Gud har gitt deg følelser!

Opprettet søndag 25. august 2013 01:00 Publisert Treff: 16683

Kategori: Les undervisningen

Share


Du kan laste ned hele dokumentet som en pdf. fil her (og printe den ut)!

Denne undervisningen har vært en stund på sidene mine, men den ble skrevet på nytt og utvidet vår og sommer 2013.


Det er en ting alle mennesker lengter etter, vet du hva det er? Vi lengter etter glede, vi er på jakt etter og ønsker å ha gode følelser og finne glede. Dette er faktisk en gudgitt ting. Gud har skapt deg med følelser, og han vil at du skal være glad! Det er en lengsel han har gitt deg! Men det er mange ting som kan lede deg vekk fra den gleden og freden Gud hadde tenkt for deg. Det finnes faktisk en ond makt som ønsker å påvirke deg gjennom dine følelser til å miste den gleden som Gud hadde tenkt for deg.

Følelser kan være vår beste venn eller vår verste fienden. I denne undervisningen vil jeg gi deg en del sannheter om følelser som kan hjelpe deg til å håndtere dem på en riktig og god måte, og hvordan du kan føle slik Gud vil du skal føle og finne den lykken som han har for deg.

La meg også si at når jeg snakker om følelser er ikke denne undervisningen spesielt rette mot kvinner, for menn har like mye følelser som en kvinne, og kan også lett la seg lede av dem. Kvinner kan lett snakke mye om følelser, men det betyr ikke at menn ikke har så mange av dem.
Hva er følelser?

Det jeg ønsker med denne undervisningen er å vise deg at følelsene er der og de er gitt av Gud.
Når vi forstår hvorfor Gud har gitt oss følelser og når vi bruke dem riktig, kan vi anvende dem til vår fordel.
Hvis jeg kan lære å håndtere mine følelser, så kan jeg også håndtere livet og det som kommer min vei.

Det er en ting som er sikker om følelser: Vi har alle følelser. Men dessverre er det tider der følelsene har oss. Det er når følelsene har oss at de blir et problem.

Definisjon på følelser
Hva er følelser? Det er følelser på innsiden, som er forårsaket av smerte eller nytelse, som prøver å bevege oss i en bestemt retning.

Hvis du har negative følelser vi disse prøve å bevege deg bort i fra Guds hensikt og vilje med ditt liv. Hvis dine følelser av depresjon, frykt, motløshet også videre, får styre deg, vil de bevege deg bort i fra Guds vilje.
Følelsen av frykt vil for eksempel bevege deg til å være innaktiv når Gud har bedt deg om å gå. Eller bevege oss til å ta et valg vi ikke burde ha gjort.
Djevelen ønsker å bruke dine følelser til å bevege deg bort i fra Guds vilje for ditt liv. Han ønsker å friste deg gjennom dine følelser så du blir beveget bort i fra Gud og hans hensikt.
Så det er viktig at du ikke legger deg under for følelser som kan bevege deg bort i fra Guds vilje, men la Gud sin vilje få styre dine følelser!
Det er faktisk også slik at Gud ønsker å bruke dine følelser til å bevege deg mot ham. De følelsene han bruker er kjærlighet, fred og glede. Han ønsker også å vise sin kjærlighet til deg, så du blir dratt til ham slik at du også vil tro og stole på ham.

Jeg vil også ta med her til å begynne med at Guds hoved hensikt med ditt liv er at du skal oppdage hvor høyt du er elsket av Gud, og ha et nært fellesskap med ham.
Det handler faktisk ikke først og fremst med om alle andre valg vi tar og hva du skal gjøre og ikke gjøre, men Guds hoved hensikt med deg er å ha fellesskap med Ham.
Dette er også det djevelen ønsker å hinder, så han vil prøve på å bruke dine følelser til å dra deg bort i fra dette kjærlighetsfellesskapet med Gud.

Her er en liste over følelser som djevelen ønsker å bruke til å bevege deg bort i fra Guds vilje og hva Gud ønsker å bruke for at hans vilje, som er det beste, skal skje med deg.

Djevelen ønsker å bruke følgende følelser

 • Frykt
 • Sinne
 • Motløshet
 • Kraftløshet
 • Fordømmelse
 • Skyld
 • Dom
 • Depresjon
 • Bekymring
 • Sjalusi
 • Selvmedlidenhet
 • Oversjenerthet
 • Menneskefrykt
 • Lyst/egoistiske begjær
 • Frustrasjon
 • Utilgivelse
 • Fiendskap

Listen er nok lenger, tenk gjerne over flere følelser som djevelen ønsker å bruke.

Gud ønsker å bruke følgende følelser

 • Kjærlighet
 • Glede (være lykkelig)
 • Fred
 • Håp
 • Godhet
 • Tålmodighet
 • Overbærenhet
 • Medlidenhet
 • I noen tilfeller sinne, hvis det er rettet mot djevelen eller urettferdighet, men ikke direkte mot mennesker.
 • Følelsen av å være tilgitt
 • Følelsen av frimodighet


Rom 15:13
 13 Men håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan ha overflod av håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Se også følgende skriftsteder: Rom 14:17 og Gal 5:19-22

Når du ser på listen over virker følelser som djevelen bruker mye lenger, men hvis du ser nøye på den vil du finne ut at veldig mye av det har sin rot i det første punktet, nemlig frykt. Frustrasjon, motløshet, fordømmelse, ofte sinne, selvmedlidenhet, sjalusi, bekymring, depresjon også videre er alle følelser som har sin rot i frykt.

Hvis du ser på Guds liste over følelser han ønsker å bruke, vil du finne kjærlighet først, og det har også rot til en del av de andre gode følelsene. Det som er interessant å legge merke til er at frykt og kjærlighet er to motsettinger.
Hva sier Bibelen om dette? La oss se!
1Joh 4:18
 18 Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut

Jeg ønsker bare å ta med helt til å begynne med at det er ikke en synd å ha negative følelser, men det er hva de negative følelsene kan få deg til å gjøre som kan bli en synd. Jesus hadde også negative følelser, men han lot seg ikke styre av dem. Jeg skal snakke mer om dette mot slutten av denne undervisningen.


 

Gud har skapt oss med følelser

 • Du har følelser fordi Gud har følelser!


Vi er skapt av Gud til å mestre livet, ikke at livet skulle kontrollere oss.
Du kan lese i første Mosebok at Gud gav Adam og Eva rett til å råde over jorden og deres egne liv. Vi er skapt i Guds bilde. Det vi si at vi var ment til å være et speilbilde av ham. Et speilbilde av hans kraft, av hans kjærlighet, hans autoritet. Det var derfor Gud skapte oss.
Du kan ikke fungere i dette hvis dine følelser er herre i livet ditt.

Det er en grunn til at Gud har gitt oss følelser, men de var ikke ment som noe som skulle ha makt over oss, men vi skulle kontrollere dem.

Gud har skapt oss til å vise medlidenhet og kjærlighet, men synd, djevelen og Adams forbannelse har på mange måter ødelagt for disse følelsene, så negative følelser vil skade oss og andre rundt oss.
Gud gav Adam og Eva følelser så de kunne vise dem til hverandre og til Gud, men når synd kom skjedde det noe. De var ulydige mot Gud på grunn av en følelsesmessig reaksjon først en negativ følelse av at de manglet noe også noe som appellerte til dem. Fordi de følte at de manglet noe så føltes det som djevelen fristet med attraktivt, og dette ledet dem til ikke å adlyde Gud. Disse følelsene bevegde dem bort fra Guds vilje, og til å gjøre en synd. De ble forført gjennom sine følelser, forført bort i fra Guds hensikter med dem.
Hvis ikke følelsene beveger seg mot det som er Guds vilje, vil de bevege deg vekk fra dem.

Husk at Guds vilje for deg er god!
3Joh 2
 2 Du kjære! Jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt.

Hvor din sjel går, der går også ditt liv. Dine følelser sitter i din sjel. Så hvis du ikke har det godt, vil heller ikke ditt liv være bra. Så det er viktig at du vet hva som skjer i din sjel.
Det er også viktig at du vet sannhetene om at Gud vil at din sjel skal ha det godt, og det er derfor viktig å finne ut: Hva er Guds måte for at min sjel skal ha det godt. Det er godt mulig du vil få et svar på dette i løpet av denne undervisningen.

Gud har gitt deg kraft, kjærlighet og selvkontroll
For mange kan det å kontrollere sine følelser være en stor utfordring, men husk at Gud har gitt oss autoritet til å råde og kontrollere dem. Guds kraft bor på innsiden av deg og du er en ny skapning, og det står i 2 Tim 1:7 at han har gitt oss sindighets ånd, det kan også oversettes med selvkontroll. Du kan ha selvkontroll over dine følelser!
2Tim 1:7
 7 For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd(fryktens ånd), men kraftens og kjærlighetens og sindighetens (selvkontrolls) Ånd.

Ikke tro på djevelens løgner som sier: Du vil aldri overvinne dette, du vil for alltid ligger under for disse følelsene, det er bare slik du er. Dette er ikke sannheten om deg. Det at du har fulgt dine negative følelser forteller deg ingen ting om den du virkelig er. Fordi du føler at du er slik og slik, så bestemmer det ikke hvem du er fra skapelsen av. Du har bare blitt lurt og programmert til å tro noe om deg selv som ikke er sant. Det som er sant om deg er at du er Guds sønn eller datter, du er hellig, du er rettferdig, du er Guds utvalgte og du er i Kristus og Han er i deg, og fordi Kristus bor på innsiden av deg  har du også en kraft som kan overvinne alle negative ting som kommer din vei.

Å ha kontroll over følelser vil ikke si det samme at du ikke kan ha følelser. For du har det! Men jeg snakker om å kunne håndtere følelsene på en rett måte, slik at du er i kontroll over dine følelser, ikke at følelsene kontrollerer deg, og du vil kunne kontrollere dine følelser når du ser din sanne identitet og hvem du er i Kristus.

Hva Jesus sier om deg og din identitet er mer sant enn dine følelser. Så selv om du føler at du er en gammel skapning og ingen ting skjedde med deg da du ble en kristen, bortsett fra at du fikk en billett til himmelen, så er dette ikke sant.
Bibelen sier at den som er i Kristus han er en ny skapning, og det gamle er borte og se alt er blitt nytt! (2Kor 5:17) Selv om det ikke alltid føles slik, er dette sant om deg! Du kan ha blitt programmert til å tro noe annet, kanskje på grunn av hva du eller andre føler, men sannheten er at du er en ny skapning og du har allerede åndes frukter på innsiden som blant annet inneholder følelsene: Kjærlighet, glede, fred, utholdenhet, vennlighet også videre. (Gal 5:22)


 

Hva religion har gjort med følelser.


Loviskhet vil lede deg til fordømmelse
Den vil gjøre deg redd for at du ikke har levd perfekt nok.
Loviskhet vil gjøre deg paranoid for synd, og den er både selv-fokuserende og synd-fokusert.


Mange har et bilde av at det å være en kristen er forbundet med å forsake (gi opp) alt, og alt som føles godt er synd. 

I den første menighet var det to vranglærer som var hovedproblemet, den ene var den loviske som Paulus går mye imot, den andre vare en vranglære som het Gnosismen som Johannes går sterkt imot. Gnosismen lærte blant annet at alt som var materie, alt fysisk, var ondt, men alt åndelige var godt. De sa at Jesus ikke kunne ha kommet i kjøtt og blod, men at han var et slags åndelig vesen, Johannes går imot dette når han gjentatte ganger sier at Jesus kom i kjøtt og blod (Se Joh 1:14 og 1Joh 4:2-3).

