Hva er Guds vilje? (tekst)


Opprettet onsdag 18. april 2012 01:00 Publisert Treff: 16911

Kategori: Les undervisningen

 

Hvordan får vi innblikk i Guds tanker (og hans vilje)?


Guds vilje finner vi i Bibelen. Vi har enormt mange løfter her som kan brukes i så å si alle situasjoner.

Si at du frykter for noe, som at du vil få en dødelig sykdom for eksempel. Hva sier Bibelen om frykt? Jo den sier at vi ikke trenger å frykter for noe, for Gud er mektig til å løse oss fra frykten (Se for eksempel Jes 41:10). Det er 364 løfter om å ikke frykte i Bibelen, så det er nok løfter å ta av på dette område faktisk en for hver dag. Vi trenger ikke å spørre Gud om: ”Er det din vilje at jeg skal ha frykt? Det kan jo hende du vil noe med dette Gud?” Gud har sagt at vi ikke trenger å frykte! Dette er sannheten, dette er Guds ord. Så hva gjør vi da hvis frykt kommer? For den kommer for alle, jo vi kan stå den imot og ikke la den lede oss ut av Guds vilje.

  • Frykt er aldri Guds vilje, den vil heller lede deg vekk fra hva som er Guds vilje for deg!


Jeg har hatt og kan til tider kjempe med frykt fremdeles, men jeg har lært meg til å bruke et våpen, nemlig Guds Ord. Finn et løfte for den frykten  og den vanskelige omstendighetene du opplever. Er det legedom du trenger, bekjenn Jes 53:5: ”Ved hans sår har jeg fått legedom.” Bekjenne det til du begynner har fått ryddet vekk vantroen. Det er en kamp, en kamp som jeg selv har stått mye i, men ikke gi deg, fortsett å bekjenn selv om du ikke ser ting skje i det synlige med en gang. Tro er å ikke gi seg, tro er å holde ut og stole på at Ordet er sant!

Ordet vil forandre ditt sinn slik at du begynner å tenke Guds tanker, og når vårt sinn fornyes vil vi mer og mer kunne dømme om hva som er Guds vilje.
Rom 12:2.
Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.

I enkelte engelsk oversettelser (som NIV) er: ”skikk dere ikke lik verden” oversatt med: ”ikke la deg ikke lenger påvirke av denne verdens tanke mønster.” Vi lar oss påvirke av denne verdens tankemønster i stor grad.
Grunne til at vi ikke alltid klarer å vite hva som er Guds vilje, kan ha noe med at vi rett og slett er så påvirket av denne verdens måte å tenke på at vi ikke klarer å se hva Gud egentlig vil?

Et spørsmål du trenger å stille deg er: Hva er det du mediterer/tenker mest på? Er det hva som vil skje i neste episode av Hotell Cæsar eller en annen serie du følger, eller en film du har sett. Eller er det Guds ord. Hvis dine tanker er mer opptatt av denne verden enn Gud, er det ikke så merkelig om du ikke finner Guds vilje og at du har masse vantro.
Dette sier jeg ikke for å fordømme deg, men det er et faktum. Husk også om du bruker mye tid foran TV-en eller PC-en, kanskje mye mer enn du burde, så er Gud like glad i deg. Det jeg ønsker å vise deg er at det du  fyller ditt sinn med vil påvirke deg, og hvis du fyller deg mye med det som er sant, godt, rent også videre vil dette gi deg kraft til  å vinne over negative ting i ditt liv. Du vil klare å holde djevelens løgner og planer for ditt liv borte fra deg. 

Vi kan forstå Gud!
Er ikke det ikke gode nyheter at vi faktisk kan forstå Gud? Gud er ingen gjerrig og hemmelighetsfull Gud, men han ønsker å dele ting med oss etter hvert som vi kan bære det og vokser i vårt liv med ham.

