Det er kanskje en selvfølge at Gud har følelser, og fordi Gud har følelser har vi det også, vi er skapt i hans bilde.
Men av og til skulle vi kanskje ønske at Gud ikke hadde skap oss med dem fordi de kan ofte kontrollere oss.

Å ha kontroll over følelser vil ikke si det samme at du ikke kan ha følelser. For du har det! Men jeg snakker om å kunne håndtere følelsene på en rett måte, slik at du er i kontroll over dine følelser, ikke at følelsene kontrollerer deg, og du vil kunne kontrollere dine følelser når du ser din sanne identitet og hvem du er i Kristus.

Hva Jesus sier om deg og din identitet er mer sant enn dine følelser. Så selv om du føler at du er en gammel skapning og ingen ting skjedde med deg da du ble en kristen, bortsett fra at du fikk en billett til himmelen, så er dette ikke sant.
Bibelen sier at den som er i Kristus han er en ny skapning, og det gamle er borte og se alt er blitt nytt! (2Kor 5:17)

Selv om det ikke alltid føles slik, er dette sant om deg! Du kan ha blitt programmert til å tro noe annet, kanskje på grunn av hva du eller andre føler, men sannheten er at du er en ny skapning og du har allerede åndes frukter på innsiden som blant annet inneholder følelsene: Kjærlighet, glede, fred, utholdenhet, vennlighet også videre. (Gal 5:22)

Abonner også på mine podkaster (flere alternativer, se logoer under)
Gi gjerne en gave på Vipps 900 90 354
Last ned

  • Du har følelser fordi Gud har følelser!

Vi er skapt av Gud til å mestre livet, ikke at livet skulle kontrollere oss.
Du kan lese i første Mosebok at Gud gav Adam og Eva rett til å råde over jorden og deres egne liv. Vi er skapt i Guds bilde. Det vi si at vi var ment til å være et speilbilde av ham. Et speilbilde av hans kraft, av hans kjærlighet, hans autoritet. Det var derfor Gud skapte oss.
Du kan ikke fungere i dette hvis dine følelser er herre i livet ditt.

Det er en grunn til at Gud har gitt oss følelser, men de var ikke ment som noe som skulle ha makt over oss, men vi skulle kontrollere dem.

Gud har skapt oss til å vise medlidenhet og kjærlighet, men synd, djevelen og Adams forbannelse har på mange måter ødelagt for disse følelsene, så negative følelser vil skade oss og andre rundt oss.
Gud gav Adam og Eva følelser så de kunne vise dem til hverandre og til Gud, men når synd kom skjedde det noe. De var ulydige mot Gud på grunn av en følelsesmessig reaksjon først en negativ følelse av at de manglet noe også noe som appellerte til dem. Fordi de følte at de manglet noe så føltes det som djevelen fristet med attraktivt, og dette ledet dem til ikke å adlyde Gud. Disse følelsene bevegde dem bort fra Guds vilje, og til å gjøre en synd. De ble forført gjennom sine følelser, forført bort i fra Guds hensikter med dem.
Hvis ikke følelsene beveger seg mot det som er Guds vilje, vil de bevege deg vekk fra dem.

Husk at Guds vilje for deg er god!
3Joh 2
 2 Du kjære! Jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt.

Hvor din sjel går, der går også ditt liv. Dine følelser sitter i din sjel. Så hvis du ikke har det godt, vil heller ikke ditt liv være bra. Så det er viktig at du vet hva som skjer i din sjel.
Det er også viktig at du vet sannhetene om at Gud vil at din sjel skal ha det godt, og det er derfor viktig å finne ut: Hva er Guds måte for at min sjel skal ha det godt. Det er godt mulig du vil få et svar på dette i løpet av denne undervisningen.

Gud har gitt deg kraft, kjærlighet og selvkontroll
For mange kan det å kontrollere sine følelser være en stor utfordring, men husk at Gud har gitt oss autoritet til å råde og kontrollere dem. Guds kraft bor på innsiden av deg og du er en ny skapning, og det står i 2 Tim 1:7 at han har gitt oss sindighets ånd, det kan også oversettes med selvkontroll. Du kan ha selvkontroll over dine følelser!
2Tim 1:7
 7 For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd(fryktens ånd), men kraftens og kjærlighetens og sindighetens (selvkontrolls) Ånd.

Ikke tro på djevelens løgner som sier: Du vil aldri overvinne dette, du vil for alltid ligger under for disse følelsene, det er bare slik du er. Dette er ikke sannheten om deg. Det at du har fulgt dine negative følelser forteller deg ingen ting om den du virkelig er. Fordi du føler at du er slik og slik, så bestemmer det ikke hvem du er fra skapelsen av. Du har bare blitt lurt og programmert til å tro noe om deg selv som ikke er sant. Det som er sant om deg er at du er Guds sønn eller datter, du er hellig, du er rettferdig, du er Guds utvalgte og du er i Kristus og Han er i deg, og fordi Kristus bor på innsiden av deg  har du også en kraft som kan overvinne alle negative ting som kommer din vei.

Å ha kontroll over følelser vil ikke si det samme at du ikke kan ha følelser. For du har det! Men jeg snakker om å kunne håndtere følelsene på en rett måte, slik at du er i kontroll over dine følelser, ikke at følelsene kontrollerer deg, og du vil kunne kontrollere dine følelser når du ser din sanne identitet og hvem du er i Kristus.

Hva Jesus sier om deg og din identitet er mer sant enn dine følelser. Så selv om du føler at du er en gammel skapning og ingen ting skjedde med deg da du ble en kristen, bortsett fra at du fikk en billett til himmelen, så er dette ikke sant.
Bibelen sier at den som er i Kristus han er en ny skapning, og det gamle er borte og se alt er blitt nytt! (2Kor 5:17) Selv om det ikke alltid føles slik, er dette sant om deg! Du kan ha blitt programmert til å tro noe annet, kanskje på grunn av hva du eller andre føler, men sannheten er at du er en ny skapning og du har allerede åndes frukter på innsiden som blant annet inneholder følelsene: Kjærlighet, glede, fred, utholdenhet, vennlighet også videre. (Gal 5:22)

Få med deg mer av denne undervisningen neste uke!Total Page Visits: 1048 - Today Page Visits: 1