Gud har gitt deg følelser! - Grunnfestet i din identitet

Opprettet søndag 25. august 2013 01:00 Publisert Treff: 16684

Kategori: Les undervisningen

 

Grunnfestet i din identitet

Fordi mange har en erfaring med loviskhet har jeg også sett en tendens til å gå i den andre grøften der man nærmest fornekter synd, og noen vil kanskje tro at jeg er i denne grøften. Så jeg bare ønsker å oppklare noe her.  

Jeg tror det er viktig å se at man har et problem med synd, og Gud ønsker å vise oss at vi har trodd på løgner som har ledet til synd. Gud viser oss ikke løgner vi har trodd på som har ledet oss inn i synd for å fordømme oss, men for at vi skal bli fri fra løgner som binder oss.

Nåde er ikke å si at å synde er ok, men sann nåde vil gi deg kraft til å ikke synde. Nåden fokuserer på at Gud elsker deg og vil deg det beste, og ditt beste er ikke synd. Synd er en ting som vil binde deg og ta deg til fange. Paulus sier i romerbrevet seks at den som synder er syndens slave. Du er ikke kalt til å være slave, men du er kalt til å vær fri fra synd og dens makt. Gud ønsker å skifte ditt fokus vekk fra synd og over på rettferdighet.

Derfor er Guds fokus er heller ikke på synden, men på hvem du allerede er i ham. Han vil grunnfeste deg i den du allerede er i ham og at du er rettferdig. Det er hans mål.

Det jeg sier nå kan kanskje sjokkere deg litt (hvis du er oppvokst med et lovisk tankesett), men jeg er overbevist om at dette er sant: Gud prøver ikke å få deg til å slutte å synde ved å vise deg og fokuser på din synd, han prøver å få deg til å se hvem du er i ham, og det er det han ønsker å overbevise deg om. For det er når du ser din sanne identitet og hvem du er i ham at du også vil slutte å synde. Jesus vet at når du ser din sanne identitet vil du slutte å synde, derfor er hvem du er i Kristus hans fokus.
Gud ønsker at du ikke skal synde, men han gjør ikke det ved å fokusere på din synd og for å få deg til å slutte med synd, men ved å vise deg hvem du virkelig er, det vil føre til at du ikke synder.

Jeg gjentar meg litt her nå men jeg håper du ser mitt poeng, for her har ofte loviskhet kommet inn og snudd på det. Loviskhet vil alltid ha deg til å bli fokusert på synden.

Men sier ikke Bibelen at Den Hellige Ånd skal overbevise oss om synder når vi gjør dem, og er ikke dette Den Hellige Ånds oppgave? Dette er kanskje hva du her blitt lært, og jeg høre dette en del, men det er faktisk ikke hva Jesus mener når han sier at Den Hellige Ånd skal overbevise verden om synd. Ofte siterer vi bare dette verset og vi utelater ofte; verden også:
Joh 16:8
8 Når Han kommer, skal Han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom.

For det første står det ikke at han skal overbevise de kristne om synd, men verden. Men det står også noe mer her:
9 Om synd, fordi de ikke tror på Meg,

Så Den Hellige Ånds oppgave er å overbevise om synd fordi mennesker ikke tror på han. Dette handler faktisk ikke om at Den Hellige Ånd hele tiden står over deg å peker på synd du gjør i ditt liv, som mange kanskje føler og tror. Den Hellige Ånd er en hjelper ikke en fordømmer.
La oss også se mer på de neste versene:
10 om rettferdighet, fordi Jeg går til Min Far og dere ikke ser Meg lenger,
11 om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.

Det Den Hellige Ånd vil overbeviser om er hva Jesus har gjort for oss og hvem vi nå er i Ham. Han ønsker å stryke vår tro, ikke peke på hver enkelt synd du gjør. Han ønsker at vi skal være grunnfestet i Jesus sin rettferdighet og å se at syndens herre har allerede har blitt dømt og at vi allerede har autoritet og makt over syndens makt. Det er dette Den Hellige Ånd vil overbevise deg om når du har syndet. Han er din hjelper som vil hjelpe deg i å ha seier i alle ting, og han vil hjelpe deg til å se hvem du er i Kristus.

