Hva er Guds vilje? (tekst)


Opprettet onsdag 18. april 2012 01:00 Publisert Treff: 16912

Kategori: Les undervisningen


Hva er Guds vilje for mitt liv?

Mange kristne er veldig usikre på hva Gud vil med livene deres, og de opplever det vanskelig å skjønne hva som Gud egentlig vil.

Ofte er vi redde for at vi ikke vil ta et perfekt valg etter Gods fullkomne vilje. Og hvis vi går glipp av det, er alt tapt. Men det er en løgn fienden, ja Gud har en god og perfekt plan for ditt liv, men det betyr ikke at hvis du har rotet det til for deg selv, så har ikke Gud har andre planer for deg. Gud har alltid den beste planen for deg, selv om du har rotet det til! Han kan selv gjøre et dårlig valg du tok, til noe godt. Kanskje du lå med noen når var en tenåring, og du ble gravid. Du fødte barnet, men du følte alle planene som Gud hadde for du bare forsvinner. Men så ser du at barnet du fikk er velsignelse også, og etter en stund ser du at du livet er annerledes at det du kanskje drømt om da du var ung, men Gud har likevel snudd en vanskelig ting til en velsignelse og det var kanskje til og med bedre en hva du hadde forventet.

Andre årsaker kan være denne tanken som jeg begynte med: Det er vanskelig å vite og forstå hva som er Guds vilje, eller de venter på at Gud skal komme og skrive på veggen det som de skal gjøre. Men det å vite Guds vilje er ikke så vanskelig som vi noen ganger skal ha det til.
 
Det er Gud som gir oss ønsker om å gjøre ting for han i våre hjerter, og derfor er hva vi ønsker ofte det han ønsker.

Tenk etter: Hva er det jeg har lyst til å gjøre for Gud. Hvis du for eksempel ønsker å hjelpe andre og ha omsorg for mennesker, kaller han deg kanskje til å bli sykepleier. Hvis du kjenner du har lyst til å undervise, kaller han deg kanskje til å bli forkynner eller lærer.

"Hvordan kan jeg vite at dette ønske jeg har ikke er fra meg selv eller fra djevelen?"
Hva er djevelens ønske med ditt liv da? Han vil vel ikke at du skal tjene Gud i det hele tatt, så dermed kan ikke de drømmen du har om å tjene Gud kommer ikke fra ham. Det han forsøker på er å kvele din drøm.

Test
Testen du kan ta for å sjekke ut om drømmen er fra deg selv eller ikke er: Innebærer denne drømmen at du skal bli populær og bli æret, eller innebærer den et ønske om å hjelpe og å sette mennesker i frihet slik at Jesus navn blir æret. Underveis mot ditt mål kan du selvfølgelig bli fristet til å misbruke det du oppnår til at du får ære, men her snakker jeg om hvilken grunnholdning du har. Hvis din grunnholdning er å elske Gud og din neste som deg selv er du på rett vei.


Guds vilje er nå!
Gud er egentlig ikke så interessert i alt hva vi skal gjøre eller vil gjøre for ham. I vesten så er vi veldig opptatt av hva vi skal gjøre og vi føler vi får verdi ved alt det vi gjør, men Gud tenker ikke slik! Du er ikke noe mer verdifull for Gud ved hva du gjør!
Gud elsker deg og er fornøyd med deg akkurat nå, ikke en gang i fremtiden når du er i en eller annen tjeneste for Gud.
Ikke stress med om du er i Guds vilje eller ikke, bare hold deg nært til Gud, og han vil lede deg skritt for skritt.
Mange tenker at om jeg bare kommer inn i Guds perfekte vilje med mitt liv, da vil jeg bli lykkelig, ha fred og få verdi. Men Guds vilje er akkurat nå, ikke bare en gang i fremtiden!  
Gud ER akkurat nå! Han er ikke den store jeg var, eller den store jeg kommer til å bli, men han er den store jeg er!

Ikke tenk så mye på hva er Guds vilje for deg i fremtiden, tenk heller på: Hva er hans vilje for meg akkurat nå. Hva vil han at jeg skal tenke og gjøre nå? Hva vil han at jeg skal føle akkurat nå? På det siste kan jeg svare helt sikkert: At du er elsket og akseptert av Ham!!
Hans vilje for deg akkurat nå er at du kan hvile i dette at Gud elsker deg, aksepterer deg, han har omsorg for deg og at du er verdifull!

Akkurat nå ønsker han at du skal sitte ved hans føtter og høre på hva han vil si deg.
I Lukas så finner vi historien om Marta og Maria. Marta var travelt opptatt med alt hun måtte gjøre for Jesus, mens Maria satt ved Jesus sine føtter og bare lyttet til ham. Når Marta konfronterer Jesus med alt hun måtte gjøre, og at Maria bare satt og lyttet på Jesus, sier Jesus:  
Luk 10:41-42
41 Og Jesus svarte med å si til henne: “Marta, Marta, du er bekymret og urolig for mange ting.
42 Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.”
(BGO)

Så Maria valget å sette seg ned ved Jesus sine føtter og bruke tid med Jesus, mens Marta var opptatt av alt som skulle gjøres.  Jesus sier heller ikke at Marta hadde feil og at det ikke var viktig å gjøre noe, men å velge først å sette seg ned og lytte til hva Jesus har og si, er den gode del. Det er det beste og det som er mest viktig, med andre ord, ikke alt som skal og må gjøres.

Dette viser oss et veldig viktig prinsipp: Gud er ikke så opptatt av alt du gjør eller skal gjøre, men han er opptatt av å ha fellesskap med deg!
Han bare ønsker at du skal sette deg ned ved hans føtter, ta deg tid med ham, og lytte til hva han har og si. Hvis vi følger dette prinsippet, vil vi vite i en hver situasjon hva vi skal gjøre, vi trenger ikke å stresse med å vite Guds vilje for våre liv til punkt og prikk.

Det eneste Gud ønsker akkurat nå er at du har et hjerte som søker ham, som ønsker å lære ham mer å kjenne! Og jeg vet at du er en slik person, ellers hadde du ikke lest dette. Det handler ikke om alle de gale tingene du gjorde i går eller i dag morges heller, men det handler om at du er villig til å søke ham akkurat nå.

Jeg har et godt råd til deg: Sette deg gjerne ned en gang om dagen sammen med Gud, og bare si til Gud: Her er jeg, du ser meg akkurat nå selv med alle mine feil og mangler, men jeg takker deg for at du allikevel elsker meg og du aksepterer meg akkurat nå!

Minn deg selv mange ganger daglig på at Gud elsker deg ubetinget, når du gjør dette vil all frykt for fremtiden forsvinne!

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?