Siden vi vet at vi har følelser og at de kan lede oss galt, er det viktig at vi vet hvordan vi skal håndtere dem.
Hvis du vet at du har følelser som kan lede deg bort fra Guds vilje, er det viktig at du gjør noe med dine tanker, slik at du tar kontroll over dem, før de vil kontrollere deg.

Dine følelser blir styrt av dine tanker, når du tenker negativt vil negative følelser komme.
Hvis jeg klarer og håndtere mine tanker, vil jeg klare å kontrollere mine følelse

Abonner også på mine podkaster (flere alternativer, se logoer under)
Gi gjerne en gave på Vipps 900 90 354
Last ned (høyre klikk, og velg lagre som..)

Fornyelse av tankene
Dine følelser blir styrt av dine tanker, når du tenker negativt vil negative følelser komme.
Hvis jeg klarer og håndtere mine tanker, vil jeg klare å kontrollere mine følelser. Hvis mine tanker er på linje med Guds ord og det som er sant, vil også mine følelser følge etter.
2Kor 10:4-5
 4 For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker,
 5 idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.

Hvis jeg tar tanker til fange i lydighet mot Gud, vil jeg også kunne kontrollere mine følelser!
Hvis du tenker masse negativt, hva vil din følelsesmessige respons være? Negativt. Følelsen vil følge etter en negativ tankegang. Hvis du tenker positive tanker vi positive følelser komme, hvis du tenker negativt vil negative følelser komme opp.

Hvis jeg tenker at jeg vil misslykkes hver gang jeg prøver på en ting, vil jeg ha en følelse av mislykkethet og håpløshet. Hvis jeg frykter mye, vil mine følelser følge etter frykten. Hvis jeg er mye bekymret, vil jeg få følelser som går i samme retning. Mine tanker vil diktere de følelser som jeg vil ha.
Hvis du har negative følelser, tenk over hva du har tenkt på i det siste, og du vil finne grunnen til dine negative følelser.

Negative følelser kommer også fordi vi glemmer hvem vi er og hva vi har i Jesus. Vi glemmer vår sanne identitet.

Jesus hadde følelser, men følelsene hans kontrollerte ham aldri fordi han visste hvem han var. Hvis dine tanker er på linje med Guds ord og du vet hvem du er i Kristus, så vil dine følelser følge dine tanker.
Ord 16:32
 32 Den langmodige er bedre enn en veldig helt, og den som styrer sitt sinn, er bedre enn den som inntar en by.
Ordsp 16:32
 32 Den som er sen til vrede, er bedre enn den som er mektig. Den som kan styre sin ånd* (*sitt sinn), er bedre enn den som inntar en by. (BGO)

Sinn/ånd her refererer til våre følelser. Så det han sier er egentlig: Den som kan styre sine følelser er mektigere en han som inntar en by!
Hvis du kan styre dine følelser er du mer mektig en enn arme som inntar en by.
Det motsatte vil skje hvis det er en som er kontrollert av sine følelser. Han er som en by som blir inntatt av en arme.

Husk at du har makt og autoritet over dine følelser fordi du er Kristus og han er i deg, og dette er hovedtingen du trenger å fornye dine tanker rundt.

Følelser og omstendigheter.
Mange mennesker er deprimerte og frustrerte, og de venter hele tiden på at omstendigheter skal forandre seg for at de skal føle seg lykkelig. De tenker: Hvis jeg bare blir gift, finner en bedre jobb, et bedre sted å bo, hvis jeg bare får en ny bil, vinner en million i tipping også videre, da vil jeg bli lykkelig. Eller de kan tenke: Jeg hadde vært lykkelig hvis jeg ikke hadde vært gift, eller hatt barn. Mange skylder hele tiden på omstendigheter for at de skal kunne være glad og lykkelig. Sannheten er at hvis du tenker slik, vil du aldri bli glad, for det vil alltid være noen problemer som vil prøver å komme din vei, og du vil aldri bli tilfreds nok på denne måten.

