Det er mange som argumenterer med at det ikke alltid er Guds vilje og helbredet, fordi Paulus hadde et torn i kjødet.
De mener at dette var en slags øyesykdom som han hadde, og som Gud ikke ville helbrede.
Men var det det?
Jeg gir mitt svar i denne ukens undervisning.


Dette er trettende delen i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)
Du kan se hele serien på Nettbibelskolen (etter hvert som den blir lagt ut)


Høyreklikk spilleren over for å laste ned (eller se Spotify under)

2Kor 12:7-10
7 Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en Satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg.
8 Om denne bad jeg Herren tre ganger at den måtte vike fra meg.
9 Men han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg.
10 Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk!

En ting jeg vil først spørre deg om: Hvis du tror at din sykdom er et torn i kjødet, hvilken høye åpenbaringer kan du vise til, og har du vært i den tredje himmel? Paulus sier her at det var dette som var grunnen til tornet i hans kjød.

En annen ting er at du må se dette skriftstedet i sin sammenheng. I kapittelet før, i 2 Korinterbrevet, står det om alle lidelsene og prøvelsene han måtte gå igjennom for Kristi skyld.
Jeg tror han sikter til forfølgelsen han måtte gå igjennom for Jesus sin skyld, det var dette han ba om måtte bli tatt fra ham, men Gud vil ikke ta vekk forfølgelse, for det ville også ta vekk menneskers frie valg.

Torn blir også brukt i GT som et bilde, og da er det alltid snakk om mennesker, ikke sykdom.
4Mos 33:55
55 Men hvis dere ikke driver dem som bor i landet, bort fra deres ansikt, skal det bli slik at de dere lar bli igjen, skal være som torner i øynene på dere og som sporer i siden på dere. De skal plage dere i landet der dere bor.

Esek 28:24
Alle som er omkring Israels hus, de som forakter dem, skal ikke lenger være noen stikkende tornebusk eller en smertefull torn for dem. Da skal de kjenne at Jeg er Herren Gud.»

Hvis du fremdeles mener at Gud skulle gi deg sykdom ut i fra dette skriftstedet, så står det også her at tornet i kjødet ikke kom fra Gud, men det var en satans engel (v7).

En annen ting, som også kan stemme hvis dette skulle ha vært en sykdom (noe som jeg ikke helt tror det var), så sier Jesus at min nåde er nok for deg.
Det vil med andre ord si at Jesus sier: Du trenger ikke å be meg om å fjerne det, for du har fått kraft og nåde til å gjøre det selv. Du vet hva du skal gjøre nå. Jeg har alt gjort det for deg, du trenger bare å utøve den autoritet og kraften som jeg har gitt deg i mitt navn.


Dette er trettende delen i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).
Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)

Du kan se hele serien her på Nettbibelskolen (etter hvert som den blir lagt ut)


Total Page Visits: 3969 - Today Page Visits: 2

Oppdag mer fra Bibelundervisning

Abonner for å få de siste innleggene sendt til din e-post.