Jeg tror at disse vranglærene er like aktuell og tankebygninger fra begge disse lærene ha sneket seg inn også i kristenheten idag. Jeg tror til og med vi mange ganger har blandet dem i hverandre.
Når man blander Gnosisme med loviskhet kan det se slik ut: Å lese i Bibelen, gå i kirken, be også videre er åndelig, men å se en film, ha det gøy, snakke med venner, danse også videre er ikke åndelig og noen mener til og med at noe av dette er synd.  Jeg vet at en del kristne i Norge mente dette for noen tiår tilbake (jeg vokste opp med en del av denne måten å tenke på), men det er mindre som tror dette konkret nå.
Allikevel har jeg sett at mange deler ennå opp hva som er åndelig og ikke. De tenker for eksempel at hvis jeg ikke har brukt en time i bønn på morgenen så har de ikke vært åndelige i dag, og de ser kanskje ikke at å gi kona en klem eller kyss i dag var kanskje det mest åndelige de gjorde hele denne dagen.
Og en del ser på det å være åndelig som at man må være litt alvorlig, spesielt på grunn av all vår synd, og å gråte spesielt da som anger over synd, er sett på som veldig åndelig.

I de første 20 årene av mitt liv var jeg faktisk usikker på om Gud ønsket at jeg skulle være lykkelig, og at jeg skulle føle glede. Det var en del snakk om å lide for Gud og legge ned ting for Gud. Jeg trodde faktisk at det var litt åndelig og ikke å være glad. Spesielt det å gråte trodde jeg var veldig åndelig. Jeg antok at sykdom og depresjon var en del av det å lide som kristen, og at fordømmelse og skyld var noe som en kristen burde ha. Men alt dette var bygd på en lovisk (pluss litt Gnosistisk) tankegang, og dette er ikke slik Gud tenker. Denne tankegangen vil stjele din livsglede, ikke gi deg den.
Johannes sier:
Joh 10:10
10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.

I den engelske Amplified oversettelsen av Bibelen, oversettes det slik:
The thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life, and have it in abundance (to the full, till it overflows).

Når Jesus snakket om tyven her, sikter han faktisk til religion, eller de veldig religiøse lederne, fariseerne. Han sier at religion er noe som kommer for å stjele, myrde og ødelegge. Et våpen som djevelen bruker, er å gjøre mennesker veldig religiøse, for dette tar bort livet. Jesus kom ikke for å gi oss en religion, men han kom for å gi oss liv og liv i overflod.

Det er ofte to ekstreme sider i religiøse sammenheng når det kommer til følelser. Den ene siden er der alle ting ved deres kristenliv og deres forhold til Gud er styrt av følelser. Den andre siden er at de feilaktig tror at hvis man viser noen følelser er dette synd. Ingen av disse sidene har forstått dette med følelser riktig, og de vil begge stjele gleden og livet. Dette er de to ekstreme sidene, men du finner mange nyanser innen dette. Vi skal se litt mer på dette.


Vil Gud vi skal vise følelser i kirken?

På 80 og 90 tallet hadde vi et par karismatiske vekkelser, med mye lyd og følelser. Mange sa at dette har alt for mye følelser i seg, spesielt når det kom til lovsangen. Den var ofte litt for glad for enkelte. Religion vil ofte ha deg enten inn i å føle deg trist og alvorlig eller eliminere følelser.
Mange religiøse, som jeg har nevnt, enten de kaller seg kristne eller buddhister, ser på følelser som noe ondt eller galt. Jeg husker jeg spurte staben vår her i Thailand, som de fleste har blitt oppdratt i buddhismen (de er nå kristne) om følelser er noe positivt eller negativt. De fleste av dem så på følelser som noe negativt.   

Noen vil også prøve og separere Gud og hverdagen. De tenker at når vi ikke snakker om Gud kan vi ha gode følelser og ha det gøy. Men når vi snakker om Gud må vi alle være alvorlige, seriøse og ha et trist ansikt.  

Jeg husker jeg var i en katolsk kirke en gang. Det var noen venner av meg som skulle gifte seg der. Da familie og venner av brud og brudgom kom og satte seg i kirken, snakket de i en vanlig stemme, men fordi det var en del god akustikk der ble det litt høyt. Da kom presten og sa at: ”Dette er Guds hus så dere må ikke snakke så høyt.”  Jeg har tro på å respektere Gud, men for Gud spiller det ingen rolle om vi snakker høyt eller ei. Jeg tror faktisk han liker at vi snakker sammen, selv i kirken!
Jeg har også opplevd å komme inn i menigheter der alle bare hvisker så vidt til hverandre, som om vi skulle forstyrre Gud hvis vi snakket normalt. Jeg tror Gud er glad i lyd og følelser, bare les salmene.
Sal 81:2-4
 2 Juble for vår Gud, vår styrke! Rop med glede for Jakobs Gud!
 3 Stem i sang og la pauken lyde – vakker klang av sitar sammen med harpen!
 4 Støt i basun på nymånedagen og ved fullmåne, på vår høytidsdag!

De religiøse på Jesus sin tid ønsket heller ikke at mennesker skulle lage lyd og glede og fryde seg. Fariseerne prøvde å stoppe dette, og de ba Jesus irettesette sine disipler da de var glade.

Luk 19:37-40
 37 Men da han nærmet seg nedstigningen fra Oljeberget, begynte hele disippelflokken i glede å love Gud med høy røst for alle de kraftige gjerninger de hadde sett.
 38 De sa: Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen, og ære i det høyeste.
 39 Noen av fariseerne i folkemengden sa til ham: Mester, irettesett dine disipler!
 40 Men han svarte og sa: Jeg sier dere: Om disse tier, så skal steinene rope!

Djevelen vil ikke at du skal huske hva Jesus har gjort for deg. Han vil ikke at du skal fryde og glede deg over det livet han har gitt deg!
Salmene sier også:
Sal 103:1-3
 1 Av David. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn!
 2 Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger!
 3 Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer.


Det er utrolig hva religion har gjort med oss av og til. Gud har skapt oss med følelser, og han vil at vi skal føle godt!!! Dette er ikke hva religion prøver å fortelle deg. Den forteller deg at det som føles godt er synd. ”Du oppfordrer oss til å synde nå Tore.” Sier du kanskje? Men det gjør jeg ikke! Jeg snakker ikke om å følge etter følelsene våre, og at vi går etter det som føles godt i øyeblikket. Det mener jeg så absolutt ikke! Men Gud vil at vi skal føle godt. Han vil at vi skal ha følelser av glede, fred, håp, kjærlighet osv. 

Glede og fred er følelser, og Gud vil at vi skal ha dem. For han har skapt oss med dem. 

Dette er de grunnleggende følelsene Gud ønsker at vi alltid skal ha, og når vi har dem vil det faktisk hindre oss i å synde. Grunnen til at du synder er rett og slett for de du søker etter disse følelsene, men du søker etter dem på feil sted. Når du er tilfreds med livet, vil du ikke gjøre deg selv eller noen andre noe ondt.

Er du kanskje en sånn herlighetsteolog som sier at hvis du ikke er glad og lykkelig er du ikke en bra kristen, og er til og med i vantro og synd.  Det sier jeg heller ikke, for da hadde Jesus syndet, for han var både deprimert og i dyp angst i Getsemane hagen. Jeg skal komme mer tilbake til dette senere. Det er et faktum at du vil møte på problemer og ting som ønsker å gjøre deg deprimert i denne verden, Jesus sa også dette til sine disipler.
Joh 16:33
 33 Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden.

Så han sier at vi vil ha trengsler, det vil si problemer vil komme vår vei. Men Jesus snakker også i sammenhengen om hans glede og fred. Så det Jesus sier her er faktisk at vi kan ha hans glede og fred selv om vi har problemer.

Trengsler eller problemer kommer av din egen synd, av andres synder eller at vi rett og slett lever i en fallen verden. Det er en ting du trenger å se, og det er at du aldri vil klare å leve et hundre prosent perfekt liv i deg selv. Du vil kunne falle i synd, og konsekvensen av det er problemer som kan komme din vei. Men de gode nyhetene er at vi har en person som har levd et syndfritt liv for oss og død for vår synd, slik at når vi har begått en synd, kan motta tilgivelse og finne gleden og gjenopprettelse igjen (med en gang).
1Joh 2:1f
 1 Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.
 2 Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.

De gode nyhetene, som evangeliet betyr, og som det kristne budskapet gir, er frihet fra dom, skyld, skam, fordømmelse og at vi har blitt en ny skapning, det tragiske er at religion har forvrengt dette, og det er nettopp disse negative følelsene mange sliter med etter at de har blitt kristne.   

En ting som religion ofte fører med seg er fordømmelse, skyld, skam og et bilde av en sint Gud, en Gud som kommer for å straffe deg, og dette igjen fører til at mennesker ønsker å eliminere Gud.

Denne verden har forvrengt dette med følelser, enten gjennom religion eller ved å prøve å eliminere Gud. De som ønsker å eliminere Gud prøver å finne fred og glede ved å følge sine følelser og lyster, men det vil aldri skje. Det er når vi velger sannheten at den ekte gleden og freden vil komme.

Mange har et bilde av en dømmende Gud
Jeg bor utenfor Norge, og noen ganger kan det være en fordel, for jeg kan lettere se hvordan Norge har forandret seg de siste årene. En av de tingene jeg har sett er at flere og flere mennesker gjør opprør mot Gud, de prøver å eliminere Ham og at Bibelens Ord er sannheten. Jeg har sett en stor økning av frykt og depresjoner, spesielt blant de unge, og jeg tror disse to tingene henger sammen.

Mange tror at for å få Norge på rett kjøl, må vi forkynne loven til dem så at de føler seg fordømt, og da kunne omvende seg. Det skjer blant annet ved at vi gir uttrykk av: Hvis du ikke skjerper deg kommer Gud og straffer deg, eller du vil gå fortapt hvis du ikke slutter med den og den synden.

Jeg tror ikke loven eller trussel om straff er tingen for å få folk til å omvende seg. Vi har kanskje blitt oppdratt med at når vi føler oss dårlig, vil vi skjerpe oss og gjøre det som er rett, men dette er ikke Jesus sin metode. Loven kan være til hjelp til folk som er veldig selvrettferdige og tror at de aldri gjør noen feil og at de fortjener å komme til himmelen, slik fariseerne trodde, og du kan se at Jesus noen ganger konfronterte fariseerne med loven. Men Jesus sin måte til å få syndere til å omvende seg på var ikke fordømmelse, men det var kjærlighet og tilgivelse. Han fikk dem til å føle seg elsket og tilgitt ikke fordømt! Det var dette som gjorde at hjertene deres ble vent til Gud.

”Kan dette virkelig være slik?” ”Og har du skriftsteder på dette?” Spør du kanskje? Og det har jeg. Den klareste er kanskje den om kvinnen som var grepet på fersk gjerning i hor. La oss lese hva det står her i Johannes evangeliet, etter at fariseerne, som ville steine henne, hadde gått bort. (Les gjerne hele historien hvis du ikke er kjent med den. Joh 8:1-11):
Joh 8:10f
 10 Da rettet Jesus seg opp og sa til henne: Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?
 11 Hun sa: Ingen, herre! Og Jesus sa: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer!

