I disse tider er det mange som sliter med depresjon, har mistet håp, eller vet ikke hva fremtiden vil bringe, men jeg ønsker å oppmuntre deg i dag og si at: Det er håp for din fremtid!

Håp er en sinnstilstand som kan oppleves/observeres når en får/har troen på et positivt resultat eller en positiv utgang relatert til hendelser eller omstendigheter i dens liv.
Fra Wikipedia.

Abonner også på mine podkaster (flere alternativer, se logoer under)
Gi gjerne en gave på Vipps 900 90 354
Last ned (høyre klikk, og velg lagre som..)

En kvinne uten håp
Dette er en hendelse jeg opplevde for rundt 15 år siden:

Vi kjørte på en dårlig vei i Nord Thailand. Det var et lokalt ektepar som hadde kontaktet oss. De fortalte at det var en slektning av dem som var lam i den ene siden av kroppen, og de spurte oss om vi ikke kunne komme å oppmuntre og be for henne. Kvinnen bodde i en liten bambushytte som noen hadde laget til henne, og den var plassert langt ute på en åker, et lite stykke fra de andre husene. Dette både på grunn av hygieniske forhold og overtro.

Da vi gikk inn i huset slo stanken av urin og avføring i mot oss, og kvinnen hadde veldig skitne og fillete klær på seg. Denne kvinnen og hennes slektninger var flyktninger fra Myanmar, og de var svært fattige.
Personer som er handikappet og ikke kan jobbe her ute har ingen andre enn familien å stole på, det finnes ingen sosial hjelp for disse menneskene.
Da vi kom inn begynte kvinnen å gråte, og hun fortalte at hun hadde vært i denne tilstanden i fem år. Jeg kunne se håpløsheten i øynene hennes.
Thailand og Myanmar er sterkt buddhistiske land og de tror på reinkarnasjon og karma. Derfor, når noe galt skjer med deg er det fordi du har gjort noe galt i forrige liv, det kalles karma, du fortjener det med andre ord. De kan også tro at du har onde ånder med deg. Dette var også en av grunnene at hun var plassert langt ut på et jorde.
Så denne kvinnen opplevde å være uten håp i dette livet, ifølge religionen deres.
Vi fortalte henne om en Gud som vi trodde på og som har håp, både for dette og i det neste livet.  
Vi la hendene på den skitne kroppen hennes og ba også for legedom.
Da vi kom tilbake noen dager senere med litt mat og klær til henne, kunne hun røre litt på det lamme benet sitt, noe hun ikke hadde klart før. Noe hadde skjedd! Og vi kunne se at hun hatt fått håpet tilbake. Som et resultat av at vi gav denne kvinnen håp, ønsket også slektningene hennes å bli kjent med Jesus.

Hva setter du din lit til/hva håper du på?
Hva er håp? Vet ikke om du har reflektert over dette ordet? Er for eksempel tro og håp det samme?

Når vi bruker ordet håp, har det ofte en litt svak betydning, det er en forventning og tro om noe bedre som kanskje vil skje. Men når Bibelen bruker ordet håp har det en sterkere betydning, det er noe som er sterkt og fast.
I disse dager er det mange som har satt lit til penger, rikdom og god utdannelse, men alle disse tingene blir rystet i disse dager.  
1Tim 6:17
 17 Du skal pålegge dem som er rike i denne verden, at de ikke skal være overmodige, og heller ikke skal de sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud, han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk.

Det å sette sitt håp til menneskelig ting, og ting i denne verden er veldig usikkert, noe vi alle har sett i 2020 under Korona viruset som har snudd opp ned på mye. Når vi setter vår lit til ting, og selv personer i denne verden, kan vi lett bli skuffet, men å sette vårt håp til Gud er fast og sikkert.

Håpet er sjelens anker.
 Hebr 6:18f
 18 Ved to ting som ikke kan forandres, løfte og ed, som utelukker at Gud lyver, skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt redning ved å gripe det håp som ligger foran oss.
 19a  Dette håpet er et trygt og fast anker for vår sjel. (NO 78/85)

Under vanskelige tider er håpet i Gud et trygt og fast anker som gjør at vi kan tåle og gå igjennom de stormer som kommer i mot oss i livet. Av og til kan stormene være harde, men Gud vil bringe deg trygt igjennom! Stol på ham og han vil gjøre det!

Sal 37:5-6
 5 Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det.
 6 Han skal la din rettferdighet bryte fram som lyset og din rett som lyset midt på dagen.


Tro og håp
Tro og håp er ikke helt det samme, men de henger sammen, som vi så fra definisjonen fra Wikipedia. Troen på at noe positivt vil skje i fremtiden.
Det er faktisk slik at uten håp vil du ikke ha tro, og du kan ikke ha tro uten håp. Har du mistet håpet har du også mistet troen, og livet vil sakte med sikkert slokne.

Det siste et menneske mister er håpet, for uten håp er det ingen fremtid. Uten håp ingen liv, selv om man lever.

Bibelen sier at tro er full visshet om ting som håpes, det du håper på. Dette er en sterk tro, for vi håper på noe som er fast og sikkert.
Heb 11:1
 1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Før sa jeg at alt starter med tro, men det er faktisk feil. Hvis du leser nøye her, så starter det ikke med tro, men med håp. Tro er full visshet om det du allerede har håpt på. Så håp kommer først.

Mange er fokuset på å føle tro, eller prestere tro, men tro har sitt anker i håp, og håp er ikke noe du må prestere, det er noe du bestemmer deg for.
Vår fiende vil stjele håp
Vår fiende prøver å få oss til og miste håpet, for når vi ikke har håp da har vi heller ikke tro, og som nevnt, ikke noe liv.
Djevelen kom for å stjele, myrde og ødelegge, men Jesus kom for å gi oss liv, eller håp (Joh 10:10).

Uansett hva som skjer deg, ikke mist håpet! Om du føler at din tro er liten og du har mange negative erfaringer bak deg, gi ikke opp håpet om en bedre fremtid!
Start igjen og forvent at noe positivt vil skje deg.
Sal 71:14
 14 Men jeg vil alltid håpe, og til all din pris vil jeg legge ny pris.

Ord 23:18
 18 Sannelig, det er en framtid for deg, og ditt håp skal ikke bli til intet.


Resten av teksten til denne undervisningen kommer neste uke!Total Page Visits: 2106 - Today Page Visits: 1