Hvis du er en kristne, vet du ofte hva som Bibelen sier, men fordi du ikke alltid føler at det som den sier er riktig, tror vi ikke helt på hva sannheten egentlig sier. Selv om du er kristen er du ganske sikkert blitt påvirket av denne følelsesmessige styrte verden. Den sier ofte at vi kan ikke tro det er sant før vi føler eller ser det.

Jeg vil også snakke om følgende: Følelsen av frykt, følelsen av fordømmelse, hellighet og følelser og følelsen av maktesløshet og håpløshet

Abonner også på mine podkaster (flere alternativer, se logoer under)
Gi gjerne en gave på Vipps 900 90 354
Last ned

Følelsen av frykt
Frykt er en ånd (2Tim 1:7 Se eng. King James) som vil prøve å produsere negative følelser i deg, og ved disse følelsene vil han prøve å bevege deg til å gjøre og tro ting som ikke er logiske eller imot sannheten.

En person har frykt for å glemme og låse døren før han går hjemmefra. Han går ut døren, sjekker at han har låst, går hundre meter, og må tilbake for så å sjekke igjen. Han går til bilen, men igjen føler han at han ikke har låst, så igjen går han tilbake. Han får endelig satt seg i bilen, men på veien til jobben er han igjen usikker om ham låste døren, og må tilbake igjen for å sjekke. Hva er problemet til denne personen? Er det at han er glemsom og alltid glemmer å låse, nei det er det ikke. Han vet han har låst, han vet det som et faktum, men problemet hans er at han ikke føler at han har låst, og må tilbake for å sjekke. Dette var et eksempel, men jeg vet at i dag er det mange som har lignende fobier. Det kan være frykt for høyder, frykt for trange rom, frykt for å være sammen med andre mennesker, frykt for å fly osv. Det kan også være frykt for ikke å bli akseptert som kan føre til spiseforstyrrelser, frykt for avvisning, menneskefrykt, frykt for sykdommer etc. Selv om noen av disse fryktene kan ha noe sannheter i seg, er de ofte veldig mye større enn hva som er logisk og sant. Ta flyfrykt for eksempel. Det er en sannhet at fly styrter av og til, men det er svært lite sannsynlig at du vil være i en. Det er mer sannsynlig at du vil bli drept i en bilulykke på veien til flyplassen enn at du skulle dø i en flyulykke.

Hva er årsaken til disse fobiene, jo vi føler at det er slik, derfor tror vi det. Selv om vi kanskje vet hva som er sannhet, er følelsene mer reelle for oss enn hva som er sant.
I en del tilfeller så blir også mennesker så bedratt av sine følelser så de ikke engang vet hva som er sant.

Jeg har sett en økning av frykt, og det i mange merkelig og ulogiske former i de siste årene, og jeg tror det har mye med at vi lever i et samfunn som mer og mer lar seg styre av sine følelser. Hvis man ikke er en kristen og tror på Bibelen, er det også mye vanskeligere å skille hva som er sant og ikke.

La ikke frykt få lov til å styre ditt liv og ut av den gode plan Gud har for deg! Finn ut hva sannheten sier, og avslør frykten!

En frykt (du kan neste kalle dette en fobi også) som mange kristne har er at Gud ikke er fornøyd med dem og fordømmer dem. Jeg ønsker å si litt mer om dette nå.

Følelsen av fordømmelse
Fordømmelse er en form for frykt, det er en frykt for avvisning, en følelse som fryktens ånd flittig bruker. Den kommer ofte når vi vet vi har gjort noe galt.

Du har sikker hørt sannheten om at Gud er god, han er kjærlighet og er full av nåde, men fordi dine følelser ikke forteller det, har du problemer med å tro sannheten. For når vi gjør en synd, føler vi at Gud ikke er fornøyd med oss lenger, at han vil avvise oss og mislike oss. Dette er hva vi føler, men er dette sant? Nei.
Vi kan også føle at vi må gå i skammekroken når vi har gjort en synd, at vi virkelig må føle fordømmelse og skam for hva vi har gjort. Når vi gjør det, vil Gud kanskje tilgi oss, eller gi oss en ny sjanse. Igjen: Vi kan vite at det ikke er slik, men det er slik vi kan føle.

