Dr. Jekyll og herr Hyde kristen? - Korsfeste kjødet?

Opprettet søndag 11. november 2012 01:00 Publisert Treff: 17344

Kategori: Les undervisningen

 Korsfeste kjødet?

Jeg vet ikke om du har hørt dette at vi må korsfeste kjødet og dø bort fra det daglig. Det er mange kristne som sier dette at kjødet må korsfestet daglig, og vi må dø bort fra det daglig.
Hva de egentlig mener med dette? Selv om de ikke sier dette direkte, så sier de at kjødet og den gamle naturen ikke er helt død og den må holdes i sjakk.

Det er faktisk ingen steder i Bibelen der det står at vi må korsfeste kjødet daglig, alle steder står det at kjødet, eller den gamle naturen, er eller var korsfestet. Det står i presens perfektum, det vil si at det er noe som allerede har skjedd, det står i fortid.
Gal 5:24
24 Og de som tilhører Kristus, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.

Hvorfor sier vi da at vi må korsfestet kjødet? Det kommer av at vi ikke føler at vi allerede er korsfestet, vi føler at syndenaturen fremdeles lever i oss, derfor er det vi har laget en doktrine, en lære, om at den fremdeles må korsfestes.
Det kan også komme av den måten vi tenker om ånd, sjel og legemet, men det skal jeg komme tilbake til helt mot slutten av denne undervisningen.

Noen siterer Gal 2:20 i denne sammenheng, men der står det klart at vi allerede er blitt korsfestet med Kristus.
Gal2:20
Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kjødet , lever jeg i tro på Guds Sønn, som elsket meg og gav Seg Selv for meg.

Det står ingen ting om en pågående prosess om å korsfeste kjødet.

Det skriftstedet som folk kanskje mest bruker om dette er det som Jesus sier; de som vil følge meg må ta opp sitt kors daglig, og fornekte seg selv.
Luk 9:23
23 Så sa Han til dem alle: “Hvis noen vil komme etter Meg, da må han fornekte seg selv og daglig ta opp sitt kors og følge Meg.

Mange har tenkt at fornekte seg selv handler om å korsfeste kjødet, men er det dette Jesus snakker om?
I sammenhengen her så snakker Jesus til de som ennå ikke var kristne og sa, hvis noen vil følge etter meg må han fornekte seg selv og sin egen vilje og følge meg. Han snakket først og fremst om de som ønsket å bli frelst og følge etter ham, og hvilken pris det ville være og følge ham.
Jeg tror han også sa dette til de som allerede fulgte ham, som disiplene, men dette handler om å beregne hva det vil koste og følge Jesus, ikke om å korsfeste kjødet.

En annen ting også er at å fornekte seg selv betyr egentlig å sette Guds vilje før din egen, og prisen for det kan ofte være forfølgelse også videre. Det er hva det handler om i sammenhengen her.

Jesus også fornektet seg selv da han var lydig til korsets død, men Jesus hadde ikke en ond natur, en syndenatur eller var i kjødet (dvs. Han hadde ikke et kjødelig sinnelag, han hadde ikke et syndenatur som hadde programmert ham). Igjen; å fornekte seg selv handler om å la Guds vilje skje og ikke din egen. Det var det Jesus gjorde i Getsemane hagen også.

 

Få oppdateringer om ny undervisning

Meld deg på oppdatering og seminar

* indicates required
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?