Synd forbi
Begge sider jeg har nevnt her har syndforbier, den ene fornekter synd den andre fokuserer på synd. Begge sider har problemer med det samme; frykt. Frykt for at synd er et problem eller frykt for at synd fører til at Gud ikke er fornøyd med dem, eller at de kan miste frelsen hvis de har syndet for mye.

Dette skriftstedet, som jeg allerede har nevnt i denne undervisningen, er så utrolig viktig!! Spesielt i denne sammenheng.
1Joh 4:18f
 18 Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.

Før prøvde jeg å unngå dette verset, for den førte ofte til at jeg følte meg fordømt. Jeg hang meg opp at jeg ikke var blitt fullkommen i kjærligheten. Jeg følte jeg var ufullkommen i dette, derfor følte jeg at Gud ikke kunne være fornøyd med meg. Det er utrolig hvordan vår fiende kan klare å forvrenge sannheten. Det verset som virkelig kunne sette meg fri, var det verset jeg følte fordømt for og prøvde å unngå. Før forsto jeg virkelig ikke dette verset, men når jeg virkelig forsto det, var dette utrolig frigjørende.
Hvis du også forstår denne sannheten vil du unngå å gå i den religiøse fellen og den fornektende fellen. I mange år var jeg kanskje litt i begge grøftene. Jeg prøvede av og til å bortforklare ting som fikk meg fordømt, eller unngikk det. Eller jeg prøvde så godt jeg kunne å leve rett, slik at jeg ikke fikk fordømmelse, men ingen ting fungerte før jeg forsto, eller for å bruke et åndelig uttrykk: fikk en åpenbaring av dette verset!

For å unngå fordømmelsen, det vil si: Frykt for straffen, er ikke løsningen å prøve så godt man kan i å unngå og synde, eller eliminere synd, men det er å studere og vite at Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet selv om du gjør synd.

Mange tror at Gud bare har kjærlighet, og han gir den til oss når vi har oppført oss bra og har fortjent den. Men Gud ER kjærlighet, det vil si hans kjærlighet vil ikke forsvinne om du har ett fall eller gjort noe galt. Dette kan kanskje skje med oss mennesker når du har gjort noe galt imot oss, for vi er ikke kjærlighet (selv om Gud har utøste den i våre hjerter).

Kjernen i fordømmelsen er frykt for straff, at Gud vil avvise oss på grunn av hva vi har gjort. Så løsningen er igjen ikke å prøve å rette på ting, eller unngå ting, som gir oss fordømmelse, men å studere kjærligheten. For den fullkomne kjærligheten vil drive all fordømmelse vekk!! Det er hva dette skriftstedet sier!

Synd er reelt og den kan fremdeles plage en kristen, men grunne til at vi synder er ikke fordi er synden er et problem lenger, men fordi vi ikke har sett vår sanne identitet. Vi trenger å være klar over synd og at vi har et synde problem, men vi trenger ikke lenger være fokusert på den, ved å hele tiden være redd for at man har gjort en synd, eller være redd for synd ved å prøve å fornekte den.

Det finnes mange nevrotiske kristne, og jeg har vært en av dem. De er redd for at de ikke har gjort opp alle synder, eller at det er noe de kanskje har gjort galt som de ikke vet om, og de er redd for at Gud på en eller annen måte holder dem i mot dem, ved for eksempel at Gud ikke vil helbrede dem eller velsigne dem.

Dette er igjen frykt, frykt for straffen, og de Gode Nyhetene er: Den fullkomne kjærlighet, det vil si Gud, driver all frykt ut og det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus!

Følelser og sannhet.

Hvis du er det vi kaller for bibeltroende kristne, tror det som Bibelen sier er sant, vet du ofte hva som Bibelen sier, men fordi du ikke alltid føler at det som den sier er riktig, tror vi ikke helt på hva sannheten egentlig sier. Selv om du er kristen er du ganske sikkert blitt påvirket av denne følelsesmessige styrte verden.  Den sier ofte at vi kan ikke tro det er sant før vi føler eller ser det.

