Djevlene prøver å ødelegge for oss på tre områder.
I denne undervisningen om helbredelse så er kanskje det jeg sier nå det aller viktigste! For hvis du får tak i dette, kan du oppleve å bli fri og frisk.

Separer deg fra sannheter om Gud (ditt forhold til Gud), ditt forhold til deg selv og andre

Først vil han prøve å skille deg fra å vite sannheten om Gud, og ødelegge ditt forhold til Gud (husk at Gud vil aldri forandre seg, eller forlate deg) slik at du tror han er fjern og ikke elsker deg, og som gjør at vi for eksempel anklager Gud for negative ting som skjer i livet ditt.

I dag skal jeg en del om hvordan vårt forhold til Gud kan bli dårlig, hvis vi har et galt bilde av ham. Neste uke vil jeg snakke om vårt forhold til oss selv og andre.


Dette er syvende delen i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)
Du kan se hele serien på Nettbibelskolen (etter hvert som den blir lagt ut)


Høyreklikk spilleren over for å laste ned (eller se Spotify under)

Ditt forhold til deg selv
Andre er at han ikke ønsker at du skal ha et bra forhold til deg selv, som ved at du for eksempel hater deg selv, misliker deg selv eller fordømmer deg selv.

Ditt forhold til andre
Det tredje er at han ikke vill at du skal ha et godt forhold til andre mennesker, ved at du blir bitter på dem, ikke vil tilgi dem eller til og med hater dem, ofte fordi vi ikke ser sannheten om hvem de er, eller grunnen til at de såret deg.

Årsaken til rundt 80 prosent av alle sykdommer kommer på grunn av brudd i forhold til Gud, til deg selv eller med andre.

Husk at når jeg snakker om brudd i forhold med Gud så handler det om at vi distanserer oss fra Gud på grunn av løgner vi tror om han, men Gud vil aldri distansere eller bryte sitt fellesskap med eller fra deg.

Alle disse tre tingene er viktige i vår prosess til å bli gjenopprettet, og vi trenger å ta noen valg for å oppleve gjenopprettelsen.

La meg bare ta med her at: ja helbredelser skjer uten at alle diss tingene er gjenopprettet, men ofte hvis din sykdom har sin rot i et feil bilde av Gud og ditt forhold til ham Gud, andre eller deg selv, vil de fleste kunne miste sin helbredelse igjen fordi de ikke har gått til roten til hvorfor de først ble syke.
Gud ønske å vise deg årsaken til at sykdommen kom, slik at helbredelsen kan oppleves, og du kan beholde den.

Har du et rett bilde av Gud?
Mange kristne vil si at de har et bra forhold til Gud, og de vil tenke at det første punktet her er i hvert fall i orden med meg. Jeg har da et ganske greit forhold til Gud, men trenger kanskje å jobbe litt med meg selv og med mitt forhold til andre.

Men det er faktisk slik at det forholdet du har til deg selv og andre, gjenspeiler hvilket forhold du har til Gud. Bare les 1Johannes brev. Hvis du er bitter på andre eller deg selv, baksnakker andre, er ofte sint på andre eller deg selv, har et kort temperament, er bekymret, fryktsom, stresset, selv-medlidende, ser ned på deg selv, fordømmer deg selv også videre så viser dette faktisk at du også har noe å jobbe med når det kommer til ditt bilde av Gud.

Tenk litt over din reaksjon mot Gud når du opplever vanskelige ting. Anklager du Gud å sier: Hvorfor lot DU dette skje meg? Hvis du virkelig hadde elsket meg ville du ha gitt meg de pengene jeg trengte. Eller hvis du virkelig var Gud og elsket meg ville du ha helbredet meg nå. Kjenner du igjen anklagelsen i disse utsagnene? Dette har sin rot i vår kunnskap om Gud.

