Hva er Guds vilje? (tekst)


Opprettet onsdag 18. april 2012 01:00 Publisert Treff: 16911

Kategori: Les undervisningen

 

Guds vilje og bønn

Hvis vi lar oss påvirke av skjebnetro på dette område vil det gjøre oss ineffektive i våre bønner, og bønn blir kjedelig. Hvorfor be når Gud har forutbestemt at ting skal skje, og hvorfor be om beskyttelse mot synd, når jeg allikevel vil synde?
Og hvorfor ber vi: La din vilje skje som i himmelen så og på jorden. Hvis vi ber om at hans vilje skal skje, så betyr det jo at hans vilje ikke alltid skjer her på jorden. Det er ganske klart at det er ikke slik som i himmelen her på jorden nå.

Hvis alt som skjede var Guds vilje, hvorfor sier ikke Jesus da at vi skal be: La meg akseptere at din vilje skjer her på jorden. Så skjebnetro tankegangen er ikke forenelig med Bibelen og hva Jesus lærte oss om bønn.
Denne tankegangen fører til at vi får liten tro på at bønn virkelig fungerer. Dette er grunnen til at mange ikke ser bønnesvaret, og at bønn bare blir kjedelig, en at det blir en byrde og ikke en glede.

Skal Gud få utrette noe på denne jorden, så er han avhengig av deg og meg. Han er først og fremst avhengig av at vi ber, men også at vi gjør noe. Vi er satt til å gjøre Guds vilje på jord.
Bibelen sier også: Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst! (Matt 9:38). Gud er med andre ord avhengig av at vi ber denne bønnen for at jorden skal bli nådd med evangeliet.
Når vi ber er det viktig å vite hva som er Guds vilje, for din tro starter der du vet Guds vilje.

Hvordan kan jeg lære meg til å finne ut hva som er Guds vilje?
Jo, som jeg har nevnt tidligere: Å fylle deg med Guds Ord. Når ordet når ditt hjerte vil de skape forandring i dine tanker. Verdens tenkemåte vil bli mer og mer borte og dermed kan vi lettere og lettere forstå hva som er Guds vilje.
Det går altså an å vite hva som er Guds vilje, og hva som ikke er det.
Jo mer du vet Guds vilje, jo mer effektive blir du i bønn. Derfor skriver også Paulus til Kolosserne:
Kol 1:9-10.
Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud.

I Bibelen finner du over 8000 løfter, så det er stor mulighet til å finne et som passer til din situasjon. Når du har funnet det løftet, hold fast ved det og gi slipp på det uansett omstendigheter og erfaringer.
Det å vite Guds vilje vil også gi deg tro, og bønn blir dermed spennende.
Det står i 1Joh 5:14f
 14 Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss,
 15 og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham.

Er ikke dette spennende, når vi vet Guds vilje vil vi også vite at han hører oss og vil svare oss.
La ordet bli en del av deg og du vil oppleve at ordet blir til legedom for ånd, sjel og legeme.
Ord 4:20
Lytt til det jeg sier, min sønn, vend øret til og hør mine ord!
Slipp dem aldri ut av syne, bevar dem dypt i ditt hjerte!
For de er liv for hver den som finner dem, og legedom for hele hans legemet.
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?