Gud sitt fokus er ikke på synden du har gjort, men på hvem du allerede er i ham. Han vil grunnfeste deg i den du allerede er i ham og at du er rettferdig. Det er hans mål.

Det jeg sier nå kan kanskje sjokkere deg litt (hvis du er oppvokst med et lovisk tankesett), men jeg er overbevist om at dette er sant:
Gud prøver ikke å få deg til å slutte å synde ved å vise deg og fokuser på din synd, han prøver å få deg til å se hvem du er i ham, og det er det han ønsker å overbevise deg om.
For det er når du ser din sanne identitet og hvem du er i ham at du også vil slutte å synde. Jesus vet at når du ser din sanne identitet vil du slutte å synde, derfor er hvem du er i Kristus hans fokus.

Gud ønsker at du ikke skal synde, men han gjør ikke det ved å fokusere på din synd og for å få deg til å slutte med synd, men ved å vise deg hvem du virkelig er, det vil føre til at du ikke synder.

Abonner også på mine podkaster (flere alternativer, se logoer under)
Gi gjerne en gave på Vipps 900 90 354
Last ned

Fordi mange har en erfaring med loviskhet har jeg også sett en tendens til å gå i den andre grøften der man nærmest fornekter synd, og noen vil kanskje tro at jeg er i denne grøften. Så jeg bare ønsker å oppklare noe her.  

Jeg tror det er viktig å se at man har et problem med synd, og Gud ønsker å vise oss at vi har trodd på løgner som har ledet deg til synd. Gud viser oss ikke løgner vi har trodd på som har ledet oss inn i synd, for å fordømme oss, men for at vi skal bli fri fra løgner som binder oss.

Nåde er ikke å si at å synde er ok, men sann nåde vil gi deg kraft til å ikke synde. Nåden fokuserer på at Gud elsker deg og vil deg det beste, og ditt beste er ikke synd. Synd er en makt som vil binde deg og ta deg til fange. Paulus sier i Romerbrevet at den som synder er syndens slave. Du er ikke kalt til å være slave til synd, men du er kalt til å vær fri, fri fra synd og dens makt. Gud ønsker å skifte ditt fokus vekk fra synd og over på rettferdighet.

Derfor er Guds fokus heller ikke på synden du har gjort (eller vil gjøre), men på hvem du allerede er i ham. Han vil grunnfeste deg i den du allerede er i ham og at du er hellig og rettferdig. Det er hans mål.

Det jeg sier nå kan kanskje sjokkere deg litt (hvis du er oppvokst med et lovisk tankesett), men jeg er overbevist om at dette er sant: Gud prøver ikke å få deg til å slutte å synde ved å vise deg og fokuser på din synd, han prøver å få deg til å se hvem du er i ham, og det er det han ønsker å overbevise deg om. For det er når du ser din sanne identitet og hvem du er i ham at du også vil slutte å synde. Jesus vet at når du ser din sanne identitet vil du slutte å synde, derfor er hvem du er i Kristus hans fokus.
Gud ønsker at du ikke skal synde, men han gjør ikke det ved å fokusere på din synd og for å få deg til å slutte med synd, men ved å vise deg hvem du virkelig er, det vil føre til at du ikke synder.

Jeg gjentar meg litt her nå men jeg håper du ser mitt poeng, for her har ofte loviskhet kommet inn og snudd på det. Loviskhet vil alltid ha deg til å bli fokusert på synden.

Men sier ikke Bibelen at Den Hellige Ånd skal overbevise oss om synder når vi gjør dem, og er ikke dette Den Hellige Ånds oppgave? Dette er kanskje hva du her blitt lært, og jeg høre dette en del, men det er faktisk ikke hva Jesus mener når han sier at Den Hellige Ånd skal overbevise verden om synd. Ofte siterer vi bare dette verset, og vi utelater ofte; verden også:
Joh 16:8
8 Når Han kommer, skal Han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom.

For det første står det ikke at han skal overbevise de kristne om synd, men verden. Men det står også noe mer her:
9 Om synd, fordi de ikke tror på Meg,

Så Den Hellige Ånds oppgave er å overbevise om synd fordi mennesker ikke tror på han. Dette handler faktisk ikke om at Den Hellige Ånd hele tiden står over deg å peker på synd du gjør i ditt liv, som mange kanskje føler og tror. Den Hellige Ånd er en hjelper, ikke en fordømmer.
La oss også se mer på de neste versene:
10 om rettferdighet, fordi Jeg går til Min Far og dere ikke ser Meg lenger,
11 om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.