Hva var det Jesus brukte som motivasjonsfaktor til at denne kvinne ikke skulle synde? Var det fordømmelse? Sa han: ”Du bør virkelig føle skam og fordømmelse for det du har gjort nå! Hvis du virkelig vil vise dette, så kan jeg kanskje tilgi deg?” Nei! Jesus gjorde ikke det, han tilgav og viste kjærlighet der og da! Han fikk henne til å føle seg elsket og verdifull.

Så Gud bruker ikke følelsen av fordømmelse, skyld og straff som metode for å få deg til å omvende deg, men tilgivelse og kjærlighet.

Andre historier jeg kan nevne fra Jesus sitt liv, der han brukte samme metode for at de skulle omvende seg fra sin synd er:

Tolleren Sakkeus som hadde stjålet penger fra andre ved å ta for høy skatt.  Se Lukas 19:1-10.
Den samaritanske kvinnen som hadde hatt fem menn og var nå samboer (den hun bodde med nå var ikke hennes mann). Se Joh 4:5-29.
Den prostituerte kvinnen (sannsynligvis, det står bare at hun var en stor synder) som vasket Jesus sine føtter. Se Lukas 7:36-50

Se også Tit 2:11-12 og Rom 2:4

Fordi vi har sett en negativ effekt av at mennesker har snudd Gud ryggen i landet vårt er det også mange kristne som tenker: ”Det er Gud som straffer oss for vårt opprør, og det er derfor dette kommer over oss.” Hvis du tror dette har du et galt bilde av Gud, for dette er ikke sannheten og ikke løsningen på problemet.

Dette hjalp de i det gamle testamentet til en viss grad til ikke å synde, men vi har kommet inn i en ny og bedre tid (pakt), som Hebreerbrevets forfatter prøver å forklare oss. 
En pakt (et mer moderne ord som kan forklare litt hva pakt er er en kontrakt) som ikke lenger er mellom oss og Gud, der Gud har gjort sin del, og vi må gjøre vår del, men vi har kommet inn i en mye bedre pakt, som Hebreerbrevets forfatter snakker om, der Jesus gjorde en pakt med Gud på våre veiene og som ble oppfylt av ham på korset, og nå kan vi tre inn i denne pakten der alle betingelsene er oppfylt. Dette vil si at Gud ikke straffer mennesker for deres synd lenger, heller ikke nasjoner som Amerika eller Norge.

Gjennom synd gir en åpen dør for fienden, djevelen, men det er ikke Gud som prøver å straffe deg.
Synd fører med seg konsekvenser, og en av de største fruktene du høster når du ligger under for synd er; frykt, men det er ikke Guds straff! Jesus tok den straffe på seg for 2000 år siden.

Jeg vil også nevne at Jesus kom ikke for å dømme deg! Men for å sette deg fri fra dom.
Joh 3:17f
 17 For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Joh 12:47
 47 Om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.

Jesus sier her helt klart, med egne ord, at han kom ikke for å dømme deg, eller gi deg fordømmelse, men for å frelse deg! Sette deg fri fra dom!

Det jeg ønsker er å peke på er at Jesus kom for å hjelpe deg til ikke å synde, ikke for å dømme deg når du synder eller har syndet.

Gud er heller ikke opptatt med vår synd, men å vise oss hvem vi virkelig er i ham. Han ønsker at vi skal bli grunnfestet i den vi virkelig er. Det er å bli grunnfestet i Hvem vi virkelig er i Kristus, vil få oss til å ikke synde.
For i Kristus er du hellig, ren rettferdig, Guds barn utvalgt også videre.

Igjen jeg oppmuntrer deg til ikke å være under syndens slave (Se Rom 6). Jesus sier også at den som gjør synd er syndens slave (Joh 8:32), og synden er ikke god herre og tjene.


Men du trenger også å se at da du ble født på ny, ble du også satt fri fra syndens makt, og du døde fra din synd. Du er allerede korsfestet med Kristus, og din gamle syndenatur er død, og for at synden ikke lenger skal ha makt over ditt døde legemet må du se deg selv slik. Du må ikke la følelsene få fortelle deg din sanne realitet. Din sanne realitet er at du ikke leger er slaver under synd, men du er nå blitt tjener under rettferdigheten. (Les Rom kap 6)

Fordi dette er din sanne realitet kan du velge å ikke la synden lenger råde over deg. Det at du er en ny skapning betyr ikke at synd ikke lenger eksisterer eller at du ikke kan velge å synde, for selv om du er en ny skapning så kan du fremdeles velge å synde, men de gode nyheten er at det ikke er noe i deg lenger som vil dra deg til å synde (Se 1Joh 5:18). Du kan bli lurt til å tro det på grunn av dine følelser, for følelsene kan være sterke til tider, men du har autoritet til å ta de rette valgene i alle situasjoner. Du trenger bare å se den autoriteten du allerede har blitt gitt.

Du oppnår ikke seier over synd ved kraftig å prøve å ta deg sammen. Du oppnår ikke dette ved å prøve og gjøre gode gjerninger og forsøke å gjøre opp for det du har gjort, men ved at du bestemmer deg for å tro det Jesus har gjort for deg, at han satt deg fri fra syndens (lovens) forbannelse. Og du trenger å se at det Jesus også gjorde for deg på korset var at han korsfestet din synde natur, og synden har i realiteten ikke lenger noe makt over deg, du står ikke i gjeld til kjødet slik at du lenger skulle følge dens lyster (Rom 8:12)!

Dette handler om åpenbaring og om å tro å stole på denne åpenbaringen.

Husk at tro ikke er en følelse, men et valg. Det som gjør at vi ofte vakler i vår tro, er at vi ikke føler noe, eller vi har negative følelser, og vi tror mer på hva de forteller oss enn hva sannheten sier, og vi vakler i det valg vi har tatt om tro og stole på Gud.


Missliker Gud deg?
Djevelen ønsker at du skal ha et bilde av Gud som kommer for å straffe deg, for hvis du tror og føler at Gud hater deg, vil du gjøre opprør mot ham. Det var dette Israels folk trodde og følte om Gud da han ledet dem ut av Egypt, de hadde fått et galt bilde av Gud etter mange år i fangenskap.

5M 1:26f
 26 Men dere ville ikke dra dit opp. Dere var gjenstridige mot Herrens, deres Guds ord.
 27 Dere knurret i teltene deres og sa: Herren hater oss! Derfor har han ført oss ut av Egypt og vil gi oss i amorittenes hånd og ødelegge oss.

Hvorfor var Jødene gjenstridige og gjorde opprør mot Gud? De trodde Gud hatet dem!
På ett eller annet tidspunkt hadde Israels folk fått denne tanken om at Gud hatet dem.

Jeg tror dette er årsaken til at så mange ønsker å avvise Gud i Norge i dag. De føler at hvis det finnes en Gud så er han ikke særlig fornøyd med dem og hater dem. Det triste er at vi kristne har vært flinke til å gi nettopp et slikt bilde av Gud.
Hvis du føler at Gud ikke er glad i deg eller hater deg, hvorfor skulle du da tro at han har noe godt for deg? Hvis noen hater deg, vil du ikke da føle og frykte at denne personen ikke vil gjøre deg noe godt?
Noen tenker at Gud hater meg fordi jeg fikk et barn før eller utenfor ekteskapet, eller fordi jeg tok abort, eller fordi jeg så på pornografi på nettet. Eller han hater meg eller misliker meg fordi jeg ikke har bedt eller lest i Bibelen den siste uka, eller jeg trodde Gud mislikte meg fordi jeg ikke har gitt tienden og ikke vitnet om Gud på skolen eller jobben da jeg fikk en anledning.
Det er veldig viktig at du gjør noe med og river ned disse løgntanker, for så lenge du ikke ser og har en åpenbaring av at Gud elsker deg, vil du lett gjøre opprør mot Gud, eller du blir redd ham og mister all din frimodighet til å komme til Ham.
1Joh 3:21
 21 Mine kjære! Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud,

1Joh 4:18f
 18 Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.
 19 Vi elsker fordi han elsket oss først.

Hva er grunnlaget for at jeg kan ha frimodighet til å tro og føle at Gud har tilgitt meg? Jo hans kjærlighet. Du må starte med å tenke: Fordi Jesus elsker meg, er jeg tilgitt!
Så hvilket område er det djevelen først vil angripe for at du skal føle deg fordømt? Jo dette området som har med Guds kjærlighet å gjøre. Djevelen vil at du skal føle og tro at Gud ikke elsker deg lenger og er imot deg, på grunn av noe du gjorde eller ikke gjorde.

Det eneste middelet mot følelsen av at Gud hater deg, er å vite at Gud elsker deg på tross av hva du har gjort og vil gjøre, og at du er rettferdig (satt i rett stand). Ikke på grunn av deg, men på grunn av hva Jesus har gjort. Jesus gjorde det rett for oss, han tok våre feil og gjorde det rett. Derfor er vi rettferdig. Selv om ikke du er verdig for denne kjærligheten til Gud, så er Jesus det, og det er nok. Da du ble en kristen ble du i Ham, du ble en del av Ham, og du lever ikke lengre selv (Gal 2:20).


 

Grunnfestet i din identitet

Fordi mange har en erfaring med loviskhet har jeg også sett en tendens til å gå i den andre grøften der man nærmest fornekter synd, og noen vil kanskje tro at jeg er i denne grøften. Så jeg bare ønsker å oppklare noe her.  

Jeg tror det er viktig å se at man har et problem med synd, og Gud ønsker å vise oss at vi har trodd på løgner som har ledet til synd. Gud viser oss ikke løgner vi har trodd på som har ledet oss inn i synd for å fordømme oss, men for at vi skal bli fri fra løgner som binder oss.

Nåde er ikke å si at å synde er ok, men sann nåde vil gi deg kraft til å ikke synde. Nåden fokuserer på at Gud elsker deg og vil deg det beste, og ditt beste er ikke synd. Synd er en ting som vil binde deg og ta deg til fange. Paulus sier i romerbrevet seks at den som synder er syndens slave. Du er ikke kalt til å være slave, men du er kalt til å vær fri fra synd og dens makt. Gud ønsker å skifte ditt fokus vekk fra synd og over på rettferdighet.

Derfor er Guds fokus er heller ikke på synden, men på hvem du allerede er i ham. Han vil grunnfeste deg i den du allerede er i ham og at du er rettferdig. Det er hans mål.

Det jeg sier nå kan kanskje sjokkere deg litt (hvis du er oppvokst med et lovisk tankesett), men jeg er overbevist om at dette er sant: Gud prøver ikke å få deg til å slutte å synde ved å vise deg og fokuser på din synd, han prøver å få deg til å se hvem du er i ham, og det er det han ønsker å overbevise deg om. For det er når du ser din sanne identitet og hvem du er i ham at du også vil slutte å synde. Jesus vet at når du ser din sanne identitet vil du slutte å synde, derfor er hvem du er i Kristus hans fokus.
Gud ønsker at du ikke skal synde, men han gjør ikke det ved å fokusere på din synd og for å få deg til å slutte med synd, men ved å vise deg hvem du virkelig er, det vil føre til at du ikke synder.

Jeg gjentar meg litt her nå men jeg håper du ser mitt poeng, for her har ofte loviskhet kommet inn og snudd på det. Loviskhet vil alltid ha deg til å bli fokusert på synden.

Men sier ikke Bibelen at Den Hellige Ånd skal overbevise oss om synder når vi gjør dem, og er ikke dette Den Hellige Ånds oppgave? Dette er kanskje hva du her blitt lært, og jeg høre dette en del, men det er faktisk ikke hva Jesus mener når han sier at Den Hellige Ånd skal overbevise verden om synd. Ofte siterer vi bare dette verset og vi utelater ofte; verden også:
Joh 16:8
8 Når Han kommer, skal Han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom.

