Har du noen gang stilt deg dette spørsmålet: Hva handler det hele om?
Det kan være i flere sammenheng vi kan spørre oss dette spørsmålet, kanskje i forhold til meningen med livet. Har du noen gang spurt det i forhold til din tro og kristenliv? Kanskje du er litt redd for spørsmålet, for det kan være forbundet med vantro.
Noen ganger kan det være sundt å spørre seg selv noen spørsmål, og Gud blir ikke nervøs på grunn av det.


Få med deg et seminar om helbredelse på Nettbibelskolen

Facebook0
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube


For å laste ned mp3 fil høyreklikk spilleren og trykk: Lagre som..

Jeg var ikke tilfreds
Da jeg var i slutten av 30 årene, og begynnelsen av 40 årene, begynte jeg å stille meg dette spørsmålet: Hva handler egentlig mitt liv og kristenliv om?
Jeg hadde prøvd å gjøre, og jeg gjorde også mye for Gud, jeg var (og er) misjonær, men jeg følte det alltid var noe mer jeg måtte gjøre for Gud.
I nesten 20 år hadde jeg prøvd på å få et gjennombrudd i kristenlivet mitt. Jeg ba og leste i Bibelen regelmessig, jeg hadde fastet flere ganger, jeg prøvd å leve ett hellig liv og dele evangeliet så godt jeg kunne, men jeg følte det aldri var bra nok. Jeg var ikke en tilfreds kristen.

Det var enkelte ganger jeg følte meg litt tilfreds, og det var når jeg hadde prestert noe for Gud, som: Hadde en god samtale med en ikke kristen, fått god respons på undervisning jeg delte, når jeg hadde vært på et møte med mye lovsang eller etter jeg hadde bedt, men følelsen varte ikke lenge.
Dette gjorde at jeg begynte å stille meg dette spørsmålet: Hva handler det hele om?
Handler det om hva jeg har gjort og gjør for Gud? Handler det om hvor tilfreds jeg kan få Gud til å være?

Skylder vi Gud noe?
Jeg har hørt flere kristne si: Gud har gjort så mye for oss! Vi skylder å gjøre noe tilbake, for ham! Det vil si: Vi må be, gi tienden, lese din bibel, ikke synde, evangelisere og ikke minst, hvis du er i en karismatisk sammenheng: Lovsynge Gud, for for Gud begjærer vår lovsang, har jeg hørt noen si.

Er dette slik? Krever Gud noe av oss? Er vi i gjeld til ham? Er hensiktene med vår kristenliv at vi må gi Gud tilbake for hva han har gjort for oss? Jeg begynte å stille meg dette spørsmålet.
Når du hører dette, så har kanskje du det samme spørsmålet: Hva handler det hele om?

Hvis det handler om alt hva vi må gjøre for Gud, kan jeg fortelle deg en sannhet og hva som vil skje? Du vil bli utslitt! 
Dette er ofte noe du ikke legger merke til med engang, spesielt når vi er unge eller nye kristne, for da er vi ofte giret opp til å gjøre mye og prestere bra, men etter en stund blir du sliten.
Du oppdager at du ikke prestere så bra som gjorde før, eller du føler at du burde prestere bedre og bedre. Du burde gi mer, du burde be mer også videre.

Hva det ikke handler om
La meg si det slik: Kristenlivet handler ikke om hva du må prestere, det handler ikke om hvor mye du har vitnet, hvor mye du har gitt, hvor mye du har bedt, hvor mange bibelskoler du har gått på, hvor mange ganger du har lest igjennom hele Bibelen, eller hvor mye du lovsynger.

Jeg er på ingen måte imot lovsang, men krever Gud det av oss?
Jeg tror i karismatiske sammenheng har vi gjort lovsang til mer enn det det er. Vi kan få inntrykk av at det er noe Gud krever og begjærer av oss. Er Gud er en narsissist? Er han veldig opptar av at vi må prise og lovsynge Han, slik at han kan føle godt om seg selv??
En narsistisk person trenger å bli lovprist, beundret og rost, hvis ikke vil han eller hun føle seg ille om seg selv og kan bli sint. En narsistisk person er usikker på seg selv og sin identitet. Er Gud slik?

