Hva er Guds vilje? (tekst)


Opprettet onsdag 18. april 2012 01:00 Publisert Treff: 16911

Kategori: Les undervisningenHva er djevelens vilje?

For å finne Guds vilje kan vi jo mange ganger spørre oss selv om hva som er djevelens vilje.
Det er faktisk ikke så vanskelig å finne ut hva som er djevelens vilje heller!
Paulus skriver til menigheten i Korint om å vise kjærlighet til en som hadde sviktet troen. Og i denne forbindelse sier han: 
2Kor 2:10f
 10 Og den som dere tilgir noe, ham tilgir også jeg. For det jeg har tilgitt – om jeg har hatt noe å tilgi – det har jeg tilgitt for deres skyld, for Kristi åsyn,
 11 for at vi ikke skal bli overlistet av Satan. For hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om.

Mange sier at vi skal ikke vite så mye om djevelen, men Paulus sier her at Korinter menigheten ikke er uvitende om hva han vilje. Han vil blant annet ikke at vi skal vise kjærlighet til hverandre.

Jeg tror det er en god ide å finne ut hva fienden vil. I en krig prøver den som kriger mot hverandre å finne mest mulig ut om fienden slik at de kan finne ut de andres strategi og deres svakheter og dermed finne ut hvordan de kan angripe.
Vi er i en krig, og vi har en fiende som er aktiv 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Skulle vi ikke da prøve å finne ut hva som han har i tankene og hvordan han kan angripe oss?
Jesus sier også veldig klart hva som er djevelens vilje og hva som er Guds vilje. Han summerer dette i to setninger i Joh 10:10:
 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.

Hvis du er syk, har din helse blitt stjålet fra deg, lider du av motløshet, har djevelen stjålet din glede. Han vil gjerne ødelegge ditt liv med sykdom, ulykker, frykt, bekymring, bitterhet, selvmedlidenhet m.m. Han vil til og med røve din frihet.
Jesus kom for at du og jeg skal ha liv og liv i overflod. Hva vil dette si? Hvis du er syke eller har frykt er dette noe som bringer død. Kanskje ikke fysisk i første omgang, men sjelelig, slik at våre drømmer og visjoner dør. Gud ønsker at du skal ha det godt på alle måter, spesielt i ditt sjelsliv, det vil si i dine tanker. Gud vil ikke at du skal tenke død, som at du er mislykket, du vil aldri bli frisk også vider, men liv.
Johannes sier i sitt tredje brev til en god venn:
3Joh 2
 2 Du kjære! Jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt.

Så Gud ønsker at du både sjelelig og fysisk skal ha det godt.

Begynn å tal liv over livet ditt.
Kanskje du har bekjent død over deg, som at du er mislykket, du kommer aldri til å få det til, jeg vil aldri bli frisk også videre. Omvend deg og begynn å tal liv isteden.
Dine ord påvirker det du tror, hvis du ikke taler ut Guds vilje, vil du heller ikke tro det, men du vil så vantro og forbannelse isteden.

Hva er det å si forbannelser? Er det å si: "Jeg forbanner deg?"
En gang var Jesus på vei til en by som het Betania. Han var sulten, så da han fikk øye på et fikentre, gikk han bort for å se om det var fiken på det. Da det ikke var det, sa Jesus: "Aldri mer skal noen spise frukt av deg."
Neste dag kom de forbi det samme treet. Da sier Peter: "Se, fikentreet som du forbannet, er visnet!"(Mark 11:12-13 og 21)
Hva var det Jesus hadde sagt? Jo: ”Det skal aldri bære mer frukt på deg.” Jesu ord gjorde at dette treet døde. Det samme ønsker djevelen at vi skal gjøre over våre liv, han vil at vi skal bekjenne forbannelse, slik at det livet vi har, våre drømmer og visjoner, dør ut.
Gud vil at du skal ha liv og liv i overflod. Bekjenn og fyll dine tanker med Guds vilje og du vil oppleve at dine drømmer og visjoner kommer til livet igjen.
Gi ikke djevelen rom (Ef 4:7) og bekjenn hans vilje, men fyll deg med hva Gud sier i sitt Ord og Hans vilje.

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?