Denne undervisningen er fra våren 2020, jeg nevner litt om korona i denne undervisningen, og det er selvfølgelig litt utdatert, men frykten jeg snakker om er like aktuell i dag!


I en periode i livet mitt kjempet en tøff kamp mot vantro, håpløshet og mismot. Jeg hadde en sykdom som ingen lege kunne finne ut av, og alt jeg hadde prøvd på hadde stort sett bare gjort meg verre.
Jeg gikk igjennom tøffe tider der jeg nesten hadde mistet alt håp. Jeg trodde flere ganger at min siste time hadde kommet. Men jeg bestemte meg for å aldri å miste håpet. Jeg visste at Gud hadde en lys framtid for meg og jeg fortsatte med å kjempe ved å holde fast i håpet.

Guds ord er sannhet og vårt håp, jeg ønsker aldri å slippe det, for det er vårt eneste faste håp.
Det er vårt levende håp, og det har jeg erfart, og jeg vil fortelle mer om dette i denne undervisningn!

Abonner også på mine podkaster (flere alternativer, se logoer under)
Gi gjerne en gave på Vipps 900 90 354

Denne undervisningen er fra våren 2020

Last ned (høyre klikk, og velg lagre som..)


Levende håp
Vi som tror på Gud har et levende håp.
1Pet 1:3
3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

Vi håper ikke på noe som kanskje vil skje, det er et svakt eller dødt håp. Men Jesus har gitt oss et levende håp. Det vil si at det som Gud har sagt er sant og til å stole på. Jesus har gjort det mulig for oss å ta del i dette evige håpet, både i dette livet og for det neste.

Det er ikke Gud som vil ta fra deg håpet, men det er vår fiende som sår alt han kan av vantro og tvil slik at du ikke tror på Guds løfter og mister det levende håpet.

Paulus skriver til Efeser menigheten at han ber om at de må forstå det håp og det livet som Gud har kalt dem og oss til.
Ef 1:17-19
17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg,
18 og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige,
19 og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.

Vårt problem er at vi ikke alltid forstår hvilket håp Gud har kalt oss til. Vår erfaring, vår kultur og mange av våre teologier og inngrodde tradisjonelle tankegangen stenger for at vi ser det. Djevelen har forblindet våre øyne slik at vi ikke ser og forstår det håpet Gud har kalt oss til. For Gud har kalt oss til et levende håp, ikke et svakt håp eller et dødt håp.

Gud har gode hensikter med ditt liv
Gud har en hensikt med livet ditt og Han har ikke kalt deg for at du skal gå til grunne. Du trenger ikke å være redd for sykdommer og virus eller på grunn av tidligere nederlag og negative erfaringer du har hatt, for Gud har kalt deg til et levende håp.
Selv om det verste skulle skje, er det fremdeles ikke et dødt håp, for du har et evig liv i vente sammen med han som har elsket deg først.
Om du går igjennom tøffe tider nå, ikke gi opp håpet, for Gud vil gjenopprette det som har gått i stykker.
Dette er sannheten, slutt å tro på løgnen!

Vær stille min sjel
Tal til din sjel og si: ”Vær stille, jeg vil ikke høre på din erfaring, for til Gud setter jeg mitt håp!”
Det var det David sa til seg selv da han opplevde motløshet da mennesker løy om ham og sto han etter livet.
Sal 62:2-3 og 6
2 Bare i håp til Gud er min sjel stille, fra ham kommer min frelse.
3 Han alene er min klippe og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes meget.
6 Bare i håp til Gud vær stille, min sjel, for fra ham kommer mitt håp.

Gud er større enn din håpløshet, fra ham kommer din frelse eller redning, bare ikke gi opp!

Begynn å gjør som Abraham. Abraham og Sara var alt for gamle til å få barn, men mot alle odds, mot alt håp så gjorde Gud et under. Han gav dem en sønn som var stamfar til det jødiske folket.
Rom 4:18
18 Mot håp trodde han med håp, for at han skulle bli mange folks far, etter det som var sagt: Slik skal din ætt bli.