Dette handler igjen om å prøve og fylle et tomrom for å bli akseptert, elsket eller å finne en hensikt med sitt liv. Vi blir igjen lurt av fiendens stemme som sier at det er noe Gud ikke har gitt deg, det mangler noe, Gud skjuler noe for deg, han har en hemmelig hensikt med ditt liv som ikke er helt god. Og vi har hele tiden denne følelsen av at  vi ikke er tilfreds.

Hvis du sliter mye med depresjoner og negative følelser, tenk over den måten du tenker og snakker på. Hvis du hele tiden sier og tenker: Ikke noe bra vil skje meg, jeg vil alltid misslykkes med dette. Jeg får dette aldri til. Legg merke til hva dette gjør med følelsene dine.
Du må forandre dine tanker og ord, for å kunne forandre på hva du føler. Si heller dette: Noe godt kommer til å skje meg, for Gud er på min side. Jeg har kanskje misslykkes denne gang, men Gud har noe bedre for meg. Om du ikke føler for å si det slik, gjør det allikevel og du vil se en forandring med dine følelser etter hvert.

La meg også ta med at når du sier om deg selv: Jeg er mislykket, jeg får det aldri til, jeg er håpløs, jeg ønsker ikke lenger å leve, jeg hater meg selv, så sier du forbannelser over deg selv og du høster negative følelser som kan lede deg til nettopp det du tenker. For som du tenker om deg selv slik blir du (selv om dette ikke er den sanne deg, din sanne identitet).
Ord 23:7
 7 For som han tenker i sin sjel, slik er han.

Det samme skjer hvis du sier negative ting om andre, hvis du for eksempel sier at jeg hater han og jeg skulle ønske han var død. I begynnelsen mener du det kanskje ikke, men fordi du sier det ut og tenker det, vil dine følelser begynne å bevege deg til å hate han mer, og det kan i verste fall lede deg til at du tar livet av vedkommende. Dine ord har større makt enn det du tror.
Ord 18:21
 21 Død og liv er i tungens vold, og hver den som gjerne bruker den, skal ete dens frukt.

Se på denne rekkefølgen om hvordan ord, følelser og handling henger sammen.

  • Ord produserer tanker
  • Tanker produserer følelser
  • Følelser produserer avgjørelser
  • Avgjørelser produserer en handling
  • Handlinger produserer vaner
  • Vaner produserer en karakter
  • Karakter produserer din fremtid


En ny natur!
Jeg har også gode nyheter til deg! Selv om du har fulgt dine følelser og det har til og med blitt en del av din karakter, så er ikke dette den du virkelig er fra skapelsen av og i din nye skapning. For det du gjør viser ikke hvem du virkelig er.

Som en kristen har du blitt korsfestet med Kristus allerede (Gal 2:20) og det gamle er borte og alt er blitt nytt (2Kor 5:17).
Dette er sant om deg i det øyeblikket du tok imot Jesus og så lenge du forblir en kristen. Åndens frukter er allerede i deg: Gal 5:22-24
22 Men Åndens frukt er: kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet,
23 saktmodighet, selvtukt. Loven er ikke imot slike.
24 Og de som tilhører Kristus, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.

(Langmodighet kan også oversettes med utholdenhet,  saktmodighet kan også oversettes med ydmykhet, selvtukt kan også oversettes med selvkontroll)

Dette er nå din sanne identitet! Dette er nå din sanne karakter! Den andre karakteren er bare en innøvd og programmert karakter, men den er ikke den sanne deg. For den som tilhører Kristus har korsfest kjødet og den syndige naturen med dens lidenskap og lyster.

Du trenger en omprogrammering hvis du har en negativ karakter, men den negative karakteren er ikke deg!