For det første står det ikke at han skal overbevise de kristne om synd, men verden. Men det står også noe mer her:
9 Om synd, fordi de ikke tror på Meg,

Så Den Hellige Ånds oppgave er å overbevise om synd fordi mennesker ikke tror på han. Dette handler faktisk ikke om at Den Hellige Ånd hele tiden står over deg å peker på synd du gjør i ditt liv, som mange kanskje føler og tror. Den Hellige Ånd er en hjelper ikke en fordømmer.
La oss også se mer på de neste versene:
10 om rettferdighet, fordi Jeg går til Min Far og dere ikke ser Meg lenger,
11 om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.

Det Den Hellige Ånd vil overbeviser om er hva Jesus har gjort for oss og hvem vi nå er i Ham. Han ønsker å stryke vår tro, ikke peke på hver enkelt synd du gjør. Han ønsker at vi skal være grunnfestet i Jesus sin rettferdighet og å se at syndens herre har allerede har blitt dømt og at vi allerede har autoritet og makt over syndens makt. Det er dette Den Hellige Ånd vil overbevise deg om når du har syndet. Han er din hjelper som vil hjelpe deg i å ha seier i alle ting, og han vil hjelpe deg til å se hvem du er i Kristus.

Synd forbi
Begge sider jeg har nevnt her har syndforbier, den ene fornekter synd den andre fokuserer på synd. Begge sider har problemer med det samme; frykt. Frykt for at synd er et problem eller frykt for at synd fører til at Gud ikke er fornøyd med dem, eller at de kan miste frelsen hvis de har syndet for mye.

Dette skriftstedet, som jeg allerede har nevnt i denne undervisningen, er så utrolig viktig!! Spesielt i denne sammenheng.
1Joh 4:18f
 18 Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.

Før prøvde jeg å unngå dette verset, for den førte ofte til at jeg følte meg fordømt. Jeg hang meg opp at jeg ikke var blitt fullkommen i kjærligheten. Jeg følte jeg var ufullkommen i dette, derfor følte jeg at Gud ikke kunne være fornøyd med meg. Det er utrolig hvordan vår fiende kan klare å forvrenge sannheten. Det verset som virkelig kunne sette meg fri, var det verset jeg følte fordømt for og prøvde å unngå. Før forsto jeg virkelig ikke dette verset, men når jeg virkelig forsto det, var dette utrolig frigjørende.
Hvis du også forstår denne sannheten vil du unngå å gå i den religiøse fellen og den fornektende fellen. I mange år var jeg kanskje litt i begge grøftene. Jeg prøvede av og til å bortforklare ting som fikk meg fordømt, eller unngikk det. Eller jeg prøvde så godt jeg kunne å leve rett, slik at jeg ikke fikk fordømmelse, men ingen ting fungerte før jeg forsto, eller for å bruke et åndelig uttrykk: fikk en åpenbaring av dette verset!

For å unngå fordømmelsen, det vil si: Frykt for straffen, er ikke løsningen å prøve så godt man kan i å unngå og synde, eller eliminere synd, men det er å studere og vite at Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet selv om du gjør synd.

Mange tror at Gud bare har kjærlighet, og han gir den til oss når vi har oppført oss bra og har fortjent den. Men Gud ER kjærlighet, det vil si hans kjærlighet vil ikke forsvinne om du har ett fall eller gjort noe galt. Dette kan kanskje skje med oss mennesker når du har gjort noe galt imot oss, for vi er ikke kjærlighet (selv om Gud har utøste den i våre hjerter).

Kjernen i fordømmelsen er frykt for straff, at Gud vil avvise oss på grunn av hva vi har gjort. Så løsningen er igjen ikke å prøve å rette på ting, eller unngå ting, som gir oss fordømmelse, men å studere kjærligheten. For den fullkomne kjærligheten vil drive all fordømmelse vekk!! Det er hva dette skriftstedet sier!

Synd er reelt og den kan fremdeles plage en kristen, men grunne til at vi synder er ikke fordi er synden er et problem lenger, men fordi vi ikke har sett vår sanne identitet. Vi trenger å være klar over synd og at vi har et synde problem, men vi trenger ikke lenger være fokusert på den, ved å hele tiden være redd for at man har gjort en synd, eller være redd for synd ved å prøve å fornekte den.

Det finnes mange nevrotiske kristne, og jeg har vært en av dem. De er redd for at de ikke har gjort opp alle synder, eller at det er noe de kanskje har gjort galt som de ikke vet om, og de er redd for at Gud på en eller annen måte holder dem i mot dem, ved for eksempel at Gud ikke vil helbrede dem eller velsigne dem.

Dette er igjen frykt, frykt for straffen, og de Gode Nyhetene er: Den fullkomne kjærlighet, det vil si Gud, driver all frykt ut og det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus!

Følelser og sannhet.

Hvis du er det vi kaller for bibeltroende kristne, tror det som Bibelen sier er sant, vet du ofte hva som Bibelen sier, men fordi du ikke alltid føler at det som den sier er riktig, tror vi ikke helt på hva sannheten egentlig sier. Selv om du er kristen er du ganske sikkert blitt påvirket av denne følelsesmessige styrte verden.  Den sier ofte at vi kan ikke tro det er sant før vi føler eller ser det.

Følelsen av frykt
Frykt er en ånd (2Tim 1:7 Se eng. King James) som vil prøve å produsere negative følelser i deg, og ved disse følelsene vil han prøve å bevege deg til å gjøre og tro ting som ikke er logiske eller imot sannheten.

En person har frykt for å glemme og låse døren før han går hjemmefra. Han går ut døren, sjekker at han har låst, går hundre meter, og må tilbake for så å sjekke igjen. Han går til bilen, men igjen føler han at han ikke har låst, så igjen går han tilbake. Han får endelig satt seg i bilen, men på veien til jobben er han igjen usikker om ham låste døren, og må tilbake igjen for å sjekke. Hva er problemet til denne personen? Er det at han er glemsom og alltid glemmer å låse, nei det er det ikke. Han vet han har låst, han vet det som et faktum, men problemet hans er at han ikke føler at han har låst, og må tilbake for å sjekke. Dette var et eksempel, men jeg vet at i dag er det mange som har lignende fobier. Det kan være frykt for høyder, frykt for trange rom, frykt for å være sammen med andre mennesker, frykt for å fly osv. Det kan også være frykt for ikke å bli akseptert som kan føre til spiseforstyrrelser, frykt for avvisning, menneskefrykt, frykt for sykdommer etc. Selv om noen av disse fryktene kan ha noe sannheter i seg, er de ofte veldig mye større enn hva som er logisk og sant. Ta flyfrykt for eksempel. Det er en sannhet at fly styrter av og til, men det er svært lite sannsynlig at du vil være i en. Det er mer sannsynlig at du vil bli drept i en bilulykke på veien til flyplassen enn at du skulle dø i en flyulykke.

Hva er årsaken til disse fobiene, jo vi føler at det er slik, derfor tror vi det. Selv om vi kanskje vet hva som er sannhet, er følelsene mer reelle for oss enn hva som er sant.
I en del tilfeller så blir også mennesker så bedratt av sine følelser så de ikke engang vet hva som er sant.

Jeg har sett en økning av frykt, og det i mange merkelig og ulogiske former i de siste årene, og jeg tror det har mye med at vi lever i et samfunn som mer og mer lar seg styre av sine følelser. Hvis man ikke er en kristen og tror på Bibelen, er det også mye vanskeligere å skille hva som er sant og ikke.

La ikke frykt få lov til å styre ditt liv og ut av den gode plan Gud har for deg! Finn ut hva sannheten sier, og avslør frykten!

En frykt (du kan neste kalle dette en fobi også) som mange kristne har er at Gud ikke er fornøyd med dem og fordømmer dem. Jeg ønsker å si litt mer om dette nå.

Følelsen av fordømmelse
Fordømmelse er en form for frykt, det er en frykt for avvisning, en følelse som fryktens ånd flittig bruker. Den kommer ofte når vi vet vi har gjort noe galt.

Du har sikker hørt sannheten om at Gud er god, han er kjærlighet og er full av nåde, men fordi dine følelser ikke forteller det, har du problemer med å tro sannheten. For når vi gjør en synd, føler vi at Gud ikke er fornøyd med oss lenger, at han vil avvise oss og mislike oss. Dette er hva vi føler, men er dette sant? Nei.
Vi kan også føle at vi må gå i skammekroken når vi har gjort en synd, at vi virkelig må føle fordømmelse og skam for hva vi har gjort. Når vi gjør det, vil Gud kanskje tilgi oss, eller gi oss en ny sjanse. Igjen: Vi kan vite at det ikke er slik, men det er slik vi kan føle.

Jeg husker jeg var på et møte en gang, og det var en jente som sa: ”Når jeg har gjort en synd, vil jeg få meg selv til å føle meg ille for noen dager, for at jeg virkelig skal vise at jeg angrer og som en straff.” Det kunne kanskje høres litt åndelig ut, men det er helt feil! Hvorfor skal du lide for noe som Jesus led for på korset. Han har tatt din synd og din skyld, du trenger ikke lenger føle deg fordømt! Selv om det skulle være 5 minutter siden du gjorde det!
Hva var Guds motivasjonsfaktor for at vi ikke skal synde igjen? Var det fordømmelse? Var det skyld og dom. Som vi så på tidligere, blant annet fra historien om kvinnen som var grepet i hor, (Les gjerne Joh 8-11 om igjen) så er Jesus sin motivasjonsfaktor: Tilgivelse og kjærlighet.

Grunnen til at vi føler fordømmelse eller skam er ofte vår erfaring. Kanskje du har hatt en mor eller far som har gjort slik mot deg når du gjorde noe galt imot dem. Og de har prøvd å bruke skam, skyld, straff og fordømmelse til å skremme deg vekk fra å gjøre galt igjen. Men dette er ikke Guds taktikk. La meg bare vise deg to skriftsteder til:
Tit 2:11f
 11 For Guds frelsende nåde til alle mennesker er åpenbart,
 12 og denne nåden oppdrar oss for at vi skal fornekte ugudelighet og verdslige lyster og leve edruelig, rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalder,

Rom 2:4
 4 Eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet? Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?

Hva er det som skal drive oss til omvendelse? Er det fordømmelse, skam og skyld?
Her står det svart på hvitt at det er Guds nåde og hans godhet som vil drive oss til omvendelse.
Hvorfor har vi skam, skyld og fordømmelse? Er det Gud som sender dem? Er det et normalt kristenliv og ha disse følelsene? Nei det er det ikke!
Men det er dette djevelen ønsker at du skal føle. Ett av hans navn er anklageren, og han ønsker å anklage deg og gi deg tanker om fordømmelse og skam.

Følelser starter med våre tanker, og når vi tenker på en ting vil vi begynne å føle det, og våre følelser kan bekrefte det vi tenker, derfor kan vi tro at det er sant.

Hva forteller sannheten oss når vi har gjort noe galt?
Den forteller oss at vi alltid kan motta tilgivelse når vi ber om den, og du kan motta den akkurat nå. 
1Joh 1:9  Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.
Du trenger ikke gå og bære skammen og skylden for den synd du har gjort (dette er hva lovens forbannelse er!), for Jesus har alt båret den for deg. 
Gal 3:13 Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre. 
1Pet 2:24 han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt.
Gud er kjærlighet (kjærligheten), og han vil aldri avvise deg!
1Kor 13:4-7 (utdrag)
Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Den søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. 