Så mot håp trodde han med håp. Abraham trodde Guds løfter, det Gud hadde sagt om hans framtid, han trodde mer på det Gud hadde sagt enn på sitt fysiske legeme. Han fikk sin oppmerksomhet, som han i lang tid hadde hatt på seg selv, over på Guds løfter og da ble det oppfylt. Til å begynne med hadde ikke Abraham mye tro, han var tvilende og prøvde å ta ting i sine egne hender, men til slutt ble hans håp oppfylt.

Gud er håpets Gud
Gud er håpets Gud og han er mektig til å fylle deg med ny glede i din tro, slik at du kan ha mye håp, så du kan også gi det til andre.
Den Hellige Ånd vil gjerne gi deg det og han har faktisk allerede gitt deg det, du trenger bare å ta det imot.
Rom 15:13
13 Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Hold fast ved håpet, for Gud er trofast, han vil oppfylle det han har sagt og hensikten med ditt liv. Han vil fullføre det han har begynt i deg, ditt kall, ditt glemte håp. Han har en fantastisk fremtid for deg. Både her nede og en gang når du kommer til himmelen.
Heb 10:23
23 La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som gav løftet.

Jer 29:11
11 For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.

Kjemp troens kamp
Gud har aldri lovet oss et enkelt liv. Så lenge vi er her på jorden må vi kjempe mot det negative som møter oss i livet. Den onde vil sende ting i din vei som vil gjøre deg mismodig, han ønsker som sagt å stjele ditt håp.
Være bevisst det, og stå ham imot når han kommer med sine tvils tanker. Vær utholdende i bønnen og ikke gi opp selv om ting tar tid og du møter mye motstand.
Vær glade i håpet og tålmodig i de vanskelige omstendighetene som du går igjennom. Gud har noe godt for deg på den andre siden.
Rom 12:12
12 Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen!

Mitt vitnesbyrd
I en periode i livet mitt kjempet en tøff kamp mot vantroen, håpløshet og mismot. Jeg hadde en sykdom som ingen lege kunne finne ut av, og alt jeg hadde prøvd på hadde stort sett bare gjort meg verre.
Jeg gikk igjennom tøffe tider der jeg nesten hadde mistet alt håp. Jeg trodde flere ganger at min siste time hadde kommet. Men jeg bestemte meg for å aldri å miste håpet. Jeg visste at Gud hadde en lys framtid for meg og jeg fortsatte med å kjempe ved å holde fast i håpet.
Guds ord er sannhet og vårt håp, jeg ønsker aldri å slippe det, for det er vårt eneste faste håp. Det er vårt levnede håp, og det har jeg erfart!

Jeg bestemte meg den gangen for over 12 år siden, at jeg ville fortsette med å gi håp til andre, jeg visste at det fienden hadde ment for ondt, kunne Gud snu til noe godt!

I mange år var jeg enslig og følte meg veldig alene, dette hadde også litt årsak i at jeg var syk, men i dag er jeg både frisk, jeg er gift og har tre barn. Så det som så umulig ut for litt over ti år siden, skjedde. 
Dette hadde sin årsak i at jeg aldri gav opp håpet, håpet om å bli frisk og håpet om å bli gift en dag.

Kjemp troens gode strid og du vil vinne til slutt uansett. Håpet vil ikke skuffe deg, og vi vil få oppleve Guds herlighet.

Rom 5:2-5
2 Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi priser oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet.
3 Ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelige også over våre trengsler. For vi vet at trengslene gir utholdenhet,

4 utholdenheten gir et prøvet sinn, og det prøvede sinn får håp.
5 Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som han har gitt oss.
(NO 78/85)


Støtt tjenesten:
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787


Total Page Visits: 3890 - Today Page Visits: 1