Hva går omvendelse ut på? Jeg tror svaret vil overraske mange!

For å bli fri fra djevelens påvirkningskraft på ditt liv er omvendelse veldig viktig, det er faktisk helt avgjørende i din åndelige kamp!
Men hva er egentlig omvendelse?

En løgn som djevelen vil ha deg til å tro på er at omvendelse er forbundet med noe negativt, for vi tror det handler om anger, føle seg skamfull og et løfte om bot og bedring, et løfte som vi innerst inne vet vi ikke helt klarer.
Synd vi gjør kan føre til skam, skyldfølelse, fordømmelse og anger, men dette i seg selv har ingen ting med omvendelse å gjøre. Det kan kanskje føre til omvendelse eller et ønske om det, men det er ikke omvendelsen i seg selv.
En person kan angre på det han har gjort, men det betyr ikke nødvendigvis at han har omvendt seg.


Dette er en del i serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)
Du kan se hele serien på Nettbibelskolen (etter hvert som den blir lagt ut)

Facebook0
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube


Høyreklikk spilleren over for å laste ned (eller se Spotify under)

Definisjonen på ovendelse
Her er definisjonen på på orden omvendelse (eng. repent) fra greske:
g3340. μετανοέω metanoeō; to think differently or afterwards, i.e. reconsider (morally, feel compunction): to change one’s mind, i.e. to repent.

Så omvendelse betyr rett og slett: Tenk annerledes, forandre den måten du tenker på. I alle norske oversettelser bortsett fra Bibelen 2011, har de oversatt:
Apg 3:19 (eBibelen – Guds Ord)
19 Derfor, få et nytt sinn og vend om,..

Det samme ordet er brukt her:
Apg 2:38 (eBibelen – Guds Ord)
38 Da sa Peter til dem: “Omvend dere, og enhver av dere må bli døpt i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse…

Paulus bruker igjen dette ordet i Apostlenes gjerninger kapittel 17.
Apg 17:30
Sannelig, disse uvitenhetens tider har Gud båret over med, men nå befaler Han at alle mennesker alle steder skal omvende seg.

Et nytt sinn
Ordet metanoeō betyr å få et nytt sinn (fatt et annet sinn i noen oversettelser), eller tenk på en ny måte, som brukt her i Apg 3:19.

Jeg ønsker bare å komme med en anmerkning her: Jeg tror av og til at noen oversettelser kan gjøre feil, derfor er det bra å sammenligne oversettelser.

Hvis du slår opp Apg. 3:19 i Bibelen av 2011 vil du se at de har brukt ordet angre istedenfor; få et nytt sinn. Som jeg har forklart, og som vi så utifra det greske ordet som er brukt, er dette ikke korrekt oversatt, men det er slik mange tenker: At omvendelse har med anger og bot og bedring å gjøre.

Ordet metanoeō betyr kun dette: Få (fatt) et annet sinn, eller tenk på en ny måte, og det er mest brukt når det snakkes om omvendelse i det nye testamentet.

Vende om
I Apg 3:19 bruker også et annet ord, og det betyr; vend om (derfor, få et nytt sinn og vend om..), men dette er ikke ordet metanoeō, men ordet epistrephō:
g1994. ἐπιστρέφω epistrephō; to revert (literally, figuratively or morally): come (go) again, convert, (re-)turn (about, again).
AV (39) – turn, be converted, return, turn about, turn again

Så dette ordet betyr å snu om eller bli konvertert.

Jeg er enig i at omvendelse inneholder dette med å snu om (vende om), men det handler først og fremst om å forandre sine tanker. Når du gjenkjenner en løgn, må du velge å tro hva som er sant, og du snur deg fra løgnen og til sannheten.

Fokuset på omvendelsen er ikke hva som er galt, men å gjenkjenne hva som er sant, for du kan ikke vend om til noe som du ikke ser eller tror er sant!

Finn ut hva som er sant!
Jesus sa: John 8:32 (eBibelen – Guds Ord)
32 Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.”

Omvendelse er en nøkkel til å bli fri, men vi kan ikke bli fri før vi vet hva vi skal vende om til, som sagt, vi må først kjenne sannheten også vil sannheten sette oss fri.

Når vi gjør synd, gjør vi det ofte fordi vi tror en løgn.
Nå snakker jeg ikke om at du ikke vet om at det er en synd du gjør når du synder, det vi kaller: En bevisst synd, jeg tror de fleste vet at de gjør noe galt når de gjør det, men det gale vi gjør kommer ofte av en underliggende løgn.

Ta et eksempel om det å falle i vanen om å drikke seg full. Vi vet sannheten om at dette er galt, men hvorfor sitter vi fremdeles fast i det?
Grunnen er i stor grad: Vi ønsker å fylle et tomrom vi har på innsiden; det å bli elsket og akseptert, og å vite at vi har en hensikt og verdi.
Dette er en underliggende årsak til alkoholisme og all avhengighet.
For å omvende seg helt fra avhengighet, trenger vi å vite sannheten om vår verdi, at man er elsket og at livet har en hensikt.

Det kan ta tid å rive ned løgner, så omvendelse er i stor grad en daglig prosess, og jeg personlig omvender meg flere ganger om dagen. Det vil si jeg oppdager mer og mer sannheter om hvem Gud er, om hans kjærlighet og jeg fornyer mine tanker rundt dette.

Jeg ønsker å gjenta dette: Omvendelse handler ikke om anger og et løfte om bot og bedring, som mange tror, men å oppdage mer og mer sannheten og snu seg til den.

Sann omvendelse
Sann omvendelse er å være enig med Gud og hva Han har sagt er sant.

Hvis du har trodd en løgn, bestem deg for å tro hva Gud sier er sant istedenfor. Hvis djevelen sier du er en ussel syndefull skapning, som bare et tilbøyelig til å synde, omvend deg fra det, ved å si: Dette er ikke hva Gud sier om meg! Han sier jeg er verdifull og jeg er hellig og rettferdig.
I Jakob så står det:
Jak 4:7 (eBibelen – Guds Ord)
7 Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere.

Du underordner deg Gud når du er enig i hva han sier er sant. Da vil du også stå djevelen imot, og han vil flykte fra deg.


Dette er 18 delen i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).
Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)

Du kan se hele serien her på Nettbibelskolen (etter hvert som den blir lagt ut)


Total Page Visits: 1528 - Today Page Visits: 1