til.

Rom 8:8-9 (Bokmål 2011)
8 De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud.
9 Men det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er Ånden – så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ikke Kristus til.

Engelsk NIV
Romans 8:8-9 NIV
«Those who are in the realm of the flesh cannot please God. You, however, are not in the realm of the flesh but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ.»

NIV her gjør det litt forvirrende, for hva menes med kjødets riket her (realm of the spirit)?
Det kan bety at dette er et riket vi som kristne ikke er i nå, og i så fall er ikke oversettelsen så ille, men litt forvirrende.

Det er lett å legge inn en tolkning her, hvis man har forskjellige meninger om hva kjødet egentlig er, men denne er mest lik grunnteksten:

Norsk Bibel 88/07.
For de som er i kjødet, kan ikke være Gud til behag. Men dere er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til. (Romerne 8:8,9 NB)

De fleste engelske oversettelser skriver slik Norsk Bibel oversetter det her, det er i stor grad NIV og NLV som skriver det om litt.

Engelsk New King James og Modern King James
Romans 8:8-9 NKJV
8 So then, those who are in the flesh cannot please God.
9 But you are not in the flesh but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His.

Romans 8:8-9 MKJV
8 So then they who are in the flesh cannot please God.
9 But you are not in the flesh, but in the Spirit, if the Spirit of God dwells in you. But if anyone has not the Spirit of Christ, he is none of His.

Hvis du tenker at kjødet er en del av din identitet, og at du av og til kan være i kjødet, vil du ha problemet med denne oversettelsene og dette verset, for den sier at hvis du er i kjødet så tilhører du ikke lenger Kristus. Så hver gang du er i kjødet, så vil det si at du ikke er en kristen lenger. Hvis denne teorien hadde vært riktig, ville vi falt ut av frelsen hver gang vi gjorde en synd.

Det kan være mange ganger du føler at du har vært i kjødet, for eksempel når du har gjort en synd eller bare fulgt etter dine fysiske og naturlige (kjødelige) sanser og lyster. Derfor har en del, som har teorien om at kjødet er fremdeles en del av vår identitet, heller oversatt det med styres av kjødet eller kjøttet.

Så hvordan forklarer du dette? Spør du kanskje nå. Jeg skal prøve å forklare det så enkelt som jeg kan.

En måte å definere kjødet på, slik det snakkes om kjødet i Romerbrevet her, er: En måte å tenke på som om Gud ikke eksisterte, det var slik din gamle natur, ditt syndelegemet og Adams natur tenkte og handlet på. Det tenkte og handlet som om Gud ikke eksisterte.
For en kristen er kjødet (eller kjøttet), en måte å tenke og handle på som om Gud ikke eksisterte, og ikke tror eller stoler på ham.
Den vil hindre oss i å ha et godt forhold til Gud, og det er et våpen som djevelen fremdeles bruker mot oss, og vi kan velge å vandre etter det, eller vi kan også velge å vandre etter Ånden. (Se Gal 5:16)

Som kristen kan du ikke være i kjødet, det er umulig. Enten er du i ånden og tilhører Gud, eller så er du det ikke, og du tilhører ikke ham, og dette er ikke mine ord, men Paulus sine. Det er ingenting i mellom.
Som kristen er du konstant i ånden, selv når du synder, men du trenger å forstå dette: Du kan vandre etter, eller ved kjødet, eller ved ånden, så du kan fortsatt velge å synde, men du er ikke i din syndige gamle natur, eller i kjødet. Du er i den nye skapningen, ikke i den gamle. Den gamle naturen er korsfestet.

To veldig viktige ord å få med seg: I og ved, de to ordene betyr hele forskjellen. Du er ikke i, men du kan vandre ved eller etter. I vil si en tilstand eller et sted der du befinner deg, ved er noe du gjør ved siden av. I handler om identitet, noe vi er, ved snakker om en handling.

Så det betyr: Selv om du velger å gå/vandre etter eller ved kjødet og ikke etter Ånden, er du fortsatt i ånden og ikke i kjødet.
Som sagt; kjødet er ikke din sanne natur lenger, du er født på nytt, du er født av ånden, og siden vi er det, i ånden, la oss legge av kjødets gjerninger, la oss ikke følge dem, for de er ikke lenger en del av oss, det er ikke vår sanne natur lenger.

Kjødet, det vil si den måten vi tenker på som om Gud ikke eksisterte, er ikke en del av vår identitet eller natur! Paulus sier veldig klart at vårt syndelegemet og onde natur er korsfestet allerede, vi trenger hverken korsfeste syndelegemet eller kjødet, det er korsfestet. Det bare trenger å gå opp for oss.
Rom 6:6
For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under synden.

Gal 2:20 (BGO)
Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg og ga seg selv for meg.

Gal 5:24
Og de som tilhører Kristus, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.

Kol 3:3
3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.

Kjødet er ikke en ond side ved deg selv som du må prøve å korsfeste! For du er en ny skapning, det gamle er borte se alt, ja absolutt alt, er blitt nytt (2Kor 5:17)! Alt betyr på grunnteksten: Alt.
Det et ingen ond gammel side ved deg selv som du må korsfeste! Jesus ble korsfestet for oss, for at vi ikke lenger skulle gå rundt å bære på et syndelegeme (Rom 6:6).
I det gamle testamentet så hadde alle et syndelegeme på grunn av Adam sitt fall, og det var ingen måte å bli kvitt denne naturen på, men så sier Paulus:
Rom 6:6
For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under synden.


Se også hele seminaret om: Full gjenopprettelse! På Nettbibelskolen.com Der underviser jeg mer grundig idet jeg skriver her. Dette er et lite utdrag.


Forbønn


Total Page Visits: 1778 - Today Page Visits: 1