Følelsen av frykt
Frykt er en ånd (2Tim 1:7 Se eng. King James) som vil prøve å produsere negative følelser i deg, og ved disse følelsene vil han prøve å bevege deg til å gjøre og tro ting som ikke er logiske eller imot sannheten.

En person har frykt for å glemme og låse døren før han går hjemmefra. Han går ut døren, sjekker at han har låst, går hundre meter, og må tilbake for så å sjekke igjen. Han går til bilen, men igjen føler han at han ikke har låst, så igjen går han tilbake. Han får endelig satt seg i bilen, men på veien til jobben er han igjen usikker om ham låste døren, og må tilbake igjen for å sjekke. Hva er problemet til denne personen? Er det at han er glemsom og alltid glemmer å låse, nei det er det ikke. Han vet han har låst, han vet det som et faktum, men problemet hans er at han ikke føler at han har låst, og må tilbake for å sjekke. Dette var et eksempel, men jeg vet at i dag er det mange som har lignende fobier. Det kan være frykt for høyder, frykt for trange rom, frykt for å være sammen med andre mennesker, frykt for å fly osv. Det kan også være frykt for ikke å bli akseptert som kan føre til spiseforstyrrelser, frykt for avvisning, menneskefrykt, frykt for sykdommer etc. Selv om noen av disse fryktene kan ha noe sannheter i seg, er de ofte veldig mye større enn hva som er logisk og sant. Ta flyfrykt for eksempel. Det er en sannhet at fly styrter av og til, men det er svært lite sannsynlig at du vil være i en. Det er mer sannsynlig at du vil bli drept i en bilulykke på veien til flyplassen enn at du skulle dø i en flyulykke.

Hva er årsaken til disse fobiene, jo vi føler at det er slik, derfor tror vi det. Selv om vi kanskje vet hva som er sannhet, er følelsene mer reelle for oss enn hva som er sant.
I en del tilfeller så blir også mennesker så bedratt av sine følelser så de ikke engang vet hva som er sant.

Jeg har sett en økning av frykt, og det i mange merkelig og ulogiske former i de siste årene, og jeg tror det har mye med at vi lever i et samfunn som mer og mer lar seg styre av sine følelser. Hvis man ikke er en kristen og tror på Bibelen, er det også mye vanskeligere å skille hva som er sant og ikke.

La ikke frykt få lov til å styre ditt liv og ut av den gode plan Gud har for deg! Finn ut hva sannheten sier, og avslør frykten!

En frykt (du kan neste kalle dette en fobi også) som mange kristne har er at Gud ikke er fornøyd med dem og fordømmer dem. Jeg ønsker å si litt mer om dette nå.

Følelsen av fordømmelse
Fordømmelse er en form for frykt, det er en frykt for avvisning, en følelse som fryktens ånd flittig bruker. Den kommer ofte når vi vet vi har gjort noe galt.

Du har sikker hørt sannheten om at Gud er god, han er kjærlighet og er full av nåde, men fordi dine følelser ikke forteller det, har du problemer med å tro sannheten. For når vi gjør en synd, føler vi at Gud ikke er fornøyd med oss lenger, at han vil avvise oss og mislike oss. Dette er hva vi føler, men er dette sant? Nei.
Vi kan også føle at vi må gå i skammekroken når vi har gjort en synd, at vi virkelig må føle fordømmelse og skam for hva vi har gjort. Når vi gjør det, vil Gud kanskje tilgi oss, eller gi oss en ny sjanse. Igjen: Vi kan vite at det ikke er slik, men det er slik vi kan føle.

Jeg husker jeg var på et møte en gang, og det var en jente som sa: ”Når jeg har gjort en synd, vil jeg få meg selv til å føle meg ille for noen dager, for at jeg virkelig skal vise at jeg angrer og som en straff.” Det kunne kanskje høres litt åndelig ut, men det er helt feil! Hvorfor skal du lide for noe som Jesus led for på korset. Han har tatt din synd og din skyld, du trenger ikke lenger føle deg fordømt! Selv om det skulle være 5 minutter siden du gjorde det!
Hva var Guds motivasjonsfaktor for at vi ikke skal synde igjen? Var det fordømmelse? Var det skyld og dom. Som vi så på tidligere, blant annet fra historien om kvinnen som var grepet i hor, (Les gjerne Joh 8-11 om igjen) så er Jesus sin motivasjonsfaktor: Tilgivelse og kjærlighet.

