Hva er Guds vilje? (tekst)


Opprettet onsdag 18. april 2012 01:00 Publisert Treff: 16913

Kategori: Les undervisningen

 

Måten Gud prøver oss på

Her har nok kristen skjebnetrotankegang påvirket oss mye.
Når det skjer ting som er vonde og vanskelige har mange kristne lett for å si: Hva vil du med dette Gud, eller: Gud har sikkert en skjult vilje med dette.

Skill mellom Guds og djevelens vilje
Det er viktig at vi lærer oss forskjellen på hvordan Gud prøver oss og hva som er angrep og motstand fra djevelen. For det første prøver ikke Gud oss med onde ting som synd, frykt, sykdom eller ulykker.

Ta et eksempel: Du har tyv lånt bilen til faren din før du har lappen, og du tar en liten testtur rundt kvartalet. Plutselig kommer det en bil fra høyre som du ikke har sett, og du krasjer. Følgende blir at du får utsettelse på lappen, noen tusen i gjeld og et par dager på sykehuset. Var det Gud som tillot at dette skjedde for å lære at du ikke skal låne bilen uten lov? Nei det var en konsekvens av din egen frie vilje.
Et annet eksempel er at jeg ville ikke tillate mitt barn å leke i gata der det var mange biler, slik at barnet ble påkjørt? Dette for å lære barnet at det ikke skulle leke i gata. Jeg ville heller ikke la barna mine gå ute midt på vinteren, uten varme klær på seg, slik at de blir forkjølte, og lære dem gjennom dette at det er viktig å kle seg godt når det er kaldt?
"Dette var da et ekstremt eksempel" Sier du kanskje? Men mange har et like ekstremt Gudsbilde.
En god far ville aldri lære sitt barn på denne måten, og den beste faren i verden er faktisk ond i forhold til Guds godhet mot oss.
Matt 7:9-11.
Eller er det vel et menneske iblant dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk?
Når da dere, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!

Gud vil aldri prøve oss for å lære oss noe på en slik måte at vi fikk psykiske eller fysiske sår av det! Vi kan oppleve lidelse gjennom livet, men dette er aldri fra Gud. Det onde har en annen kilde.

Fristelser fra Gud?
La oss se litt nærmere på dette med fristelser. Frister Gud oss for å prøve oss, eller har fristelsen et annet opphav? La oss se på noen skriftsteder:
1Kor 10:12-13
Derfor, den som mener seg å stå, han se til at han ikke faller!
Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.

Det kan nesten virke her som om det er Gud som sender fristelser? Han skal ikke la dere bli fristet over evne. Men jeg tror ikke det var det Paulus mente da han skrev dette, for litt før i dette kapitelet skriver Paulus om Israels fall i ørkenen.
1Kor 10:6
Men disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det.

Paulus ønsker her å vise oss at så lenge vi holder oss nær til Gud vil han bevare oss slik at vi ikke blir fristet over evne slik at vi faller. Israel snudde Gud ryggen derfor ble dem fristet over evne. Dette er en lærepenge for oss slik at vi ikke snur Gud ryggen.

Da Jesus lærte disiplene å be sa han blant annet: Led oss ikke inn i fristelse (Matt 6:13). Det Jesus mente her var ikke at det er Gud som frister, men vi skal be han om beskyttelse for fristelser.
Jakob sier det veldig klart at det ikke er Gud som frister og prøver oss med onde ting, og han gir et svar på hvor fristelsen kommer fra:
Jak 1:12-17
Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.
Ingen som blir fristet, må si: Det er Gud som frister meg! For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen.
Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst.
Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død.
Far ikke vill, mine kjære brødre!
All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge.

Gud ønsker det beste for oss, og så lenge vi setter Jesus først vil ingen fristelse eller prøvelse være uovervinnelig, men hvis vi følger våre egne veier og lyster vil vi falle. Når vi har hatt et fall så er det ikke Gud som har tillatt det, men det var et resultat av at vi valgte å følge vår egen lyst.
Gud han er så nådig at selv om vi har rotet oss bort i synd som har hatt negative konsekvenser for oss, kan han snu det til det positive, hvis vi har omvendt oss.
Rom 8:28
For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.

På hvilken måte er det Gud prøver oss?

  • Først og fremst setter han oss på prøve ved å se hvor mye vi stoler på han og det han har sagt i sitt Ord Bibelen.
  • Gud setter oss på prøve ved å sette oss inn i en oppgave eller tjeneste og ved det se hvordan vi forvalter den. Deretter setter han oss over mer.
  • Gud setter oss inn i situasjoner der han vil finne ut hvor mye vi stoler på ham, og der han kan bygge karakter i oss. Gud sendte Israels folk en omveg i ørkenen før de nådde det land Gud hadde lovt dem, han gjorde det for å prøve dem og for å bygge karakter i dem. De bestod ikke testen og måtte gå 40 år i ørkenen inntil en ny generasjon bestod den.


Før Jesus begynte sin tjeneste ble han også utsatt for en prøve. Han ble sendt 40 dager ut i ørkenen der han ble utsatt for frister av djevelen. Gud kan mange ganger la oss gå igjennom en ørken før vi kommer ut i den tjenesten han har for oss, igjen for at vi skal ha en stødig karakter, og stole på hans Ord, som vil gjøre at vi holder ut når de virkelige stormene kommer.

Gud tester også vår utholdenhet, og det kan ofte virke som om Gud kommer og hjelper oss i siste liten. Men han kommer aldri for sent.

Når Gud tester oss er det en ting i oss som må lide, jeg skal utdype dette i neste punkt som heter lidelse. 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?