I mange år trodde jeg at jeg hadde en grei kunnskap om Gud. Jeg har vært kristen hele livet, gått mange bibelskoler, lest flere ganger Biblene og har undervist mye. Så jeg trodde min kunnskap var god. Men når jeg møtte problemer så hadde jeg alltid en følelse av at Gud ikke var helt med meg. Jeg visste hva Biblene fortalte meg, at han vil aldri svikte meg eller forlate meg, men min reaksjon på personlige problemer viste noe annet.

Jeg følte alltid at jeg måtte gjøre ting bra nok for at Gud skulle høre mine bønner. Jeg måtte passe nøye på å ikke falle i en synd, ikke se for mye på tv eller bruke tid på nette og YouTube, leve mer hellig, lese mer i Bibelen, be mer osv.
Jeg følte at hvis jeg gjorde en liten feil, ville Gud avvise meg. Legg merke til at jeg sier føle, for jeg viste at det ikke var sannheten, men det var en stemme, eller tanker som fortalte meg at jeg aldri strakk opp til hva Gud krevde av meg.
Dette førte til at jeg ble bitter på Gud når jeg hadde det vanskelig, og jeg anklaget Gud fordi han ikke var med meg og fordi jeg ikke så gjennombrudd der og da.

Dette var spesielt i forbindelse med sykdommen jeg slet med i over 10 år. Jeg følte det var alltid noe jeg burde ha gjort mer av for at legedommen skulle komme. Og jeg trodde grunnen til at jeg ikke ble frisk var at jeg ikke klarte å nå opp til de kraven, som for eksempel å tro nok.
Men hva jeg fant ut senere var at det var nettopp denne anklagende stemmen/tanken og følelsen av at det var Gud som avviste meg litt, som hindret den i å komme.

Hvis det ikke er noen annet du får med deg fra denne undervisningen så er det veldig viktig at du får med deg følgende. Og hvis du får tak i dette vil helbredelse ikke være et stort problem.

Gud er kjærlighet, og han vil aldri slutte og elske deg. Den fullkomne kjærlighet, som er Gud, den vil drive ut all frykt du måtte ha, og som hindrer din helbredelse.
1Joh 4:18
18 Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten regner med straff. Men den som frykter, er ikke gjort fullkommen i kjærligheten.

Djevlene er livredd for at du skal finne ut hvor høyt Gud virkelig elsker deg, for det vil sette deg fri på alle områder i livet ditt, din helse inkludert. Derfor prøver han på alle mulige måter å ødelegge vårt forhold til en Gud som elsker oss ubetinget.
Det han prøver på er å få oss til å anklage Gud, for da vil vi ikke se Guds kjærlighet.

Hvis du ser på det som skjedde i edens hage, så var det nettopp dette djevlene fikk Adam til å gjøre: Anklage Gud. Adam sier blant annet, den kvinnen som du gav meg hun fikk meg til å spise av dette treet. Adam anklaget både Gud og den kvinnen Gud hadde gitt ham.
Det samme vil gjerne djevelen at vi gjør. Først og fremst anklage Gud, men også andre eller til og med oss selv.
Når vi anklager Gud så sier vi egentlig at Gud ikke er helt god, vi sier at han ikke er kjærlighet, at han egentlig ikke bryr seg om oss.
Ikke vær enig med djevelen lenger i dette, ikke hør på disse anklagende tankene som du får og ikke vær enig med dem når problemer møter deg. For Gud er og blir kjærlighet, og han kan ikke fornekte seg selv!
Husk at hvis Gud er kjærlighet, vil han aldri slutte med å elske deg, uansett hva du måtte gjøre.
Hvis du virkelig får tak i at Gud er kjærlighet, vil også ditt forhold til deg selv og andre bli radikalt forandret.

Når du oppdager hvor høyt du er elsket, vil du også kunne elske deg selv og andre.

Neste uke vil jeg fortsette å snakke om vårt forhold til oss selv og andre.


Dette er syvende delen i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).
Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)

Du kan se hele serien her på Nettbibelskolen (etter hvert som den blir lagt ut)


Total Page Visits: 1831 - Today Page Visits: 1

Oppdag mer fra Bibelundervisning

Abonner for å få de siste innleggene sendt til din e-post.