Hellighet og følelser
Mange tror at hellighet er også en følelse. Hvis jeg har klart å lese Bibelen hver dag for en uke, fastet litt, ikke tenkt eller gjort noen store synder i det siste, da føler jeg meg mer hellig. Men hva er det som gjør deg hellig? Er det dine gode gjerninger, er det hvor mange ganger du har lest i Bibelen eller gjør for eksempel faste deg mer hellig?

Sannheten er at du er hellig selv om du ikke føler for det, du fikk ikke din hellighet på grunn av dine gode gjerninger, og du opprettholder den heller ikke ved dine gode gjerninger. Så du mister ikke din hellighet, eller rettferdighet når du gjør en synd. Du får din rettferdighet ved tro, ikke ved gjerninger. Tro er heller ikke en følelse, men et valg som jeg allerede har nevnt.

Følelsen av maktesløshet og håpløshet
Har du noen gang følt at denne situasjonen kan jeg aldri vinne over, disse omstendigheten vil jeg aldri komme ut av eller de vil aldri forandre seg for meg, eller denne svakheten jeg har kan jeg aldri klare å overvinne. Dette er følelser av maktesløshet og håpløshet, som også fryktens ånd står bak. Er dette følelser som Gud vil du skal ha? Nei! Disse følelsene er faktisk rot til de fleste av dine negative følelser og frykt. Frykten for at du aldri vil lykkes og følelsen av mislykkethet for eksempel, har rot i at du føler at det er håpløst å prøve, du har prøvd så mange ganger at du føler deg helt maktesløs.

Det fienden prøver på er å få ditt fokus vekk fra din sanne identitet, og han vil gjerne bruke dine følelser for å lede deg vekk fra denne sannheten. For i Ham som elsker deg har du mer enn seier! 


Rom 8:37 
Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som elsket oss.

 Hva følelser kan føre til når vi lar dem kontrollere oss.


Hvis det føles godt for deg
Den verden vi lever i dag er stort sett styrt av hva vi føler. Du har kanskje hørt dette uttrykket: Hvis det føles godt for deg. Dette er verdens visdom som blir styrt av følelser, ikke Guds visdom. Dette er en løgn som i det langeløp bare vil skade deg og andre.
Du finner ganske fort ut at dette ikke er sant når det som føles godt for en annen skader og sårer deg, eller omvendt.

Jeg tror du er ganske klar over at det er mange ting du kan føle for å gjøre som ikke er bra for deg eller for andre! Du kan kanskje føle for å robbe en bank, men det betyr ikke at det er rett å gjøre det. Du kan kanskje føle for å se på pornografi på Internett eller å gå ut å ligge med noen, men det betyr ikke at det vil være bra for ekteskapet ditt, eller når du finner en å dele livet med. Selv om du føler for å spise en kilo sjokolade fordi du er deprimert, betyr ikke det at det vil være bra for deg. Jeg tror du sikkert skjønner poenget.

Fordi mange ikke har har bygd sitt liv på Guds Ord, som er sannheten, vil for eksempel et ektepar en dag våkne opp en morgen og føler at de ikke elsker hverandre, og de vil bli beveget i den rettingen til å gå fra hverandre. Fordi man ikke føler kjærlighet velger man å gå fra hverandre. Men hvis du leser i Bibelen, vil du finne ut at kjærlighet er mer enn bare følelser, og som en ny skapning så er allerede kjærlighet en del av din karakter selv om du ikke føler den alltid.

Som en kristen er det veldig viktig og ikke være styrt av følelsene våre. Hvis du gjør det kan du lett legge deg inn under en forbannelse som Jesus allerede har satt deg fri ifra.
Hvis en person er følelsesmessig dominert, vil de finne seg selv tilbake i samme situasjonen igjen og igjen.

Vi kan i vårt kristne liv bli avhengig av følelser, bli følelsesmessig dominert. Ting føles kanskje bra på møter og under lovsang, og du kan gjøre mange følelsesmessige avgjørelser som kan være riktige. Men når du møter hverdagen, så er alt som før.
Det er lett å følge hva du føler i øyeblikket, men det er ofte vanskeligere å velge å leve etter det som er sannheten.
Det er enkelt å være følelsesmessig dominert, men det kan også lede deg bort fra Guds hensikter med ditt liv.
Men husk at du har valget mellom å være følelsesmessig styrt eller ledet av Den Hellige Ånd.

Følelsen av et  ikke dekt behov er årsak til synd
Det var at Adam og Eve ble lurt til å tro at de hadde et ikke dekt behov som fikk dem til å synde.
De lot seg lure av fiendes stemme som sa at det var noe mer, at Gud hadde skjult noe for dem. 
Djevelen appellerte til et udekket behov som de trodde de hadde, men dette var kun en forførelse, ikke en sannhet. Gud hadde ikke skjult noe for dem, de var allerede som Gud, de ble jo skapt i Guds bilde. De hadde ingen behov som ikke var dekt.

Dette er djevelens forførelse i dag også. Da Jesus døde på korset gjenopprette ham alt som den første Adam hadde ødelagt, og når vi er i Kristus, noe du er hvis du har valgt å tro Ham, er du også i den siste Adam (Les Rom 5). Det vil si alle behov som du måtte ha er dekt i Ham.  All fred, alle glede, all håp har vi i ham, men fordi vi er lurt til å tro at det er noe mer, faller vi enn i dag for djevelens løgner.

Vi har alle et behov av å føle at vi er elsket og akseptert, og vi er ment til å gi dette til hverandre også. Men fordi vi lever i en ikke fullkommen verden, opplever vi skuffelser og avvisning. Hvis vi søker dette behovet av og bli elsket bare hos mennesker vil vi bli skuffet, men hvis vi ser at vi allerede og alltid er akseptert og elsket av Gud (selv når vi har gjort en synd) vil dette behovet bli møtt.

Det er derfor djevelen er så glad i å bruke loven mot oss, og det er derfor loviskhet er så effektivt i å ha oss bundet til synd. For loviskhet vil ha fokusert på hva som du må gjøre for å bli akseptert av Gud, og loviskhet vil lede deg inn i fordømmelse som igjen vil få deg til å føle at du ikke er akseptert av Gud.  Så lenge du ikke  føler deg elsket og akseptert vil du fortsett med å prøve å fylle dette tomrommet, og det er dette som leder deg til synd. Det er derfor Paulus sier at da loven kom, ble synden også levende (Rom7:9).

Loven er også en måte å prøve å bli akseptert på, akseptert av Gud eller mennesker, men den er umulig å holde hundre prosent, så den vil alltid lede deg inn i en sirkel av synd. Som det jeg ikke vil gjøre, det gjør jeg, og det jeg ønsker å gjøre det gjør jeg ikke (Les Rom 7).  
Selvstev er egentlig den største synden av dem alle, for du prøver på egenhånd å fylle det tomrommet som Gud allerede har fylt gjennom Jesus.

Mange ganger kan vi tro at åndelig disiplin som for eksempel å lese i Bibelen og be hver dag er veldig åndelig, men hvis du gjør en åndelig disiplin fordi du tror at dette tilfredsstiller Gud eller fordi du skal føle litt godt om deg selv er dette fremdeles en synd, og en måte du prøver å fylle ett tomrom på.

Hvis du er fristet til å være utro mot din kone eller å se på porno på nettet så er det egentlig ikke følelsen av lyst som er problemet. Dine seksuelle følelser er skapt av Gud og de er gode (selv om du kan bruke dem feil), men du føler du har et udekt behov av kjærlighet og akseptasjon, derfor søker du etter dette på feil steder. 
Som en kristen har du allerede dette behovet i Kristsus, men du har blitt lurt av djevelen og dine følelser til å tro noe annet, akkurat slik som djevelen luret Adam og Eva at det måtte være noe mer. Så ikke la deg lure lenger, men se at Gud elsker deg!

Som en kristen er du heller ikke en pervo selv om dine følser her ledet deg til å se på porno. Du er bare en ny skapning som ikke helt har oppdaget din sanne identitet i Kristus. Oppfordre jeg deg til å se på porno nå, nei det gjør jeg så absolutt ikke, for hvorfor skal du som en ny skapning fortsette med å leve i synd hvis du er død til synd? (Se Rom 6:1-7)


 

Følelser og vår helse

Våre følelser kan føre til mye galt når de kontrollerer oss over lengre tid. Det at vi ikke er villig til å tilgi for eksempel, vil føre til at du føler sinne, frustrasjon og også depresjon. Og når du har disse følelsene, kan de til og med lede til sykdommer i kroppen din.

Følelser har mye med vår helse å gjøre. Våre negative følelser som ofte kommer av frykt, kan forløse kjemikalier som gjør oss deprimerte eller få en kjemisk ubalanse i kroppen vår. Det kan også gjøre ditt immunsystem svakt.
Spør en lege om ikke langvarig frykt og depresjon kan ha en påvirkning på ditt immunsystem.
Bibelen har faktisk visst om dette i flere tusen år. Se disse skriftstedene fra Ordspråkene.

Ord 17:22
 22 Et glad hjerte gir god legedom, men en motløs ånd tar margen fra benene.

Jeg er ingen lege, så jeg kan ikke forklare dette som en lege, men immunsystemet vårt sitter i margen i benene. De røde blodceller lages inni de store knoklene våre, og de er en viktig del av vårt immunsystem.

Ords 14:30
 30 Et sunt(glad) hjerte er liv for hele legemet, men misunnelse er råte for beina.
(igjen kan dette betyr: råte for immunsystemet)
(BGO)

Ord 14:30
 30 Et fredfylt hjerte gir legemet liv, men hissighet er råttenhet i benene.
(igjen kan dette betyr: råttenhet for immunsystemet)

Misunnelse, sinne og utilgivelse er negative følelser og de vil bevege deg bort ifra Guds vilje når det kommer til din helse og psyke, de vil blant annet gjøre noe med ditt immunsystem slik at du blir syk.

Ords 18:14
 14 Motet holder mannen oppe i sykdom, men motløshet, hvem kan bære den?

Motløshet er en form for frykt. Frykt for at noen en håper på ikke skal skje.

Ord 15:13
 13 Et glad hjerte gjør ansiktet lyst, men hjertesorg bryter ånden ned.
(på hebraisk betyr ånd her vårt sinn, sjel eller vårt fysiske liv)

Min vei til helbredelse
Jeg ønsker å fortelle deg et vitnesbyrd fra mitt eget liv når det kommer til dette med helse og helbredelse, for Gud har hjulpet meg til å bli frisk fra kraftige og livstruende matallergier.

Sommeren 2001 begynte jeg å bli dårlig. Jeg kunne av og til ha noe astma lignende symptomer, pluss en del magesmerter, irritabel mage og ofte mye hodepine, konsentrasjonsvansker m.m. Jeg gikk til legen, og fikk noe astmamedisiner, men av dem ble jeg bare verre. Da oppdaget de at jeg hadde sopp i halsen, og jeg fikk soppmedisin mot dette. Men etter sopp-kuren ble ikke ting bedre, men de ble etter hvert bare enda verre.

Jeg ble sendt til mange forskjellige doktorer og de gav meg mange forskjellige medisiner, men alt hva jeg prøvde på gjorde meg bare verre.
Jeg var til slutt veldig lei og fryktsom, for til tross for mange prøver fant ikke legene noe galt med meg.
Legene trodde heller ikke helt på meg at jeg var sjuk, men jeg var skikkelig sjuk.

