Hva er Guds vilje? (tekst)


Opprettet onsdag 18. april 2012 01:00 Publisert Treff: 16913

Kategori: Les undervisningen

 

Vår frie vilje

Gud har en vilje med alle ting, og han har en vilje med ditt liv, han har forbedret ting for deg, men det vil ikke si det samme som at Guds vilje alltid skjer. Grunnen til dette er at Gud har gitt oss den frie vilje. Dine valg avgjør det meste av ditt liv. Det vil også si at du må ta konsekvensen av dine egne valg, og du kan ikke skylle på Gud når du har tatt et feil valg. Dette er en skremmende tanke for mange, de er redd for skyldfølelse, og derfor er det mer behagelig å tro på at Gud har en vilje med alle ting.

Mange er også redd for at hvis de har muligheten til å velge at de da vil velge galt. Ja du kan velge galt, men Gud har alltid en plan B, C, D, E også videre, og den kan til og med bli bedre en plan A. Hvis du setter din lit til Gud, vil han alltid vende ting til det beste for deg.

Hvis du skulle være konsekvent i kristen skjebnetrotankegangen, må du også gi Gud skylden for alt galt som skjer, selv om det var på grunn av et galt valg du tok eller en synd du gjorde.

Hva med 22/7-2011
I etterkant av det som skjedde i Oslo og på utøya den 22/7-11, var det kanskje mange som tenkte: Finnes det virkelig en kjærlig Gud?
Jeg vil faktisk si at det som skjedde er klart bevis på at det, eller den, onde finnes.

Noen spør også om hvordan Gud kunne tillate at dette skjedde? Hvis han har all makt, hvorfor grep han ikke inn og hindret det onde i å skje?

La meg først og fremst si at Gud er kjærlighet, og han ønsker ikke og har ingen hensikt med at onde ting skjer. Det onde kommer aldri fra Gud, han står aldri bak det onde, han er heller ikke den som tillater det onde og skje. Men hvorfor skje det da? Spør du kanskje.

Vi har fått et fritt valg
For å gi svar på dette er det viktig å se på begynnelsen av Bibelen. Det står der at Gud gav menneskene til å råde over jorden. Hva innebærer å råde over, jo å bestemme over. Gud gav denne jorden til oss for at vi skulle bestemme over den. Vi mennesker  er det som bestemmer over våre egne liv, og det som skjer her på denne jorden.

  • Gud elsket faktisk oss så høyt at han gav mennesket en egen fri vilje, og den frie viljen vil aldri Gud ta vekk. Hvis det ikke var slik ville Gud vært en tyrann og diktator, og han kunne ikke ha vært kjærlighet.

Men ved dette frie valget tok også Gud en risk, han visste at det var en mulighet for at vi mennesker kunne velge galt.

Guds ønske for menneskene var, og er, at vi skulle leve i harmoni med Ham. Gud skapte oss derfor som frie skapninger, slik at vi er fri til å velge. Hadde han ikke gjort dette, ville vi ha vært roboter eller datamaskiner som ble styrt av en felles hjerne ute av stand til å bestemme selv, og da hadde ikke Gud vært kjærlighet.
Det var derfor Gud satte treet som gav kunnskap om godt og ondt i Edens hage. Adam og Eva kunne velge om de ville spise av det eller ikke. Valget sto egentlig mellom om de ville leve eller dø (død betyr atskilles, for ingen vil egentlig dø, vi lever for evig), for det var dette som var konsekvensen hvis de spiste av treet. Og de tok, som kjent, et veldig galt valg som fikk store konsekvenser for menneskeheten.

På grunn av valget som Adam og Eva gjorde ble harmonien og fellesskapet med Gud brutt. Jesus opprette heldigvis det Adam og Eva gjorde feil, men vi har fremdeles valg slik Adam og Eva hadde. Og slik er det fremdeles, vi kan velge å være i Guds nærhet eller ikke. Vår frie vilje ble ikke opphevet i edens hage, men mer tvert i mot, vi må fortsatt ta konsekvenser av de valg vi tar.
Vi kan fremdeles som Moses (5Mos 30:19), velge liv eller død.


Velg livet!
Gud sa til Moses: Jeg har satt foran deg død og liv, velsignelser og forbannelser, og Gud sa: velg livet, velg velsignelsene!

Gud har satt foran oss valg, eller han har gitt oss frie valg. Du har faktisk rette til å velge død, men det er ikke hva Guds vilje er: Han sier: Velg velsignelsene, velg livet!

Det er veldig viktig at du ser dette: Alt som skjer på denne jorden er ikke etter Guds vilje, dessverre er det mange som tror det. Og det er derfor mange blir bitre på Gud også, og de forstår ikke hvordan Gud kan tillate onde ting å skje.

Det er aldri Gud som lar onde ting skje, det er faktisk vi som tillater det ved våre egne frie valg. Våre frie valg har også konsekvenser for oss selv eller andre, på godt og ondt. Mange liker ikke å høre dette, for de vil gjerne ha andre til å skylde på, enten det er Gud eller andre mennesker.

Nå er det også slik at Gud gjerne vil påvirke oss til å velge det gode. Og velge kjærlighet over hat. Men vi har også en sjelefiende som ønsker at vi skal velge hat og frykt over kjærlighet.
Enten du er kristen eller ikke, vil både Gud og djevelen påvirke deg. Gud vil påvirke deg gjennom kjærlighet, glede og fred. Djevlene vil gjerne påvirke deg blant annet gjennom frykt, bitterhet og hat.

