Hva er Guds vilje? (tekst)


Opprettet onsdag 18. april 2012 01:00 Publisert Treff: 16913

Kategori: Les undervisningen

 

Kristenskjebnetro

Jeg skal nå gå litt mer inn i denne tankegang som sier at det som skjer det skjer, vi kan ikke gjøre noe fra eller til.
Dette er en tankegang eller festningsverk som jeg vil kalle kristen skjebnetro.
Kristen skjebnetro er: Å godta alt som skjer å si at Gud har en vilje med det.

Jeg jobber i et Buddhistisk land som misjonær, og her er skjebnetroen veldig sterk. De tror at hvis noe galt skjer er det forutbestemt, du kan ikke styre din egen skjebne. Din skjebne ble forutbestemt av dine gjerninger i ditt forrige liv.
Skjebnetro er på ingen måte forenelig med Bibelen! Du finner ingen ting der som sier at du ikke kan bestemme din egen skjebne.
Gud sier til Moses:
5M 30:19f
 19 Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere: Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve, du og din ætt!
 20 Elsk Herren din Gud, hør på hans røst og hold fast ved ham! For dette er ditt liv, og da skal du nå en høy alder og få være i det land som Herren med ed har lovt å gi til dine fedre Abraham, Isak og Jakob.

Ikke en spurv til jorden
Mange siterer gjerne: ”Ikke en spurv faller til jorden uten at det er Guds vilje.” for å understreke en kristen skjebnetro.
Det står ikke helt slik i Bibelen.
Matt 10:29.
Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten deres Far faller ikke én av dem til jorden.

Betyr dette at alt som skjer er Guds vilje? Jeg tror ikke det. Dette kapittelet handler om da Jesus sendte ut disiplene. Det han fortalte dem var at de ikke skulle være redde, for Gud ville være med dem og beskytte dem. Jesus sier også i vers 31:
Frykt derfor ikke, dere er mer verd enn mange spurver.

Lukas siterer også dette som Jesus sa, han siterer det slik (Luk 12:6):
.....Og ikke en av dem er glemt hos Gud.


Hva er årsaken til kristen skjebnetro?


Det kan være flere årsaker til kristen skjebnetro jeg har satt opp fire årsaker her som er med og påvirker oss til å tenke at Gud har en vilje med alt.

1. Galt Gudsbilde.

Mange kristne opplever fordømmelse og skyldfølelse fordi de føler at de burde ha bedt mer, lest mer i Bibelen, hatt større tro, gjort mer for Gud og så videre. For å få en bedre samvittighet lager man en teori om at det har ikke så mye med min tro eller bønn å gjøre, for når Gud ønsker å gjøre noe kan han gjøre det uavhengig av meg, og hans veier er jo uransakelige. Dette fører til at man ber "hvis det er din vilje" bønner, og man sier også med denne tankegangen: "Det som skjer det skjer, jeg kan ikke gjøre mer." Dette er en løgn ifra fienden for Gud fordømmer deg ikke selv om du føler at din tro er svak! (Rom 8:1)

2. For å unngå skyldfølelse og fordømmelse.
Det som alle mennesker ikke ønsker er å ha en skyldfølelse eller oppleve fordømmelse. Fordi mange har hatt et galt bilde av Gud, og har opplevd skyldfølelse forbundet med å tro Gud for noe, er dette en unngåelses teori for å slippe disse negative følelsene.  

3. Dårlig erfaring.  

En erfaring kan være at du, eller andre, har bedt om et behov som du finner et løfte på i Bibelen, men så skjedde ikke det du ba om, og kanskje heller ikke på den måten du hadde tenkt at svare skulle komme. Da er det veldig lett å lage sine egne teorier om hvorfor det ikke hendte. Når man har bedt om en ting over en periode kan man lett begynne å tenke slik: ”Siden jeg ikke får bønnesvar er det nok Guds vilje at jeg skal ha det slik eller at jeg ikke skal få det.” Gjør motstand mot disse tankene, for har Gud gitt deg et løfte så har han gitt deg det! Guds ord lyver ikke, selv om det skulle ta en uke, en måned, ett år eller ti år før du ser bønnesvaret. Hvis denne tanken får feste seg i ditt sinn, har fienden klart å røve fra deg din tro og dine bønnesvar.

4. Ønsker ikke å ta ansvar  

Mange ønsker ikke å stå til ansvar for sine handlinger, derfor er det mer behagelig å tenke at det som skjer det skjer. Hvis det kommer an på meg, blir det strev. Dette er en falsk form for nåde. Det stemmer at Gud er nådens Gud og du trenger ikke streve for å være i hans vilje, men det betyr ikke at Gud velger for deg. Det beste som kan skje deg er å være i Guds vilje med ditt liv. Det å ikke være det, det er strev!

5. Vi blir påvirket av den verden vi lever i.  

Det hender at vi kan høre noen si: ”Det var skjebnen som førte oss sammen eller det var nok skjebnen som gjorde at det og det hendte.” ·Mange religioner bygger på skjebnetro som Buddhismen, Hinduismen og Islam. En side ved Buddhisme og Hinduisme som også i noen tilfeller blir kalt Østens mystikk er astrologi, denne siden har også påvirket den vestlige verden. Jeg tror at disse tingene har en viss påvirkning på kristne også, men dette er nok ikke en stor årsak til kristen skjebnetro. Det tror jeg først og fremst ligger i de fire første årsakene.

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?