Vi vil nok aldri helt fullt ut forstå alle Guds tanker, men vi kan få innsikt i mange av dem og spesielt de han har får våre liv. La oss derfor søke ham og lære ham bedre å kjenne, slik at vi kan forstå mer av hans vilje!

Hos 6:3
Så la oss lære å kjenne Herren! La oss søke med iver å lære ham å kjenne! Hans oppgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regnet, som et senregn som væter jorden.

Hvis denne tankegangen om at Gud er vanskelig å forstå påvirker deg, vil du heller ikke ha noe motivasjon til å lære Gud å kjenne. Hvorfor skal man lære noen å kjenne når man ikke forstår personen allikevel. Hvis jeg aldri kunne forstå meg på noen av mine venner, da ville jeg heller ikke ønske å være sammen med dem, ville jeg vel? Er ikke dette det samme med Gud? Det er viktig å ha et rett bilde av hvem Gud er, ellers vil vi stagnere og ikke motta de velsignelser som Gud har for oss.
En annen ting: Hvis alt som skjer er Guds vilje, hvorfor skulle jeg med iver prøve å finne ut av den?

Hva med dette skriftstedet, står det ikke her at vi ikke kan kjenne Guds sinn?
Rom 11:33f
 33 Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier.
 34 For hvem kjente vel Herrens sinn? Eller hvem var hans rådgiver?

Det viktig å se skriften i sin sammenheng. Hvis vi leser sammenhengen her ser vi at Paulus snakker om at jødene forkastet budskapet om Jesus, derfor er det nå gitt til hedningene. Det vil si oss. Men det finnes fremdeles håp for jødene. Her er det Paulus lovpriser Gud sier: ”Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud.”
Legg merke til at det stå: ”For hvem kjente vel Herrens sinn.” Kjente står i fortid. Vet du hvorfor? Det var nemlig en hemmelighet ved evangeliet som jødene i GT ikke forstod, men for oss ble denne hemmeligheten åpenbart; dette var at frelsen ikke bare var for Israels hus, det vil si jødene, men den ble også gitt til hedningene, det vil si oss.
Ef 3:1-9
 1 Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange for deres skyld, dere hedninger –
 2 så sant dere har hørt om husholdningen med den Guds nåde som er meg gitt for dere.
 3 Ved åpenbaring har han kunngjort for meg hemmeligheten, slik jeg ovenfor har skrevet med få ord.
 4 Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet.
 5 Den var ikke i tidligere tidsaldre gjort kjent for menneskenes barn slik som den nå er blitt åpenbaret for hans hellige apostler og profeter ved Ånden:
 6 At hedningene er medarvinger, de hører med til legemet og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet.
 7 For dette evangelium er jeg blitt tjener i kraft av den Guds nådes gave som er gitt meg ved virksomheten av hans kraft.
 8 Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom,
 9 og å opplyse alle om hvordan husholdningen er med denne hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som skapte alt ved Jesus Kristus.
(les gjerne mer av dette kapitelet)

Les også Apg 10, Peter i Kornelius sitt hus.
Så når Paulus sier: ”For hvem kjente vel Herrens sinn” tror jeg denne lovprisningen sikter til ”hemmeligheten” som nå er blitt åpenbart.

Hva når jeg ikke har et skriftsted å gå til?
Jeg tror at hvis vi kjente Guds ord godt nok, så ville vi ikke ha behov av og spørre Gud hele tiden hva som er hans vilje. Vi vil automatisk vite det. Men det er tilfeller der vi ikke har et skriftsted å gå til, og hva gjør vi da?
En ting vi kan gjøre er å spørre oss selv om dette er noe i henhold til Gud karakter. Hvis du føler at du skal gi penger til fattige, kan du jo spørre: Hva ville Jesus ha gjort?
Kanskje Gud har gitt deg et misjonskall, og du lurer på om det er Guds vilje for deg til å dra til et bestemt land. Da kan du kanskje først dra på et korttidsteam dit, og hvis du kjenner at dette landet fikk jeg et hjerte for, da er dette Guds vilje.
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?