Grunnen til at vi føler fordømmelse eller skam er ofte vår erfaring. Kanskje du har hatt en mor eller far som har gjort slik mot deg når du gjorde noe galt imot dem. Og de har prøvd å bruke skam, skyld, straff og fordømmelse til å skremme deg vekk fra å gjøre galt igjen. Men dette er ikke Guds taktikk. La meg bare vise deg to skriftsteder til:
Tit 2:11f
 11 For Guds frelsende nåde til alle mennesker er åpenbart,
 12 og denne nåden oppdrar oss for at vi skal fornekte ugudelighet og verdslige lyster og leve edruelig, rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalder,

Rom 2:4
 4 Eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet? Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?

Hva er det som skal drive oss til omvendelse? Er det fordømmelse, skam og skyld?
Her står det svart på hvitt at det er Guds nåde og hans godhet som vil drive oss til omvendelse.
Hvorfor har vi skam, skyld og fordømmelse? Er det Gud som sender dem? Er det et normalt kristenliv og ha disse følelsene? Nei det er det ikke!
Men det er dette djevelen ønsker at du skal føle. Ett av hans navn er anklageren, og han ønsker å anklage deg og gi deg tanker om fordømmelse og skam.

Følelser starter med våre tanker, og når vi tenker på en ting vil vi begynne å føle det, og våre følelser kan bekrefte det vi tenker, derfor kan vi tro at det er sant.

Hva forteller sannheten oss når vi har gjort noe galt?
Den forteller oss at vi alltid kan motta tilgivelse når vi ber om den, og du kan motta den akkurat nå. 
1Joh 1:9  Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.
Du trenger ikke gå og bære skammen og skylden for den synd du har gjort (dette er hva lovens forbannelse er!), for Jesus har alt båret den for deg. 
Gal 3:13 Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre. 
1Pet 2:24 han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt.
Gud er kjærlighet (kjærligheten), og han vil aldri avvise deg!
1Kor 13:4-7 (utdrag)
Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Den søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. 


Hellighet og følelser
Mange tror at hellighet er også en følelse. Hvis jeg har klart å lese Bibelen hver dag for en uke, fastet litt, ikke tenkt eller gjort noen store synder i det siste, da føler jeg meg mer hellig. Men hva er det som gjør deg hellig? Er det dine gode gjerninger, er det hvor mange ganger du har lest i Bibelen eller gjør for eksempel faste deg mer hellig?

Sannheten er at du er hellig selv om du ikke føler for det, du fikk ikke din hellighet på grunn av dine gode gjerninger, og du opprettholder den heller ikke ved dine gode gjerninger. Så du mister ikke din hellighet, eller rettferdighet når du gjør en synd. Du får din rettferdighet ved tro, ikke ved gjerninger. Tro er heller ikke en følelse, men et valg som jeg allerede har nevnt.

Følelsen av maktesløshet og håpløshet
Har du noen gang følt at denne situasjonen kan jeg aldri vinne over, disse omstendigheten vil jeg aldri komme ut av eller de vil aldri forandre seg for meg, eller denne svakheten jeg har kan jeg aldri klare å overvinne. Dette er følelser av maktesløshet og håpløshet, som også fryktens ånd står bak. Er dette følelser som Gud vil du skal ha? Nei! Disse følelsene er faktisk rot til de fleste av dine negative følelser og frykt. Frykten for at du aldri vil lykkes og følelsen av mislykkethet for eksempel, har rot i at du føler at det er håpløst å prøve, du har prøvd så mange ganger at du føler deg helt maktesløs.

Det fienden prøver på er å få ditt fokus vekk fra din sanne identitet, og han vil gjerne bruke dine følelser for å lede deg vekk fra denne sannheten. For i Ham som elsker deg har du mer enn seier! 


Rom 8:37 
Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som elsket oss.

 

Få oppdateringer om ny undervisning

Din e-post

* må fylles ut
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?