På din vei gjennom livet står du alltid ovenfor valg: Død eller liv, frykt eller fred, hat eller kjærlighet.

Vi har også en fiende som vil gjerne skjule sannheten for oss, han vil ikke at vi skal se sannheten om kjærligheten og om at Gud virkelig er kjærlighet (Se 1Joh 4:8 og 16).

Det (den)onde finnes.
Massakren som Anders Behring Breivik gjorde den 22/7-11 er et godt eksempel på hvor forført et menneske kan bli av djevelen. Hvor langt fra kjærlighet et menneske kan komme. Den viser oss også at den onde så absolutt finnes.

For å forstå at et menneske kan gjøre så mange grusomme handlinger, trenger vi faktisk å se at det finnes onde ånder og at det finnes en ond åndelig virkelighet.
For mange er det uforståelig at et menneske kan gjøre så grusomme ting, men han har ikke vært alene! Han har samarbeidet med en ond åndelig virkelighet som har vært her siden før Adam og Eva.

Er det Guds straff?
I etterkant av 9/11 i USA gikk en del kristne ut og sa at dette var Guds straff over Amerika for deres synder. Jeg har heldigvis ikke hørt mange kristne si dette etter 22/7 i Norge, men jeg har faktisk snakket med noen som indirekte har sagt dette.
Det var også en sekterisk baptist menighet fra Kansas i USA, som gikk ut og sa at det er Guds straff over Norge på grunn av homofililoven. Like etter at det skjedde, sa de at de ville komme og protestere i begravelsene til ofrene og fortelle at det var Guds staff over dem. Heldigvis skjedde ikke dette!

La meg bare klart si at de tar fullstendig feil!!!! Dette er ikke Guds straff! Guds straff for synd tok Jesus på seg for 2000 år siden, Gud straffer ikke mennesker for deres synder lenger! Gud er ikke sint på Norge! Gud er heller ikke sint på deg!
Dette var ikke en straff for synd!

Men synd vil alltid ha konsekvenser, og hvis de kristne verdiene forsvinner mer og mer i landet vårt, gir vi også den onde mer spillerom. Det vil si at den onde kan kontrollere oss mer og mer, og mer ondskap vil skje. Men det er ikke Gud som straffer oss. Men Gud har gitt oss valg: Død eller liv, velsignelser eller forbannelser, vi må velge livet for at velsignelser skal kunne komme. Hvis vi velger død gir vi den onde mer spillerom, og han er ikke interessert i at du skal oppleve liv og glede, fred og kjærlighet.

I Johannes 10:10 står det at tyven, som er djevelen, kommer bare for å stjele myrde og ødelegge, mens Jesus kom for å gi oss liv og overflod.

Så velg livet og ikke la djevelen vinne, velg kjærlighet ovenfor bitterhet og hat.
Husk at Gud er hva kjærlighet er, og han vil drive all frykt ut, og det finnes ikke frykt i kjærligheten. Vi overvinner frykt med kjærlighet.

Det var ikke Gud som lot det skje!
La meg bare si dette så klart jeg kan si det: Det var ikke Gud som lot det onde som skjedde i Oslo og på Utøya 22/7-11 skje! Men det var en person som lot seg lede av det og den onde, og det er konsekvenser av han sine fatale valg. Jeg er også veldig sikker på at Gud prøvde å stoppe ham på mange måter, men til syvende og siste så var det han som stod igjen med valget, og han valgte død.

Husk også at Gud ikke bare stopper deg når du gjør noe ondt også, han vil prøve og overbevise deg til ikke å gjøre det onde, til å velge rett, men Gud vil heller ikke overkjøre ditt frie valg. Hvis Gud på en eller annen måte skulle ha overkjørt denne personens frie valg, måtte han også ha gjort det med hver eneste en av oss hver gang vi velger å gjøre noe ondt.

Ingen skjult vilje!
Det var heller ikke Gud som lot det skje, eller at han hadde en skjult vilje med det! For Gud er ikke ond, og han bruker ikke det onde, selv om han kan snu det onde til det gode.
Jeg vet at mange kristen i Norge tror at Gud kontrollerer alt som skjer, eller at ingen ting kan skje uten at Gud tillater det, men det er feil. Dette er ikke en lære som du finner i Bibelen! Hvis det var Gud som lot dette som skjedde på Utøya skje, så er Gud ond!
Hvis jeg hadde hatt en datter og det kom noen hjem til meg som vil voldta henne, og jeg bare sa: Ja bare sett i gang, for jeg vil lære henne noe gjennom det og det vil ære meg, ville jeg da ha vært en god far? Nei så absolutt ikke!! Jeg ville vært ond og sinnssyk og jeg ville sannsynligvis ha blitt dømt for medvirkning til voldtekt og blitt satt i fengsel eller lagt inn på et psykiatrisk sykehus.

Men det er et slik perverst bilde mange har av Gud, og som mange kristne har skapt om Gud. Er det merkelig at mennesker ikke vil ha noe med en slik Gud å gjøre, og at de gjør opprør mot ham? Denne doktrinen er en lære fra onde ånder, for de vil ikke at vi skal oppdage at Gud faktisk er kjærlighet!

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?