Etter omtrent seks måneder kom jeg over noen som hadde hatt noe lignende, og de sa at det kanskje var noe som het candida-allergi, en slags soppinfeksjon. Og denne candidaen førte til at jeg hadde mange matallergier.
Da jeg kom tilbake til Norge, dro jeg på en alternativ klinikk i Oslo, som sa de kunne hjelpe meg til å bli frisk. Jeg tok noen dyre timer, og fikk beskjed om å gå på en to måneders streng diett der jeg ikke skulle spise blant annet: Sukker, mel, gjær, sopp, brød, melkeprodukter m.m. Pluss at jeg måtte ta en del dyre naturmedisiner. Jeg gjorde dette i over tre måneder, men ble ikke bedre.

Etter seks måneder kom jeg over en artikkel på nettet om amalgam fyllinger, og pga kvikksølvet som dette utgav, kunne man få candida-allergi. Jeg hadde ganske mange amalgam fyllinger, så jeg tenkte at det må være løsningen.
De på den alternative klinikken trodde ikke helt på det, så jeg fant en ny alternativ lege som gjorde det. Og jeg begynte på en smertefull og dyr prosess med å fjerne all amalgam i tennene mine. Det tok over ett år, og kostet meg rundt 20-30 000 kroner. All venting, og at ingen ting ble bedre gjorde at jeg ofte var deprimert og frustrert.

Da jeg var ferdig med dette, måtte jeg gå igjennom noen dyre kurer som skulle rense kroppen min for kvikksølv og andre ting. Og etter dette begynte jeg igjen på en to måneders streng diet og kur for å bli frisk, men etter tre måneder var jeg fremdeles like ille.
Jeg begynte å spise mindre og mindre utvalg av mat, og jeg reagerte allergisk på mer og mer. Jeg begynte å bli rimelig frustrert, og da jeg kom til den alternative doktoren, skjønte han ikke hvorfor jeg ble dårligere.
Men da sa han at han hadde fått en ny naturmedisin som hadde hjulpet andre med min sykdom. Jeg prøvde denne medisinen, men etter to dager ble jeg så dårlig at jeg måtte stoppe. Jeg fikk veldig store pustevansker, pluss hodepine, svimmelhet m.m. Det verste var nok at jeg hadde veldig vanskelig med å puste inn. Etter som dagen gikk og jeg ikke ble bedre, begynte jeg å få panikk. Jeg ringte doktoren, men han kunne ikke hjelpe meg, og han skjønte ingen ting.
Jeg kunne heller ikke gå til noen vanlig lege, for de hadde også gitt meg opp.

Da kom jeg over en annen alternativ lege, som var enda mer alternativ enn den forrige. Kontoret hans var tydelig preget av østlig religion og filosofi, men jeg var så desperat at jeg var villig til å prøvde hva som helst for å bli frisk. Han hadde selvfølgelig noen nye kurer for meg, og jeg fikk ett svakt nytt håp. De hjalp litt til å begynne med, men så ble det verre igjen, og etter noen måneder og noen tusen kroner senere ristet igjen denne doktoren på hode, og han visste heller ikke hva han skulle gjøre med meg.

Nå var jeg virkelig deprimert og fryktsom, alt jeg hadde prøvd på av doktorer var mislykket. Jeg merket at min tro på Gud hadde blitt svakere også, for hvor var han i alt dette? Jeg hadde ropt ut til ham i min frustrasjon, men det føltes ikke som han hadde hørt meg. Det var også noen som sa til meg at det kanskje var Gud som ville at jeg skulle være sjuk, kanskje han hadde en skjult mening med det. Dette hjalp meg så absolutt ikke, og dette fikk meg ikke akkurat til å søke Gud mer, eller føle meg bedre. Men allikevel gav jeg ikke opp Gud, jeg visste dypt i mitt hjerte at Gud var god og at han ikke hadde forlatt meg.

For det meste lå jeg bare våken i sengen, for å gå gjorde det vanskelig for meg å puste. Nettene var ofte verst, jeg kunne våkne opp midt på natta av at jeg ikke fikk puste, og gispet etter pusten. Noen ganger var jeg i halv søvne, og jeg følte jeg ikke fikk puste ordentlig, men jeg klarte heller ikke å snu meg og våkne skikkelig opp. Dette var mildt sagt et mareritt. Mange ganger ønsket jeg bare å slutte å puste og komme meg til himmelen.

Jeg kom over noen bøker om helbredelse og begynte å lese litt i dem, og de hjalp meg litt til å få nytt håp. Jeg prøvde å komme meg på flere helbredelsemøter. Det var et slit og komme seg dit, og det var like skuffende hver gang, for jeg følte ikke at noe hadde skjedd.
Jeg visste Gud hadde kalt meg til Thailand, så jeg tenkte: Kanskje Gud vil sjekke min lydighet, og at han vil helbrede meg når jeg drar til Thailand. Dette var nok ikke den eneste grunnen til at jeg dro, for jeg orket heller ikke tanken på og bare ligge i en seng i Norge resten av livet og ikke gjøre noe, jeg visste også at Gud hadde kalt meg ut dit.

Så november 2003 dro jeg ut til Thailand, men jeg ble ikke bedre. Jeg lå i en seng de meste av dagene der også, og etter en måned tenkte jeg at hvis jeg bare fastet og spiser kun ris for en uke eller to, og så prøver på en medisin jeg hadde tatt med meg, da kan jeg kanskje bli frisk. Jeg prøvde dette, men da jeg skulle begynne å spise kjøtt igjen, reagerte jeg kraftig på dette og fikk igjen store pustevansker. Nå innehold min diett av noen få grønne grønnsaker og ris. Min vekt var nede i rundt 50 kilo, og tre år før veide jeg nesten 90 kilo.
Om jeg ikke hadde vært deprimert før, så var jeg deprimert nå. Jeg følte ingen kunne hjelpe meg, selv ikke Gud. Jeg har slitt en del med avvisning i livet mitt, og nå følte jeg meg avvist av Gud også. Jeg hadde gjort alt jeg kunne, prøvd alle leger, brukt opp alle penger jeg hadde og til og med gitt meg selv helt til Gud, men ingen ting hjalp. Jeg sa til Gud: «Ta mitt liv, jeg vil ikke leve mer!». Det var dette jeg følte, men dypt nede i meg var det noe som ikke ville gi seg, jeg har alltid vært en person som ikke ønsker å gi seg, og jeg visste at Gud ikke hadde forlatt meg, selv om det var det jeg kanskje følte. Det var en som ba for meg, og jeg ble litt bedre. Jeg kom meg hjem til Norge etter fem måneder i Thailand og høsten 2004 dro jeg til ett bønnesenter i USA for å søke Gud.

Gjennombruddet
Jeg fikk mitt gjennombrudd på dette bønnesenteret, men ikke på den måten som jeg trodde.

Jeg husker jeg våknet en morgen og jeg var veldig dårlig. Jeg hadde pusteproblemer, hodepine, magesmerter også videre, og jeg sa til Gud: ”Gud! Du må tale til meg i dag!”  Jeg var desperat etter noe som kunne gi meg en oppmuntring. Jeg hadde meldt meg på en tjeneste der noe skulle be og profetere over meg, og jeg håpet på at noe ville skje denne dagen.

Da den første personen skulle profetere over meg, sa han: ”Du har et stort hjerte for Israel og det Jødiske folk.” Jeg kjente hvordan mitt håp om at Gud ville tale til meg ble knust. Skuffet tenkte jeg: ”Gud vil nok ikke tale til meg i dag”. Det var ikke akkurat hva jeg ønsket å høre.

Da jeg kom ut satte jeg meg ned og klagde min sak for Gud og sa: ”Israel! Hvorfor kunne du ikke heller sagt noe slik: ”Jeg ser at du går og har gått igjennom en veldig tøff tid, men i dag vil jeg fri deg ut. Din legedom vil komme snart” Og gitt meg Jes 53 eller noe slikt. 
Da følte jeg Gud sa til meg: ”Husker du hva jeg viste deg for to dager siden?” Jeg hadde da vært på et seminar der ei jente hadde fått et skriftsted som var til noen av oss som var syke, og jeg følte at det som hun hadde sagt var til meg. Det hun fikk var historien om Na’aman i andre Kongebok 5. Na’aman var den syriske kongens hærfører, og han var spedalsk. Na’aman får høre om profeten Elisa, og kommer til huset hans. Na’aman hadde store forventinger og planer om hvordan profeten skulle helberede ham, men da de kommer til huset til Elisa, kommer han ikke engang ut og møter denne hærføreren, men han sender ut tjeneren sin med en beskjed om at han skulle dyppe seg sju ganger i Jordan. Na’aman blir fornærmet og sier:
2Kong 5:11-12
Jeg tenkte at han ville komme ut til meg og stå fram og påkalle Herrens, sin Guds navn og føre hånden fram og tilbake over det syke stedet, og ta bort spedalskheten.
 Er ikke elvene ved Damaskus, Abana og Parpar, bedre enn alle Israels vann! Kunne jeg ikke bade meg i dem og bli ren? Og han vendte om og drog bort i vrede.

Han hadde heldigvis en tjener som var litt mer vis og fikk overtalt ham.
2Kong 5:13
Dersom profeten hadde bedt deg gjøre noe vanskelig, ville du da ikke ha gjort det? Hvor meget mer når han bare sier til deg: Bad deg, så skal du bli ren!

Jeg skjønte at jeg hadde gjort som Na’aman, og diktert Gud hvordan han skulle gjøre det. Jeg hadde også blitt fornærmet på Gud fordi han ikke hadde gjort det på min måte. Jeg så også at begge disse tingene var noe jeg hadde en tendens til å gjøre, og jeg omvendte meg fra dette.
Da jeg skulle gå hjem til der jeg bodde, kom jeg forbi bokkiosken som bønnesenteret har. Jeg tenkte at jeg alltids kunne stikke innom der å se om de hadde noen interessante bøker.

Jeg fant et par bøker, og en av dem virket veldig interessante. Jeg satt meg ned i hagen der jeg bodde, og begynte å lese denne boken. Hun som skrev den hadde virkelig gått igjennom mye. Hun slet blant annet med allergier som ingen leger fant ut av. Hun var allergisk mot alt. Til og med ting i miljøet som lukt av parfyme, tepper, maling etc. På det verste bodde hun i bilen. Hun hadde prøvd absolutt alt, men ingen ting hadde hjulpet henne. Sykdommen ble av legene erklært som kronisk og uhelbredelig. Da jeg leste det kjente jeg meg veldig mye igjen, men dette var ti ganger verre. Hun slet med dette i nesten 20 år før hun fant løsningen og ble frisk.
Jeg fant også ut etter hvert at denne kvinnen faktisk var medlem av det bønnesenteret jeg var på. Så senere fikk jeg en oppmuntrende samtale med henne.
Gud gav meg svaret på hvordan bli frisk ved å lese denne boken. Jeg skjønte at følelsene mine var årsaken til sykdommen, og at spesielt frykt for avvisning var hovedårsaken.

