Hva er Guds vilje? (tekst)


Opprettet onsdag 18. april 2012 01:00 Publisert Treff: 16911

Kategori: Les undervisningenHvordan vet jeg Guds vilje?

Jeg vil gjerne fortsette litt med deg jeg begynte med i forrige kapittel. Jeg tror dette er veldig viktig og kanskje det mest essensielle med denne undervisning, så jeg vil utdype dette med å finne Guds vilje for våre liv litt mer.

Hvor lett det er å finne ut av Guds vilje har også forbindelse med hva slags bilde vi har av Gud. Hvis vi har et bilde av Gud som en streng og perfeksjonistisk far, har vi større problemer med å virkelig søke og finne ut hva han vil, for vi er redd for å ta et galt valg som han ikke er fornøyd med.

Hvis du er redd for at du vil ta et galt valg som Gud ikke hundre prosent vil være fornøyd med, er ikke løsningen å prøve hardere for å finne ut av Guds vilje, for problemet ligger i hva slags bilde du har av Gud.
Hvis du har en følelse av at Gud aldri er fornøyd med deg og at det alltid er noe mer, er dette kun en følelse du har som kommer av et galt bilde av Gud! Og tankene som du har er ikke fra Gud, men fra fienden.

Djevelen er perfeksjonist, han vil alltid si at det er noe mer. Han vil alltid si at lykken, gleden og freden ligger i fremtiden en gang, når du har tatt gode og perfekte valg, men du kan aldri oppleve det nå.

To feller
Det er i hovedsak to feller vi faller i når det kommer i å finne ut om hva som er Guds vilje. I en del tradisjonell kretser tenker mange at Guds vilje er alt som skjer med meg, og vi kan ofte ikke helt finne ut av den, og man søker den ikke veldig aktivt, om noe i det hele tatt.
I de mer karismatiske retningene har man mye fokus på å finne Guds vilje, men ofte er det forbundet mye med stress, og man må vite Guds vilje i hver minste detalj. I noen ekstreme tilfeller til og med hva som de skal ta på seg, og hva de skal spise hver dag.
Jeg har selv vært mye i de karismatiske kretsene, og jeg har sett andre og har selv opplevd hvordan mennesker stresser med å finne Guds ”perfekte” plan for våre liv og alle detaljene rundt det.

I en del karismatiske sirklene, har de fokus på vårt frie valg, med de sier også at Gud har en helt spesifikk vilje og menig i alle ting og vi må passe på å finne ut hva Gud virkelig vil til minste detalj. De tenker at Gud vil kontrollere hver detalj, og vi må passe på å alltid velge rett.
Dette minner meg mer om overbeskyttende foreldre, som alltid vil kontrollere at barna tar det ”rette” valget. Dette er faktisk basert på frykt, frykt for frihet!

La meg presentere et tredje syn for deg, som jeg tror er mer korrekt:
Ja Gud har en god plan for ditt liv og han ønsker at du skal da de beste valgene! Men han ønsker ikke å kontrollere deg. Han ønsker å gi deg instruksjoner så du tar gode valg, men han gir oss også rom til at vi kan ta våre egne valg! Gud sier: Hva vil du spise i dag? Hva slags utdannelse er det du ønsker å ta? Hvem er det du ønsker å gifte deg med?
Der er så mye stress i en del kretser om dette med hvem man skal gifte seg med. Man tenker ofte at Gud har utvalgt kun en til meg, og jeg må passe på å finne den ”perfekte” som Gud har for meg. Selv i dette tror jeg på at Gud gir oss valg (og den vi gifter oss med er den rette, fordi du har valgt han/henne). Han sier ikke: Dette er kun den rette, men han ønsker å være med deg og lede deg i ditt valg, slik at du tar et godt et som ikke vil føre til masse problemer senere. Det er nok også en del valg som også Gud vil si: Dette vil ikke være bra for deg.
Hvis vedkommende du ønsker å gifte deg med, eller er forelsket i, ikke er kristen er jeg sikker på at Gud vil si: Jeg har noen forslag som er mye bedre for deg!

Gud har ikke forutbestemt alle detaljer i ditt liv, men han gir deg instruksjoner og valgmuligheter!

I Edens hage gav Gud en instruksjon til Adam og Eva; det var ett tre de ikke skulle spise av, men Gud gave dem også mange valgmuligheter, for det var tusenvis av andre tre de kunne ete av.
Så Gud gir oss instruksjoner og valgmuligheter.

  • Gud har skapt oss til frihet, frihet til å ta selvstendige valg og han gleder seg over at vi har denne friheten.

 

  • Så når det kommer til Guds vilje så har Gud gitt oss mye frihet, men husk også at han ønsker å være med deg i dine valg.
    Så igjen: Gud vil ikke kontrollere hver minste detalj vi gjør, men Han ofte spør: Hva vil du?
  • Gud kontrollerer ikke alt du gjør eller ønsker å kontrollere alt, men han ønsker å være med deg i alt det du gjør.


Jeg har lov til alt.
Det er noe som Paulus skrev som jeg har hørt få undervise om, men som er viktig i denne sammenheng. For i lyset av denne friheten som vi har til å velge, gir Paulus oss noen instruksjoner.
1Kor 6:12
12 Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg vil ikke at noe skal få makt over meg.
(BGO)

Ordet gagner her kan også bety: Ikke alt er til hjelp for meg, ikke alt har fordeler for meg, er godt for meg eller tjener til det gode.

Fire gylne instruksjoner når det kommer til Guds vilje:

Det er fire ting du kan spørre deg selv om når du står ovenfor et valg eller om det er ting som du allerede gjør og som du lurer på er Guds vilje?

  1. Vil det være/er det bra for meg? 1Kor 6:12a.
  2. Kan det få makt over meg/har det makt over meg (er jeg avhengig av det)? 1Kor 6:12b
  3. Vil det skade/skader det andre? 1Kor 8:8-13.
  4. Ærer det Gud? 1Kor 10:31.


Vi er skapt til frihet!
Husk igjen at Gud har skapt og kalt oss til frihet! Og jeg vil oppmuntre deg til å søke hans vilje og til å være åpen for hans vilje i alle ting, men ikke stress med om alle valg er det hundre prosent perfekte eller ikke. Du vil aldri nå ditt uansett, og husk at Gud kan alltid snu et dårlig valg til noe godt allikevel!
Ikke stress med det, bare elsk og stol på Gud

Det var en person som stresset veldig med å finne Guds vilje, og en av våre kirkefedre, Augustin, sa til denne personen: Elsk Gud, og gjør ellers hva du ønsker.

Jeg tror dette er riktig. Hvis du elsker Gud, trenger du ikke være redd for å ta gale valg, for når du elsker Gud vil du ta valg deretter. Grunnen til at vi synder og tar gale valg er rett og slett fordi vi ikke stoler på og elsker Gud, og løsningen til å elske Gud mer er heller ikke å fordømme oss selv fordi vi ikke elsker Gud nok, men det handler om med iver lære Gud mer å kjenne (husk Hos 6:3)!

Galaterbrevet snakker også en del om friheten som Gud har gitt oss. Paulus sier også her:
Gal 5:13-14
13 For dere, brødre, er blitt kalt til frihet. Bruk bare ikke friheten som en anledning for kjødet, men tjen hverandre ved kjærligheten!
14 For hele loven er oppfylt i ett ord, nemlig dette: Du skal elske din neste som deg selv!
(BGO)

 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?