I de neste ukene og under denne sommeren, kommer jeg til å legge ut litt eldre undervisninger.
Jeg planlegger mange nye undervisnings-deler i løpet av høsten, blant annet om helbredelse.


Når du hører denne tittelen lurer du kanskje på hva jeg skal snakke om? Men føler du deg stresset? Føler du at det er mange krav du ikke klarer å nå opp til?

Hva med ditt åndelige liv, føler du at du må yte mer, gi mer av deg selv, be mer, prøve å bli mer hellig også videre?

Mange føler seg stresset når de skal velge og om de tar de rette avgjørelsene, tenk om jeg skulle gå glipp av Guds vilje? Eller hva er det jeg må gjøre for Gud?

Kanskje du føler at Gud krever noe tilbake fra deg? Du føler at Gud har gitt deg så mye så du vil gjerne betale han tilbake? Du kan faktisk aldri betale noe tilbake for hva Jesus har gjort for deg, for prisen er alt for høy. Men jeg vet at det finnes mange stressa kristne, og jeg var en av dem i mange år.

Bibelen har faktisk mange skriftsteder på det å komme inn til hvilen (Hans hvile), eller rett og slett: Slapp av.

Facebook0
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube

Abonner også på mine podkaster (flere alternativer, se logoer under)
Gi gjerne en gave på Vipps 900 90 354
Last ned (høyre klikk, og velg lagre som..)

Matt 11:28-29 (eBibelen – Guds Ord)
28 Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!
29 Ta Mitt åk på dere og lær av Meg, for Jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelene deres.

Religion vil prøve å få deg stresset. Det setter alltid høyere og høyere krav til deg.
Som hvis du har en lykt så når lyset et stykke frem, og vi tenker at hvis vi bare når dit frem så vil alt bli bra. Men når vi har nådd igjen lyset har den flyttet på seg.

Gud er nå, han er ikke en gang i fremtiden.
Gud elsker deg nå ikke når du har fått til alt
Gud er fornøyd med deg nå, ikke en gang når du har klart å oppføre deg bra.

Heb 4:10-11 (eBibelen – Guds Ord)
10 For den som er kommet inn til Hans hvile, har også selv fått hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra Sine.
11 La oss derfor være ivrige etter å komme inn til den hvilen, for at ikke noen skal falle i det samme eksempel på ulydighet.

Ef 2:8-10 (eBibelen – Guds Ord)
8 For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave,
9 ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg.
10 For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem.

Luke 10:38-42 (eBibelen – Guds Ord)
38 Da de gikk videre, kom Han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Marta ønsket Ham velkommen i sitt hus.
39 Og hun hadde en søster som het Maria. Hun satte seg ned ved Jesu* føtter og lyttet til Hans ord.
40 Men Marta var travelt opptatt med alt tjenestearbeidet, og hun gikk da bort og sa: “Herre, bryr Du Deg ikke om at min søster har latt meg være alene med å tjene? Si derfor til henne at hun skal hjelpe meg.”
41 Og Jesus* svarte med å si til henne: “Marta, Marta, du er bekymret og urolig for mange ting.
42 Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.

Psalms 91:1-2 (eBibelen – Guds Ord)
1 Den som bor i Den Høyeste skjul, skal hvile under Den Allmektiges skygge.
2 Jeg vil si om Herren: “Han er min tilflukt og min festning, min Gud, jeg vil sette min lit til Ham.”

Psalms 23:1-3 (eBibelen – Guds Ord)
1 En salme av David, Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting.
2 Han lar meg ligge på grønne enger. Han leder meg til hvilens vann.
3 Han fornyer* min sjel. Han leder meg på rettferdighets stier for Sitt navns skyld.

Når jeg snakker om hvile betyr ikke det at vi ikke skal gjøre noe for Gud, men det handler om at vi gjør det ikke ut i fra plikt og bud, men utifra kjærlighet.

Jeg forkynner mye nåde i min undervisning, og noe av kritikken mot de som forkynner nåde er at det fører til at vi blir late. Vi ber ikke, leser ikke i bibelen og kjemper ikke mot synd. Vi bare syndet når det faller oss inn, dette er ikke en riktig antagelse.

Nåde vill ikke gjøre deg lat, tvert imot når du oppdager hans nåde og kjærlighet så ber du og leser mer i Bibelen enn noen gang før, og når du blir opptatt av Gud og hva Jesus har gjort for deg har synd mindre og mindre makt over deg også.
Jeg hadde en stab som leste i Bibelen hele natten.

Vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt.

Det handler ikke om hva du må gjøre, det handler om å se hva Jesus allerede har gjort, og det vil lede deg inn i hvile. For det er ikke mer vi kan gjøre når det kommet til Jesus sitt fullbrakte verk på korset. Når Jesus sa det var fullbrakte eller på engelsk it is finish, så var deg nettopp seg, alt var gjort ferdig, og det er ikke noe du kan legge til.


Total Page Visits: 2910 - Today Page Visits: 1