De følelsene som jeg hadde slitt med oppigjennom årene: Som depresjoner, håpløshet, motløshet, selvmedlidenhet og ikke minst frykten for avvisning, hadde djevelen brukt til å gjøre meg syk og for å prøve å få meg vekk i fra den planen Gud hadde for mitt liv.  Det var ikke Gud som hadde prøvd meg, eller sendt dette min vei! Hadde jeg på et tidligere stadium visst det jeg vet i dag, ville jeg aldri blitt syk. Men fordi jeg ikke visste en del sannheter i Guds Ord, førte dette til at jeg ble syk. Selv om jeg har vært kristen hele livet mitt, hadde jeg ikke blitt trent opp til å stole på Gud på en del områder.
Jeg hadde blant annet aldri hørt undervisning som jeg gir deg her, om følelser, derfor hadde jeg latt meg ledet av mine følelser og trodde mer på dem en hva Gud sa i sitt ord. Mitt store ønske med denne undervisningen er også å hjelpe deg, slik at du slipper å gå igjennom hva jeg har gått igjennom, og hvis du skulle gå igjennom ting akkurat nå, så håper jeg denne undervisningen kan oppmuntre deg til å bli frisk.

Veien ut til frihet har ikke vært så lett, og det har vært en kamp, men jeg kan si i dag at jeg er frisk og at allergiene er så å si helt borte.

 


Hvordan kontrollere dem?

Siden vi vet at vi har følelser og at de kan lede oss galt, er det viktig at vi vet hvordan vi skal håndtere dem.
Hvis du vet at du har følelser som kan lede deg bort fra Guds vilje, er det viktig at du gjør noe med dine tanker, slik at du tar kontroll over dem, før de vil kontrollere deg.

Fornyelse av tankene
Dine følelser blir styrt av dine tanker, når du tenker negativt vil negative følelser komme.
Hvis jeg klarer og håndtere mine tanker, vil jeg klare å kontrollere mine følelser. Hvis mine tanker er på linje med Guds ord, vil også mine følelser følge etter.
2Kor 10:4-5
 4 For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker,
 5 idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.

Hvis jeg tar tanker til fange i lydighet mot Gud, vil jeg også kunne kontrollere mine følelser!
Hvis du tenker masse negativt, hva vil din følelsesmessige respons være? Negativt. Følelsen vil følge etter en negativ tankegang. Hvis du tenker positive tanker vi positive følelser komme, hvis du tenker negativt vil negative følelser komme opp.

Hvis jeg tenker at jeg vil misslykkes hver gang jeg prøver på en ting, vil jeg ha en følelse av mislykkethet og håpløshet. Hvis jeg frykter mye, vil mine følelser følge etter frykten. Hvis jeg er mye bekymret, vil jeg få følelser som går i samme retning. Mine tanker vil diktere de følelser som jeg vil ha.
Hvis du har negative følelser, tenk over hva du har tenkt på i det siste, og du vil finne grunnen til dine negative følelser.

Negative følelser kommer også fordi vi glemmer hvem vi er og hva vi har i Jesus. Vi glemmer vår sanne identitet.

Jesus hadde følelser, men følelsene hans kontrollerte ham aldri fordi han visste hvem han var. Hvis dine tanker er på linje med Guds ord og du vet hvem du er i Kristus, så vil dine følelser følge dine tanker.
Ord 16:32
 32 Den langmodige er bedre enn en veldig helt, og den som styrer sitt sinn, er bedre enn den som inntar en by.
Ordsp 16:32
 32 Den som er sen til vrede, er bedre enn den som er mektig. Den som kan styre sin ånd* (*sitt sinn), er bedre enn den som inntar en by. (BGO)

Sinn/ånd her refererer til våre følelser. Så det han sier er egentlig: Den som kan styre sine følelser er mektigere en han som inntar en by!
Hvis du kan styre dine følelser er du mer mektig en enn arme som inntar en by.
Det motsatte vil skje hvis det er en som er kontrollert av sine følelser. Han er som en by som blir inntatt av en arme.

Husk at du har makt og autoritet over dine følelser fordi du er Kristus og han er i deg, og dette er hovedtingen du trenger å fornye dine tanker rundt.


Følelser og omstendigheter.

Mange mennesker er deprimerte og frustrerte, og de venter hele tiden på at omstendigheter skal forandre seg for at de skal føle seg lykkelig. De tenker: Hvis jeg bare blir gift, finner en bedre jobb, et bedre sted å bo, hvis jeg bare får en ny bil, vinner en million i tipping også videre, da vil jeg bli lykkelig. Eller de kan tenke: Jeg hadde vært lykkelig hvis jeg ikke hadde vært gift, eller hatt barn. Mange skylder hele tiden på omstendigheter for at de skal kunne være glad og lykkelig. Sannheten er at hvis du tenker slik, vil du aldri bli glad, for det vil alltid være noen problemer som vil prøver å komme din vei, og du vil aldri bli tilfreds nok på denne måten.

Dette handler igjen om å prøve og fylle et tomrom for å bli akseptert, elsket eller å finne en hensikt med sitt liv. Vi blir igjen lurt av fiendens stemme som sier at det er noe Gud ikke har gitt deg, det mangler noe, Gud skjuler noe for deg, han har en hemmelig hensikt med ditt liv som ikke er helt god. Og vi har hele tiden denne følelsen av at  vi ikke er tilfreds.

Hvis du sliter mye med depresjoner og negative følelser, tenk over den måten du tenker og snakker på. Hvis du hele tiden sier og tenker: Ikke noe bra vil skje meg, jeg vil alltid mislykkes med dette. Jeg får dette aldri til. Legg merke til hva dette gjør med følelsene dine.
Du må forandre dine tanker og ord, for å kunne forandre på hva du føler. Si heller dette: Noe godt kommer til å skje meg, for Gud er på min side. Jeg har kanskje mislykkes denne gang, men Gud har noe bedre for meg. Om du ikke føler for å si det slik, gjør det allikevel og du vil se en forandring med dine følelser etter hvert.

La meg også ta med at når du sier om deg selv: Jeg er mislykket, jeg får det aldri til, jeg er håpløs, jeg ønsker ikke lenger å leve, jeg hater meg selv, så sier du forbannelser over deg selv og du høster negative følelser som kan lede deg til nettopp det du tenker. For som du tenker om deg selv slik blir du (selv om dette ikke er den sanne deg, din sanne identitet).
Ord 23:7
 7 For som han tenker i sin sjel, slik er han.

Det samme skjer hvis du sier negative ting om andre, hvis du for eksempel sier at jeg hater han og jeg skulle ønske han var død. I begynnelsen mener du det kanskje ikke, men fordi du sier det ut og tenker det, vil dine følelser begynne å bevege deg til å hate han mer, og det kan i verste fall lede deg til at du tar livet av vedkommende. Dine ord har større makt enn det du tror.
Ord 18:21
 21 Død og liv er i tungens vold, og hver den som gjerne bruker den, skal ete dens frukt.

Se på denne rekkefølgen om hvordan ord, følelser og handling henger sammen.

 1. Ord produserer tanker
 2. Tanker produserer følelser
 3. Følelser produserer avgjørelser
 4. Avgjørelser produserer en handling
 5. Handlinger produserer vaner
 6. Vaner produserer en karakter
 7. Karakter produserer din fremtid

Du har en ny natur!
Jeg har også gode nyheter til deg! Selv om du har fulgt dine følelser og det har til og med blitt en del av din karakter, så er ikke dette den du virkelig er fra skapelsen av og i din nye skapning. For det du gjør viser ikke hvem du virkelig er.

Som en kristen har du blitt korsfestet med Kristus allerede (Gal 2:20) og det gamle er borte og alt er blitt nytt (2Kor 5:17).
Dette er sant om deg i det øyeblikket du tok imot Jesus og så lenge du forblir en kristen. Åndens frukter er allerede i deg: 
Gal 5:22-24
22 Men Åndens frukt er: kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet,
23 saktmodighet, selvtukt. Loven er ikke imot slike.
24 Og de som tilhører Kristus, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.

(Langmodighet kan også oversettes med utholdenhet,  saktmodighet kan også oversettes med ydmykhet, selvtukt kan også oversettes med selvkontroll)

Dette er nå din sanne identitet! Dette er nå din sanne karakter! Den andre karakteren er bare en innøvd og programmert karakter, men den er ikke den sanne deg. For den som tilhører Kristus har korsfest kjødet og den syndige naturen med dens lidenskap og lyster.

Du trenger en omprogrammering hvis du har en negativ karakter, men den negative karakteren er ikke deg!

Og fordi dette ikke lenger er deg, trenger du heller ikke å vandre etter kjødet, som om den gamle naturen fremdeles skulle være i livet.
Du er død og dit liv er skjult i Kristus i Gud, derfor trenger du ikke lenger å vandre som om du fremdeles var i ditt gamle jeg eller i syndens rike og under dens herredømme. Du er ikke lenger en slave under synden, men du har blitt en tjener for rettferdigheten, så la ikke disse gamle tingene lenger råde over deg. Du er fri, og vandre i din frihet og ikke la deg legge under for loven igjen som igjen vil lede deg til synd.   Fordi du er rettferdig og hellig og din kropp er en tempel for Den hellige Ånd, så bruk heller ikke kroppen din som en tjener eller instrument for urettferdighet og synd lenger.
Akkurat det jeg har sagt nå er ikke mine ord, jeg har faktisk bare gjengitt Paulus. (Se Rom 6, Gal 5 og Kol 1 og 3)

Grunnfestet i Kristus!


Kol 2:6-8
6 Slik dere altså har tatt imot Kristus Jesus, Herren, så vandre i Ham,
7 rotfestet og oppbygget i Ham, og grunnfestet i troen, slik dere er blitt opplært til, idet dere er rike i den med takksigelse.
8 Se til at det ikke er noen som bedrar dere ved filosofi og tomt bedrag, etter menneskers overlevering , etter verdens lærdommer og ikke etter Kristus.

Jeg vet jeg kanskje gjentar meg selv litt her, men dette at vi ser hvem vi er i Kristus, vår sanne identitet, er nøkkelen til å ikke bli ledet av våre negative følelser, og det som vi trenger er virkelig å bli grunnfestet i hvem vi er i Kristus.

Gud er ikke opptatt med vår synd, men å vise oss hvem vi virkelig er i ham. Han ønsker at vi skal bli grunnfestet i den vi virkelig er.

 • Dette er veldig viktig: Det å bli grunnfestet i hvem vi virkelig er i Kristus, vil få oss til å ikke synde, for det vil også hjelpe oss til å se at vi er elsket og akseptert av Gud.

Det er viktig å erkjenne at vi har gjort synd, for hvis vi ikke erkjenner at vi har et problem kan vi ikke gjøre noe med problemet, men for at vi skal bli fri fra problemet er ikke løsningen å fokusere på problemet heller.
Løsningen på vårt syndeproblem er ikke å gå rundt hele dagen å bekjenne eller føle seg fordømt for sin synd, men å forstå at som en kristen er jeg allerede død til synd. Syndens problem tok Jesus seg av på korset. Problemet er ikke din synd, problemet er at du ikke ser hvem du virkelig er. At du er en ny skapning, at du er en sønn eller datter av Gud, at du er hellig, rettferdig og utvalgt.

Når du har gjort en synd, peker ikke Gud på synden og sier: Hvordan kunne du gjøre noe slik. Nei han ønsker å minne deg om hvem du virkelig er. Han ønsker å minne deg om: Husk at du er min sønn, husk at du er hellig, de tingene du gjorde er ikke den du virkelig er, det er ikke din karakter lenger, for du er i meg og jeg i deg!

Gud ser deg ikke for hva du har gjort eller gjør, han ser deg ikke slik du har oppført deg, men han ser deg for den du virkelig er som en ny skapning og en sønn og datter av Ham.