Lovsang er til hjelp for oss, det oppmuntrer oss og styrker oss i vår tro og det fokuser på det som er positivt og på Jesus, det gir oss fred og glede. Det er også en måte å uttrykke vår takknemlighet og kjærlighet til Gud på, og det er alt bra, men krever Gud det? Hvis Gud krevde det så ville ikke Gud vært kjærlighet og han hadde vært en narsistisk Gud. (Dessverre gir mange kristne et slik bilde av Gud)

Det er heller ikke noe feil i å lese i Bibelen, be eller vitne om Gud, men gjør vi det av rett motiv? Det vil si: Er det noe vi gjør fordi vi føler oss tvunget til det, eller gjør vi det fordi det er et ønske vi har?

Hva handler det hele om da?
La meg gi deg et nøkkel skriftsted. Dette er fra Jesus sin bønn før han gikk til korset, og han ba dette både for sine disipler og alle de som ville komme til tro på ham, det inkluderer deg og meg.

Joh 17:3
3 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.

Dette skriftstedet gir et klart svar på hva det handler om! Og hva er det?
Se på det en gang til før du leser videre!
…dette er det evige liv, det som det evige livet handler om, og hva det hele handler om?

Å kjenne Ham!

Det eneste Gud ønsker er at du skal kjenne ham!
Vi siterer ofte dette verset til eller om personer som ikke er kristne, men dette handler ikke bare om dem! Det handler om de som allerede er kristne også!
Du kan fint være en kristen uten å kjenne ham godt, men det er ikke et tilfredsstillende kristenliv.

Alt hva det handler om her i livet, og i det neste, er å kjenne ham!
Det evige livet starter heller ikke i himmelen, det har allerede startet. Dette er det evige liv.
Vi er i et forhold med ham, og det vil vi være i all evighet. Det handler om å bli kjent med ham som er ren kjærlighet, som er full av nåde. En Gud som ikke har mange krav til deg.
Det eneste han ønsker er å ha fellesskap med deg!

Dette er de gode nyheten! De er nesten for gode til å være sant nyhetene, det er derfor det er så mange som har problemer med å akspetere dem.
Det er lett å tenke: «Det er jo noe jeg må gjøre, prestere eller vise til. Det kan da ikke være slik at Gud ikke krever noe tilbake?» Men det er sannheten!
Gud ønsker ikke dine gjerninger, alt er av nåde, slik at det er ingen ting du kan rose deg av, som dine gode gjerninger.
Ef 2:8-9
8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.
9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv
.

Gud er fornøyd med deg og han elsker deg akkurat nå, bare velg å stol på det, hvil i det og ja bli bedre kjent med Gud, så du kan finne ut mer om han.

Enkelte personer tenker at jeg vet alt om Gud nå, jeg har jo vært kristen lenge og til og med gått på bibelskole, så nå handler det bare om hva jeg må gjøre for Gud. Dette er en feil tankegang!

Å bli kjent med ham vil ta en hel evighet, bokstavelig, og du vil sannsynligvis aldri bli kjent med ham fult ut, hvert fall ikke her nede.

Når vi snur det riktig vei, det vil si: Det handler ikke om hva vi må gjøre for Gud, men hva han allerede har gjort for oss. Da vil alt det vi gjør som: Be, vitne, gi, lovsynge, gjøre gode gjerninger etc. komme av seg selv, det er ikke lenger et strev!

Og det er det sanne kristne livet!

Tore Johannessen


Hvis du skulle ønske å ta kontakt med meg eller ønsker forbønn, bruk skjema under:


Se en serien om helbredelse på Nettbibelskolen


De 10 siste undervisningene (Podkastene) fra Bibelundervisning

Pinse handler om kraft! Bibelundervisning på Podcast (Audio)

I denne pinse oppmuntringen i dag snakker jeg om en personlig opplevelse med pinse. Pinse handler først og fremst om kraft. Før pinsedag var disiplene redde og fryktet for sitt liv, men noe skjedde på pinsedag: De fikk en ny frimodighet og kraft de ikke hadde hatt før. Jeg også opplevde en ny frimodighet og kraft da jeg fikk ett møte med Den Hellige Ånd.
  1. Pinse handler om kraft!
  2. Hemmeligheten – Kristus i oss!
  3. Hva er kjærlighet? (Egentlig?)
  4. Hvem er Gud?
  5. Han gjenoppretter min sjel
  6. Vær trygg i din identitet
  7. Ha frimodighet i bønn!
  8. Er vi i endetiden? (2)
  9. Kommer Jesus tilbake? (1)
  10. Fridd oss fra den onde – En introduksjon

Total Page Visits: 1878 - Today Page Visits: 2