Da Jesus gikk her nede, gikk han omkring og gjorde godt og helbredet alle de som var undertrykt av djevelen.
Apg 10:38
38 Hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og med kraft, Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med Ham.

Hebreerbrevet sier også at Jesus er den samme i dag som i går, og for alltid.
Heb 13:8
8 Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.

Hvis Jesus helbredet alle som var undertrykt av djevlene, som ved sykdom, på Jesus sin tid, så er Jesus fremdeles den samme i dag, og han ønsker at alle skal bli helbredet og bli fri fra djevelens undertrykkelse og den forbannelse som sykdom er!

Det er religion og tradisjon som har sagt at det er Gud som sender sykdom for å lære oss noe eller for og vise sin vilje for oss, og at det er en form for lidelse som ærer Gud. Dette er en løgn!
Sykdom er en ond ting som Jesus døde og vant over, og sykdom i seg selv ærer ikke Gud!
Jeg sier ikke at Gud ikke kan bruke sykdom, men den kommer ikke fra ham!
Da Gud skapte oss sa han at alt var godt, sykdom kom inn på grunn av fallet.


Dette er andre delen i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse). Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)
Du kan se hele serien her (etter hvert som den blir lagt ut)

Facebook0
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTubeTil å begynne med ønsker jeg å belys om det er Guds vilje at du skal bli helbredet, for det er viktig for din helse at du faktisk forstår at Gud ikke ønsker at du skal være syk.
Bibelen kaller sykdom for forbannelser. I 5Mos 28 nevnes en del konsekvenser, som er forbannelser for å bryte loven. De er kalt for lovens forbannelser, men da Jesus døde satte han oss fri fra all forbannelse!
Gal 3:13
13 Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, idet Han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre,

Helbredelse er også en del av forsoningen, en del av det som Jesus døde for.
Jes 53:4f
4 Sannelig, det var våre sykdommer Han tok på Seg, det var våre smerter Han bar, mens vi regnet Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig.
5 Men Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre missgjerninger.

1Pet 2:24
24 Han som Selv bar våre synder på Sitt eget legeme opp på treet, for at vi, døde fra syndene, skulle leve for rettferdigheten – ved Hans sår ble dere legt.

Da Jesus gikk her nede, gikk han omkring og gjorde godt og helbredet alle de som var undertrykt av djevelen.
Apg 10:38
38 Hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og med kraft, Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med Ham.

Hebreerbrevet sier også at Jesus er den samme i dag som i går, og for alltid.
Heb 13:8
8 Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.

Hvis Jesus helbredet alle som var undertrykt av djevlene, som ved sykdom, på Jesus sin tid, så er Jesus fremdeles den samme i dag, og han ønsker at alle skal bli helbredet og bli fri fra djevelens undertrykkelse og den forbannelse som sykdom er!

Det er religion og tradisjon som har sagt at det er Gud som sender sykdom for å lære oss noe eller for og vise sin vilje for oss, og at det er en form for lidelse som ærer Gud. Dette er en løgn!
Sykdom er en ond ting som Jesus døde og vant over, og sykdom ærer ikke Gud! 
Jeg sier ikke at Gud ikke kan bruke sykdom, men den kommer ikke fra ham!
Da Gud skapte oss sa han at alt var godt, sykdom kom inn på grunn av fallet. 

Hvorfor vil Gud si at en ond ting er godt? Gud er ikke tvesinnet, men religion er!
Tvesinnet er å egentlig ha to sinn (double minded på engelsk), eller man klarer ikke å gjøre seg opp en mening.
Gud er heller ikke schizofren!

Jak 1:16f
16 La dere ikke forføre, mine kjære brødre!
17 All god gave og all fullkommen gave er ovenfra, og den kommer ned fra lysenes Far. Hos Ham er det ingen forandring eller skiftende skygge
.

I vers 16 står det: La dere ikke forføre, andre oversettelser sier: Ta ikke feil, eller far ikke vil. Dessverre er det mange kristne som har faret vil og blitt forført av fienden når det kommer til dette tema. De kaller det som Gud har sagt er en ondt for en velsignelse, og det som er godt en forbannelse.

Vi må ikke ta feil, all god og fullkommen gave kommer fra Gud.
Sykdom er ingen god og fullkommen gave. Sykdom er ondt og en forbannelse, og jeg har en veldig enkel teologi: Djevlene er ond, og alt det onde kommer i fra ham! Gud er god og alt de gode og fullkomne tingene eller gaver, kommer i fra ham. Ta ikke feil om dette!

Hvis du tror at Gud har en eller annen slags hensikt med din sykdom, er det så å si umulig å stå imot sykdom og bli frisk. Det vil gjøre deg passiv i å stå det som er ondt og den onde imot.
Jak 4:7 sier:
7 Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere.

Vi er nødt til å være Gud undergitt og stå djevelen i mot før han kan fly fra oss.
Å underordne seg Gud betyr veldig enkelt: Vær enig med ham, ikke djevelen.

Det djevelen ønsker er å få oss inn i frykt slik at vi blir passive, og ikke kjemper.

Det er noen personer som sier at Gud gav meg denne sykdommen for å lære meg noe, men så går de til legen og prøver alle kurer og medisiner som finnes for å bli friske. Dette er å være tvesinnet.
Hvis Gud ønsket at du skulle være syke, hvorfor er du da i opprør mot ham og gjør alt for å bli frisk? Hvis dette var sant, at han gave deg denne sykdommen, burde du holde deg borte fra alle leger og medisiner, og latt sykdommen få sin fulle effekt.

En veldig viktig nøkkel til å oppleve helbredet er å vite at det er Guds vilje for deg at du skal være frisk, og at sykdom aldri er fra Gud.

La meg bare stadfeste det jeg har sagt: Helbredelse er for oss i dag! Gud ønsker at alle skal være friske, og den er tilgjengelig for alle.
Det er faktisk også slik at Jesus ikke vil helbrede deg en gang i fremtiden, men han har helbredet deg. Ved hans sår er vi blitt legt!
1Pet 2:24 ….– ved Hans sår ble dere legt.

Helbredelse er allerede noe som er gjort tilgjengelig for alle, på samme måten som frelsen er gjort tilgjengelig for alle, men vi må velge å ta disse sannheten imot.
Husk at du er velsignet, ikke forbannet.

Det er mange mennesker som har gjort seg opp forskjellige meninger om dette med helbredelse, men en del av meningene er ikke fra Gud!

La Guds ord fortelle deg hva som er sant, ikke andre mennesker, eller hva du føler og mener. La Gud og hans Ord være sann, og hvert et menneske, som sier noe annet, enn hva Gud har sagt, en løgner.
Rom 3:4
På ingen måte! Det står fast at Gud er sannferdig, men hvert menneske er en løgner.

Du trenger å holde fast på at ved hans sår har du fått legedom, alle andre stemmer, tanker og følelser er en løgn.


Dette er andre delen i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse). Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)

Du kan se hele serien her (etter hvert som den blir lagt ut)


Total Page Visits: 1493 - Today Page Visits: 1