To viktige sannheter som Bibelen vil fortelle deg:
1. Du kan ta kontroll over dine følelser fordi du er en ny skapning og Jesus bor i deg og du i ham, derfor kan du kontrollere hva du tenker og sier.
2. Selvkontroll er en del av åndes frukter og den Ånd som er gitt deg allerede på innsiden(2Tim 1:7), fordi du er i Kristus, derfor kan du velge den veien Gud har for deg, og de negative følelsene trenger ikke lenger å lede deg! 


 

Jesus hadde følelser!

La oss til slutt se litt på Jesus sine følelser, og hvordan han håndterte dem. Siden vi er i Ham og han har gitt oss sin Ånd og kraft på innsiden, så kan vi også behandle våre følelser på samme måten som ham. Siden Jesus ikke lot seg styre av sine følelsene kan vi også gjøre det samme. La oss se litt på et skriftsted fra Hebreerbrevet.
Heb 4:15
 15 For vi har ikke en Yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, men en som i alle ting er blitt prøvd (fristet) slik som vi, men uten synd.
(BGO)
Heb.4:15
 15 For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points tempted like as [we are, yet] without sin.
(Eng. KJV)
Heb 4:15

For we do not have a high priest not being able to sympathize with our weaknesses but One having been tried in all respects according to our likeness, apart from sin.
(Eng. Amp.)

I den engelske King James oversettelsen står det: Touched with the feeling of our infirmities. Bli berørt av følelsene av våre skrøpeligheter. Så Jesus ble prøvd i alle de følelser som du måtte ha eller har hatt, og han vet også hva det vi si å bli fristet i sine følelser, men han falt aldri i synd.
Han kontrollerte følelsene og vant over fristelsene. Følelsene tok ikke kontroll over ham, men han kontrollerte sine følelser. Og igjen fordi han gjordet det, har vi også den samme kraft til å gjøre det.

Det stedet der hans følelser var under mest angrep var sannsynligvis i Getsemane hagen, kvelden før han ble korsfestet. Da han var i Getsemane hagen for å be, like før fariseerne kom og hentet han, var han under et veldig strekt følelsesmessig press. Og han sa: Om mulig, ta dette beger fra meg. Han sa egentlig: Hvis det er mulig Gud, la meg slippe å dø på korset. Dette var hans følelser som prøvde å få han vekk i fra Guds vilje. Han visste at han møtte dø på et korset for å frelse oss, men han følte ikke for å gjøre det.
Mark 14:32f
 32 De kom så til et sted som heter Getsemane. Og han sa til sine disipler: Sett dere her mens jeg ber.
 33 Da tok han med seg Peter, Jakob og Johannes, og angst og forferdelse kom over ham.

Dette er Jesus som blir møtt med følelsen av angst, motløshet og forferdelse.
Jesus kunne lett ha gått fra hagen og sagt at jeg skal ikke henge på et tre, men han gjorde ikke det.
Djevelen vil gjerne lede deg ved dine følelser, vekk fra Guds vilje.
Mark 14:34
 34 Han sier til dem: Min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her og våk!

Fordi det følelsesmessige stresset var så sterkt begynte Jesus å svette blod.
Så det Jesus sier til disiplene er egentlig: Jeg trenger hjelp, mine følelser er undre angrep.
Det han opplevde var utrolig tøft, han visste han kom til å bli slått, spyttet, pisket, pint, korsfestet og i tillegg måtte også gå ned til dødsriket.
Men hva gjorde Jesus med følelsene sine?
Mark 14:35-36
 35 Så gikk han et lite stykke fram, falt til jorden og bad at timen måtte gå ham forbi, om det var mulig.
36 Og han sa: Abba, Far! Alt er mulig for deg. Ta denne kalk fra meg! Men ikke som jeg vil, bare som du vil!

Jesus lot ikke følelsene bestemme hva han skulle velge, han lot ikke sine egne følelser stå i veien for Guds vilje.
Han visste at det var Guds vilje at han skulle bli korsfestet, men hans følelser prøvde å bevege han bort i fra Guds vilje.
Når du oppdager at dine følelser tar kontroll, spør deg selv om hva er det djevelen ønsker å dra meg bort i fra? Når følelsen ønsker å ta kontroll over livene våre kan vi gjøre som Jesus gjorde, ikke la følelsene få det siste ordet.

Lær deg å snakke med Gud når følelser prøver å ta kontroll, og når du går igjennom vanskelige følelser slik Jesus gjorde.
Når du føler frykt, motløshet, depresjon osv, kommer din vei, snakk med Gud om det, og husk på hvem du er i Ham, og at han bor i deg!

Det Jesus også gjorde var at han bestemte sag for å følge Guds vilje uansett hva han følte. Bestemt deg for å overgi deg selv til hans vilje som er det beste for deg, og du har kraft til dette siden han bor i deg.
Det er viktig når du er i en følelsesmessig vanskelig situasjon og vite hva som er Guds vilje, og velge den! Den avgjørelsen du da tar om og bare følge etter følelsene eller Guds vilje, kan være veldig avgjørende for ditt liv.

Et viktig råd:
Ikke ta avgjørelser når du har mye følelser, når du ikke vet hva som er Guds vilje! La følelsene roe seg, og gå til Gud og søk han om hans vilje.

Vanskelige situasjoner.
Gjennom livet vil vi oppleve vanskelige situasjoner, men når du går igjennom dem husk at det alltid er en som går med deg og som har medlidenhet med deg i dine skrøpeligheter.  
Selv om du går igjennom vanskelige ting og du føler kanskje at Gud er langt borte akkurat nå, så er ikke dette sant. Han er nær deg og han vil hjelpe deg igjennom den, og han vil til og med hjelpe deg så du har fred og glede oppe i den vanskelige situasjonen.

Sist i denne undervisningen ønsker jeg å ta med noen personlige historier som for forteller hvordan jeg har møtte vanskelige ting som kunne ha fått meg til å gi opp.

Du blir aldri glad igjen
Mot slutten av 90 tallet ledet jeg et DTS (DTS er Ungdom i Oppdrags Disippeltreningskole) team til en tidligere Sovjet stat, og jeg hadde et veldig utfordrende team. Jeg var en ny og litt usikker leder, og jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle behandle et teammedlem som var en del eldre enn meg, og som var i opposisjon mot meg. Jeg slet som sagt en del med frykt for avvisning, og denne situasjonen gjorde det vanskelig for meg og ta riktige beslutninger. Frykten og de påfølgende følelsene gjorde at jeg tok noen avgjørelser ut i fra følelsene mine som var gale, og til slutt var hele teamet i mot meg. Jeg husker jeg lå i sengen min og ønsket meg langt vekk. Jeg kunne høre demonen konkret hviske spottende til meg: Smil nå, smil da vell, vær glad. Jeg følte at jeg aldri ville komme meg ut av denne situasjonen, og aldri bli glad igjen. Men midt i dette kom Den Hellige Ånd og gav meg en overnaturlig fred. Jeg klarer ikke helt å forklare det, men det var en fred som fylte meg, og jeg opplevd Gud sa til meg: Jeg elsker deg fremdeles!
De neste ukene og påfølgende måneden var veldig tøffe, og jeg hadde fremdeles mange ganger lyst til å gi opp.

Jeg følte blant annet for å slutte med å tjene Gud på fulltid og begynne å jobbe igjen. Jeg følte tilliten til meg som DTS stab hadde blitt svekket også, og det var noen ledere som foreslo at jeg heller skulle gjøre noe annet. Dette føltes heller ikke veldig godt. Men det var heldigvis en person som fremdeles hadde tro på meg, og som også hjalp meg til ikke å gi opp. Han spurte om jeg ikke ville være med i lederstaben til den neste DTSen også, og det sa jeg til slutt ja til.
Selv om jeg hadde en veldig dårlig erfaring bak meg, bestemte jeg meg for å fortsette med å være med i lederstaben for en ny DTS. Dette året ledet jeg et team til Thailand, og det var mitt første møte med Shanfolket som jeg jobber i blant i dag. Hadde jeg gitt opp og fulgt mine følelser, hadde jeg aldri vært her jeg er i dag.

Matallergiene
Jeg har alt nevnt sykdommen jeg slet med, og hvor tøft den var til tider. Jeg hadde også da mange ganger bare lyst til å gi opp, faktisk gi opp livet, men jeg gav aldri opp og vant seier over de vanskelige omstendighetene.

Skal vi legge ned arbeidet?
Den siste tingen jeg ønsker å dele med deg var noe som hendte i arbeidet her i Thailand for noen år siden, som gjorde at vi nesten måtte legge det den.

Vi hadde startet en skole for fattige shanbarn, og sakte men sikkert fikk vi etablert noen husmenigheter for å nå det unådde shanfolket. Til å begynne med gikk ting ganske bra, men etter hvert opplevde vi av en eller annen grunn, som vi fant ut av senere, at det stagnerte. En i staben vår dro til Burma for å treffe sin mor, som han ikke hadde sett på over 16 år.
En morgen får vi en sjokkerende nyhet, vår stab og min gode venn, hadde plutselig dødd. Vi var alle i sjokk, og en veldig vanskelig tid begynte. Under denne tiden ble det også avslørt at to i staben vår, som begge var gifte med noen andre, hadde ligget med hverandre. Etter at dette ble avslørt var det få i staben vår som ville fortsette i arbeidet vårt. Under det verste, kjørte også hun jeg jobber sammen med over hundevalpen min som jeg hadde fått av min gode venn som døde. Når jeg fikk denne nyheten var jeg rimelig frustrert og deprimert, og jeg sa til Gud: Nå er det nok! Jeg følte virkelig for å gi opp arbeidet og dra hjem til Norge. Men igjen var det noe i meg som ikke ville gi opp. Jeg viste at det var fienden som hadde stelt alt dette i stand. Jeg tok en avgjørelse på tross av mine følelser. Jeg sa til Gud: Om jeg bare har én i staben igjen, så skal jeg fortsette arbeidet med ham. Jeg nektet å gi meg og gi opp! Vi i lederteamet på fire, sa det samme: Vi bestemte oss for ikke å gi opp!
Da vi hadde sommerferie, sa vi til staben at de måtte bestemme seg under ferien om de skulle fortsette med oss eller ikke. Da vi startet arbeidet igjen, hadde vi to som fortsatt var med oss. En uke senere fikk vi en ny i staben, og en måned senere kom et ektepar tilbake til oss.
I dag har vi 14 personer i fulltid, noen deltid, en skole for over 80 shanbarn, 14 husmenigheter, 3 ungdomsgrupper og over 60 kristne. Det siste året har vi sett mennesker bli kristne hver eneste uke.
Hadde vi gitt opp under den vanskelige tiden for to år siden, hadde vi aldri sett dette skje.

Oppmuntringer til slutt!

Lær deg til å søke hva som er Guds vilje, ha visdom, og ikke følg etter følelsene dine. Husk at følelsene skal følge etter deg, og at de ikke trenger å styre livet ditt lenger for du er en ny skapning og din identitet er i Kristus.
Husk at Gud har gitt deg kraft til å kontrollere dine følelser (2Tim 1:7). La ikke denne verden fortelle deg noe annet! Hvis den gjør det er det en løgn!

 

________________________________

Hvis ikke annet er oppgitt er det Norsk Bibel A/S av 1988 sin oversettelse jeg har brukt.

*BGO - Betyr Bibelen Guds Ord. Det er den norske King James sin versjon av Bibelen.
Copyright © 1997: Bibelforlaget, 3540 Nesbyen, 1997.

 ________________________________

 

Få oppdateringer om ny undervisning

Din e-post

* må fylles ut
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?