Jeg husker jeg var på et møte en gang, og det var en jente som sa: ”Når jeg har gjort en synd, vil jeg få meg selv til å føle meg ille for noen dager, for at jeg virkelig skal vise at jeg angrer og som en straff.” Det kunne kanskje høres litt åndelig ut, men det er helt feil! Hvorfor skal du lide for noe som Jesus led for på korset. Han har tatt din synd og din skyld, du trenger ikke lenger føle deg fordømt! Selv om det skulle være 5 minutter siden du gjorde det!
Hva var Guds motivasjonsfaktor for at vi ikke skal synde igjen? Var det fordømmelse? Var det skyld og dom. Som vi så på tidligere, blant annet fra historien om kvinnen som var grepet i hor, (Les gjerne Joh 8-11 om igjen) så er Jesus sin motivasjonsfaktor: Tilgivelse og kjærlighet.

Grunnen til at vi føler fordømmelse eller skam er ofte vår erfaring. Kanskje du har hatt en mor eller far som har gjort slik mot deg når du gjorde noe galt imot dem. Og de har prøvd å bruke skam, skyld, straff og fordømmelse til å skremme deg vekk fra å gjøre galt igjen. Men dette er ikke Guds taktikk. La meg bare vise deg to skriftsteder til:
Tit 2:11f
 11 For Guds frelsende nåde til alle mennesker er åpenbart,
 12 og denne nåden oppdrar oss for at vi skal fornekte ugudelighet og verdslige lyster og leve edruelig, rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalder*,

Rom 2:4
 4 Eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet? Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?

Hva er det som skal drive oss til omvendelse? Er det fordømmelse, skam og skyld?
Her står det svart på hvitt at det er Guds nåde og hans godhet som vil drive oss til omvendelse.
Hvorfor har vi skam, skyld og fordømmelse? Er det Gud som sender dem? Er det et normalt kristenliv og ha disse følelsene? Nei det er det ikke!
Men det er dette djevelen ønsker at du skal føle. Ett av hans navn er anklageren, og han ønsker å anklage deg og gi deg tanker om fordømmelse og skam.

Følelser starter med våre tanker, og når vi tenker på en ting vil vi begynne å føle det, og våre følelser kan bekrefte det vi tenker, derfor kan vi tro at det er sant.

Hva forteller sannheten oss når vi har gjort noe galt?

Den forteller oss at vi alltid kan motta tilgivelse når vi ber om den, og du kan motta den akkurat nå.

Du trenger ikke gå og bære skammen og skylden for den synd du har gjort (dette er hva lovens forbannelse er!), for Jesus har alt båret den for deg.
Gal 3:13
Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre.

1Pet 2:24
han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt.

Gud er kjærlighet (kjærligheten), og han vil aldri avvise deg!


1Kor 13:4-7 (utdrag)

Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Den søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

Hellighet og følelser

Mange tror at hellighet er også en følelse. Hvis jeg har klart å lese Bibelen hver dag for en uke, fastet litt, ikke tenkt eller gjort noen store synder i det siste, da føler jeg meg mer hellig. Men hva er det som gjør deg hellig? Er det dine gode gjerninger, er det hvor mange ganger du har lest i Bibelen eller gjør for eksempel faste deg mer hellig?

Sannheten er at du er hellig selv om du ikke føler for det, du fikk ikke din hellighet på grunn av dine gode gjerninger, og du opprettholder den heller ikke ved dine gode gjerninger. Så du mister ikke din hellighet, eller rettferdighet når du gjør en synd. Du får din rettferdighet ved tro, ikke ved gjerninger. Tro er heller ikke en følelse, men et valg som jeg allerede har nevnt.

Følelsen av maktesløshet og håpløshet

Har du noen gang følt at denne situasjonen kan jeg aldri vinne over, disse omstendigheten vil jeg aldri komme ut av eller de vil aldri forandre seg for meg, eller denne svakheten jeg har kan jeg aldri klare å overvinne. Dette er følelser av maktesløshet og håpløshet, som også fryktens ånd står bak. Er dette følelser som Gud vil du skal ha? Nei! Disse følelsene er faktisk rot til de fleste av dine negative følelser og frykt. Frykten for at du aldri vil lykkes og følelsen av mislykkethet for eksempel, har rot i at du føler at det er håpløst å prøve, du har prøvd så mange ganger at du føler deg helt maktesløs.

Det fienden prøver på er å få ditt fokus vekk fra din sanne identitet, og han vil gjerne bruke dine følelser for å lede deg vekk fra denne sannheten. For i Ham som elsker deg har du mer enn seier! Rom 8:37 Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som elsket oss.

Få med deg mer av denne undervisningen neste uke!Total Page Visits: 2194 - Today Page Visits: 2