Og fordi dette ikke lenger er deg, trenger du heller ikke å vandre etter kjødet, som om den gamle naturen fremdeles skulle være i livet.
Du er død og dit liv er skjult i Kristus i Gud, derfor trenger du ikke lenger å vandre som om du fremdeles var i ditt gamle jeg eller i syndens rike og under dens herredømme. Du er ikke lenger en slave under synden, men du har blitt en tjener for rettferdigheten, så la ikke disse gamle tingene lenger råde over deg. Du er fri, og vandre i din frihet og ikke la deg legge under for loven igjen som igjen vil lede deg til synd.   Fordi du er rettferdig og hellig og din kropp er en tempel for Den hellige Ånd, så bruk heller ikke kroppen din som en tjener eller instrument for urettferdighet og synd lenger.
Akkurat det jeg har sagt nå er ikke mine ord, jeg har faktisk bare gjengitt Paulus. (Se Rom 6, Gal 5 og Kol 1 og 3)

Grunnfestet i Kristus!Kol 2:6-8
6 Slik dere altså har tatt imot Kristus Jesus, Herren, så vandre i Ham,
7 rotfestet og oppbygget i Ham, og grunnfestet i troen, slik dere er blitt opplært til, idet dere er rike i den med takksigelse.
8 Se til at det ikke er noen som bedrar dere ved filosofi og tomt bedrag, etter menneskers overlevering , etter verdens lærdommer og ikke etter Kristus.

Jeg vet jeg kanskje gjentar meg selv litt her, men dette at vi ser hvem vi er i Kristus, vår sanne identitet, er nøkkelen til å ikke bli ledet av våre negative følelser, og det som vi trenger er virkelig å bli grunnfestet i hvem vi er i Kristus.

Gud er ikke opptatt med vår synd, men å vise oss hvem vi virkelig er i ham. Han ønsker at vi skal bli grunnfestet i den vi virkelig er.

Dette er veldig viktig: Det å bli grunnfestet i hvem vi virkelig er i Kristus, vil få oss til å ikke synde, for det vil også hjelpe oss til å se at vi er elsket og akseptert av Gud.

Det er viktig å erkjenne at vi har gjort synd, for hvis vi ikke erkjenner at vi har et problem kan vi ikke gjøre noe med problemet, men for at vi skal bli fri fra problemet er ikke løsningen å fokusere på problemet heller.
Løsningen på vårt syndeproblem er ikke å gå rundt hele dagen å bekjenne eller føle seg fordømt for sin synd, men å forstå at som en kristen er jeg allerede død til synd. Syndens problem tok Jesus seg av på korset. Problemet er ikke din synd, problemet er at du ikke ser hvem du virkelig er. At du er en ny skapning, at du er en sønn eller datter av Gud, at du er hellig, rettferdig og utvalgt.

Når du har gjort en synd, peker ikke Gud på synden og sier: Hvordan kunne du gjøre noe slik. Nei han ønsker å minne deg om hvem du virkelig er. Han ønsker å minne deg om: Husk at du er min sønn, husk at du er hellig, de tingene du gjorde er ikke den du virkelig er, det er ikke din karakter lenger, for du er i meg og jeg i deg!

Gud ser deg ikke for hva du har gjort eller gjør, han ser deg ikke slik du har oppført deg, men han ser deg for den du virkelig er som en ny skapning og en sønn og datter av Ham.

To viktige sannheter som Bibelen vil fortelle deg:
1. Du kan ta kontroll over dine følelser fordi du er en ny skapning og Jesus bor i deg og du i ham, derfor kan du kontrollere hva du tenker og sier.
2. Selvkontroll er en del av åndes frukter og den Ånd som er gitt deg allerede på innsiden(2Tim 1:7), fordi du er i Kristus, derfor kan du velge den veien Gud har for deg, og de negative følelsene trenger ikke lenger å lede deg!  

Se hele undervisningen om følelser her!Total Page Visits: 1153 - Today Page Visits: 1