Slide 1

Previous Next

Det er Gud som har gitt deg følelser


Opprettet søndag 25. august 2013 01:00 Publisert Treff: 22188

Kategori: Les undervisningen

Share
{plusone}


Du kan laste ned hele dokumentet som en pdf. fil her (og printe den ut)!

Denne undervisningen har vært en stund på sidene mine, men den ble skrevet på nytt og utvidet vår og sommer 2013.


Det er en ting alle mennesker lengter etter, vet du hva det er? Vi lengter etter glede, vi er på jakt etter og ønsker å ha gode følelser og finne glede. Dette er faktisk en gudgitt ting. Gud har skapt deg med følelser, og han vil at du skal være glad! Det er en lengsel han har gitt deg! Men det er mange ting som kan lede deg vekk fra den gleden og freden Gud hadde tenkt for deg. Det finnes faktisk en ond makt som ønsker å påvirke deg gjennom dine følelser til å miste den gleden som Gud hadde tenkt for deg.

Følelser kan være vår beste venn eller vår verste fienden. I denne undervisningen vil jeg gi deg en del sannheter om følelser som kan hjelpe deg til å håndtere dem på en riktig og god måte, og hvordan du kan føle slik Gud vil du skal føle og finne den lykken som han har for deg.

La meg også si at når jeg snakker om følelser er ikke denne undervisningen spesielt rette mot kvinner, for menn har like mye følelser som en kvinne, og kan også lett la seg lede av dem. Kvinner kan lett snakke mye om følelser, men det betyr ikke at menn ikke har så mange av dem.
Hva er følelser?

Det jeg ønsker med denne undervisningen er å vise deg at følelsene er der og de er gitt av Gud.
Når vi forstår hvorfor Gud har gitt oss følelser og når vi bruke dem riktig, kan vi anvende dem til vår fordel.
Hvis jeg kan lære å håndtere mine følelser, så kan jeg også håndtere livet og det som kommer min vei.

Det er en ting som er sikker om følelser: Vi har alle følelser. Men dessverre er det tider der følelsene har oss. Det er når følelsene har oss at de blir et problem.

Definisjon på følelser
Hva er følelser? Det er følelser på innsiden, som er forårsaket av smerte eller nytelse, som prøver å bevege oss i en bestemt retning.

Hvis du har negative følelser vi disse prøve å bevege deg bort i fra Guds hensikt og vilje med ditt liv. Hvis dine følelser av depresjon, frykt, motløshet også videre, får styre deg, vil de bevege deg bort i fra Guds vilje.
Følelsen av frykt vil for eksempel bevege deg til å være innaktiv når Gud har bedt deg om å gå. Eller bevege oss til å ta et valg vi ikke burde ha gjort.
Djevelen ønsker å bruke dine følelser til å bevege deg bort i fra Guds vilje for ditt liv. Han ønsker å friste deg gjennom dine følelser så du blir beveget bort i fra Gud og hans hensikt.
Så det er viktig at du ikke legger deg under for følelser som kan bevege deg bort i fra Guds vilje, men la Gud sin vilje få styre dine følelser!
Det er faktisk også slik at Gud ønsker å bruke dine følelser til å bevege deg mot ham. De følelsene han bruker er kjærlighet, fred og glede. Han ønsker også å vise sin kjærlighet til deg, så du blir dratt til ham slik at du også vil tro og stole på ham.

Jeg vil også ta med her til å begynne med at Guds hoved hensikt med ditt liv er at du skal oppdage hvor høyt du er elsket av Gud, og ha et nært fellesskap med ham.
Det handler faktisk ikke først og fremst med om alle andre valg vi tar og hva du skal gjøre og ikke gjøre, men Guds hoved hensikt med deg er å ha fellesskap med Ham.
Dette er også det djevelen ønsker å hinder, så han vil prøve på å bruke dine følelser til å dra deg bort i fra dette kjærlighetsfellesskapet med Gud.

Her er en liste over følelser som djevelen ønsker å bruke til å bevege deg bort i fra Guds vilje og hva Gud ønsker å bruke for at hans vilje, som er det beste, skal skje med deg.

Djevelen ønsker å bruke følgende følelser

 • Frykt
 • Sinne
 • Motløshet
 • Kraftløshet
 • Fordømmelse
 • Skyld
 • Dom
 • Depresjon
 • Bekymring
 • Sjalusi
 • Selvmedlidenhet
 • Oversjenerthet
 • Menneskefrykt
 • Lyst/egoistiske begjær
 • Frustrasjon
 • Utilgivelse
 • Fiendskap

Listen er nok lenger, tenk gjerne over flere følelser som djevelen ønsker å bruke.

Gud ønsker å bruke følgende følelser

 • Kjærlighet
 • Glede (være lykkelig)
 • Fred
 • Håp
 • Godhet
 • Tålmodighet
 • Overbærenhet
 • Medlidenhet
 • I noen tilfeller sinne, hvis det er rettet mot djevelen eller urettferdighet, men ikke direkte mot mennesker.
 • Følelsen av å være tilgitt
 • Følelsen av frimodighet


Rom 15:13
 13 Men håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan ha overflod av håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Se også følgende skriftsteder: Rom 14:17 og Gal 5:19-22

Når du ser på listen over virker følelser som djevelen bruker mye lenger, men hvis du ser nøye på den vil du finne ut at veldig mye av det har sin rot i det første punktet, nemlig frykt. Frustrasjon, motløshet, fordømmelse, ofte sinne, selvmedlidenhet, sjalusi, bekymring, depresjon også videre er alle følelser som har sin rot i frykt.

Hvis du ser på Guds liste over følelser han ønsker å bruke, vil du finne kjærlighet først, og det har også rot til en del av de andre gode følelsene. Det som er interessant å legge merke til er at frykt og kjærlighet er to motsettinger.
Hva sier Bibelen om dette? La oss se!
1Joh 4:18
 18 Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut

Jeg ønsker bare å ta med helt til å begynne med at det er ikke en synd å ha negative følelser, men det er hva de negative følelsene kan få deg til å gjøre som kan bli en synd. Jesus hadde også negative følelser, men han lot seg ikke styre av dem. Jeg skal snakke mer om dette mot slutten av denne undervisningen.

Få oppdateringer om ny undervisning

Meld deg på oppdatering og seminar

* indicates required
 

Visjonen bak denne siden

Helbredelse og gjenoppretting av mennesket og menneskers liv er en oppdagelse av to viktige sannheter: Hvem Gud er, og hvem du i sannhet er!
1. Oppdage at Gud er kjærlighet.
2. Oppdage hva det vil si at du er skapt i Guds bilde og din verdi.
Se: Kjernen i det jeg underviser, Visjonen og Hvem er Bibelundervisning?