Hvis du har vært kristen en stund har du sikkert hørt mange ganger at det er to veier: En bred og en smal.
Vi siterer dette ofte i sammenheng med at vi kristne er på den smale, og det er vi som har funnet den og går på den, mens de som ikke er kristne er på den brede vei.
Budskapet er ofte at husk å gå på den smale vei, og vær forsiktig så du ikke havner på den brede.

Da Jesus sa dette var det slik han mente det? Var det en advarsel om at du plutselig kunne gå fortapt hvis du gjorde en synd og dermed falt inn på den brede vei? Og var det også en slags profeti om at det er få som ville finne den smale vei, det vil si at det er få som egentlig er eller kan bli kristne, for det er det han også sier: Få er den som finner den smale vei.

Jeg tror faktisk ikke det er helt slik.

Abonner også på mine podkaster (flere alternativer, se logoer under)
Gi gjerne en gave på Vipps 900 90 354

La oss lese fra Matteus
Matt 7:13-14
13 Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og det er mange som går inn gjennom den.
14 For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og det er få som finner den.

Jeg tror det finnes to veier, og vi har alle et valg om hvilken vei vi skal ta. Det er jeg helt enig i (men husk veien er en person).
Dette skriftstedet, vil jeg påstå, er i nesten 99,9 prosent av de ganger jeg har hørt det, tatt ut av sin sammenheng.

La meg gi deg litt bakgrunn.
Dette er tatt ut av bergprekenen, og Jesus har allerede sagt veldig mye om hva vi må gjøre for å gå på den smale vei. Som: Deres rettferdighet må overgå fariseerens, kutt av hånden og riv ut øye hvis det frister deg, hvis du allerede har sett på en kvinne med lyst har du allerede begått hor med henne (du er dermed på den brede vei), du må ikke bli sint på din bror og kalle han en dust, for det vil sende deg til helvete, og ikke minst: Hvis du ikke helhjertet tilgir din neste så kan Gud ikke tilgi deg dine synder, og det vil si: Du er på den brede vei til fortapelsen.
Les hele bergprekenen så vil du se at dette står svart på hvitt.

Det Jesus har gjort er å gjøre veien trangere og trangere, smalere og smalere.
Han sier konkret at det er kun den smale vei som leder til himmelen og livet. Hvis du går på den brede, leder den til fortapelse, det er Jesus sine klarer ord, så da er spørsmålet: Hvem vil klarer å finne den å gå på den smale vei?

Før jeg gir deg svaret la meg si dette:
Jesus sier at denne veien er så vanskelig at få vil kunne finne den.
Den siste settingen har jeg alltid stusset på når jeg har hørt dette skriftstedet sitert i den mening jeg har nevnt: Den smale er for kristne og brede for de ikke kristne. Legg merke til at Jesus ikke sier dette. Han sier bare: Skal du finne veien til livet, må du finne den smale vei. Det er en oppfordring ikke en konklusjon.

Grunnen til at jeg stusset litt var for det første at jeg trodde Gud ønsket at alle mennesker skulle bli frelst, og at det er hans vilje.
Noen sier det handler om at det er som Gud har satt betingelsene, så derfor er det vanskelig. Jeg er ikke uenig at Gud har en betingelse, som er tro, men er det vanskelig? Er det vanskelig å finne troen, eller tro?
Andre sier det handler om at det ikke vil være lett å være en kristen og du vil ha og møte forfølgelser. Det er jeg helt enig i, men er det Jesus sitt hovedpoeng i bergprekenen?

Det andre spørsmålet jeg stilte var: Er det å tro og ta imot Jesus så vanskelig, at det er veldig få som virkelig vil klare å gjøre det, gå på den smale vei? Er kanskje du den heldige utvalgte som har klart det?

Kan jeg gi deg min forklaring på det Jesus sier her? Du er lov å være uenig, men tenk på det jeg sier nå:
Jeg tror den smale vei er den umulighet vei, for det er lovens vei, der Gud har satt så høye betingelser. Så høye at det er få eller ingen som vil klare å finne den. Men hva er hensikten med det Jesus sier da?

Svaret er helt enkelt dette: Det er kun en som har klart å gå på den smale vei, det er kun en som har oppfylt loven for deg, svaret er: Jesus! Det er han som er veien, sannheten og livet.

I bergprekenen snakker Jesus mye om loven, og Jesus peker frem til det han vil gjøre for deg og meg. Det er ved å sette vår lit til han og hva han allerede har gjort som gjør at du er på den smale vei, du vil aldri kunne klare det ved lovens vei, og du vil aldri klarer å finne denne veien uten han. Det handler ikke på noen måte om dine egen prestasjoner eller dine gjerninger for å finne denne veien.
Jesus ER veien, sannheten og livet! Og det er han det hele handler om!
Joh 14:6
6 Jesus sier til ham: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Min Far uten ved Meg.

Det er evangeliet, det er de gode nyhetene!
Det eneste du trenger å gjøre er å si: Jeg velger å tro deg Gud, at du sendte din sønn til denne jorden for å dø for våre synder og for at vi skulle finne veien tilbake til våres sanne fars hus.


Resten av teksten til denne undervisningen kommer neste uke!Total Page Visits: 3356 - Today Page Visits: 1