Det Den Hellige Ånd vil overbeviser om er hva Jesus har gjort for oss og hvem vi nå er i Ham. Han ønsker å stryke vår tro, ikke peke på hver enkelt synd du gjør. Han ønsker at vi skal være grunnfestet i Jesus sin rettferdighet og å se at syndens herre har allerede har blitt dømt og at vi allerede har autoritet og makt over syndens makt. Det er dette Den Hellige Ånd vil overbevise deg om når du har syndet. Han er din hjelper som vil hjelpe deg i å ha seier i alle ting, og han vil hjelpe deg til å se hvem du er i Kristus.

Syndefobi
Begge sider jeg har nevnt her har syndefobier, den ene fornekter synd den andre fokuserer på synd. Begge sider har problemer med det samme; frykt. Frykt for synd eller frykt for at synd fører til at Gud ikke er fornøyd med dem, eller at de kan miste frelsen hvis de har syndet for mye.

Dette skriftstedet, som jeg allerede har nevnt i denne undervisningen, er så utrolig viktig!! Spesielt i denne sammenheng.
1Joh 4:18f
 18 Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.

Før prøvde jeg å unngå dette verset, for den førte ofte til at jeg følte meg fordømt. Jeg hang meg opp at jeg ikke var blitt fullkommen i kjærligheten. Jeg følte jeg var ufullkommen i dette, derfor følte jeg at Gud ikke kunne være fornøyd med meg. Det er utrolig hvordan vår fiende kan klare å forvrenge sannheten. Det verset som virkelig kunne sette meg fri, var det verset jeg følte fordømt for og prøvde å unngå. Før forsto jeg virkelig ikke dette verset, men når jeg virkelig forsto det, var dette verset utrolig frigjørende.
Hvis du også forstår denne sannheten vil du unngå å gå i den religiøse fellen og den fornektende fellen. I mange år var jeg kanskje litt i begge grøftene. Jeg prøvede av og til å bortforklare ting som fikk meg fordømt, eller unngikk det. Eller jeg prøvde så godt jeg kunne å leve rett, slik at jeg ikke fikk fordømmelse, men ingen ting fungerte før jeg forsto, eller for å bruke et åndelig uttrykk: fikk en åpenbaring av dette verset!

For å unngå fordømmelsen, det vil si: Frykt for straffen, er ikke løsningen å prøve så godt man kan i å unngå og synde, eller eliminere synd, men det er å studere og vite at Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet selv om du gjør synd.

Mange tror at Gud bare har kjærlighet, og han gir den til oss når vi har oppført oss bra og har fortjent den. Men Gud ER kjærlighet, det vil si hans kjærlighet vil ikke forsvinne om du har ett fall eller gjort noe galt. Dette kan kanskje skje med oss mennesker når du har gjort noe galt imot oss, for vi er ikke kjærlighet (selv om Gud har utøste den i våre hjerter).

Kjernen i fordømmelsen er frykt for straff, at Gud vil avvise oss på grunn av hva vi har gjort. Så løsningen er igjen ikke å prøve å rette på ting, eller unngå ting, som gir oss fordømmelse, men å studere kjærligheten. For den fullkomne kjærligheten vil drive all fordømmelse vekk!! Det er hva dette skriftstedet sier!

Synd er reel og den kan fremdeles plage en kristen, men grunne til at vi synder er ikke fordi er synden er et problem lenger(eller syndere), men fordi vi ikke har sett vår sanne identitet. Vi trenger å være klar over synd og at vi har et synde problem, men vi trenger ikke lenger være fokusert på den, ved å hele tiden være redd for at man har gjort en synd, eller være redd for synd ved å prøve å fornekte den.

Det finnes mange nevrotiske kristne, og jeg har vært en av dem. De er redd for at de ikke har gjort opp alle synder, eller at det er noe de kanskje har gjort galt som de ikke vet om, og de er redd for at Gud på en eller annen måte holder dem i mot dem, ved for eksempel at Gud ikke vil helbrede dem eller velsigne dem.
Dette er igjen frykt, frykt for straffen, og de Gode Nyhetene er: Den fullkomne kjærlighet, det vil si Gud, driver all frykt ut og det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus!

Få med deg mer av denne undervisningen neste uke!Total Page Visits: 953 - Today Page Visits: 1